Dovanojimas
Dovanojimas

Įteikti dovaną asmeniškai ar pasiųsti ją reikšmin­gos datos išvakarėse, ryte gavėjui į namus — priklau­so nuo paties įvykio ir su juo susijusių aplinkybių.

Jungtuvių metinėms, jubiliejams ir kitoms iškilmėms, kurios paprastai švenčiamos ne namie, patartina dovanas pristatyti į solenizanto namus. Tokios dovanos siunčiamos su sveikinimu arba vizitine kortele, kurioje įrašomas pasveikinimas. Ne tokių reikšmingų datų proga dovanos įduodamos asmeniškai.

Ką ir kada jūs bedovanotumėte, dovana turi gražiai atrodyti, būti skoninga. Įpakavimo popierių, juostelę bei kitokius dekoratyvinius priedus būtin suderinti tarpusavyje ir su pačiu įvykiu bei metų laiku. Prieš pakuojant neužmirškite pašalinti kortelės  kainą arba kitų ją rodančių požymių. Kvitų kurį laiką neišmeskite, kadangi įteikus dovaną gali paaiškėti, kad ji netinkama, tada galėsite pasiūlyti ją pakeisti.

Įteikdami dovaną apsiribokite nuoširdžiu, kuo trumpesniu žodiniu sveikinimu, neužmirškite ir tinkamo komplimento; padėką priimkite su natūraliu dosnumu. Išauklėtam žmogui nedera dėstyti, kokį vertingą daiktą jūs padovanojote, kiek vargo patyrėte, kol gavote; netinka ir gailauti, girdi, dovana per menka — sunkūs laikai, ką veiksi. Tokios „prakalbos”  sukelia nemalonią situaciją ir neleidžia pasidžiaugti gauta dovana.

Jei turite sugebėjimų, gero skonio pojūtį, dovanojamoje knygoje galite įrašyti savo linkėjimus. Jei ne, atsisakykite tos minties. Įrašykite dėl visa ko tik datą ir savo vardą. Knygų mylėtojui kada nors bus smagu prisiminti, kad vienas ar kitas draugas gebėjo jam parinkti knygą pagal skonį.

Asmeniui, ištiktam finansinių sunkumų, galima per­duoti vieną kitą padėvėtą drabužį, batus. Jie turi būti tinkamo dydžio, gerai išskalbti, išlyginti, nesuplyšę. Įduodami tokias dovanas galite labai lengvai pažeisti žmogaus savigarbą, todėl privalote būti ypač taktiški. Įteikinėdami parinkite akimirką, kai šalia nėra kitų žmonių. Dovanodami maisto produktus, patikrinkite, ar jų galiojimo laikas neužsibaigęs. Būtų žiauru įskau­dinti ir taip nelaimingą žmogų.

Mecenato parama. Humanitarinė pagalba. Sponsorystė. Žodis „mecenatas” kildinamas iš Romos impera­toriaus Augusto (tarp 74-64 m.pr.m.e.) draugo Meceno — lot. Maecenas — prievardžio. Mecenas, etruskų vado giminės palikuonis, atrasdavo ir remdavo gabius poetus, kurių kūrybą nukreipdavo Augusto politikos garbinimui. Jo suburtam rašytojų ratui priklausė Ver­gilijus, Horacijus, Propercijus.

Viduramžių meno bei kultūros iškiliausi pasieki­mai buvo galimi vien dėl mecenatų globos. Mūsų lai­kais pasiturintys, išprusę žmonės irgi mano esant garbe remti kultūrą bei švietimą. Iš teisybės tikroji kultūra yra jų apmokama.

Humanitarinė pagalba ir sponsorystė mūsų kalba iš esmės reiškia prašyti išmaldos ir ją imti, kartais tie­siog elgetauti. Kaip suprasti žmones, kurie dėl užsie­ninių siuntų dedasi prie skirtingų bažnyčių veiklos; sveikus, darbingus piliečius, laukiančius pašalpų, nes „orumas” jiems neleidžia tarnauti kad ir dabartiniams ūkininkams, arba studentą, manantį, esą viena ar kita firma tiesiog privalo apmokėti jam kelione bei pragy­venimą užsienio šalyje.dovanoju su meile

Reikalingų labdaros žmonių visad yra daugiau nei, tų, kurie gali ją duoti. Todėl saujelė patarimų davė­jams:

• Niekada nesistenkite balso tonu arba judesiais kaip nors pa­brėžti savo labdarą.

• Remiate žmones taip, kad tai jų neįžeistų. Pamėginkite įsivaiz­duoti esą prašytojo kailyje, tada lengviau suprasite, kaip elgtis.

• Tikroji užuojauta nereikalauja dėkingumo. Nesivarginkite skųs­damiesi, kokie žmones nedėkingi — vis tiek negalėsite nieko pa­keisti. Geriau pamąstykite apie tai, ar teikdamas labdarą nesiekiate naudos?

•  Darydami labdarą nebūkite sentimentalūs. Sveikam žmogui reikia pasiūlyti darbą. Jeigu jis nenori dirbti, paliks tuščiomis ranko­mis.

• Vaikams apskritai nepatartina ką nors duoti veltui. Vaikas, įpra­tęs gyventi iš kitų malonės, niekada neišmoks dorai dirbti. Be to, vaikai dažnai elgetauja, norėdami gauti kišenpinigių, skanėstų arba daiktų, kurių jų tėvai nemano esant reikalinga pirkti.

• Skirdami lėšas švietimui bei kultūrai iš esmės susipažinkite su pateiktu projektu, jo ekonomine analize; vėliau stebėkite, ar jūsų pi­nigai panaudojami tautos ir valstybės labui.

Ankstesnis straipsnisKą dovanoti?
Kitas straipsnisAntimada

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here