Ergo Draudimas

Čia apžvelgsime Ergo teikiamas paslaugas – kaip ir pagal ką jos yra klasifikuojamos. Koks yra paslaugų paketas, bandysiu išsiaiškinti ar bendrovė pagrindines paslaugas papildo kitomis paslaugomis. Ką įmonė daro norėdama išlaikyti esamus ir pritraukti naujus klientus. Kokias įveda naujas paslaugas. Bandysiu išsiaiškinti pagrindines problemas ir numatyti jų sprendimo būdus. Kaip draudimo bendrovė užtikrina savo paslaugų kokybę.
Paslaugų įmonės bendra apžvalga
1991 m. gegužę įsteigta Lietuvos ir Vokietijos UAB „Drauda“ tapo pirmąja užsienio kapitalo draudimo bendrove Lietuvoje. Devynerius metus ji priklausė Vokietijos draudimo grupei „Alte Leipziger“. Kartu su vokišku kapitalu buvo perduota patirtis ir gilios draudimo tradicijos, taip pat sudarytos sąlygos stabiliai ir efektyviai veiklai.
2000 m. sausio mėn. draudimo bendrovės pagrindiniu akcininku tapo Vokietijos ERGO draudimo grupė. 2001 m. rugsėjo 20 d. „Drauda“ pakeitė pavadinimą į “ERGO Lietuva Suvienodinti vienai iš didžiausių Europos draudimo grupei ERGO priklausančių bendrovių pavadinimus nuspręsta siekiant gerinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kurti bendrą identitetą. ERGO besivadinančių bendrovių yra tiek kaimyninėse Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, tiek labiau nuo Lietuvos nutolusiose Europos šalyse.
2001 m. vasarą Vokietijos ERGO grupė tapo pagrindine ne gyvybės draudimo bendrovės „Preventa“ akcininke. 2002 m. pastaroji įmonė galutinai suvienyta su „ERGO Lietuva“. Sujungus bendrovių “ERGO Lietuva” ir „Preventa“ ilgametę draudimo verslo patirtį, patobulintos esamos draudimo paslaugos bei sukurta naujų. „Preventa“ sėkmingai dirbo su smulkiais klientais, todėl jiems parengti patrauklūs draudimo paketai. Šiandien ERGO grupėje apsidrausti visomis draudimo rūšimis gali tiek privatūs asmenys, tiek įmonės. Grupės tikslas yra išlaikyti visus klientus ir atitikti jų lūkesčius.
ERGO pardavimų tinklas apima visus didžiausius Lietuvos miestus ir miestelius. Grupė turi 8 regioninius centrus ir 43 atstovybes visoje Lietuvoje.
Šiuo metu tai vienas iš universaliausių ir įvairialypiškiausių pardavimo tinklų Lietuvoje. Per daugiau nei trylika veiklos metų “ERGO Lietuva” sukaupė nemenką įstatinį kapitalą, solidžius draudimo rezervus, kitą turtą, užtikrinantį įmonės mokamąjį pajėgumą ir garantuojantį klientų saugumą. ERGO grupės finansinį patikimumą taip pat užtikrina patikimos ir didžiausios tarptautinės perdraudimo kompanijos.
Šiandien ERGO draudimo grupės bendrovės yra tarp pažangiausių Lietuvos draudikų. Finansinis patikimumas, išskirtinis dėmesys klientui, kokybiškos paslaugos ir profesionalumas – kertiniai akmenys, leidžiantys “ERGO Lietuvai” siekti teigiamų rezultatų šalies draudimo rinkoje.ERGO grupė užima lyderio pozicijas Lietuvos, Latvijos ir Estijos draudimo rinkose. Į Lietuvos draudimo bendroves ERGO grupė investavo 84 mln. Lt ir sukūrė per tūkstantį darbo vietų.

Paslaugų klasifikavimas

Klasifikavimas- tai objektų visumos skaidymas į grupes ( klases) pagal vieną ar kelis požymius. Kitaip tariant, klasė yra visuma objektų, turinčių bendrus požymius.
Visos Vokietijos ERGO draudimo grupei Lietuvoje priklausančios bendrovės jau yra suklasifikuotos pagal teikiamų paslaugų pobūdį:
„ERGO Lietuva“
„ERGO Lietuva gyvybės draudimas“
„ERGO Lietuva investicija“
„Draudos asistavimas“
“ERGO Lietuva”, rinkoje veikianti trylika metų, yra antra pagal dydį Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė. Su įmonė šalies gyventojai ir įmonės yra sudarę 422 000 draudimo sutarčių. Juridiniams asmenims „ERGO Lietuva“ siūlo šias paslaugas: transporto priemonių, civilinės atsakomybės, turto, sveikatos, mašinų, vežamų krovinių, statybos darbų draudimą, draudimą nuo finansinių nuostolių ir nelaimingų atsitikimų, taip pat montavimo darbų ir elektronikos draudimą. „ERGO Lietuva“ teikia visas ne gyvybės draudimo paslaugas fiziniams asmenims: transporto priemonių, turto, sveikatos, civilinės atsakomybės, vykstančiųjų į užsienį draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
ERGO Lietuva gyvybės draudimas” yra seniausias draudimo tradicijas turinti ir ilgiausiai Lietuvos rinkoje veikianti gyvybės draudimo įmonė. Bendrovė buvo įsteigta 1995 metais. „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“ siūlo gyvybės, pensinio ir studijų draudimo paslaugas, teikiančias galimybę taupyti lėšas ir gauti finansinę paramą nelaimės atveju.
“ERGO Lietuva investicija” pradėjo veiklą 1999 metų rugsėjo mėnesį. Šiuo metu įmonėje dirba 14 darbuotojų. Pagrindinė bendrovės veikla – ERGO grupės Lietuvoje ilgalaikio turto valdymas, administravimas, nuoma, informacijos apie padėtį nekilnojamo turto rinkoje rinkimas ir analizė, kas suteikia galimybę prognozuoti ir parengti realius bendrovės verslo planus. „ERGO Lietuva investicija“ veiklos strategija ir pagrindiniai planai – investicijos į naujų pastatų ir žemės sklypų įsigijimą, statybą ir nuomos paslaugų teikimas visoje Lietuvoje.
2003m. UAB “Draudos asistavimas” tapo pirmąja asistavimo kompanija Lietuvoje. Bendrovė 24 val. per parą ir 365 dienas per metus teikia asistavimo paslaugas telefonais 1555 GSM ir 8-800-21555 nemokama fiksuoto ryšio linija. Atsitikus draudiminiam įvykiui bendrovė organizuoja pagalbą UAB „ERGO Lietuva“ klientams, esant pageidavimui nugabena apgadintas transporto priemonės iki artimiausios saugojimo aikštelės ar kitos savininko arba valdytojo nurodytos vietos, teikia išsamią informaciją apie apsidraudusio ir nukentėjusio teises bei pareigas, draudimo apsaugos sąlygas ir apimtį, teikia rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų. Bendrovė turi bendradarbiavimo sutartis su transporto priemonių remonto įmonėmis bei nutempimo iš autoavarijos vietos ir nuomos įmonių tinklą. Bendrovė taip pat vykdo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo agento veiklą telefonu ir tiesiogiai,gali pristatyti draudimo polisus klientui į namus.
Yra keturios paslaugų klasifikavimo pagal paskirtį klasės:

  • Pramogų;
  • Substitucinės;
  • Pagalbos;
  • Mainų.

Draudimo kompanijos, tame tarpe ir ERGO grupė , priskiriamos pagalbos klasei, kompensuojančiosios poklasiui. Pasak P. Vyes, ši klasifikacija turėtų paskatinti vadybininkus naujai pamąstyti, ką dar vartotojui galėtų pasiūlyti jų organizacija.
Paslaugos vartotojas- individas, namų ūkis arba organizacija. Kai kurios paslaugos skiriamos tiesiogiai individui, kitos namų ūkiams ( net jei jį sudaro vienas asmuo). Akivaizdu, kad pastarųjų paslaugų poveikio objektas yra individo arba namų ūkio nuosavybėje esančios materialinės vertybės. Individams ir namų ūkiams skirtos paslaugos ekonominėje literatūroje vadinamos galutinio vartojimo paslaugomis. Didelę grupę sudaro organizacijoms teikiamos arba tarpinio vartojimo paslaugos. Tai – reklamos, apskaitos, finansinės, draudimo, konsultacinės, informacinės ir kitos paslaugos. Tačiau būtų neteisinga manyti, kad yra griežta individams, namų ūkiams ir organizacijoms teikiamų paslaugų takoskyra. Kai kurių paslaugų teikėjai gali sėkmingai veikti keliuose skirtinguose segmentuose. Pavyzdžiui ERGO draudimo grupė teikia paslaugas ir individams, ir namų ūkiams ir organizacijoms.
Paslaugos teikimo vieta – ERGO draudimo grupė paslaugas teikia įmonėje (visoje Lietuvoje  yra 43 atstovybės ir 8 regioniniai centrai), taip pat vykdo transporto priemonių, civilinės atsakomybės draudimo agento veiklą telefonu, arba gali tiesiogiai pristatyti draudimo polisus į namus klientams. Verslo klientams yra teikomas dar vienas palengvinimas, internete galima užpildyti anketą, o ERGO agentas susisiekęs su klientu susitaria susitikti jam patogioje vietoje ir patogiu laiku.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI