DRAUDIMO PASLAUGŲ BAZINIS PAKETAS

Transporto priemonių privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu privalo būti apdraustos visos Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės arba tol kol ji yra įregistruota. Asmenys atsakingi už šios draudimo sutartie sudarymą:

  1. transporto priemonės savininkas;
  2. jei asmuo transporto priemonę  įsigijo lizingu ar kitokio panašaus pobūdžio sutartimi, tai už draudimo sutartį atsakingas jis pats;
  3. jei transporto priemonė priklauso keliems asmenims, t.y jie turi vienodas teises ją valdyti ir naudoti, tai šie asmenys atsako už draudimo sutarties sudarymą bendrai.

Jei transporto priemonė nėra apdrausta transporto priemonių privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, tai aukščiau išvardinti asmenys negali jos naudoti patys, nei leisti naudoti kitam asmeniui.

LR teritorijoje už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolę yra atsakinga: policija, Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, įmonės, atliekančios valstybinę techninė apžiūrą ir institucija, atsakinga už transporto priemonių valstybinę registraciją.

Suteikiama apsauga

Remiantis „Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas“ įstatymu nurodoma, kad draudžiant transporto priemonę šiuo draudimu yra suteikiama ši apsauga: išmoka yra mokama tokiu atveju, jei yra padaryta žala sveikatai ir turtui  tretiesiems asmenims, o už žalą atsakingiems asmenims naudojant transporto priemonę atsiranda civilinė atsakomybė. Taigi jei nutinka tokia situacija, kad asmuo yra apsidraudęs transporto priemonių privalomuoju draudimu, tai apdraudžiama avarijos metu nukentėjusiojo:

  • automobilis;
  • pats nukentėjusysis vairuotojas;
  • automobilyje esantis turtas ir papildoma įranga;
  • kaltininko ir nukentėjusiojo automobilyje važiavę keleiviai.

Tačiau minėta apsauga nėra taikoma asmeniui, atsakingam už žalos padarymą, jo naudojamai transporto priemonei bei joje esančiam turtui. Todėl nei draudikas ar draudimo Biuras nemoka išmokos dėl žalos padarymo.

Įsigaliojimo ir galiojimo laikas bei teritorija

Laikas

Draudimo sutartis įsigalioja nuo sutartyje nurodytos datos. Paprastai ji sudaroma vieneriems metams. Asmuo, sudaręs draudimo sutartį, iš draudėjo gauna:

  • dokumentą, patvirtinantį draudimo sutarties sudarymą;
  • draudimo liudijimą, kuriuo yra patvirtinama draudimo apsauga. Jame nurodomas galiojimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei vienas mėnuo, už kurį yra sumokėta draudimo įmoka. Per laikotarpį, kurio metu galioja draudimo sutartis, gali būti išduoti keli draudimo liudijimai.

Atėjus laikui, kai įprastinės 12 mėn draudimo sutarties galiojimo terminas pasibaigia, ji gali būti pratesiama. Tačiau, jei nebuvo sumokėta suma, kuri priklauso už praėjusį laikotarpį, arba draudikas netenka teisės vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą, draudimo sutartis gali būti nepratesiama.

Pasienio draudimo[1] sutartis sudaroma ne trumpesniam nei 15 dienų ir ne ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui, o žalioji kortelė[2] ne trumpesniam nei 15 dienų ir ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

Teritorija

Įprastine arba pasienio draudimo sutartimi yra suteikiama draudiminė apsauga visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tačiau ta apsauga yra tokia, kokios reikalauja tos Europos Sąjungos valstybės narės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisės aktai. Bet, jei apsauga pagal Lietuvos privalomojo draudimo įstatymą yra didesnė, tai tada yra vadovaujamasi jos įstatymu. Taip pat įprastinė ar pasienio draudimo sutartis galioja Šveicarijos Konfederacijoje pagal jos teisės aktus.

Jei pagal įprastinę draudimo sutartį yra išduota žalioji kortelė, tai draudiminė apsauga galioja joje nurodytose užsienio valstybėse. Paprastai galioja kortelėje išvardytų valstybių teisės aktai, jei draudikas ir draudėjas nesusitaria kitaip.

 


[1] Tai tokia sutartis, kuri yra sudaroma tuomet, kai žadama važiuoti Europos Sąjungos keliais, tačiau įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra užsienyje. Tokios transporto priemonės valdytojas negali turėti kitos LR teritorijoje galiojančios transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties.

[2] Tai žaliosios kortelės sistemai priklausančio nacionalinio draudikų biuro vardu išduodamas tarptautinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimas

Ankstesnis straipsnisTRANSPORTO DRAUDIMAS
Kitas straipsnisDraudimo sumos ir įmokos