Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio LR teritorijoje, nepaisant kiek buvo nukentėjusių trečiųjų asmenų iki 2012m. birželio 10d. skiriama 2500000 eurų dėl padarytos žalos asmeniui. Iš jų 2500 eurų skiriama neturtinei žalai atlyginti. Taip pat skiriama 500000 eurų dėl žalos turtui. O nuo 2012m. birželio 11d. bus skiriama 5000000 eurų dėl žalos asmeniui (iš jų 5000 eurų neturtinei žalai) ir 1000000 eurų žalos turtui atlyginti.

Pagal Lietuvos Respublikos privalomojo transporto priemonių draudimo įstatymą draudikas nustato įmokų dydžius ir gali reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04% delspinigių nuo nesumokėtos sumos. Tačiau draudikas neturi teisės draudimo sutartyje nustatyti sumos, pagal kurią būtų galima sumažinti mokamą išmoką draudimonio įvykio metu. Taip pat draudikas privalo mokėti išmokas, jei draudžiamasis įvykis nutiko tuo laikotarpiu, kurio metu draudėjas nustatytu laiku nebuvo sumokėjęs draudimo įmokų ar buvo atleistas nuo jų mokėjimo. Dar draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo gražinti dėl padarytos žalos išmokėtas sumas, tačiau jis turi būti išmoką prieš tai išmokėjęs.

Gali atsitikti taip, kad draudėjas nenaudos savo transporto priemonės ilgiau nei vieną mėnesį. Tada jis gali prašyti, kad draudikas jį atleistų nuo to laikotarpio, kol transporto priemonė nebus naudojama, įmokų mokėjimo. Draudėjas turi pasirašyti pasižadėjimą, kad tuo laikotarpiu nenaudos transporto priemonės pats ir neleis kitiems asmenims. Jei draudikas draudėjo prašymu išdavė naują draudimo liudijimą, tai atleidimo laikotarpis, kurio metu draudėjas atleidžiamas nuo draudimo įmokų, baigiasi ankščiau jei nurodyta draudėjo prašyme.

Ankstesnis straipsnisTransporto priemonių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas
Kitas straipsnisIšmokų mokėjimo atvejai