Įmonės civilinės atsakomybės draudimas kelionėms ir komandiruotėms

Draudimo objektas yra apdraustojo turtiniai interesai, susiję su apdraustojo civiline atsakomybe už žalą, padarytą trečiam asmeniui, kelionės užsienyje metu.
Civilinės atsakomybės draudimas kompensuos nuostolius, jei būnant užsienyje įmonės darbuotojas sulauks turtinių pretenzijų iš trečiųjų asmenų dėl apdrausto darbuotojo ar kartu su juo keliaujančių nepilnamečių vaikų padarytos žalos. Pavyzdžiui, jei atostogų užsienyje metu apdraustas darbuotojas netyčia išdauš viešbučio langą, už jo pakeitimą sumokės  „Lietuvos draudimas“.
Draudiminė apsauga negalioja:

  • žaloms kilusioms teritorijoje, nenumatytoje draudimo liudijime;
  • turtinėms žaloms, kilusioms dėl laipsniško, tęstinio temperatūros, dujų, garų, drėgmės, nuosėdų (dulkių, suodžių, dūmų ir pan.) nutekamųjų vandenų, puvimo, pelėsių poveikio;
  • žaloms, padarytoms trečiųjų asmenų turtui, kuris draudėjui yra patikėtas, kuriuo draudėjas naudojasi arba valdo, kontroliuoja, saugo;
  • žaloms, kuri kilo vykdant komercinę ar profesinę veiklą;
  • žaloms, kuri kilo dėl draudėjo tyčinės veiklos, dėl žalos, kurią draudėjas padarė įtakotas alkoholio, narkotinių medžiagų arba žaloms, kurių kilimą draudėjas galėjo protingai numatyti, atsižvelgdamas į savo veikimo arba neveikimo priežastis ir aplinkybes;
  • žaloms asmeniui, kuris yra sudaręs darbo sutartį su draudėju arba dirba jo namų ūkyje, jei tokia atsakomybė kyla iš darbo santykių;
  • žaloms draudėjo šeimos nariams;
  • žaloms, atsiradusioms dėl motorinių transporto priemonių, skraidymo aparatų, laivų valdymo.

Draudimo sumą nustato draudikas ir nurodo ją draudimo liudijime.
Draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į draudimo sumą, apdraustojo amžių, kelionės tikslą, draudimo laikotarpį, teritoriją į kurią keliaujama ir kitą informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti.
Draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos. Draudimo sumos ribose kompensuojami trečiojo asmens nuostoliai, už kuriuos atsako draudėjas, tyrimo ir teismo priteistos išlaidos. Taigi draudimas kompensuoja tik tuos nuostolius, kurie yra ne didesni, negu draudimo sutartyje nurodyta suma. Likusią dalį tektų kompensuoti iš privačių lėšų.

Ankstesnis straipsnisĮmonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Kitas straipsnisĮmonės veiklos draudimas

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here