Ergo Draudimas

Čia apžvelgsime Ergo teikiamas paslaugas – kaip ir pagal ką jos yra klasifikuojamos. Koks yra paslaugų paketas, bandysiu išsiaiškinti ar bendrovė pagrindines paslaugas papildo kitomis paslaugomis. Ką įmonė daro norėdama išlaikyti esamus ir pritraukti naujus klientus. Kokias įveda naujas paslaugas. Bandysiu išsiaiškinti pagrindines problemas ir numatyti jų sprendimo būdus. Kaip draudimo bendrovė užtikrina savo paslaugų kokybę.
Paslaugų įmonės bendra apžvalga
1991 m. gegužę įsteigta Lietuvos ir Vokietijos UAB „Drauda” tapo pirmąja užsienio kapitalo draudimo bendrove Lietuvoje. Devynerius metus ji priklausė Vokietijos draudimo grupei „Alte Leipziger”. Kartu su vokišku kapitalu buvo perduota patirtis ir gilios draudimo tradicijos, taip pat sudarytos sąlygos stabiliai ir efektyviai veiklai.
2000 m. sausio mėn. draudimo bendrovės pagrindiniu akcininku tapo Vokietijos ERGO draudimo grupė. 2001 m. rugsėjo 20 d. „Drauda” pakeitė pavadinimą į “ERGO Lietuva Suvienodinti vienai iš didžiausių Europos draudimo grupei ERGO priklausančių bendrovių pavadinimus nuspręsta siekiant gerinti paslaugų teikimo efektyvumą ir kurti bendrą identitetą. ERGO besivadinančių bendrovių yra tiek kaimyninėse Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, tiek labiau nuo Lietuvos nutolusiose Europos šalyse.
2001 m. vasarą Vokietijos ERGO grupė tapo pagrindine ne gyvybės draudimo bendrovės „Preventa” akcininke. 2002 m. pastaroji įmonė galutinai suvienyta su „ERGO Lietuva”. Sujungus bendrovių “ERGO Lietuva” ir „Preventa” ilgametę draudimo verslo patirtį, patobulintos esamos draudimo paslaugos bei sukurta naujų. „Preventa” sėkmingai dirbo su smulkiais klientais, todėl jiems parengti patrauklūs draudimo paketai. Šiandien ERGO grupėje apsidrausti visomis draudimo rūšimis gali tiek privatūs asmenys, tiek įmonės. Grupės tikslas yra išlaikyti visus klientus ir atitikti jų lūkesčius.
ERGO pardavimų tinklas apima visus didžiausius Lietuvos miestus ir miestelius. Grupė turi 8 regioninius centrus ir 43 atstovybes visoje Lietuvoje.
Šiuo metu tai vienas iš universaliausių ir įvairialypiškiausių pardavimo tinklų Lietuvoje. Per daugiau nei trylika veiklos metų “ERGO Lietuva” sukaupė nemenką įstatinį kapitalą, solidžius draudimo rezervus, kitą turtą, užtikrinantį įmonės mokamąjį pajėgumą ir garantuojantį klientų saugumą. ERGO grupės finansinį patikimumą taip pat užtikrina patikimos ir didžiausios tarptautinės perdraudimo kompanijos.
Šiandien ERGO draudimo grupės bendrovės yra tarp pažangiausių Lietuvos draudikų. Finansinis patikimumas, išskirtinis dėmesys klientui, kokybiškos paslaugos ir profesionalumas – kertiniai akmenys, leidžiantys “ERGO Lietuvai” siekti teigiamų rezultatų šalies draudimo rinkoje.ERGO grupė užima lyderio pozicijas Lietuvos, Latvijos ir Estijos draudimo rinkose. Į Lietuvos draudimo bendroves ERGO grupė investavo 84 mln. Lt ir sukūrė per tūkstantį darbo vietų.

Paslaugų klasifikavimas

Klasifikavimas- tai objektų visumos skaidymas į grupes ( klases) pagal vieną ar kelis požymius. Kitaip tariant, klasė yra visuma objektų, turinčių bendrus požymius.
Visos Vokietijos ERGO draudimo grupei Lietuvoje priklausančios bendrovės jau yra suklasifikuotos pagal teikiamų paslaugų pobūdį:
„ERGO Lietuva”
„ERGO Lietuva gyvybės draudimas”
„ERGO Lietuva investicija”
„Draudos asistavimas”
“ERGO Lietuva”, rinkoje veikianti trylika metų, yra antra pagal dydį Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė. Su įmonė šalies gyventojai ir įmonės yra sudarę 422 000 draudimo sutarčių. Juridiniams asmenims „ERGO Lietuva” siūlo šias paslaugas: transporto priemonių, civilinės atsakomybės, turto, sveikatos, mašinų, vežamų krovinių, statybos darbų draudimą, draudimą nuo finansinių nuostolių ir nelaimingų atsitikimų, taip pat montavimo darbų ir elektronikos draudimą. „ERGO Lietuva” teikia visas ne gyvybės draudimo paslaugas fiziniams asmenims: transporto priemonių, turto, sveikatos, civilinės atsakomybės, vykstančiųjų į užsienį draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.
ERGO Lietuva gyvybės draudimas” yra seniausias draudimo tradicijas turinti ir ilgiausiai Lietuvos rinkoje veikianti gyvybės draudimo įmonė. Bendrovė buvo įsteigta 1995 metais. „ERGO Lietuva gyvybės draudimas” siūlo gyvybės, pensinio ir studijų draudimo paslaugas, teikiančias galimybę taupyti lėšas ir gauti finansinę paramą nelaimės atveju.
“ERGO Lietuva investicija” pradėjo veiklą 1999 metų rugsėjo mėnesį. Šiuo metu įmonėje dirba 14 darbuotojų. Pagrindinė bendrovės veikla – ERGO grupės Lietuvoje ilgalaikio turto valdymas, administravimas, nuoma, informacijos apie padėtį nekilnojamo turto rinkoje rinkimas ir analizė, kas suteikia galimybę prognozuoti ir parengti realius bendrovės verslo planus. „ERGO Lietuva investicija” veiklos strategija ir pagrindiniai planai – investicijos į naujų pastatų ir žemės sklypų įsigijimą, statybą ir nuomos paslaugų teikimas visoje Lietuvoje.
2003m. UAB “Draudos asistavimas” tapo pirmąja asistavimo kompanija Lietuvoje. Bendrovė 24 val. per parą ir 365 dienas per metus teikia asistavimo paslaugas telefonais 1555 GSM ir 8-800-21555 nemokama fiksuoto ryšio linija. Atsitikus draudiminiam įvykiui bendrovė organizuoja pagalbą UAB „ERGO Lietuva” klientams, esant pageidavimui nugabena apgadintas transporto priemonės iki artimiausios saugojimo aikštelės ar kitos savininko arba valdytojo nurodytos vietos, teikia išsamią informaciją apie apsidraudusio ir nukentėjusio teises bei pareigas, draudimo apsaugos sąlygas ir apimtį, teikia rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų. Bendrovė turi bendradarbiavimo sutartis su transporto priemonių remonto įmonėmis bei nutempimo iš autoavarijos vietos ir nuomos įmonių tinklą. Bendrovė taip pat vykdo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo agento veiklą telefonu ir tiesiogiai,gali pristatyti draudimo polisus klientui į namus.
Yra keturios paslaugų klasifikavimo pagal paskirtį klasės:

 • Pramogų;
 • Substitucinės;
 • Pagalbos;
 • Mainų.

Draudimo kompanijos, tame tarpe ir ERGO grupė , priskiriamos pagalbos klasei, kompensuojančiosios poklasiui. Pasak P. Vyes, ši klasifikacija turėtų paskatinti vadybininkus naujai pamąstyti, ką dar vartotojui galėtų pasiūlyti jų organizacija.
Paslaugos vartotojas- individas, namų ūkis arba organizacija. Kai kurios paslaugos skiriamos tiesiogiai individui, kitos namų ūkiams ( net jei jį sudaro vienas asmuo). Akivaizdu, kad pastarųjų paslaugų poveikio objektas yra individo arba namų ūkio nuosavybėje esančios materialinės vertybės. Individams ir namų ūkiams skirtos paslaugos ekonominėje literatūroje vadinamos galutinio vartojimo paslaugomis. Didelę grupę sudaro organizacijoms teikiamos arba tarpinio vartojimo paslaugos. Tai – reklamos, apskaitos, finansinės, draudimo, konsultacinės, informacinės ir kitos paslaugos. Tačiau būtų neteisinga manyti, kad yra griežta individams, namų ūkiams ir organizacijoms teikiamų paslaugų takoskyra. Kai kurių paslaugų teikėjai gali sėkmingai veikti keliuose skirtinguose segmentuose. Pavyzdžiui ERGO draudimo grupė teikia paslaugas ir individams, ir namų ūkiams ir organizacijoms.
Paslaugos teikimo vieta – ERGO draudimo grupė paslaugas teikia įmonėje (visoje Lietuvoje  yra 43 atstovybės ir 8 regioniniai centrai), taip pat vykdo transporto priemonių, civilinės atsakomybės draudimo agento veiklą telefonu, arba gali tiesiogiai pristatyti draudimo polisus į namus klientams. Verslo klientams yra teikomas dar vienas palengvinimas, internete galima užpildyti anketą, o ERGO agentas susisiekęs su klientu susitaria susitikti jam patogioje vietoje ir patogiu laiku.

Pašto paslaugos*                                                                          Apgyvendinimas
Bankų paslaugos*                                                                         Mokymas
Nekilnojamo turto                                                                        Maitinimas
pirkimas ir pardavimas                                                                  Gydymas
Nuoma                                                                                          Kirpimas
Telefoninio                                                              Pašto paslaugos*
ryšio paslaugos                                                        Kompiuterinės įrangos
Draudimas                                                               pardavimas*
Policijos paslaugos                                                  Laidojimo paslaugos.

0                                                          K   o   n   t   a   k   t   a   i                                                       100

   Silpni                                                                                                                     Stiprūs
 
 

2 pav. Paslaugų klasifikavimas pagal teikėjo ir vartotojo kontaktus.

Pagal vartotojo dalyvavimo klasifikavimo pažymį, galima išskiti dvi paslaugų grupes. Kai kurių paslaugų teikimas neįmanomas be ištisinio vartotojo dalyvavimo, kitose paslaugose vartotojo dalyvavimas yra su pertrūkiais. Kai kuriais atvejais būtinas avrtotojo ir paslaugų teikėjo susitikimas akis į akį, o kai kada ryšį užmegzti telefonu ar internetu. Be to, svarbi ir vartotojo dalyvavimo trukmė, tai yra ar jis dalyvauja visame paslaugos teikimo procese, ar tik, kaip draudimo bendrovėje ERGO, pateikdamas užsakymą.
Dalyvavimo trukmė lemia vartotojo ir teikėjo kontaktų stiprumą. Kaip matome iš antro paveikslo, draudimo įmonės ERGO ir jos paslaugų vartotojų, kontaktai yra labai silpni. Kontaktų stiprumą, R. B. Chase manymu, apibūdina laiko, kurį paslaugos teikimo sistemoje praleidžia vartotojas, ir visos paslaugos teikimo trukmės santykis, išreikštas procentais.

Paslaugų paketas. Pagrindinės ir papildomos paslaugos

Paslaugų paketas privatiems klientams:

Papildomos paslaugos

 

Jeigu šiuo draudimu apsidraudžia vienas iš šeimos narių, kartu apdraudžiama ir sutuoktinio bei nepilnamečių vaikų civilinė atsakomybė.

Papildomai galima apsidrausti nuo:
ü  Kaulų lūžių.
ü  Laikinos negalios.
ü  Gydymosi ligoninėje
ü  Laikino nedarbingumo.
Apdraudus pagrindines ir papildomas rizikas kartu, apdraudžiamos kosmetinių plastinių operacijų, esant dideliems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl sužalojimų nelaimingo atsitikimo metu, išlaidos.

Nėra

Papildomai galima apsidrausti asmens civilinę atsakomybę – kitų asmenų turtui ar kitam žmogui netyčia padarytą žalą.

Galima papildomai apdrausti gyvulių gydymo išlaidas.

Gyvybės rizikos draudimą lengvatinėmis sąlygomis galima pakeisti į kaupiamąjį gyvybės draudimą.

Viena draudimo suma apdraudžiama dviejų asmenų, dažniausiai sutuoktinių, gyvybė. Šiuo atveju draudimo suma išmokama tik vieną kartą pasibaigus draudimo terminui arba mirus vienam ar abiem apdraustiesiems.

Papildomai kelionės metu galima apsidrausti:ü  Vykstančiųjų į užsienį draudimu nuo nelaimingų atsitikimų;
ü  Bagažo draudimu;
ü  Civilinės atsakomybės draudimu;
ü  Išlaidas, susijusias su kelionės atšaukimu;

Nėra

Nėra

Papildomai gali būti apdrausta:ü  Stiklo dužimas;
viešbučio išlaidos dėl draudiminio įvykio;
ü  Dviračio vagystė;
ü  Elektros aparatų nuostoliai dėl žaibo įtrenkimo;
ü  Elektros aparatų nuostoliai dėl įtampos svyravimų tinkle.

Nėra

Nėra

Draudžiama nuo visų rizikų.

Studijų draudimą galima papildyti našlaičio pensijos draudimu.

Draudimo sutartį gali sudaryti transporto priemonės savininkas arba transporto savininko vardu, teisėtas valdytojas, arba savininko įgaliotas asmuo.

Draudėjo pageidavimu draudimo galiojimas gali būti pratęstas.

Nėra

Nėra

Pagrindinės paslaugos

 

  1. Asmens civilinės atsakomybės draudimas;

 

 

  1. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;

 

 

  1. ERGO pensijų fondai;

 

 

  1. Gyventojų turto pirmosios rizikos ir asmens civilinės atsakomybės draudimas;

 

 

  1. Gyvulių draudimas;

 

 

  1. Gyvybės rizikos draudimas;

 

 

  1. Kaupiamasis gyvybės draudimas;

 

 

  1. Kelionės draudimas;

 

 

  1. Kompleksinis transporto priemonių draudimas, jį sudaro:

ü     Transporto priemonių kasko draudimas;
ü     Keleivių ir vairuotojo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų avarijos metu;
ü     Pagalbos kelyje draudimas;
ü     Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas;

  1. Mobilių mašinų ir aparatų draudimas;

 

 

  1. Namų turto draudimas;

 

 

  1. Pastatų draudimas;

 

 

  1. Pensinis draudimas;

 

 

  1. Statybos darbų draudimas;

 

 

  1. Studijų draudimas;

 

 

  1. Transporto priemonės savininkų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas;

 

 

  1. Užsieniečių gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas;

 

 

  1. Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas vykstant į užsienį (“žalia kortelė”).

 

 

  1. ERGO investicinis draudimas

 

 

 
 
 
 
 
 
Paslaugų paketas verslo klientams:

Pagrindinės paslaugos

 

Papildomos paslaugos

 

1.Advokatų profesinės civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

2.Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas;

Nėra

3. Auditorių profesinės civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

4. Civilinės atsakomybės draudimas transportuojant krovinius;

Nėra

5. Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

6. Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;

Papildomai galima apsidrausti nuo:ü  Kaulų lūžių;
ü  Laikinos negalios;
ü  Gydymosi ligoninėje;
ü  Laikino nedarbingumo;
Apdraudus pagrindines ir papildomas rizikas kartu, apdraudžiamos kosmetinių plastinių operacijų, esant dideliems kosmetiniams defektams, atsiradusiems dėl sužalojimų nelaimingo atsitikimo metu, išlaidos.

7. Draudimas nuo veiklos pertraukimo;

Nėra

8. Draudimo brokerių profesinės civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

9. Elektronikos draudimas;

Žalos atveju draudimo įmonė atlygina papildomas išlaidas:ü  Vežimo (medžiagų ar atsarginių dalių);
ü  Naudojamų medžiagų;
ü  Tvarkymo po draudiminio įvykio;
ü  Technikos naudojimo;
ü  Darbuotojų vežimo;
ü  Darbo užmokesčio priedus (dirbant nedarbo valandomis).

10. ERGO pensijų fondai;

Nėra

11. Firmos veiklos civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

12. Gyvybės rizikos draudimas;

Nėra

13. Kaupiamasis gyvybės draudimas;

Viena draudimo suma apdraudžiama dviejų asmenų, dažniausiai sutuoktinių, gyvybė. Šiuo atveju draudimo suma išmokama tik vieną kartą pasibaigus draudimo terminui arba mirus vienam ar abiem apdraustiesiems.

14. Kelionės draudimas;

Papildomai kelionės metu galima apsidrausti:ü  Vykstančiųjų į užsienį draudimu nuo nelaimingų atsitikimų;
ü  Bagažo draudimu;
ü  Civilinės atsakomybės draudimu;
ü  Išlaidas, susijusias su kelionės atšaukimu;

15. Kelionės organizavimo paslaugų finansinių garantijų draudimas;

Nėra

16. Kilnojamojo turto draudimas;

Papildomai gali būti apdrausta:ü  Apiplėšimas keliuose;
ü  Daiktų perkėlimo ir saugojimo išlaidos;
ü  Daiktų atnaujinimo išlaidos;
ü  gaisro gesinimo išlaidos;
ü  Nuostoliai dėl viršįtampių po žaibo iškrovos;
ü  Pastato remonto išlaidos;
ü  Nuostolių po draudiminio įvykio nustatymo išlaidos;
ü  Valymo ir tvarkymo po draudiminio įvykio išlaidos.

17. Kompleksinis transporto priemonės draudimas;

Nėra

18. Mobilių mašinų ir aparatų draudimas;

Nėra

19. Montavimo darbų draudimas;

Papildomai galima apdrausti:ü  Civilinę atsakomybę – montavimo metu kitų turtui ar kitam žmogui netyčia padarytą žalą atlygins „ERGO Lietuva„;
ü  Pagalbines mašinas montavimo darbams atlikti;
ü  Montavimo aikštelės tvarkymo, atsitikus draudiminiam įvykiui, išlaidas ir kitas papildomas sąnaudas (pvz., viršvalandžius).

20. Nekilnojamojo turto draudimas;

Papildomai gali būti apdraudžiama:ü  Gesinimo išlaidos;
ü  Tam tikros nuostolių nustatymo išlaidos;
ü  Tam tikros valymo ir tvarkymo išlaidos.

21. Notarų profesinės civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

22. Parodų draudimas;

Nėra

23. Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas;

Nėra

24. Pensinis draudimas;

Nėra

25. Statybos darbų draudimas;

Nėra

26. Sveikatos draudimas;

Kiekvieną sutartį galima papildyti šiomis paslaugomis:ü  Akinių stiklų ir linzių kompensavimas;
ü  Apmokamas kas dveji metai vienų akinių stiklų arba dviejų kontaktinių linzių rinkinių įsigijimas už ne didesnę kaip 300 litų sumą.
ü  Pagalbinių priemonių kompensavimas;
ü  Apmokamas elastinių kojinių ir bintų, supinatorių, įtvarų, korsetų, lazdų bei ramentų, vežimėlių, protezų, aparatai sąnarių judesiams apriboti, atramos aparatų, protezų, klausos aparatų įsigimas.

27.Transporto priemonės savininkų privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutartį gali sudaryti transporto priemonės savininkas arba transporto savininko vardu, teisėtas valdytojas, arba savininko įgaliotas asmuo.

28. Turto ir verslo vertintojų profesinės civilinės atsakomybės draudimas;

Nėra

29. Užsieniečių gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas;

Draudėjo pageidavimu draudimo galiojimas gali būti pratęstas.

30. Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas vykstant į užsienį („žalia kortelė”);

Nėra

Nėra

Nėra

   31. Vežamų krovinių draudimas;32. Vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės CMR draudimas.

Naujų paslaugų įvedimas

Terminas inovacija – apima naujus produktus, naujus gamybos metodus, naujas rinkas, naujus išteklius ir naujus organizavimo būdus.
2004 metais “Ergo Lietuva” savo paslaugų vartotojams pateikė net kelias naujoves.
Draudimo bendrovė „ERGO Lietuva” pirmoji Lietuvoje pradėjo drausti transporto priemones kasko draudimu pagal europietiškas taisykles. Nuo 2004 m. liepos 1 d. Lietuvos vairuotojai gali apdrausti savo transporto priemones naudojant įmokos apskaičiavimo metodiką, pagal automobilio tipus ir klases bei nenurodydami draudimo sumos. Taip pat vairuotojai gali apdrausti automobilius daliniu kasko draudimu. Priklausomai nuo draudimo apimties, įmokos šiam draudimui gali sumažėti net iki 40 proc.
Nuo 2004 m. birželio 15 d. UAB „ERGO Lietuva” teikia papildomą paslaugą įmonių civilinės atsakomybės draudimo draudėjams – darbdavio civilinės atsakomybės draudimą. Šio draudimo objektas yra darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir/ar pakeliui į darbą ar iš darbo padaryta draudėjo darbuotojui. Draudimo objektu nelaikoma draudėjo civilinė atsakomybė dėl profesinės ligos (profesinių ligų)”.
Viena didžiausių Lietuvoje saugos tarnybų UAB „Ekskomisarų biuras” ir draudimo bendrovė UAB „ERGO Lietuva” apjungė būsto saugos ir draudimo paslaugas į vieną produktą.          Lietuvoje tai pirmas kartas, kai rinkai bendrą paslaugą pateikia saugos ir draudimo bendrovės.
Pirkdamas paslaugą „Dvigubas saugumas”, žmogus ne tik apsaugo save, bei savo būstą nuo pasikėsinimų, plėšimų, vagysčių, bet ir apdraudžia būsto turtą nuo vandentiekio, kanalizacijos avarijų, sprogimo, gaisro, turto sugadinimo ar sunaikinimo.
Pasaulio rinkose apsauga ir draudimas jau seniai yra vienas kitą papildantys produktai, kurie gana dažnai naudojami kartu, siekiant maksimalios ekonominės naudos ir saugumo.

Paslaugos kainodaros prosecas

 

Kaina – tai paslaugos vertės piniginė išraiška. Ji apibūdina organizacijos veiklos rezultatus ir rodo, ar piniginį jų įvertinimą pripažysta pirkėjas.
Kainodara yra svarbi priemonė siekiant paslaugų organizacijos tiklų. Kiekviena organizacija savo kainų politika siekia įvairių tikslų. Visgi paslaugų organizacijos turi bendrų kainodarai keliamų tikslų. Tai – paklausos ir pasiūlos subalansavimas bei vertės už atitinkamą kainą sukūrimas.
Didžiosios draudimo bendrovės, tame tarpe ir UAB “ERGO Lietuva” suskaičiavusios pirmuosius vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rezultatus ir iki šiol viliojusios klientus mažesnėmis kainomis, imasi Vakarų Europoje įprasto draudėjų segmentavimo. Vairuotojai važinėjantys galingesniais automobiliais bei papuolantys į didesnės rizikos grupę jau moka daugiau, tuo tarpu įmokos mažalitražiams automobiliams yra mažesnės.
Ilgalaikis ir pagrindinis šios sistemos įvedimo tikslas – skatinti bendrą vairuotojų drausmingumą ir tuo pačiu sumažinti avarijų kiekį šalies keliuose.
UAB „ERGO Lietuva” remdamasi atlikta esamos padėties analize, taip pat išskyrė rizikos grupes bei suformavo naują kainodarą. Bendrovė rizikos grupes segmentuoja pagal automobilio technines charakteristikas ir automobilio savininko (naudotojo) registracijos vietą, nurodytą automobilio registracijos liudijime.
Pagrindinis argumentas renkantis draudimo bendrovę, asmeniui ar įmonei, yra priimtina paslaugų kaina ir finansinis patikimumas.
Didžiausia ERGO grupės konkurentė Lietuvoje yra  “Lietuvos Draudimas”, siūlanti analogiškas paslaugas su mažesmėmis įmokomis.
Kainų sumažėjimą “Lietuvos draudime” labiausiai lėmė trys veiksniai – racionalus sąnaudų valdymas, profesionalus rizikos valdymas bei stipri konkurencija.
AB “Lietuvos draudimas” savo konkurencinį pranašumą grindžia trimis klientams svarbiais dalykais: greitu draudimo kompensacijų išmokėjimu, kokybišku klientų aptarnavimu bei priimtina kaina. “Lietuvos draudime” klientus aptarnauja daugiau nei 1000 draudimo konsultantų, 60-tyje šalies miestų veikia 82 skyriai. Apsidrausti taip pat galima paskambinus į Paslaugų centrą, išsikvietus konsultantą telefonu arba internetu.
Todėl “Lietuvos draudimas” toliau sieks išlaikyti patikimiausios ir greičiausiai išmokančios įmonės vardą.” “Lietuvos draudimas” turi plačiausią šalyje Nuostolių sureguliavimo centrų sistemą, galinčią aptarnauti draudiminius įvykius patyrusius klientus visoje šalyje.
Taigi ERGO grupė turi į ką lygiuotis, o kad pasiektų konkurentų pranašumo lygį, per metus turėtų pasirašyti vis daugiau sutarčių. Pasirašytų sutarčių santykį tarp ERGO grupės ir “Lietuvos Draudimo” matome iš 3 ir 4 lentelių. Lietuvos Draudimas 2003 metais gavo 53427678 Lt daugiau pelno nei ERGO grupė.

Pasirašytos draudimo įmokos, Lt

Pelnas (Nuostolis), Lt

108 743 677

1 303 487

85 450 713

301 063

40 905 437

339 682

33 047 123

(1 991 228)

Metai
2003200220012000

3. pav.ERGO grupės per metus gautų įmokų ir pelno santykis

Pasirašytos draudimo įmokos, Lt

Pelnas (Nuostolis), Lt

198 113 102

54 731 165

250 588 871

6 748 629

148 743 636

12 207 100

155 058 297

15 519  599

Metai
2003200220012000

4. pav. “Lietuvos draudimas” per metus gautų įmokų ir pelno santykis

Norint pritraukti daugiau paslaugos vartotojų, reikia įsteigti daugiau ERGO atstovybių visoje Lietuvoje, parinkti kvalifikuotesnius darbuotojus, kurie būtų suinteresuoti išlaikyti esamus ir pritraukti naujus klientus. Nes iš asmeninės patirties galiu teigti, kad ne visi ERGO grupės darbuotojai stengiasi tai daryti.
Taip pat reikėtų ieškoti kainų mažinimo būdų, pavyzdziui racionaliau valdyti sąnaudas, įvertinti rizikas.
Paslaugos kokybės užtikrinimas

Kokybė- tai nėra kažkas absoliutaus, ji visada yra susijusi su reikalavimais: išorėje su vartotojo poreikiais, o viduje su dokumentais ( specifikacijose nustatytais reikalavimais). Kokybė organizacijai reiškia, jog būtina sutelkti dėmesį į geresnių paslaugų teikimą, konkurencingesnėmis kainomis.
Paslaugos, skirtingai nei prekės, yra patirties produktas, tai yra jas vertinti galima tik vartojant. Draudimo paslaugų kokybę tiksliai apibūdinti labai sunku, ji susideda iš keleto elementų:
Kaip greitai įmonės darbuotojai atsiliepia į telefonų skambučius, per kiek laiko sutvarkomi draudimo dokumentai, per kiek laiko sutvarkomas draudiminis įvykis. Ar paslauga kokybiška ar ne, sprendžia pats vartotojas, tikrasis kokybės matas – vartotojo poreikių patenkinimas.
Jei vartotojas pasirinko ERGO grupės draudimo paslaugas, tai jau yra kokybės įvertinimas. Draudimo paslaugas teikiančios įmonės griežtai apibrėžia draudiminius ir nedraudiminius įvykius, apibrėžia draudimo sumas ir nurodo kokios klientas gai tikėtis draudimo išmokos įvykus draudiminiam įvykiui.

Paslaugos rėmimo programa

Kiekviena įmonė norėdama pasiekti maksimalų pelną, turi nemažai lėšų skirti reklamai. Geriausia reklama yra renginių ar projektų rėmimas.
Remti kultūrą yra ilgametės ERGO grupės tradicijos. Bendrovė kasmet remia Klaipėdos džiazo festivalį. ERGO taip pat rėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo rašto (pergamento) su antspaudu ir kolekcininko Tadeuszo Nievodniczanskio XIV-XIX a. dokumentų ir žemėlapių kolekcija atvežimą ir eksponavimą Lietuvos dailės muziejuje.
Sportas suburia žmones ir skatina atsirasti sienas peržengiantį dialogą tarp tautų ir kultūrų. ERGO grupė, yra viena iš pagrindinių vyrų krepšinio komandos „Alita” ir naujos A lygos „Puntuko-Jarimpekso” komandos rėmėjų, pagrindiniai Lietuvos krepšinio A lygos rėmėjai.
ERGO grupė remia projektus, skatina visuomenės sąmoningumą ir didina jos narių saugumą. Grupė kiekvienais metais organizuoja ir remia daugybę visuomeninių akcijų. Kiekvieną rudenį „ERGO Lietuva” rengia akciją, kurios metu nelaimingų atsitikimų draudimu draudžiami moksleiviai. Taip pat remiame BMW vairavimo akademiją, o bendradarbiaudami su Valstybine kelių inspekcija įvairiomis akcijomis skatiname saugų elgesį keliuose. Kartu su Lietuvos kriminalinės policijos biuru ir naujų automobilių atstovais Lietuvoje, ERGO inicijuoja priemones skirtas apsaugoti automobilius nuo vagysčių.
Kasmet ERGO grupė aktyviai remia kelias dešimtis Lietuvos miestų ir miestelių švenčių ir renginių skirtų visuomenei.ERGO grupė yra viena iš Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų steigėjų. Šie rūmai skatina daugiašalius ekonominius ryšius ir stiprina verslo atstovų bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Baltijos valstybių.
ERGO grupė remdama renginius ir įvairius projektus, tuo pačiu reklamuoja save. Taip pat įmonė reklamuojasi įvairiuose leidiniuose, stato informacinius stovus, reklamuojasi ant transporto priemonių.
Kuo daudiau reklamos ir informacijos vartotojas gauna, tuo didesnė tikimybė, kad jis pasirinks būtent šios bendrovės paslaugas.

 
 

Paslaugų plėtros strategija
Vokietijos ERGO draudimo grupė pertvarko valdymo sistemą Baltijos šalyse ir sudaro bendrą visoms trims valstybėms valdybą.
Vokietijos draudimo grupė ERGO priėmė sprendimą iš esmės pakeisti tarptautinį verslo valdymo modelį – grupei priklausančios Baltijos regiono bendrovės įgaus gerokai daugiau savarankiškumo vystyti veiklą bei priimti strateginius plėtros sprendimus. Iki šiol skirtingose šalyse įsikūrusios bendrovės turėjo savo valdymo institucijas.
Nuo 2005 m.  Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikiančių ERGO bendrovių strateginės plėtros svertai bus patikėti jų pačių atstovams, kurie sudarys naują valdybą, bendrą visam Baltijos regionui.
Draudimo bendrovės, jų tarpe ir ERGO grupė, iki šiol platinusios kitų šalių žaliosios kortelės draudimą (vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą galiojantį užsienio valstybėse) nuo 2005 m. galės pačios pradėti pardavinėti „Žaliąją kortelę”. Tačiau tam reikės išpildyti keletą sąlygų. Lietuvos draudimo bendrovėms reikės kiekvienoje „Žaliosios kortelės” sistemai priklausiančioje šalyje paskirti atstovus žalų sureguliavimo reikalams. Atstovas žalų sureguliavimo klausimams turės nuolat gyventi arba būti įsisteigęs toje valstybėje kurioje jis atstovauja draudimo bendrovę.
Draudimo bendrovė „ERGO Lietuva” dar 2002 m. rugsėjį pasirašė bendradarbiavimo sutartį su vienu didžiausių Europos draudikų „Victoria”. „Victoria” yra pirmoji Europoje draudimo bendrovė gavusi kokybės sertifikatą DIN EN ISO 9001, kuriuo patvirtinama draudiminių įvykių administravimo kokybė. Sutartyje numatyta, kad UAB „ERGO Lietuva” galės naudotis visu „Victoria” draudiminių įvykių administravimo tinklu Europos teritorijoje. Iš viso UAB „ERGO Lietuva” pagal šią sutartį turės atstovus visose Žaliosios kortelės sistemai priklausančiose šalyse.
Taip pat bendrovė planuoja pasirašyti sutartis su kitomis, draudiminių įvykių administravime besispecializuojančiomis, bendrovėmis. Baigiamos derybos su Belgijos įmone „DEKRA Claims services”, austrų ASA GmbH, vokiečių ICAC GmbH.
Kitas reikalavimas kurį turės išpildyti Lietuvos draudikai – sukurti vieningą informacinę bazę. Joje, be informacijos apie transporto priemones ir vairuotojus, turi būti kaupiama informacija iš draudimo įmonių (polisų numeriai ir jų galiojimo laikas, duomenys apie žalų sureguliavimo atstovus). Ši informacinė bazė taps dar aktualesnė, nes numatoma, kad Lietuva pradės taikyti transporto priemonių registracijos ženklų sistemą kaip įrodymą apie draudimą ir bus atsisakoma reikalavimo turėti draudimo polisą.

Išvados

Manau ERGO grupė pasirinkusi gerą paslaugų klasifikavimo sistema pagal teikiamų paslaugų pobūdį:
„ERGO Lietuva”
„ERGO Lietuva gyvybės draudimas”
„ERGO Lietuva investicija”
„Draudos asistavimas”
Taip patogiau dirbti ir pačiai įmonei, ir klientams lengviu pasirinkti.
ERGO grupė klientams siūlo pakankamai didelį paslaugų paketą į kurį įeina ir papildomos paslaugos, kaip pavyzdžiui: žmogus norėdamas apsidrausti sveikatą, draudimo sutartį gali papildyti šiomis paslaugomis:
ü  Akinių stiklų ir linzių kompensavimas;
ü  Apmokamas kas dveji metai vienų akinių stiklų arba dviejų kontaktinių linzių rinkinių įsigijimas už ne didesnę kaip 300 litų sumą.
ü  Pagalbinių priemonių kompensavimas;
ü  Apmokamas elastinių kojinių ir bintų, supinatorių, įtvarų, korsetų, lazdų bei ramentų, vežimėlių, protezų, aparatai sąnarių judesiams apriboti, atramos aparatų, protezų, klausos aparatų įsigimas.
Bendrovė reklamuojasi remdama įvairius renginius ir projektus, tačiau ji turi labai
stiprų konkurentą -“Lietuvos Draudimas”, kuris siūlo vartotojams analogiškas paslaugas už mažesnes įmokas. Taip pat šis konkurentas turi daugiau atstovų Lietuvoje, tai įtakoja jų sudaromų sutarčių gausumą.
ERGO grupei patarčiau steigti daugiau savo atstovybių visoje Lietuvoje, didesnį dėmesį skirti darbuotojų kvalifikacijos kelimui ir tikrinimui. Dar daugiau lėšų skirti reklamai.

Ankstesnis straipsnisĮmonės veiklos draudimas
Kitas straipsnisPINIGŲ SRAUTŲ DISKONTAVIMAS

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here