maudymosi kostiumeliai

Kokie įvairūs išoriškai žmonės bebūtų, išvaizda yra pati „atviriausia“, matomiausia, reprezentaciškiausia individualybės pusė. Kasdien vis labiau tobulėjanti grožio industrija nenumaldomai veržiasi į mūsų gyvenimą. Šiuo metu daugelis žmonių nemažai laiko praleidžia grožio salonuose, aukoja milžiniškas pinigų sumas – taip palaikydami tikėjimą, jog gali pratęsti laiką, jaunystę, būti geidžiami, atsikratyti įvairių kompleksų ir vidinio nerimo. Kadangi žmogus į save žvelgia, save vertina ne tik savo, bet ir kitų akimis, išvaizda gali žymiai paveikti žmogaus savijautą, padėti įgyvendinti svajones, didinti ar mažinti laimę bei sėkmę. Gyvenimo sėkmė – tai pastato statymas trimis dimensijomis: materialine, santykių su kitais žmonėmis ir emocine. Visi žmonės trokšta sekmės, tačiau ne visi ją pasiekia. Taigi ar patraukli išvaizda gali nulemti sėkmę?

Didžiajai daliai respondentų sunku atsakyti ar gražūs žmonės laimingesni. Likusieji pasiskirstė po lygiai 27 procentai pritaria, kad grožis suteikia žmogui daugiau laimės, ir kiti 27 procentai respondentų mano priešingai. Daugumai respondentų šis klausimas galėjo pasirodyti per sudėtingas, todėl jiems buvo sunku atsakyti į tai ar gražūs žmonės laimingesni (žr. 1 priedas 3 lentelė).

Net 95 procentai respondentų mano, kad išvaizda suteikia pasitikėjimo savimi, 5 procentai apklaustųjų nėra del to tikri (žr. 1 priedas 4 lentelė). Tačiau iš 60 apklaustų respondentų neatsirado nė vieno kuris manytų, kad patraukli išvaizda nesuteikia pasitikėjimo savimi. Taigi žmogaus išvaizda yra svarbi ne tik išorine, bet ir psichologine prasme. Gera išvaizda sustiprina žmogaus pasitikėjimą savimi, padeda įgyti kitų žmonių pripažinimą ir didina laimę bei sėkmę.

Didžioji dalis respondentų, net 63 procentai mano, kad grožis svarbus jų gyvenime, ir tik 37 procentai apklaustųjų mano, kad grožis nėra reikšmingas jų gyvenime(žr. 1 priedas 5 lentelė). Visi suvokiame, kad savo išvaizda esame atviri vieni kitiems, kad išvaizda yra pirmasis informacijos apie pirmą kartą sutiktą žmogų šaltinis. Tad nemažai laiko praleidžiame grožio salonuose, aukojame milžiniškas pinigų sumas – taip palaikydami tikėjimą, jog galime pratęsti laiką, jaunystę, būti geidžiami, atsikratyti įvairių kompleksų ir vidinio nerimo. Remiantis apklausos duomenis, galima teigti, kad daugeliui grožis užima svarbią vietą gyvenime, tačiau yra ir tokių žmonių, kurie grožio per daug nesureikšmina.

Sąmoningai ar nesąmoningai pirmiausia atkreipiame dėmesį į tas moteris (merginas) ir vyrus (vaikinus), kurie mums atrodo gražūs, simpatiški ir patrauklūs, su kuriais kyla spontaniškas noras bendrauti, atkreipti į save jų dėmesį, kurių palankumą stengiamės pelnyti ar net įsivaizduojame, kad, gyvendami šalia jų, galėtume būti laimingi. Todėl net 45 procentai respondentų teigia, jog jiems užmezgant draugystę dažnai svarbi priešingos lyties atstovo išvaizda, 42 procentams kartais svarbu, 13 procentų retai. Iš 60 apklaustų respondentų nebuvo nei vieno, kuris manytų, kad išvaizda visiškai nesvarbi užmezgant draugystę. Taigi remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, kad beveik visada užmezgant draugystę yra svarbi merginos (vaikino) išvaizda.

Apklausoje dalyvavo 60 respondentų, kuriems buvo suteikta galimybė pasirinkti du atsakymų variantus, o neradus tinkamo atsakymo pareikšti savo nuomonę tam skirtoje vietoje. Dauguma mano, kad išvaizda didžaiusią įtaką daro užmezgant naujas pažintis, ieškant mylimojo, bendraujant su žmonėmis ir siekiant savo tikslų. O mažiausiai įtakos turi siekiant aukštesnių įvertinimų darbe, studijose ir kt. Respondentai neradę tinkamo atsakymo, teigė išvaizda daro įtaką dalyvaujant grožio konkursuose, ieškant darbo, susidarant pirmą įspūdį apie žmogų. 

Iš 60 apklausoje dalyvavusių respondentų, 33 procentai kartais naudojasi savo išvaizda siekdami savo tikslų, 25 procentai retai, 17 procentų dažnai, o likusiems 25 procentams buvo sunku atsakyti. Remiantis apklausos duomenimis galima teigti, kad nevisada vien išvaizda padeda pasiekti užsibrėžtą tikslą, kartais būtina įdėti ir daugiau pastangų.

Didžioji dalis respondentų, net 73 procentai, pritaria tam, kad patrauklumas – dalis gyvenimo sėkmės. 22 procentai neturėjo nuomonės, o 5 procentai nesutiko su šiuo teiginiu (žr. 1 priedas 11 lentelė).Taigi remiantis apklausos duomenimis galima teigti, kad vis dėlto patrauklumas turi įtakos gyvenime ir gali nulemti žmogaus sėkmę. Visi žmonės trokšta sėkmės, tačiau daugelis netgi nesupranta kas yra sėkmė, tai atspindi ir mūsų apklausos duomenys, nes penktadalis apklaustųjų nežinojo kaip atsakyti į šį klausimą.

Iš 60 apklaustų respondentų 67 procentus sudarė moterys ir 33 procentus vyrai.

Apklausoje dalyvavo 20 procentų kuriems daugiau nei 30 metų, 38 procentus sudarė respondentai priklausantys amžiaus grupei nuo 14 iki 18 metų ir 42 procentus sudarė respondentai priklausantys amžiaus grupei nuo 19 iki 30 metų.

Didžioji dalis respondentų, tai yra 48 procentai, turi vidurinį išsilavinimą, 23 procentai aukštąjį, 17 procentų pagrindinį ir 12 – profesinį išsilavinimą.

Iš 60 apklausoje dalyvavusių respondentų, 68 procentai studijuoja, 17 procentų dirba, 13 procentų dirba ir studijuoja ir 2 procentai nedirba.

Palyginus gautus apklausos rezultatus pagal amžiaus grupes, galime teigti, kad grožis reikšmingas visais amžiaus laikotarpiais. Tiek jaunam teik brandaus amžiaus žmogui svarbi jo išvaizda, nes patrauklus žmogus yra labai įtaigus, jis žavi, skleidžia gerą nuotaiką, maloniai nuteikia ir labiau pasitiki savimi. Todėl visose amžiaus grupėse vidutiniškai apie 63 % respondentų atsakė teigiamai į šį klausimą.

GROŽIS – DALIS GYVENIMO SĖKMĖS

Palyginus gautus apklausos rezultatus pagal amžiaus grupes, galime teigti, kad visose amžiaus grupėse dauguma pritaria tam, kad patrauklumas yra dalis gyvenimo sėkmės. Tiek jaunimas tiek vyresnio amžiaus respondentai mano, kad patraukli išvaizda suteikia žmogui daugiau sėkmės ir laimės. Ypač tam pritaria respondentai priklausantys III grupei (31 ir daugiau), iš kurių net 92 procentai pritarė šiam teiginiui. Visi žmonės trokšta sėkmės, tačiau ne visi ją pasiekia, nes dažnai save nuvertina, nepasitiki savo jėgomis. Taigi remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad patrauklumas gali padėti pritraukti sėkmę ir laimę.

Ankstesnis straipsnisFimozė
Kitas straipsnisHIPERTROFINIŲ IR KELOIDINIŲ RANDŲ GYDYMAS

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here