Biuro Baldai Biuro spintos Rašomieji stalai Kėdės

Įmonė „Genio baldai” įsteigta 1995 metais. Tuo metu tokio pobūdžio įmonių buvo nedaug ir dauguma tokios produkcijos buvo įvežama iš užsienio. Lietuvoje pagamintų produktų buvo mažai ir jų kokybė neviliojo pirkėjų, ji buvo prasta, produktai neturėjo patrauklios išvaizdos. Žmonės netikėjo lietuviškos produkcijos patvarumu, abejodami jos kokybe, dėl mažos patirties bei informacijos trūkumų. Žinoma, tokį išrankumą pirkėjų atžvilgiu sukūrė įvežama ir televizijos rodoma geros išvaizdos produkcija. Lietuvoje gaminamos, bent jau pradėtos gaminti produkcijos kokybė buvo prasta, dėl staklių netobulumo ir per didelės jų kainos. Tačiau su laiku, didėjant įmonės pajėgumui, apdirbimo įrangos kokybė didėjo taip pat. Pradėjusi savo veiklą, savo sudėtyje įmonė turėjo kelis darbuotojus ir vieno kambario patalpas, kurioje ir pradėjo savo gamybą bei jos produktų realizavimą. Gaminiai buvo daromi pagal pavienius užsakymus ir gaminama produkcija buvo tik kietųjų baldų srityje. Paklausa buvo gera, nes žmonės visada buvo ir yra linkę kurti, o tai skatina pirkimą. Jų produktai , tiksliau bruožas , yra aukšta kokybė, kuri pasižymi tvirtumu ir ilgaamžiškumu. Visa tai gamintojai išgaudavo naudodami geras medžiagas, bei kruopštų darbą su jomis. Kaina buvo aukšta, bet ji išreiškė produkcijos vertę, kas greičiausiai ir lėmė pirkėjų susidomėjimą bei paklausos didinimą. Tokie bruožai ir gaminių pasiteisinimas leido bei skatino įmonės plėtimąsi, kuris buvo spartus ir gana išsišakojantis. Tai parodo dabartinis darbuotojų skaičius bei pačios įmonės veiklos paįvairinimas: baldų gamyba bei prekyba jos medžiagomis.

Pradėjus didinti savo gamybinį pajėgumą, buvo pradėta naudoti iš užsienio atvežtą produkciją: plokštes, rankenėles, tvirtinimo elementus ir kita. Tai suteikė galimybę dar labiau padidinti kokybę. Produktai turėjo paklausą, todėl užsakymų buvo daug. Darbuotojai buvo pilnai apkrauti, todėl kilo jų kvalifikacija bei darbo spartumas. Patalpos buvo užpildomos reikiama įranga palaipsniui ir tobulinama reklaminė bei transportavimo sritys. Kol prekyba buvo apėmusi tik Kauno miesto ir regioninius, pavienius užsakymus, įmonė pilnai aprūpindavo klientus keliais automobiliais, tačiau reklamai išplitus ir užsakymų skaičiui padidėjus, jie buvo įpareigoti apsirūpinti save tokios talpos ir aprūpinimo transportu, kuris atitiktų paklausos dydį.

Tinkamai plėtojant bei vykdant įmonės vidinį valdymą, įmonė buvo pripažinta  ir jos produkcija pradėjo keliauti ne tik į pavienių Lietuvos žmonių namus, bet pradėjo tiekti savąją produkciją ir įstaigoms, kurios konkurso budu atsirinkdavo savo tiekėjus. Konkursų laimėjimai bei produkcijos tiekimas į tokio pobūdžio objektus, stipriai paveikė įmonės tolimesnį vystymąsį,  kuris kaip minėjau pasiekė tokį lygį, kuomet produkcija buvo išvežama į užsienį ir taip pat buvo pradėta prekiauti jos dalimis, kurios atvežamos iš užsienio ir yra aukštos kokybės.

2.1. BALDŲ GAMYBOS APIMČIŲ  PLANAVIMO RODIKLIAI

2.1.1. PAKLAUSOS DYDIS

Jis priklauso nuo kiekvienos smulkmenos, kuri siejasi su dabartiniu įmonės egzistavimu. Informacija, išvaizda, patikimumas, bendravimas. Paklausa kaip kuras, kuris verčia įmonę eiti į priekį, tiksliau suteikia galimybę tai daryti. Nuo jos priklauso viskas: įmonės ateitis  plėtros, pelno, naujovių atžvilgiu.

Atsižvelgiant į paklausos dydį, yra nustatoma galima gamybos realizacija, kuri suteikia tikslius produkcijos  gaminimo kiekius. Pagal juos galima įvertinti pelną ir trūkumus, o tai jau yra tobulas planas į ateities teigiamą rezultatą. Žmogus renkasi tai, kas pripažinta, bet labai nesudėtinga sulyginti du skirtingos gamybos produktus ir matyti skirtumus. Jų atžvilgiu rinktis produkciją ir įvertinti jos kainos atitinkamumą yra tiksliausias ir tinkamiausias būdas priimti sprendimą, kuris ir yra paklausos bazinis elementas.Visi kiti pasirinkimo būdai yra antriniai ir neįgalūs atlikti tokio tikslaus ir efektingo įvertinimo.

2.1.2. GAMYBINIS PAJĖGUMAS

Tai įmonės, tam tikro produkcijos kiekio pagaminimas per tam tikrą laiko vienetą. Jis priklauso nuo atliekamų operacijų vienu metu skaičiaus, turimos žaliavos kiekio ir darbuotojų profesionalumo.

Atliekamos operacijos yra  lygiagrečios, vertikalios ir mišrios. Operacijų skaičius ir įvairovė yra didelė, kadangi baldai gaminami pagal individualius užsakymus ir reikalauja nestandartinių jų gaminimo veiksmų. Priimant užsakymą atliekama daug veiksmų, kurie reikalingi baldų gaminimo pradėjimui, tai: užsakovo vaizdinis projektas, vietos, kurioje gaminys bus statomas matmenų schema bei medžiagų komplektacija.

Gamybinis pajėgumas didėja kartu su įmonės patirtimi, kuri suteikia laiko taupumą kiekvienoje operacijoje ir valdymo funkcijoje. Laiko taupumas išgaunamas ne tik įgūdžių atžvilgiu, bet ir kokybės padidėjimu.

Kokybės rezultatai, tai akivaizdūs galutinio, tiek gamybos bei surinkimo procese dalyvaujantys veiksniai.

Galutinis rezultatas: gaminio išvaizda, konstrukcinių elementų išorinė sueiga, suleidimai, spalva, paviršiaus apdirbimas, dizainas.

Gamybos rezultatas:   dalys gaminamos tikslios, geras apdirbimas, kiekis.

Gamybos procese esantys rezultatai: tikslus atskirų gaminio elementų sujungimas, kontūrų atitikimas, tikslus sujungiamųjų taškų atitikimas.

Dažniausiai gaminama produkcija, perėjus į jos gamybą dideliais kiekiais, praranda savo kruopštumą, taigi šio bruožo išsaugojimas yra pati svarbiausia gamybos apimčių didinimo, kokybės atitiktis. Juo remiantis galima nusakyti ir pačios įmonės rimtumą ir jos pasisekimo lygį. Kadangi dauguma įmonių iškovojus gerą vardą bei pradėjus didinti gamybos apimtis pradeda orientuotis į kiekybę, atsisakydamos kokybės, kas ir leido joms pasiekti esamą lygį. Todėl reikia būti objektyviems vertinant apimčių planavimą tolimesnio savo įmonės gyvavimo atžvilgiu. Norint turėti visišką gaminių pripažinimą ir užtikrinti ateities pasisekimą, būtina ne tik išlaikyti esamą kokybę, bet ją didinti nežiūrint į gamybos apimtis. Žinoma toks gamybos kelias reikalauja atsisakyti dalies pelno, bet garantuoja ilgalaikį pelną.kuris vienaip ar kitaip yra didėjantis.

2.1.3. GAMYBOS IŠLAIDOS

       Tai visų įmonės atliekamų veiksnių savikainos suma, kuri nusako įmonės konkurencingumo padėtį kitų įmonių atžvilgiu. Nuo pat veiksmų planavimo etapo iki produkcijos realizavimo vyksta gaminio savikainos augimas, kuris visais galimais metodais yra mažinamas.

Savikainą sudarantys etapai:

  • Planavimas.
  • Informacijos rinkimas.
  • Medžiagų surinkimas.
  • Gamybinių operacijų atlikimas.
  • Surinkimas.
  • Reklama.
  •  Realizavimas.
  •  Atsiskaitymas už darbą.
  •  Kiti atsiskaitymai.

Savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos:

Tiesioginės gamybos išlaidos – išlaidos, kurias galima tiesiogiai priskirti gaminamai produkcijai. Tiesioginėmis gamybos išlaidomis paprastai laikomos pagrindinių žaliavų, komplektuojamųjų gaminių ir tiesioginio darbo užmokesčio išlaidos. Pagrindinių žaliavų išlaidos apima produkcijos gamybos metu sunaudotas medžiagas ar segmentinius gaminius, kurie sudaro produkcijos pagrindą..

Netiesioginės gamybos išlaidos – netiesiogiai su produkcijos gamyba susijusios išlaidos. Tai pagalbinių žaliavų, nusidėvėjimo bei kitos gamybos išlaidos, kurių neįmanoma priskirti pavieniems gaminiams ar jų grupėms. Pagalbinių žaliavų išlaidos apima produkcijos gamybos metu sunaudotas žaliavas, kurios siejasi su gamyba, arba, nors ir yra gaminio sudedamoji dalis, nėra tokios svarbios, kad galėtų būti priskirtos prie pagrindinių.

Pavienių gamybos išlaidų priskyrimo tiesioginėms ar netiesioginėms bei netiesioginių gamybos išlaidų paskirstymo veiksnius įmonė pasirenka atsižvelgdama į gamybos metodą.

Gamybos procesą gali nulemti tai, kad vienu metu gaminama daugiau nei vienas gaminys. Kai išlaidos kiekvienam gaminiui negali būti nustatytos atskirai, jos turi būti tinkamai paskirstomos. Išlaidų paskirstymas gali būti atliekamas  gamybos eigos metu ir jei pasibaigus.

Jei gaminant produkciją lieka nepanaudotų medžiagų, kurių vertė nereikšminga, tačiau juos galima realizuoti, jie įvertinami liekamąja verte. Ši vertė minusuojama iš pagrindinio gaminio savikainos. Kai atsargų ir jų likučių, ataskaitiniu laikotarpiu įtraukti į faktinę pasigaminimo savikainą neįmanoma, gali būti taikomi kiti įvertinimo būdai, pavyzdžiui: normatyvinės savikainos būdas. Tokiu metodu, įvertinamas medžiagų, darbo jėgos ir įrengimų lygis bei nustatoma gaminio savikaina.

 

2.1.4. UŽSAKYMŲ PAIEŠKA

Užsakymų paieška susideda iš dviejų dalių, tai užsakymų paieška, ieškant naujų klientų, bei paieška, kuri tiksliau vadintūsi produkcijos kokybės pripažinimu, kuomet klientai yra jau iš anksčiau turėję kontaktų su įmone ar gavę informacijos iš šalies ir grįžta su naujais užsakymais.

Naujų klientų paieška yra tiksli, tai reklaminės bei vadybinės rūšies paieška, pasiūla. Reklama yra paprasčiausias, tiesioginis produkcijos pristatymas. Vadybinė paieška sudėtingesnė, nes reikalauja tikslaus ir patrauklaus pristatymo, kuris būtų pelningas ir greitas.

Paieška vykdoma ir konkursų dalyvavime, kuomet įstaigos ieško patrauklių pasiūlymų ir suteikia galimybę įmonėms realizuoti savo produkciją stambiu mastu. Tokie konkursai taip pat verčia įmones gerinti savo produkcijos išorinį dizainą, kuris yra pagrindinis pirkimo rodiklis.

Pagal įmonės išsiplėtimo plotą galima nusakyti jos gamybos apimtis, tačiau ji taip pat yra suinteresuota įvykdyti užsakymus per

ne ilgesnį nei dviejų savaičių laikotarpį, todėl tai vėl keičia įmonės stambumo esmę. Ji remiasi greitu atsiskaitymu su klientais ir dideliu užsakymų skaičiumi, kas įtakoja gamybos patalpų plėtrą. Žinoma plėtimąsi tiesiogiai valdo užsakymų kiekis ir jo stabilumas, todėl pareigingos ir patrauklios klientų atžvilgiu įmonės vystymasis yra lėtas, bet užtikrintas.

„Genio baldai“ turi patogų produkcijos kūrimo šaltinį, kadangi visas medžiagas tiekia pati ir tai suteikia išankstinį apsirūpinimą ja, bei tolygią gamybos eigą, kuri niekada nėra stabdoma dėl medžiagų trūkumo.

Medžiagų tiekimas, bei jų pardavimas mažina produkto savikainą, kas yra priešingai kitų, tiesiogiai priklausančių nuo „Genio baldai“ tiekiamų medžiagų, įmonių atžvilgiu.Toks rinkos aprūpinimas tiesiogiai išstumia konkurentus, dėl skirtingos produkcijos savikainos.

Gamyba pagal individualius užsakymus, suteikia galimybę patraukti daug didesnį klientų skaičių, kadangi jų poreikiams patenkinti, bei atitikti jų būsto sąlygas standartiniais baldais yra sunku. Jiems tai sukelia papildomų problemų, kurių visiškai yra išvengiama pritaikant  baldus prie jų būsto formų, gaminant juos individualiai.

Įvertinus įmonės gamybos eigą, jos apimčių pasirinkimą bei jo nustatymo požiūrį, nėra jokių trūkumų, kurie galėtų stabdyti ar kaip nors kitaip paveikti įmonės gamybą bei jos produkcijos realizavimą. Apimtys atitinka pajėgumą ir realizavimą, o tai rodo gerą vidinį valdymą, kuris skatiną plėtros įvairumą ir savikainos mažinimą tiesiausiu būdu .

Įmonė pakankamai jauna, todėl dabartinis jos lygis nusako pačios įmonės išradingumą, prisitaikymą, šio rezultato pasiekimo trukmės atžvilgiu.

Ankstesnis straipsnisKOKYBĖS KONTROLĖ
Kitas straipsnisUAB „Langai” MISIJA IR TIKSLAI

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here