Produkcijos kokybės apibrėžimas

Produkcijos kokybė – tai visuma gaminio savybių, sąlygojančių, kiek produktas atitinka vartojimo reikalavimus. Vartotojo poreikių tenkinimas – pagrindinė įmonės konkurentiškumo prielaida. Kokybės samprata nuolat kinta. Ilgalaikio vartojimo prekės turi būti:

  • Patikimos
  • Patvarios
  • Lengvai pataisomos
  • Lengvai priderinamos
  • Estetiškos

Lietuvos standartizacijos departamentas

Lietuvos standartizacijos departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, tvirtina Lietuvos standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, steigia technikos komitetus Lietuvos standartams ir normatyviniams dokumentams rengti, rūpinsi produkcijos sertifikavimo įstaigų steigimu ir nustato sertifikatų išdavimo tvarką, praneša apie vasaros ir žiemos laiko įvedimą Lietuvoje.

Produkcijos sertifikavimas – trečios šalies, t.y. nepriklausomas nuo gamintojų ir vartotojų, veiksmas, kuriuo įrodoma, kad tikrinamoji produkcija atitinka tam tikrą ar kitą normatyvinį dokumentą. Patikrinta produkcija pažymima atitikties sertifikavimo ženklu (a) produkcija atitinka žmonių sveikatos, gyvybės, turto ir apsaugos reikalavimus; b) produkcija atitinka visus standarto reikalavimus.) Nustatytas privalomasis sertifikavimas ir savanoriškas sertifikavimas. Jo tikslas – patvirtinti, kad produkcija atitinka visus reikalavimus, tuo padidinant jos konkurentiškumą.

Artimiausiu laiku EB šalys sudarys prekybos sutartis tik su tokiais partneriais, kurie galės įrodyti, kad tieks kokybišką produkciją, t.y. turės kompetentingos įstaigos pripažintą kokybės sistemą.

Kokybės valdymas

Kokybė yra objekto savybių visuma, įgalinti tenkinti išreikštus ar numatytus vartotojo poreikius. Standartų parinkimas yra tik viena kokybės valdymo problemos dalis. Kokybės valdymu paprastai siekiama šių tikslų:

  1. Be gedimų. Mašinos, gaminančios produkciją ar atliekančios atskiras operacijas, neturi sustoti dėl gedimų, o jai sugedus, darbininkas praneša savo meistrui, pastarasis iškviečia taisytojus.
  2. Be pertraukų. Yra įrodyta, kad įdėjus nedaug lėšų, praktiškai galima išvengti technologinių ir organizacinių pertraukų įrankių
  3. Be broko. Reikia sukurti tokį gaminį, jo gamybos technologiją, kontrolės sistemą ir darbininkų bei vadovų ekonominio skatinimo sistemą, kad broko būtų išvengta, o produktai atitiktų pasaulinius standartus.
  4. Be atsargų.
  5. Be popierizmo
Ankstesnis straipsnisATSARGOS IR SANDĖLIŲ ŪKIS
Kitas straipsnisBALDŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA, KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR ORGANIZAVIMAS “Genio baldai“ ĮMONĖJE

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here