IF DRAUDIMAS

4 lentelė. 2003-2007 m. UAB „If draudimas” pasirašytos įmokos (Lt)

2003 – 44.351.262

2004 – 54.623.958

2005 – 74.060.258

2006 – 97.261.199

2007 -125.909.286

 

6 pav. Pasirašytų įmokų „If draudimas“ bendrovėje 2003-2007 metais kitimas (Mln.Lt.)

 

UAB „If draudimas“ pasirašytų įmokų suma per 2003-2007 m.m. augo vienodų tempu. 2004 m. išaugo 25 proc. (11 Mln. Lt.). Liginant 2005 metus su 2004 metais įmokos padidėjo 19 Mln. Lt. (tai sudaro 36 proc.). 2006 metais – 23 Mln. Lt. (32 proc.). Pats didžiausias šuolis augime 2007 m. (liginant su 2006 m.) 29 Mln. Lt.
Per visą laikotarpį pasirašytų įmokų suma padidėjo 82 Mln. Lt. Rezultatai rodo, kad su kiekvienais metais ne gyvybės draudimo įmokos UAB „If draudimas“ auga vis didesniu procentu ir tai puikus įrodymas, kad klientai pasitiki šią bendrovę ir kuo labiau stengėsi apsisaugoti save ir savo nuosavybę.

 

5 lentelė. 2003-2007 m.m. UAB „If draudimas” išmokos (Lt)

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

24.420.686

 

33.351.309

 

43.956.636

 

69.162.914

 

2003

 

18.344.728

 

 

 

7 pav. Išmokų suma 2003-2007 metų „If draudimas“ bendrovėje (Mln. Lt.)

 

Per 2003-2007 m. laikotarpį išmokos panašiai kaip ir įmokos didėjo.
2004 metais išmokų skaičius išaugo 6 Mln. Lt. (35 %); 2005 m. – 9 Mln. Lt. (40 %); 2006 m. – 11 Mln. Lt. (31 %); 2007 m. – 25 Mln. Lt. (58%).

4.1. UAB „IF DRAUDIMAS“ 3 pagrindiniu draudimo rūšių  įmokų paliginimas 2003-2007 m.   

 6 lentelė. 2003 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Pasirašytos įmokos

14.444.174

10.419.569

10.357.666

9.129.853

44.351.262

Draudimo grupės
Kasko draudimasTurto draudimasTransporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimasKitos draudimo grupėsIš viso

 

8 pav. 2003 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

Pavaizduotame grafike matome, kad 2003 metais pasirašytos įmokos 3 pagrindinių rūšių buvo beveik vienodi. Tik tai Kasko draudime daugiau įmokų – 14 mln.Lt., tai sudaro 32 proc. visų įmokų. Turto ir TPVCA draudimo įmokų suma 10 mln. Lt. – po 23 proc. Kitų draudimo grupės įmokų šiek tiek mažiau – 9 Mln.Lt. – 20 proc. Tai parodo, kad šitos 3 draudimo grupės yra pačios stabiliausios ant kurių ir laikosi „If draudimas“ bendrovė, nes kitos draudimo rūšys tik tai pradeda plėstis ir neatneša daug pelno.

7 lentelė. 2004 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Pasirašytos įmokos

20.291.829

13.068.654

9.217.615

12.045.860

54.623.958

Draudimo grupės
Kasko draudimasTurto draudimasTransporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimasKitos draudimo grupėsIš viso

 

                  9  pav.  2004 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

2004 metais pasirašytų įmokų buvo 55 mln. Lt., pakilo 23 proc.
Pagal pasirašytų įmokų sumą pirmoje vietoje laikosi Kasko draudimas – 20 mln. Lt.; antroje turto draudimas – 13 mln.Lt.; Visos kitos draudimo grupės užėmė trečdalį „If draudimas“ bendrovėje pasirašytų įmokų (12 mln.Lt.), o TPVCA – 9 mln. Lt.
Liginant su 2003 m. matosi pasikeitimai. TPVCA draudimo įmokos sumažėjo 1 mln. lt. Kasko draudimo išaugo – 6 mln. lt., o turto ir kitos draudimo grupės – 3 mln. lt.

8 lentelė. 2005 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Pasirašytos įmokos

30.434.937

17.152.428

12.710.290

13.762.603

74.060.258

Draudimo grupės
Kasko draudimasTurto draudimasTransporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimasKitos draudimo grupėsIš viso

 

10 pav. 2005 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

 

2005 metais pasirašytų įmokų iš viso – 74 mln. Lt., liginant su 2004 metais išaugo 35 proc.
Pasirašytos įmokos pasiskirstė taip: Kasko draudimas – 30 mln.Lt.; turto draudimas – 17 mln.Lt.; TPVCA draudimas – 13 mln. Lt. Kitose draudimo grupėse įmokų pasirašė – 14 mln.Lt.
Liginant su 2004 metais šių 3 pagrindinių draudimo grupių pasirašytų įmokų sumas, matosi augimas Kasko draudime padidėjimas – 50 proc.; turto draudime – 35 proc.; o transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudime – 40 proc.
Pagal pasirašytų įmokų vietų pasiskirstymas nepasikeitė tarp pagrindinių draudimo rūšių „If draudimo“ bendrovėje. Kaip anksčiau Kasko draudimas užėmė didžiausią dalį, taip ir 2005 metais.

 

9 lentelė. 2006 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Pasirašytos įmokos

41.781.499

21.175.354

18.682.391

15.621.955

97.261.199

Draudimo grupės
Kasko draudimasTurto draudimasTransporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimasKitos draudimo grupėsIš viso

 

 

11 pav. 2006 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

2006 metais bendrovė pasirašė 97 mln. Lt draudimo įmokų, pasirašytos įmokos išaugo 31 proc. lyginant su 2005 metais. Ypatingai stiprėjo Bendrovės pozicijos sausumos transporto priemonių draudimo rinkoje: UAB pasirašė 42 mln. Lt. draudimo įmokų, pasirašytos draudimo įmokos išaugo 38 proc. lyginant su 2005 metais. Turto draudimo įmokos sudaro 21 mln. Lt., padidėjo 25 proc. TPVCA – 19 mln. Lt., liginant su 2005 metais augimas sudaro 40 proc.; o kitos draudimo grupės užėmė patį mažiausi dalį – įmokų suma 16 mln. Lt., išaugo tik tai 10 proc.

 

 

10 lentelė. 2007 m. UAB „If draudimas“ įmokos

Pasirašytos įmokos

60.511.840

26.493.514

19.181.256

19.722.676

125.909.286

Draudimo grupės
Kasko draudimasTurto draudimasTransporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimasKitos draudimo grupėsIš viso

 

12 pav. 2007 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

Draudimo bendrovės „If draudimas“ veiklos apimtis per 2007 m. išaugo trečdaliu. Pasirašytos visos įmokos sudarė (126 mln.Lt.) beveik 30 proc. daugiau nei 2006 metais. Iš bendrovės siūlomų paslaugų sparčiai populiarėjo Kasko draudimas – draudimo įmokos už šią draudimo rūšį išaugo 19 mln.Lt. (44 proc.); Turto draudimas pakilo 5 mln. Lt. (25 proc.), o TPVCA – išaugo tik tai 3 proc.

4.2. Transporto priemonės Kasko draudimo rūšies įmokų ir išmokų analizė

„If draudimas“ 2003-2007 metais

                                                                                                  

11 lentelė. Pasirašytos Kasko įmokos (Lt)

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

14.444.174

 

20.291.829

 

30.493.937

 

41.781.499

 

60.511.840

 

 

 

 

Metai

 

UAB „IF DRAUDIMAS“ KASKO ĮMOKOS

 

 

13 pav. Pasirašytų Kasko įmokų kitimas (Mln.Lt.)

Pagal duomenis matome, kad kiekvienais metais įmokų suma didėja. Pasirašytų įmokų augimo tempai iš dalies sąlygojami naujų transporto priemonių skaičiaus didėjimu ir transporto priemonių Kasko draudimo populiarėjimu.
Kiekvienais metais įmokos didėja beveik vienodu tempu, maždaug 10 mln. Lt., tai sudaro apie 40 proc. Geriausi rezultatą parodė 2007 metais, pakilo 19 mln. Lt. Vertinant visą laikotarpį, tai įmokos išaugo 47 mln. Lt.
Šį diagrama rodo, kad šios paslaugos su kiekvienais metais paklausą didėja ir žmonės vis labiau stengėsi apsaugoti savo transporto priemonę nuo visokių rizikų.

  12 lentelė. Kasko draudimo išmokos (Lt)

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

8.686.194

 

11.177.415

 

16.121.616

 

21.688.738

 

27.283.424

 

Metai

 

UAB „IF DRAUDIMAS“ KASKO IŠMOKOS

 

 

 

                                                                                               

14 pav. Sumokėtų Kasko išmokų kitimas (Mln.Lt.)

Statistika rodo, jog į avarijas papuola kas trečias transporto priemonių draudimu (Kasko) apsidraudęs vairuotojas ir vos vienas iš dvidešimt apsidraudusiųjų privalomuoju draudimu. Tai lemia akivaizdžiai prastesnės vairavimo sąlygos – ilgesnis stabdymo kelias, mažesnis matomumas. O žiemą eismo sąlygos išties yra žymiai sunkesnės nei vasarą. Rizika patekti į eismo įvykį priklauso ne tik nuo vairuotojo atsargumo, bet ir paties automobilio tinkamo parengimo šaltajam metų periodui. Kokybiškomis žieminėmis padangomis apautas automobilius yra geriau valdomas ir rečiau patenka į avariją, tačiau jeigu ir pateks – patirs silpnesnį smūgį, o žala bus mažesnė.

                      UAB „If draudimas“ Kasko išmokų didis, augo su kiekvienais metais mažesniu procentu, negu įmokos. Tą nedidelį augimo procentą įtakoja avarijų skaičius, dėl padaugėjusių automobilių kelyje ir blogų važiavimo sąlygų. 2004 metais liginant su 2003 m. pakilo tik tai 2 mln. Lt., 2005 metais 5 mln. Lt., 2006 m. – 6 mln. Lt., o 2007 m. padidėjimo tempas sumažėjo ir sudarė tik tai 5 mln. Lt. Galim padaryti išvadą, kad pats didesnis išmokų augimas įvyko 2006 m., o mažiausias 2004 m.

 

15 pav. Kasko draudimo įmokų ir išmokų paliginimas UAB“If draudimas“ 2003-2007 metais

Ši diagramą parodo, koks santykis įmokų ir išmokų sudarė Kasko draudime. Čia puikiai matosi, kad ir įmokos ir išmokos kiekvienais metais augo ir beveik tokių pat tempu. Pats mažiausias skirtumas tarp įmokų ir išmokų 2003 metais, sudaro tik tai 5 mln. Lt., o pats didžiausias skirtumas – 2007 m.- 34 mln.Lt. Įmokos augo didesniu tempu, negu išmokos, o tai bendrovei yra geras ženklas. Įmokų vidutinis augimas sudaro apie 12 mln. Lt., o išmokų – 5 mln. Lt.
Skirtumas tarp įmokų ir išmokų procentais pavaizduotas irgi 15 pav. Matome, kad 2004-2006 metais procentas beveik nesikeitė, buvo apie 47 proc.’, ‘UAB „IF DRAUDIMAS“ ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ ANALIZĖ’, ”, ‘publish’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ‘uab-if-draudimas-imoku-ir-ismoku-analize’, ”, ”, ‘2012-07-11 10:05:09’, ‘2012-07-11 08:05:09’, ”, 0, ‘http://le-draudimas.lt/?p=398’, 0, ‘post’, ”, 0),
(399, 1, ‘2012-07-11 10:02:28’, ‘2012-07-11 08:02:28’, ”, ‘6’, ”, ‘inherit’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ‘6-2’, ”, ”, ‘2012-07-11 10:02:28’, ‘2012-07-11 08:02:28’, ”, 398, ‘http://straipsniai.org/wp-content/uploads/2012/07/6.jpg’, 0, ‘attachment’, ‘image/jpeg’, 0),
(400, 1, ‘2012-07-11 10:03:04’, ‘2012-07-11 08:03:04’, ”, ‘7jpg’, ”, ‘inherit’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ‘7jpg’, ”, ”, ‘2012-07-11 10:03:04’, ‘2012-07-11 08:03:04’, ”, 398, ‘http://straipsniai.org/wp-content/uploads/2012/07/7jpg.jpg’, 0, ‘attachment’, ‘image/jpeg’, 0),
(401, 1, ‘2012-07-11 10:03:27’, ‘2012-07-11 08:03:27’, ”, ‘8’, ”, ‘inherit’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ‘8’, ”, ”, ‘2012-07-11 10:03:27’, ‘2012-07-11 08:03:27’, ”, 398, ‘http://straipsniai.org/wp-content/uploads/2012/07/8.jpg’, 0, ‘attachment’, ‘image/jpeg’, 0),
(402, 1, ‘2012-07-11 10:04:00’, ‘2012-07-11 08:04:00′, ”, ’15’, ”, ‘inherit’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ’15-2′, ”, ”, ‘2012-07-11 10:04:00’, ‘2012-07-11 08:04:00’, ”, 398, ‘http://straipsniai.org/wp-content/uploads/2012/07/15.jpg’, 0, ‘attachment’, ‘image/jpeg’, 0),
(403, 1, ‘2012-07-11 10:04:36’, ‘2012-07-11 08:04:36′, ”, ’14’, ”, ‘inherit’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ’14’, ”, ”, ‘2012-07-11 10:04:36’, ‘2012-07-11 08:04:36’, ”, 398, ‘http://straipsniai.org/wp-content/uploads/2012/07/14.jpg’, 0, ‘attachment’, ‘image/jpeg’, 0),
(404, 1, ‘2012-07-11 10:04:57’, ‘2012-07-11 08:04:57′, ”, ’13’, ”, ‘inherit’, ‘closed’, ‘closed’, ”, ’13’, ”, ”, ‘2012-07-11 10:04:57’, ‘2012-07-11 08:04:57’, ”, 398, ‘http://straipsniai.org/wp-content/uploads/2012/07/13.jpg’, 0, ‘attachment’, ‘image/jpeg’, 0),
(405, 1, ‘2012-07-11 10:03:38’, ‘2012-07-11 08:03:38’, ‘

4 lentelė. 2003-2007 m. UAB „If draudimas” pasirašytos įmokos (Lt)

2003

2004

2005

2006

2007

44.351.262

54.623.958

74.060.258

97.261.199

125.909.286

 

6 pav. Pasirašytų įmokų „If draudimas“ bendrovėje 2003-2007 metais kitimas (Mln.Lt.)

 

                      UAB „If draudimas“ pasirašytų įmokų suma per 2003-2007 m.m. augo vienodų tempu. 2004 m. išaugo 25 proc. (11 Mln. Lt.). Liginant 2005 metus su 2004 metais įmokos padidėjo 19 Mln. Lt. (tai sudaro 36 proc.). 2006 metais – 23 Mln. Lt. (32 proc.). Pats didžiausias šuolis augime 2007 m. (liginant su 2006 m.) 29 Mln. Lt.
Per visą laikotarpį pasirašytų įmokų suma padidėjo 82 Mln. Lt. Rezultatai rodo, kad su kiekvienais metais ne gyvybės draudimo įmokos UAB „If draudimas“ auga vis didesniu procentu ir tai puikus įrodymas, kad klientai pasitiki šią bendrovę ir kuo labiau stengėsi apsisaugoti save ir savo nuosavybę.

 

5 lentelė. 2003-2007 m.m. UAB „If draudimas” išmokos (Lt)

2003

2004

2005

2006

2007

18.344.728

24.420.686

33.351.309

43.956.636

69.162.914

 

7 pav. Išmokų suma 2003-2007 metų „If draudimas“ bendrovėje (Mln. Lt.)

 

                      Per 2003-2007 m. laikotarpį išmokos panašiai kaip ir įmokos didėjo.
2004 metais išmokų skaičius išaugo 6 Mln. Lt. (35 %); 2005 m. – 9 Mln. Lt. (40 %); 2006 m. – 11 Mln. Lt. (31 %); 2007 m. – 25 Mln. Lt. (58%).

4.1. UAB „IF DRAUDIMAS“ 3 pagrindiniu draudimo rūšių  įmokų paliginimas 2003-2007 m.   

 6 lentelė. 2003 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Draudimo grupėsPasirašytos įmokos
Kasko draudimas14.444.174
Turto draudimas10.419.569
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas10.357.666
Kitos draudimo grupės9.129.853
Iš viso44.351.262

8 pav. 2003 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

                      Pavaizduotame grafike matome, kad 2003 metais pasirašytos įmokos 3 pagrindinių rūšių buvo beveik vienodi. Tik tai Kasko draudime daugiau įmokų – 14 mln.Lt., tai sudaro 32 proc. visų įmokų. Turto ir TPVCA draudimo įmokų suma 10 mln. Lt. – po 23 proc. Kitų draudimo grupės įmokų šiek tiek mažiau – 9 Mln.Lt. – 20 proc. Tai parodo, kad šitos 3 draudimo grupės yra pačios stabiliausios ant kurių ir laikosi „If draudimas“ bendrovė, nes kitos draudimo rūšys tik tai pradeda plėstis ir neatneša daug pelno.

7 lentelė. 2004 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Draudimo grupėsPasirašytos įmokos
Kasko draudimas20.291.829
Turto draudimas13.068.654
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas9.217.615
Kitos draudimo grupės12.045.860
Iš viso54.623.958

 

                  9  pav.  2004 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

2004 metais pasirašytų įmokų buvo 55 mln. Lt., pakilo 23 proc.
Pagal pasirašytų įmokų sumą pirmoje vietoje laikosi Kasko draudimas – 20 mln. Lt.; antroje turto draudimas – 13 mln.Lt.; Visos kitos draudimo grupės užėmė trečdalį „If draudimas“ bendrovėje pasirašytų įmokų (12 mln.Lt.), o TPVCA – 9 mln. Lt.
Liginant su 2003 m. matosi pasikeitimai. TPVCA draudimo įmokos sumažėjo 1 mln. lt. Kasko draudimo išaugo – 6 mln. lt., o turto ir kitos draudimo grupės – 3 mln. lt.

8 lentelė. 2005 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Draudimo grupėsPasirašytos įmokos
Kasko draudimas30.434.937
Turto draudimas17.152.428
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas12.710.290
Kitos draudimo grupės13.762.603
Iš viso74.060.258

 

10 pav. 2005 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

 

                      2005 metais pasirašytų įmokų iš viso – 74 mln. Lt., liginant su 2004 metais išaugo 35 proc.
Pasirašytos įmokos pasiskirstė taip: Kasko draudimas – 30 mln.Lt.; turto draudimas – 17 mln.Lt.; TPVCA draudimas – 13 mln. Lt. Kitose draudimo grupėse įmokų pasirašė – 14 mln.Lt.
Liginant su 2004 metais šių 3 pagrindinių draudimo grupių pasirašytų įmokų sumas, matosi augimas Kasko draudime padidėjimas – 50 proc.; turto draudime – 35 proc.; o transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudime – 40 proc.
Pagal pasirašytų įmokų vietų pasiskirstymas nepasikeitė tarp pagrindinių draudimo rūšių „If draudimo“ bendrovėje. Kaip anksčiau Kasko draudimas užėmė didžiausią dalį, taip ir 2005 metais.

 

9 lentelė. 2006 m. ne gyvybės draudimo veiklos rezultatai pagal 3 didžiausias draudimo grupes:

Draudimo grupėsPasirašytos įmokos
Kasko draudimas41.781.499
Turto draudimas21.175.354
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas18.682.391
Kitos draudimo grupės15.621.955
Iš viso97.261.199

 

11 pav. 2006 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

2006 metais bendrovė pasirašė 97 mln. Lt draudimo įmokų, pasirašytos įmokos išaugo 31 proc. lyginant su 2005 metais. Ypatingai stiprėjo Bendrovės pozicijos sausumos transporto priemonių draudimo rinkoje: UAB pasirašė 42 mln. Lt. draudimo įmokų, pasirašytos draudimo įmokos išaugo 38 proc. lyginant su 2005 metais. Turto draudimo įmokos sudaro 21 mln. Lt., padidėjo 25 proc. TPVCA – 19 mln. Lt., liginant su 2005 metais augimas sudaro 40 proc.; o kitos draudimo grupės užėmė patį mažiausi dalį – įmokų suma 16 mln. Lt., išaugo tik tai 10 proc.

 

 

10 lentelė. 2007 m. UAB „If draudimas“ įmokos

Draudimo grupėsPasirašytos įmokos
Kasko draudimas60.511.840
Turto draudimas26.493.514
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas19.181.256
Kitos draudimo grupės19.722.676
Iš viso125.909.286

 

12 pav. 2007 metais įmokų pasidalijimas tarp pagrindinių rūšių (Mln. Lt)

                      Draudimo bendrovės „If draudimas“ veiklos apimtis per 2007 m. išaugo trečdaliu. Pasirašytos visos įmokos sudarė (126 mln.Lt.) beveik 30 proc. daugiau nei 2006 metais. Iš bendrovės siūlomų paslaugų sparčiai populiarėjo Kasko draudimas – draudimo įmokos už šią draudimo rūšį išaugo 19 mln.Lt. (44 proc.); Turto draudimas pakilo 5 mln. Lt. (25 proc.), o TPVCA – išaugo tik tai 3 proc.

4.2. Transporto priemonės Kasko draudimo rūšies įmokų ir išmokų analizė

„If draudimas“ 2003-2007 metais

                                                                                                  

11 lentelė. Pasirašytos Kasko įmokos (Lt)

Metai

2003

2004

2005

2006

2007

UAB „IF DRAUDIMAS“ KASKO ĮMOKOS

14.444.174

20.291.829

30.493.937

41.781.499

60.511.840

 

 

 

 

 

13 pav. Pasirašytų Kasko įmokų kitimas (Mln.Lt.)

                      Pagal duomenis matome, kad kiekvienais metais įmokų suma didėja. Pasirašytų įmokų augimo tempai iš dalies sąlygojami naujų transporto priemonių skaičiaus didėjimu ir transporto priemonių Kasko draudimo populiarėjimu.
Kiekvienais metais įmokos didėja beveik vienodu tempu, maždaug 10 mln. Lt., tai sudaro apie 40 proc. Geriausi rezultatą parodė 2007 metais, pakilo 19 mln. Lt. Vertinant visą laikotarpį, tai įmokos išaugo 47 mln. Lt.
Šį diagrama rodo, kad šios paslaugos su kiekvienais metais paklausą didėja ir žmonės vis labiau stengėsi apsaugoti savo transporto priemonę nuo visokių rizikų.

  12 lentelė. Kasko draudimo išmokos (Lt)

Metai

2003

2004

2005

2006

2007

UAB „IF DRAUDIMAS“ KASKO IŠMOKOS

8.686.194

11.177.415

16.121.616

21.688.738

27.283.424

 

14 pav. Sumokėtų Kasko išmokų kitimas (Mln.Lt.)

Statistika rodo, jog į avarijas papuola kas trečias transporto priemonių draudimu (Kasko) apsidraudęs vairuotojas ir vos vienas iš dvidešimt apsidraudusiųjų privalomuoju draudimu. Tai lemia akivaizdžiai prastesnės vairavimo sąlygos – ilgesnis stabdymo kelias, mažesnis matomumas. O žiemą eismo sąlygos išties yra žymiai sunkesnės nei vasarą. Rizika patekti į eismo įvykį priklauso ne tik nuo vairuotojo atsargumo, bet ir paties automobilio tinkamo parengimo šaltajam metų periodui. Kokybiškomis žieminėmis padangomis apautas automobilius yra geriau valdomas ir rečiau patenka į avariją, tačiau jeigu ir pateks – patirs silpnesnį smūgį, o žala bus mažesnė.
UAB „If draudimas“ Kasko išmokų didis, augo su kiekvienais metais mažesniu procentu, negu įmokos. Tą nedidelį augimo procentą įtakoja avarijų skaičius, dėl padaugėjusių automobilių kelyje ir blogų važiavimo sąlygų. 2004 metais liginant su 2003 m. pakilo tik tai 2 mln. Lt., 2005 metais 5 mln. Lt., 2006 m. – 6 mln. Lt., o 2007 m. padidėjimo tempas sumažėjo ir sudarė tik tai 5 mln. Lt. Galim padaryti išvadą, kad pats didesnis išmokų augimas įvyko 2006 m., o mažiausias 2004 m.

15 pav. Kasko draudimo įmokų ir išmokų paliginimas UAB“If draudimas“ 2003-2007 metais

                      Ši diagramą parodo, koks santykis įmokų ir išmokų sudarė Kasko draudime. Čia puikiai matosi, kad ir įmokos ir išmokos kiekvienais metais augo ir beveik tokių pat tempu. Pats mažiausias skirtumas tarp įmokų ir išmokų 2003 metais, sudaro tik tai 5 mln. Lt., o pats didžiausias skirtumas – 2007 m.- 34 mln.Lt. Įmokos augo didesniu tempu, negu išmokos, o tai bendrovei yra geras ženklas. Įmokų vidutinis augimas sudaro apie 12 mln. Lt., o išmokų – 5 mln. Lt.
Skirtumas tarp įmokų ir išmokų procentais pavaizduotas irgi 15 pav. Matome, kad 2004-2006 metais procentas beveik nesikeitė, buvo apie 47 proc.

Ankstesnis straipsnisKASKO DRAUDIMO ĮVERTINIMAS LIETUVOS RINKOJE
Kitas straipsnisREKLAMOS SPAUDINĖTOJŲ PROFILIAVIMAS RUSIJOJE

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here