Odontologo paslaugos vaikams

Nuo pat vaiko gimimo, vos pradėjus dygti pirmiesiems dantims, turėtų būti rūpinamasi tinkama burnos sveikata. Odontologo paslaugos vaikams yra reikalingos kaip ir visiems kitiems žmonėms. Tema yra aktuali, kadangi vaikų odontologijos paslaugos Lietuvoje yra valstybės finansuojama paslauga ir dažniausiai ji yra teikiama nekokybiškai. Su vaikais dažnai yra elgiamasi grubiai, todėl vaikas sulaukęs vyresnio amžiaus vengia odontologo paslaugų. Dažnai tai gali būti rimtų problemų, susijusių su dantų būkle, priežastis.

ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS

Paslaugos teikimo pagrindimas

Odontologo paslaugos teikimas vaikams yra viešoji paslauga – Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka, asmenys iki 18 metų yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ( 6str. 4d. 6p. ), todėl odontologo viešoji paslauga jiems turi būti teikiama nemokamai. Taip pat remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija 53str., kuriame teigiama: valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikiamo tvarką. Šios nuostatos įtvirtina vieną svarbiausių socialinių vertybių – žmogaus teisę į sveikatos priežiūrą. Valstybė, įgyvendinama konstitucines žmonių sveikatos apsaugos garantijas, turi užtikrinti tam tikrus asmens ir visuomenės sveikatos saugos ir priežiūros standartus.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ligonių kasos suteikia ir garantuoja vaikui iki 18 metų galimybę naudotis nemokamomis odontologo paslaugomis. Taip pat tai taikoma dieninių studijų studentams. Odontologo praktikos įstatymas numato odontologo pagrindines profesines teises, pareigas ir atsakomybę.

Savybės

Odontologijos paslaugos vaikams gali būti tiek privati tiek viešoji paslauga. Tai priklauso nuo įstaigos, taip pat nuo paslaugos pobūdžio. Pavyzdžiui danties plombavimas vaikui viešoje įstaigoje tėvams nieko nekainuos, tuo tarpu privačioje – privers atverti piniginę. Tačiau privačiose klinikose taip pat yra ir nemokamų paslaugų, kurios yra finansuojamos ligonių kasų. Tai paslaugos susijusios su dantų protezavimu. Kaip ir senjorams, taip ir vaikams, ši paslauga yra finansuojama ir yra skiriama tam tikra suma kiekvienam pacientui.

PASLAUGOS TEIKIMO KONTEKSTAS

Šiame skyriuje apžvelgėme koks yra mūsų analizuojamos paslaugos teikimo kontekstas. Jis bus pateikiamas trimis lygiais:

 • Tarptautinis (globalus) lygis
 • Europos Sąjungos lygis
 • Nacionalinis (Lietuvos) lygis

Taip pat kiekviename lygyje bus apžvelgtos veiksnių grupės kurios turi įtakos paslaugos suvokimui ir teikimui skirtingu lygiu. Apžvelgsime tokias veiksnių grupes:

 • Politiniai – teisiniai
 • Ekonominiai – finansiniai
 • Socialiniai – kultūriniai
 • Technologiniai

Tarptautinis (globalus) lygis

Tarptautiniu mastu veikia ,,Tarptautinis sveikatos draudimas“. Jis naudingas tuo, nes juo yra visiškai apmokamas net kritinių ligų (pvz.: vėžio, insulto, infarkto ir kt.) gydymas. Šio sveikatos draudimo sumos, siekia net – €2,250,000. Tokios skiriamos kompensacijos tikrai padengs visas išlaidas susijusias su asmens sveikata.

 • UNICEF duomenimis pasaulyje gyvena 2,2 milijardas vaikų.
 • „Global child dental fund“ organizacija siekia užtikrinti tinkamą pasaulio vaikų burnos higieną. Jų misija, jog kiekvienam pasaulio vaikui nereikėtų kęsti pasitaikančių burnos ertmės ligų.

Šiuo metu pasaulyje pagrindiniai dantų ligų profilaktikos metodai yra du: skandinaviškasis ir britiškasis. Skandinaviškajam metodui yra būdinga labai gerai organizuota profilaktika mokyklose ir vaikų darželiuose, įtraukiant visą ten dirbantį personalą, steigiant profilaktikos centrus, paimant į apskaitą kiekvieną vaiką, sekant jo būklę ir užkertant kelią dantų ligoms nuo pirmojo danties išdygimo iki 18 – 19 metų amžiaus. Tokio metodo ypač reikėtų ir Lietuvos miestuose. Britiškasis metodas paremtas žmonių švietimu: išleidžiama labai daug literatūros vaikams, tėvams, mokytojams, jaunimui, brandaus amžiaus ir pagyvenusiems žmonėms apie dantų ligų profilaktiką kiekvienoje amžiaus grupėje. 

Europos Sąjungos lygis

„Council of European Dentists – CED“ (Europos Odontologų Taryba) – užtikrina pacientų saugumą, kontroliuoja infekcijos tikimybę, medicininius įrenginius, santykius tarp paciento ir odontologo. Taip pat Europos Sąjungoje galioja – ,,Europos sveikatos draudimo kortelė“. Tai nemokama kortelė, suteiksianti mediciniškai būtinas, valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas laikinai viešint bet kurioje iš 28 ES valstybių.

2013 m. pradžioje Europos Sąjungos valstybėse narėse 19,8 procento visų gyventojų sudarė vaikai iki 18 metų.

Programa „Sveikatos priežiūros augimas“ (2014–2020 m.) yra trečioji Europos Sąjungos (ES) sveikatos priežiūros daugiametė programa. Tikslas – imtis būtinų, naujoviškų ir perspektyvių sveikatos sistemos reformų; pagerinti prieigą prie kokybiškesnės ir saugesnės sveikatos priežiūros; skatinti Europos piliečius rūpintis sveikata ir vykdyti ligų prevenciją; apsaugoti Europos piliečius nuo tarpvalstybinių pavojų. Europos Komisija turi padėti valstybėms narėms įveikti žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumą. Ji taip pat turi jas skatinti naudoti sveikatos sistemos naujoves, pavyzdžiui, e. sveikatą.

Nacionalinis (Lietuvos) lygis

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir Sveikatos draudimo įstatymais, yra apmokamos teisės aktais nustatytos valstybės laiduojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Taip pat Lietuvoje veikia ,,Higienos institutas“.

Kadangi vaikai iki 18 metų yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, įstatymų numatyta tvarka, valstybė privalo mokėti už teikiamas paslaugas. Lietuvos gyventojų skaičius po truputį mažėja, populiacija senėjanti. 2015 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 525 tūkst. vaikų iki 18 metų.

Lietuva – paskutinė iš ES šalių pagal skiriamas lėšas gyventojų sveikatos priežiūrai bei burnos sveikatai, tačiau gali džiaugtis gausa įgyvendinamų projektų vaikų dantų higienos skatinimui – „Colgate“ , „Šypsenos mėnuo“ , bendrovės „Fructodent“ „Aš valausi dantukus“ , bendras „Blend-a-med“ ir Odontologų rūmų projektas.

Vis labiau aštrėjanti konkurencija rinkoje, ypatingai intensyvus Kinijos produktų patekimas į rinką, skatina įmones ieškoti naujų netradicinių sprendimų. Šiuolaikinis odontologo kabinetas jau neįsivaizduojamas be kompiuterinės technikos, todėl naujos kompiuterizuotos odontologų darbo vietos tampa efektyvaus jų darbo garantu.

Paslaugos poreikis ir nauda vartotojams, sektoriuose ir valstybėje

Ši vaikams teikiama paslauga yra labai naudinga, kadangi vartotojai lankydamiesi pas valstybės apmokamą odontologijos specialistą, taip sutaupo nemažai pinigų. Privačiose odontologo kabinetuose lankosi ne tiek daug vaikų, turinčių burnos higienos problemų. Valstybinėse įstaigose jų daugiau, nes paslauga yra valstybės finansuojama. Paslauga taip pat yra ir reikalinga, kadangi šiomis dienomis Lietuvos vaikų dantų būklė yra bloga: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) specialistų prieš keletą metų atlikti išsamūs tyrimai parodė, kad daugiau negu 90 proc. kai kurių amžiaus grupių vaikų dantys yra pažeisti ėduonies. Pasak dantų priežiūros specialistų, nuo tada, padėtis Lietuvoje nepasikeitė.

Viešosios paslaugos teikimo technologinės tobulinimo galimybės

Išskyrėme keletą paslaugos teikimo technologinių tobulinimo galimybių:

 • Steigti odontologijos profilaktikos centrus su mobiliais odontologijos kabinetais, tokiuose kabinetuose vaikai būtų tikrinami ir mokomi tinkamos burnos higienos;
 • Sukurti ir nacionaliniu lygiu įdiegti nuolatinę tėvų ir vaikų mokymo bei informavimo vaikų odontologinės priežiūros klausimais sistemą. Šiai priemonei įgyvendinti būtina pagerinti burnos sveikatos paslaugų prieinamumą. Vienas iš galimų būdų – užtikrinti, kad vaikų ugdymo įstaigose būtų burnos sveikatos priežiūros specialistas (burnos higienistas), kuris reguliariai lankytųsi darželiuose ir mokyklose, praktinių burnos sveikatos išsaugojimo įgūdžių lavinimo tikslu. Tokio specialisto paskirtis būtų taip pat ir stebėti vaikų sergamumo burnos ligomis dinamiką pagal naujus vaikų sveikatos būklės pažymėjimus, t. y. stebėti, ar vaikų dantys yra gydomi.
 • Įvertinti vaikų burnos sveikatos prevencinių priemonių efektyvumą remiantis mokslinėmis elgesio pokyčių teorijomis ir empiriniais duomenimis pagrįstais įrodymais. Vykdytojai: Higienos institutas, Vilniaus universitetas ir (ar) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, ir (ar) Klaipėdos universitetas;

Vaikų odontologijos paslaugų teikimo planavimas

Šiame skyriuje pateiksime kaip tinkamai tūrėtų būti teikiama mūsų analizuojama paslauga. Atkreipėme dėmesį į pagrindines bei papildomas stomatologo pareigas. Taip pat kokie veiksniai nusako paslaugos paklausą, bei kokie strateginiai ir operatyviniai dokumentai susiję su mūsų analizuojama paslauga yra rengiami.

Paslaugos paketas

Pagrindinis :

 1. atlikti būtinąją stomatologinę priežiūrą (teikti pagalbą);
 2. laikytis medicinos etikos reikalavimų;

Papildomas :

 1. tvarkyti medicinos dokumentaciją pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 2. nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitos privalomos atskaitomybės duomenis;
 3. pranešti teisėtvarkos ar teisėsaugos institucijoms apie pacientus, kurie galėjo būti nusikaltimo vykdytojai, liudytojai ar nukentėjusieji;
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos, GLK, teisėtvarkos ar teisėsaugos institucijų prašymu pateikti stomatologinės priežiūros duomenis;
 5. naudoti tik Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus gydymo metodus, įrangą ir medžiagas (medicinos technologijas);
 6. prisidėti prie stomatologinio profilio specialistų rengimo;
 7. vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas bei reikalavimus.

Paklausos nustatymas

Prognozuojant dimesijas galima nustatytį paklausą . (pvz : įvertinant miestą, šalį, vartotoją, visus pardavimus, produkto linijos pardavimų kiekis ir panašiai.). Pirmasis žingsnis – įvertinti rinkos galimybes, t.y. išmatuoti bendrą rinkos paklausą.

Paklausą nustato:

 • paslaugų kainos dydis (vaikų odontologijos paslaugos viešose įstaigose – nemokamos);
 • paslaugos pasiekiamumas (pvz.: šeimai gyvenančiai toli nuo miesto, paslaugą pasiekti yra gerokai sunkiau.);
 • dantų gedimo dažnis;
 • odontologų kompetencija ir elgesys su pacientu.

Atsižvelgti reikia įsuvartojamų paslaugų kiekį, kuris sunaudojamas tam tikros vartotojų grupės (vaikų), tam tikroje geografinėje teritorijoje, tam tikru laiko periodu, tam tikromis rinkos aplinkybėmis.

Strateginės kryptys

 1. Mažinti vaikų dantų ėduonį;
 2. Investuoti į darbuotojų kompetencijų ugdymą;
 3. Gerinti darbo sąlygas kuriant pozityvią, sveiką ir saugią darbo atmosferą;
 4. Skatinti bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis;
 5. Įgyvendinti projektus, kurie padėtų supažindinti su burnos higiena.
 6. Rengiami strateginiai dokumentai:
 • Sveikatos netolygumu mažinimo 2014-2023 metų veiksmų plano 7 priedas;
 • Vaikų sveikatos stiprinimo , ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas (Patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministerijos).
 1. Pav. 1.. Paslaugos teikimo chema. P
  ASLAUGOS TEIKIMO MECHANIZMAS

Mechanizmo struktūros aprašymas

Kiekvienas vaikas, dantų apžiūros procedūrai turi būti lydimas vieno iš tėvų arba globėjo. Atvykus, vaikui yra paskiriamas vizitas. Kai kurios įstaigos vykdo pacientų registraciją internetu, tai yra patogu, kadangi užsirašymas vyksta neišeinant iš namų ir viską galima padaryti tiesiog savo kompiuteryje, internetinėje klinikos svetainėje, kur yra užpildoma tam tikra duota įstaigos forma ir yra supildomi svarbiausi paciento duomenys. Yra klinikų, kuriose galimas ir vizito laiko pasirinkimas pacientui patogiausiu metu. Tuomet, kai vizitas yra registruojamas elektroniniu būdu, schemoje pavaizduota skiltis „užsirašymas vizitui“ yra jau pirmoje vietoje, o skiltis ,,atvykimas į kliniką, lydint vienam iš tėvų ar globėjui“ – antroje. Elektroninės registracijos metu, skiltis ,,atsakingas darbuotojas užregistruoja vizitą“ iškrenta, kadangi viskas yra įregistruojama automatiniu būdu. Kai sulaukiama apžiūros, vyksta ,,burnos būklės įvertinimas“, kada pacientas yra apžiūrimas, diagnozuojamos problemos atliekant įvairias procedūras, dantų nuotraukas ir pan. Neretai pasitaiko atveju, kada vaikui, ant pažeisto danties yra dedami vaistai, tokiu atveju yra reikalingas pakartotinis vizitas, kurio metu, toliau yra šalinamos dantų problemos. Jei to neprireikia, gydytojas-odontologas vieno vizito metu pašalina problemą. Schemos paskutinė skiltis ,,galutinis rezultatas-kliento poreikių patenkinimas“ pasiekiama tuomet, kai dantų būklė yra puiki ir daugiau gydymas nėra reikalingas.

PASLAUGOS TEIKIMO ANALIZĖ

Šiame skyriuje apžvelgėme ir analizavome finansavimo įpatumus, taip pat kaip yra teikiama informacija pacientui ir kaip jie yra aptarnaujami. Apžvelgėme teisės aktus kurie reglamentuoja odontologų darbo teises ir pareigas. Rengdamos šį skyrių, vykome į Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrą, kuriame, viena iš odontologijos skyriaus specialisčių pateikė reikiamos informacijos mūsų paslaugos tema.

Finansavimas

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas numato, kad apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu valstybė laiduoja nemokamą asmens sveikatos priežiūrą įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Šių sutarčių pagrindu lėšos, kurias žmonės mokesčių pavidalu sumokėjo valstybei, patenka į valstybines ar privačias gydymo įstaigas. Jeigu į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo kreipiasi pacientas, kuris neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, nemokamai jam suteikiama tik būtinoji medicininė pagalba. Ar šitokia pagalba jam reikalinga, sprendžia gydantysis gydytojas, vadovaudamasis teisės aktais. Valstybės teisės aktuose parašyta, kad pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją valstybinėje ar privačioje gydymo įstaigoje, taip pat jis turi teisę ir pareigą sužinoti apie nemokamas ir mokamas paslaugas bei tas, už kurias turi primokėti iš dalies. Valstybinėms ir privačioms gydymo įstaigoms, kurios sudariusios sutartis su ligonių kasomis, už pacientams suteiktas paslaugas pagal vienodus įkainius moka teritorinės ligonių kasos. Šiose sutartyse numatyta, už kokias pacientams teikiamas ir iš sveikatos draudimo biudžeto apmokamas paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigos įsipareigoja neimti papildomo mokesčio. Vilniaus teritorinė ligonių kasa, sudarydama sutartis su gydymo įstaigomis, reikalauja, kad gydymo įstaigos matomoje vietoje – registratūroje, priėmimo kambaryje bei interneto svetainėse – skelbtų, kokias teikiamas medicinines paslaugas apmoka ligonių kasos. Be to, reikalaujama pasirūpinti, kad pacientui būtų prieinama išsami ir suprantama informacija apie paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Tačiau pastaruoju metu pacientai teigia, kad jiems gana dažnai siūloma susimokėti už gydytojų specialistų konsultacijas, įvairius tyrimus, o prireikus stacionarinio gydymo – atsinešti medicinos pagalbines priemones arba vaistus, ir klausia, ar tai teisėta. Lietuvoje odontologinės paslaugos vaikams finansuojamos iki 18m., taip pat ir studentams iki 25m.

Pacientų aptarnavimas

Kiekvienas pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę. Pacientui pageidaujant jam turi būti pateikta ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai pateikti informaciją ar ne, sprendžia gydantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas). Šiuo klausimu gali kreiptis ir į įstaigos administraciją. Klientų aptarnavimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu ir atvykus į instituciją. Galimas, paslaugos teikimas internetu t.y. galima registracija, neatvykus į įstaigą. Šią paslaugą teikia nemaža dalis Lietuvos viešų ir privačių įstaigų. Kaip yra teikiamos paslaugos bei aptarnavimas stebi ir kontroliuoja LR valstybės kontrolė, auditas. Taip pat, yra renkami statistiniai duomenys, jų rinkimą ir vertinimą organizuoja Statistikos departamentas.

IKT sistemos

Šios sistemos yra naudojamos vaikų odontologo paslaugos teikime – intranetas , kaip vidinė sistema, gali būti naudojamas tiek kaip dokumentų saugojimo duomenų bazė, kurioje prisijungę autorizuoti vartotojai peržiūri, rašo, redaguoja bei saugo informaciją, tiek kaip sudėtingus verslo procesus (audito, kokybės, kontrolės, apskaitos) reguliuojantis įrankis. Kompanija naudodamasi vidine sistema nesunkiai gali efektyviau paskirstyti išteklius, tinkamiau planuoti darbo laiką, optimaliau valdyti užduotis, projektus, pardavimų procesus, daryti tai – kas padidintų įmonės konkurencingumą, veiklos efektyvumą bei sukurti kompanijai galimybę plėstis, tobulėti, mokytis.

Odontologija įstatymuose

Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai 2013 m.: Darbo ir civilinis kodeksai, laikinojo įdarbinimo įstatymas, mokslo ir studijų įstatymas, sezoninio darbo reglamentavimas, darbo sutarčių sudarymas, darbo sutarties nutraukimas, tarnybinių komandiruočių išlaidos ir apmokėjimo tvarka, atostogų trukmė, minimalaus darbo užmokesčio didinimas, darbo sutarties pavyzdinė forma ir kt. (Žiūrėta: http://www.visainfo.lt/vdi-ka-svarbiausia-zinoti-tampant-darbdaviu-imones-vadovu-351).

LR odontologijos praktikos įstatymo 3str. reglamentuoja, jog:

1. Gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus odontologijos studijas;

2. Gydytojo odontologo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus odontologijos studijas ir odontologijos rezidentūrą;

3. Odontologo profesinė kvalifikacija Lietuvos Respublikoje įgyjama šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

4. Užsienyje įgyta odontologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar tarptautinių sutarčių numatytais atvejais;

Lietuvoje vaikų odontologai kaip ir suaugusiųjų yra įdarbinami pagal neterminuotas darbo sutartis. Jie neturi jokio statuso, t.y. nėra statutiniai.

IŠVADOS

 1. Lietuvoje vykdomos įvairios akcijos bei projektai siekiantys užkirsti kelią vaikų dantų ligų atsiradimui ir profilaktikai. Taip pat ši paslauga yra finansuojama iki 18m. todėl kiekvienas vaikas gali ja pasinaudoti, tam, kad išvengtų skausmo dėl dantų ligų ateityje. Tačiau Lietuvoje reikėtų labiau šviesti vaikus, imtis efektyvių priemonių, jog vaikas nebijotų atvykti į kliniką ir dantų gydymas jam būtų eilinė procedūra, o ne iššūkis ar baisus košmaras.
 2. Blogas elgesys su vaiku odontologinės paslaugos teikimo metu, gali tūrėti ir turi įtakos vaiko dantų būklei. Neretai susiduriama, kuomet vaikas jaučia išgąstį, tačiau odontologas nesistengia jo nuraminti, to pasekoje, vaikas tapęs vyresniu taip pat turi perlipti per save ir prisiversti pakartoti apsilankymą nenoromis ar baimindamasis. Dažnai ir tėvai išsigandusiam vaikui nesistengia paaiškinti jog galbūt pasitaikė netinkamas specialistas ir sekančio vizito metu viskas pagerės.
 3. Mokyklose bei darželiuose neretai apsilanko odontologai kurie yra suinteresuoti skatinti vaikus ir jų tėvelius tinkamai prižiūrėti ir mokyti vaikus kaip tai tinkamai daryti. Dalinami įvairūs lankstinukai, mėginukai su burnos priežiūros priemonėmis, rodomi įvairūs filmukai ir pan.
Ankstesnis straipsnisŽaibas – sekundė, galinti paversti jus benamiu
Kitas straipsnisLimfodrenažinio masažo efektyvumas celiulito paveiktai odai

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here