Kompiuteriai darbe

Pertraukties procedūra. Informacijos perdavimas kompiuteryje;

Pertraukties procedūra

Pertraukių rūšys:

Pertraukčių tipai:

Programinės (sinchroniškos procesui):

·  programiniai (pertr. sistemai tikrinti)

·  derinimo (po kiekvienos komandos – analizė)

Vykdymo variantai:

·  po komandos (dažniausiai)

·  komandoje (dažniausiai)

* kai negalima užbaigti (puslapio klaida)
* ilgai trunkančioms komandoms

Apdorojama:

·  mikroprograma (kartais)

·  paprograme (dažniausiai)

·  aparatūra (retai)

 


Išorinės (asinchroniškos procesui):

·  techniniai gedimai (įtampa, …)

·  laikrodis

·  kiti procesai ar procesoriai

·  procesai išoriniuose įtaisuose

·  vartotojas, operatorius

Vidinės (sinchroniškos procesui):

·  adresavimo klaidos

·  operandų klaidos (/0, …)

·  operacijos klaidos (perpildymas, …)

·  negalima operacija

·  režimo pakeitimas

 

Informacijos perdavimas kompiuteryje

Sinchroninis::

 

Asinchroninis::

 

Duomenų vaizdavimo kompiuteryje būdai;

 

  Procesoriaus registrai, jų paskirtis, naudojimas;

Duomenų registrai – skirti duomenims saugoti; taip pat turi ir specialią paskirtį:

AX – naudojamas daugyboje, dalyboje ir įvedimo/išvedimo operacijose; kartais panaudojamas kaip neišreikštasis operandas. AH ir AL turi specialią paskirtįį atliekant baitų daugybą, dalybą ir dešimtainės aritmetikos operacijas.

BX – gali būti panaudotas ir kaip bazės registras adresuojant operandą atmintyje.

CX – naudojamas eilučių ir ciklo komandose; CL gali būti ciklų skaitikliu postūmio operacijose.

DX – naudojamas daugyboje, dalyboje ir įvedimo/išvedimo operacijose.

Adreso registrai – naudojami 16 bitų loginiam adresui formuoti:

SP – steko rodyklė.

BP – bazės rodyklė.

SI – indekso registras, naudojamas ir kaip šaltinio bazės registras apdorojant eilutes.

DI – indekso registras, naudojamas ir kaip imtuvo bazės registras apdorojant eilutes.
Segmento registrai – skirti uždavinio segmentų pradžiai nurodyti:

CS – kodo segmento registras; kodo segmente būna programa;

SS – steko segmento registras; naudojamas kreipiantis į steką arba kai BP yra bazės registru;

DS – duomenų segmento registras;

ES – papildomojo segmento registras; naudojamas kai operandas yra eilutės tipo.

 

   Adresavimo būdai;

Procesorius instrukcijas ir duomenis pasiima iš pagrindinės atminties. Kreipimosi į atmintį būdai yra įvairūs ir priklauso nuo procesoriaus kartos, architektūros bei klasės. Iš nagrinėtųjų pirmos kartos 8 bitų mikroprocesorių paprasčiausiai operandai adresuojami 8080A procesoriuje. ADSP procesoriuose yra registrinio, betarpiško indeksinio, adresavimo būdai, kuriais keli lygiagrečiai veikiantys skaičiuokliai. Tačiau gana įvairi operandų adresacija realizuojama 80 * 86 klasės procesoriuose. Detaliau panagrinėkime šiuos būdus 8086 mikroprocesoriui.

8088 / 86 operacijų operandų adresavimo būdai

8088 / 86 mikroprocesorių komandų operandai gali būti saugomi bendro naudojimo registre, segmento registre ar atminties ląstelėje. Operandai gali būti konstantos, kurios yra komandos dalis. Įvairūs adresacijos būdai leidžia lanksčiai išrinkti operandus. Naudojami adresacijos būdai:
– pasiremiant registriniais ir betarpiškais operandais,
– tiesiogine ir netiesiogine adresacija,
– netiesiogine adresacija su postūmiu,
– bazine – indeksine adresacija,
– bazine – indeksine adresacija su postūmiu,
– eilutės duomenų adresacija,
– įvedimo – išvedimo įrenginių adresacija.
Betarpiški (immediate) operandai – tai pastovūs duomenys, esantys pašios komandos kode. Jie gali būti 8 ir 16 bitų ir yra tik operandai – šaltiniai.
EA (effective address) Efektyvusis adresas yra perstumiamas ir adresas, skirtas viduryje segmento esančios atminties adresui, kuriame bus patalpintas operandas, apskaičiuoti. Kadangi atminties segmente yra 65 536 vienbaitės ląstelės, tai EA gali būti 16 bitų be ženklo konstanta, leidžianti išsirinkti bet kurią segmento ląstelę.
Kai operando vietos atmintyje nustatymui komandos kode yra nurodyti du baitai, antro baito bitų grupė nurodo procesoriui, kaip skaičiuojamas 16 bitų EA.

Tiesioginė adresacija(direct) nesinaudoja jokiais registrais. EA imamas iš mašininės komandos 16 bitų postūmio. Šis tiesioginis adresas vienareikšmiai nustato segmento viduje esančių baito ar žodžio adresą ir neturi išeiti už segmento ribų.
Netiesioginis adresavimas – EA yra bazės registro BX arba indeksų registrų
Netiesioginė adresacija su postūmiu (based adressing) EA surandamas sumuojant postūmį ir vieno iš registrų BX, BP, SI ar DI turinį.

Bazinis indeksinis adresavimas EA surandamas sumuojant bazinio registro (BX ar BP) ir indeks7 registro (SI ar DI) turinius. Naudojant BX registrą, panaudojamas DS registre esantis bazinis adresas. Jei naudojamas BP registras, imamas SS registre esantis bazinis adresas. MOD = 00, RM = 000[BX+SI]; 001[BX+SI]; 010[BP+SI]; 011[BP+DI]

Uostų adresavimas (port addressing mode)  Naudojamas kartu su IN ir OUT instrukcijomis. Kreiptis į įėjimo ir išėjimo uostus. Tam galimas tiesioginis adresavimas ir netiesioginis adresavimas, naudojantis DX registrą.

Ankstesnis straipsnisRobotai
Kitas straipsnisMultimedia projektoriai, jų konstrukciniai ypatumai

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here