vairavimo mokykla

Transporto priemonė yra viena iš sudėtinių eismo sistemos „ kelias- žmogus-automobilis“ dalių . Siekiant sėkmingai valdyti šią sistemą, užtikrinti darnų jos veikimą, būtina nuolat turėti patikimą informaciją apie kiekvienos sudėtinės dalies būklę, pokyčius ir tendencijas.

Šiuo metu Lietuvoje yra kelios skirtingų žinybų, institucijų duomenų bazės, kuriuose kaupiami duomenys, susiję su kelių transporto priemonėmis:

  1. 1.       Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. Lapkričio 28 d. Nutarimą Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, yra įsteigtas Kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga yra Vidaus reikalų ministerija, o registro duomenis tvarko valstybinė įmonė „Regitra“.
  2. 2.       Pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. birželio 2 d. Įsakymą Nr. 5-V-346 „ Dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių registro įsteigimo“, nuo 2006 m. liepos 1d. Pradėjo veikti Kelių eismo taisyklių  pažeidimų ir eismo įvykių registras, į kurį yra įtraukiami su eismo įvykiais  susiję duomenys. Šia duomenų bazę administruoja Policijos departamentas prie VRM.
  3. 3.       Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, vadovaujamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių  valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo

      įstatymu, vykdo Lietuvos informacijos centro funkciją  (Tvarko duomenis apie apdraustas

transporto priemones).

  1. 4.        Asociacija „Transeksta“ – savanoriškas kelių transporto priemonių valstybines technines apžiūras ir ekspertizės atliekančių įmonių susivienijimas, kaupia duomenis apie valstybinės techninės apžiūros atlikimą.

Pažymėtina, kad dėl to, jog nėra bendros duomenų sistemos, dažnai atskirų registrų duomenys būna netikslūs ir neatspindi realios situacijos Lietuvoje.

Kelių žinybų darbas vienoje srityje neišvengiamai susijęs su nuomonių derinimu, kompromisų ieškojimu, o tai apsunkina darbą, neleidžia efektyviai spręsti iškilusių klausimų. Todėl Susisiekimo ministerijos nuomone, reikia sukurti bendrą registruojamų kelių transporto priemonių duomenų bazę, kurioje būtų ne tik transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys, bet ir informacija su privalomu transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimu, valstybinės techninės apžiūros atlikimu, registruotais eismo įvykiais, kuriuose dalyvavo transporto priemonė ir kt. Tokia duomenų bazė leistų leistų turėti tikslius duomenis apie kelių  transporto priemonių būklę Lietuvoje, laiku ir ir efektyviai spręsti iškilusias eismo saugumo problemas, atlikti reikiamas prognozes tam, kad būtų užkirstas kelias neigiamiems reiškiniams. Susisiekimo ministerijos nuomone, tokią Lietuvos kelių transporto priemonių informacinę sistemą  turėtų tvarkyti ir prižiūrėti.

Pati Susisiekimo ministerija, t.y. institucija, kuriai pavesta formuoti saugaus eismo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politiką, įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų  reikalavimus bei valstybės strategiją transporto srityje.

 

5. Vairuotojų rengimo procesų apžvalga Lietuvoje

Kelių transporto priemonių vairuotojų rengimas, jų mokymas yra viena iš sudėtinių saugaus eismo dalių. Šiuo metu su vairuotojų rengimu susijusios šios trys pagrindinės institucijos: Susisiekimo ministerija, kuri nustato automobilių ir motociklų vairuotojų kvalifikacinius reikalavimus, vairuotojų rengimo tvarką, reikalavimus ūkio subjektams, siekiantiems rengti vairuotojus, bei kontroliuoja jų veiklą; Vidaus  reikalų ministerija – nustato kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygas ir tvarką, egzaminuoja būsimus vairuotojus, išduoda vairuotojų pažymėjimus bei tvarko jų apskaitą, vykdo kontrolę keliuose; Sveikatos apsaugos ministerija –  nustato vairuotojų sveikatos tinkamumo reikalavimus ir jų tikrinimo tvarką.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo, su vairuotojų profesiniu mokymu papildomai bus susijusios dar dvi ministerijos : Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri nustato reikalavimus mokymo įstaigoms, vairuotojų pradinio ir periodinio mokymo organizavimo, egzaminavimo bei pradinės profesinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo pažymėjimų išdavimo tvarką, atlieka mokymo įstaigų priežiūrą; Švietimo ir mokslo ministerija, kuri pagal nustatytą tvarką (Mokymo licencijavimo taisykles, patvirtintas LRV 2004 m. birželio 29d. nutarimu Nr.822) išduos mokymo įstaigoms licencijas vykdyti darbo rinkos mokymo programas.

 

Ankstesnis straipsnisLietuvos automobilių kelių direkcijos atlikti darbai 2006 m.
Kitas straipsnisVairavimas per sniegą bei ledą

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here