darbo sauga Vilniuje

Tinkamai vykdoma darbo sauga Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose padeda sumažinti darbo rizikos veiksnius ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Siekiant pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata, būtina racionaliai įvertinti su konkrečiu darbu susijusius kenksmingus veiksnius, apibrėžti galimas profesines ligas ir imtis visų būtinų priemonių minėtosios rizikos mažinimui.

Ką vadiname kenksmingais darbo veiksniais?

Kenksmingais darbo veiksniais laikomi visi rizikos veiksniai darbo aplinkoje, kurie, veikdami darbuotojo organizmą, gali tapti profesinės ligos priežastimi arba sukelti pavojų darbuotojo gyvybei. Kenksmingiems veiksniams priskiriama vibracija, darbo poza, padidėjusi regėjimo arba klausos įtampa, naktinis darbas ir t. t. Darbuotojo sveikatai yra pavojingas ir užterštas patalpos oras. Dažniausiai taršos problemos kyla tuomet, kai taršos šaltiniai nėra tinkamai izoliuojami, kai dirbama su nesandariais taršos įrenginiais arba patalpoje įrengta netinkama ventiliacijos kontrolė. Darbo sauga Vilniuje ir kituose šalies miestuose turi būti vykdoma, atsižvelgiant ir į kitus galimus taršos šaltinius patalpose, pvz., dulkes, nuodingąsias chemines medžiagas, biologinius veiksnius (t. y. patalpoje galinčias pasklisti bakterijas, virusus ar mikroorganizmus). Darbo saugai gali kenkti ir fizikiniai veiksniai (aukšta arba žeme temperatūra, elektromagnetiniai laukai ir t. t.) bei fiziniai veiksniai (darbo monotonija, sunkių krovinių kėlimas, nepatogi kūno padėtis ir t. t.). Sumažinus kenksmingų veiksnių rodiklį, mažinamas profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų skaičius.

Ką vadiname profesinėmis ligomis?

Profesinė liga – tai įvairūs darbuotojo sveikatos sutrikimai, kurie atsiranda dėl kenksmingų darbo aplinkos veiksnių. Atsižvelgiant į ligos plėtros stadiją ir vystymosi laiką, profesinės ligos gali būti lėtinės ir ūminės. Darbo sauga Vilniuje organizuojama, laikantis griežtų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, t. y. darbdavys privalo įvertinti galimą riziką ir taikyti efektyviausias priemones minėtosios rizikos šalinimui.

Lėtinės profesinės ligos – tai sveikatos sutrikimai, atsirandantys per tam tikrą laiką dėl kenksmingų darbo veiksnių. Ūminės profesinės ligos – tai staigūs darbuotojo sveikatos sutrikimai, atsiradę dėl trumpalaikio kenksmingo darbo aplinkos poveikio. Tiek lėtinės, tiek ūminės profesinės ligos nustatomos, remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu profesinių ligų sąrašu. Atsižvelgiant į darbuotojo sveikatos sutrikimus sukeliančius veiksnius, profesinės ligos paprastai grupuojamos į penkias atskiras kategorijas: profesinės ligos, sukeltos cheminių veiksnių, dulkių sukeliamos ligos, biologinių veiksnių sukeliamos ligos, fizikinių veiksnių sukeliamos ligos ir profesinės ligos, kylančios dėl darbo įtampos.

Ankstesnis straipsnisPadangos internetu
Kitas straipsnisAutomobilių supirkimas – greitas ir paprastas būdas parduoti transporto priemonę

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here