nuoma automobiliu

Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei, būtent jis formuoja erdvę, formuoja ir atspindi mūsų gyvenimo būdą ir mūsų kultūrą, prisideda prie ekonominio vystymosi. Visuomenės funkcionavimas labai priklauso nuo transporto kokybės ir planavimo, bloga transporto sistema smarkiai veikia visuomenę, mat šiuolaikinėje visuomenėje labai mažai žmogaus poreikių gali būti patenkinta be transporto. Transportas yra ekonominės veiklos dalis, kuri susijusi su žmonių didėjančių poreikių tenkinimu, keičiantis prekių arba žmonių geografinę padėtį.

ES politika yra pasiekusi svarbių tikslų tiek vidaus rinkoje, tiek ir užtikrinant laisvą paslaugų judėjimą. Taryba kalbėdama apie reformas augimui didinti, kurios yra svarbiausios pramonės požiūriu, nurodė investicijų į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą didinimą ir skatinimą, plėtoti naujas technologijas ir kt. kaip prioritetus, kad ateityje svarbiausias vaidmuo priklausys pažangiausias technologijas (alternatyvios energijos technologijas, nano-technologijas ir biotechnologijas, oro erdvės ir aeronautikos, daugialypės terpės ir telekomunikacijos technologijas) taikančioms įmonėms.

Pastaraisiais metais Europos Komisija priėmė nemažai įsipareigojimų remti įvairius pramonės sektorius. Komisijos dėmesį patraukė tradiciškai stipri Europos pramonės šaka – automobilių pramonė, kuriai tenka 3 proc. Europos BVP ir 7 proc. apdirbamosios pramonės sektoriaus darbuotojų. Komisija komunikate CARS 21(22) pateikė Europos automobilių pramonei skirtą visapusišką strategiją, kurios tikslas – ilgalaikės transporto priemonių už vartotojams tinkamą kainą gamybos užtikrinimas. Dokumentas apima šiuos aspektus: administracinių išlaidų mažinimas, tvari aplinkosauga, eismo automobilių keliais saugumas, užsienio prekyba ir moksliniai tyrimai. Komisija suprato, kad automobilių pramonė ir su ja susiję pagalbiniai sektoriai yra ypač svarbūs Europos ekonomikai ir dėl to reikia parengti Europos lygmens koordinavimo priemones jų raidai reguliuoti.

Mažėjant automobilių paklausai, Europos automobilių pramonę ištiko krizė. Tačiau automobilių pramonei ir toliau reikia nuolatinių investicijų į mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, kurios parengia geriausius sprendimus, susijusius su kokybe, sauga ir aplinkosaugos veiksmingumu, siekiant užtikrinti tvarias konkurencijos sąlygas, ir todėl siekiama suteikti paramą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei naujovėms. Tai siejama ir su aplinkos apsauga, mat ES aplinkos politikos kertinis akmuo yra veiksmų programa „Aplinka 2010: Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas“. Žmonija neišsiverčia be transporto, tačiau turi paisyti aplinkos apsaugos reikalavimų. Šiandien aplinkosauga yra viena aktualiausių pasaulio problemų, nuo kurios priklausys ir transporto ateitis.

Automobilizacija priklauso bent iš dalies ir nuo kitų aplinkybių, tai nuo globalizacijos ir nuo regionalizacijos. Lietuvai įstojus į Europos Sąjunga, atsirado bendra politika, bendri teisės aktai, kuriais ir Lietuva turi vadovautis. Nustatyti tam tikri standartai reikalauja, kad būtų vienaip ar kitaip atsižvelgta į juos ir automobilizacijos procese.

Ankstesnis straipsnisUAB „LANGAI“ VERSLO VIENETŲ STRATEGIJŲ NUSTATYMAS
Kitas straipsnisAutomobilizacijos ir jos formų bei krypčių samprata

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here