plastikiniai langai

UAB „Langai“ verslo vienetų strategijų numatymui pasirinkau du šios įmonės gaminius: langus ir duris.

 

 

Plastikiniai langai

 

UAB „Langai“ verslo vienetų padėtis rinkoje.

 

Langus, pažymėtus pirmuoju numeriu, priskirčiau „melžiamoms karvėms“. Jie užima vidutiniškai didelę rinkos dalį, o augimo galimybės nėra labai didelės. Iš šių gaminių įmonė gauna didžiausias pajamas. Langus UAB „Langai“ gamina pati, todėl į juos dedamos visos įmonės pastangos, mat vartotojui vartotojui aktualu, kokį langą išsirinkti (patvarų, saugantį šilumą, triukšmą ar kt.). Tad puiki gaminių kokybė leidžia įmonei tvirtai laikytis rinkoje. Langų augimo galimybės nėra labai didelės, nes šie gaminiai turi labai daug stiprių konkurentų.

Kitą įmonės produktą – duris, pažymėtą antruoju numeriu, priskirčiau klaustukams. Šie gaminiai, palyginti su langais, užima mažesnę rinkos dalį. UAB „Langai“ kiek mažiau investuoja į durų gamybą nei langų. Tačiau šis gaminys turi dideles augimo galimybes. Žmonės vis labiau rūpinasi savo saugumu, todėl kaip dalinę apsaugos priemonę ieško patikimų durų. Štai kodėl didelę paklausą įgauna šarvuotos durys. Be abejonės, UAB „Langai“ rūpinasi vartotojų išrankumo patenkinimu, tačiau siūlyčiau dar labiau pasirūpinti durų gamybos kokybe, pasirenkant tiekėjus, teikiančius geriausias žaliavas, kad šio gaminio rinkos dalis labiau išaugtų.

Remiantis „General Electric” metodika (patobulintas Bostono KG matricos variantas) yra naudojami tokie du parametrai:

  • verslo vienetų konkurencinis statusas
  • verslo vienetų patrauklumas.

Verslo vienetų konkurencinis statusas

LANGAI

                                                                 8 lentelė

KRITERIJAI

MAŽAS

VIDUTINIS

DIDELIS

 Rinkos dydis

+

 Rinkos dalies didėjimas

+

 Kokybė

+

 Reputacija

+

 Paskirstymo tinklas

+

 

 Veiklos efektyvumas

+

 

 Marketingo sugebėjimai

+

 

 Novaroriškumas 

+

 Personalo lygis

+

 

 Vidutiniškai  

+

 

DURYS

                                                                 9 lentelė

KRITERIJAI

MAŽAS

VIDUTINIS

DIDELIS

 Rinkos dydis

+

 Rinkos dalies didėjimas

 

+

 Kokybė

 

+

 Reputacija

 

+

 Paskirstymo tinklas

+

 

 Veiklos efektyvumas

 

+

 Marketingo sugebėjimai

 

+

 Novaroriškumas

 

 

+

 Personalo lygis

+

 
 Vidutiniškai 

 

+

 

Verslo vienetų patrauklumas

LANGAI

                                                                                                            10 lentelė

KRITERIJAI

ŽEMAS

VIDUTINIS

AUKŠTAS

 Rinkos dydis

+

 Rinkos augimas

 

+

 Kaina

+

 

 Konkurencija

 

+

 Pelningumas

 

+

 Jautrumas infliacijai

 

+

 Jautrumas vartotojų pajamoms

 

+

 Energijos imlumas

+

 
 Aplinkos įtaka

 

+

 Medžiagų imlumas

+

 
 Vidutiniškai  

+

 

 

 

DURYS

                                                                 11 lentelė

KRITERIJAI

ŽEMAS

VIDUTINIS

AUKŠTAS

 Rinkos dydis

+

 Rinkos augimas

+

 

 Kaina

+

 
 Konkurencija

+

 

 Pelningumas

+

 

 Jautrumas infliacijai

 

+

 Jautrumas vartotojų pajamoms

 

+

 Energijos imlumas

 

 
 Aplinkos įtaka 

+

 Medžiagų imlumas

+

 
 Vidutiniškai

+

 

 

Pagal verslo vienetų veiklos patrauklumo ir konkurencinio statuso lentelių rezultatus galima išvesti numatomus strateginius veiksmus.

LANGAI.

Šio verslo vieneto veiklos patrauklumas ir konkurencinis statusas yra aukšti, todėl jiems siūlytina pozicijos gynimo strategija. Įmonė turi skirti daugiau investicijų langų asortimentui plėsti, aptarnavimo kokybei tobulinti. Augimo galimybė priklauso ne tik nuo to, ar prekė gera, bet ir kaip ta prekė bus pateikta. Tobulindama konsultavimo, projektavimo, montavimo darbų eigą, įmonė gebės išlaikyti savo pozicijas bei sėkmingai konkuruoti.

DURYS

Verslo vieneto konkurencinis statusas ir veiklos patrauklumas yra vidutiniai. Tad durims priskirtinas selektyvus vystymasis arba maksimalus pelno siekimas. Kadangi durys turi dideles augimo galimybes, tai, be abejo, įmonės pastangos siekti gaminio pripažinimo atneš jai ir didelį pelną. Siūlyčiau analizuojamai įmonei investuoti į durų kokybės gerinimą bei sukurti gaminių (durų) asortimentą, atsižvelgiant į pirkėjų pajamas. Būtina sudaryti kuo palankesnes sąlygas produktui įsigyti. Laikantis šios strategijos, įmonė taipogi turėtų niekam neužleisti jau užimtos rinkos dalies bei investuoti tik į pelningus projektus, kurie yra mažai rizikingi.

Ankstesnis straipsnisUAB „Langai” VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ
Kitas straipsnisAutomobilizacija Europos Sajungos (ES) ekonomineje erdveje

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here