Vairavimo velkant ypatumai

Labai pavojinga naktį prasilenkti su automobilių kolona. Kolonos pirmojo automobilio vairuotojas laiku perjungia šviesas, o važiuojantys paskui jį gali tai padaryti pavėluotai. Kad to nebūtų, kolonos automobiliai turi važiuoti įjungę tik artimąsias šviesas: tada jie neakina iš priekio važiuojančių vairuotojų. Prasilenkiant negalima važiuoti įjungus tik gabaritines šviesas, nes jos apšviečia tik 2 – 3 m kelio, ir vairuotojas nemato, kas yra priekyje ir kelkraštyje.

Naktį kelio vingiai atrodo kitaip negu dieną. Daug sunkiau įvertinti vingio staigumą. pasirinkti saugų greitį.  Vingyje geriau apšviečiama išorinė kelio pusė

Netikėtas akinimas posūkyje (visada akina automobilis, važiuojantis mažesnio spindulio posūkiu)

Didelis pavojus būti apakintam iš priekio atvažiuojančios transporto priemonės kyla įvažiuojant į staigų posūkį, įkalnės pabaigoje ir pan. Tokiu atveju būtina iš anksto perjungti žibintų šviesas ( artimas. Tuo pačiu bus geriau apšviečiamas kelias posūkyje. Kadangi posūkio ribos matomos blogai, prieš posūkį reikia sumažinti greitį ir važiuoti atsargiai. Artėjant prie sankryžos, galima perspėti skersiniu keliu važiuojančias transporto priemones perjunginėjant šviesas.

Važiuojant naktį neapšviestu kelio ruožu didelį pavojų kelia kelkraštyje stovintis automobilis be šviesų. Todėl ir trumpam sustoti reikia už kelio ribų.

Važiuojant slidžiu, purvinu keliu reikia dažnai valyti priekinį stiklą. Duobėtu keliu geriau važiuoti lėčiau ir įsijungus artimąsias žibintų šviesas. Važiuojant lėčiau geriau apšviečiamas keliais.

Važiuodamas naktį vairuotojas greičiau pavargsta, todėl vairuoti galima ne daugiau kaip 6 val. Daromos 5-10 min pertraukėlės: pirmoji – po 2 – 3 val. važiavimo, paskui kas 1 – 1,5 val. ilsimasi aktyviai – mankštinamasi, sportuojama. Pageidautina po 4 – 5 val. vairavimo pailsėti, pavalgyti karšto maisto.

Esant rūkui baltos žibintų Šviesos pablogina matomumą, nes spinduliai išsisklaido ir sugeria atspindį. Dėl to reikia įjungti rūko žibintus. Važiuojam lėčiau: greitis (km/h) turi būti mažesnis kaip pusė matomumo (m). Pavyzdžiui, matomumas yra 30 m, greitis bus 15 km/h. važiuojant atidaromas langas ir klausomasi kitų automobilių keliamo triukšmo.

Naktį arba per rūką važiuojama kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Norint sustoti reikia kelis kartus paspausti stabdžių pedalą, tuo įspėjant iš paskos važiuojančius vairuotojus. Jeigu reikia apvažiuoti stovintį automobilį, važiuojama atsidarius dureles. Esant tirštam rūkui dažnai signalizuojama garso signalu. Artėjant prie šviesoforo sumažinamas greitis, gerai įsižiūrima į signalus. Įvažiuoti į sankryžą galima tik įsitikinus, kad važiuoti leidžiama ir kad bus saugu.

Prasilenkiant negalima važiuoti įjungus tik gabaritines šviesas. nes jos apšviečia tik 2 – 3 m kelio, ir vairuotojas nemato, kas yra priekyje ir kelkraštyje.

Naktį labai pavojingos įkalnės ir nuokalnės. Nuokalnėje apšviečiama priekyje esanti įkalnė, o įkalnėje šviesa pakyla aukštyn ir blogai apšviečia kelią. Todėl naktį nelygia vietove važiuojama lėčiau. Tuo labiau pavojinga lenkti. Geriausia iš vis nemanevruoti.

Naktį pavojų kelia ne tik važiuojantys be įjungtų žibintų, bet ir stovintys automobiliai. Todėl naktį stovint neapšviestuose kelio ruožuose reikia įjungti gabaritines šviesas, o jeigu jų nėra arba sugedusios, pastatyti avarinio sustojimo ženklą.

Ankstesnis straipsnisPerparduotų prekių savikainos apskaita
Kitas straipsnisSaugaus eismo gerinimo situacija ir galimybės Lietuvoje

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here