Transporto priemonių valdytojų CA privalomasis draudimas

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad šį draudimą privalo turėti kiekvienas transporto priemonės valdytojas.
Draudimo objektas – apdraustojo civilinė atsakomybė, kuri gali kilti dėl autoavarijos metu tretiesiems asmenims padarytos žalos (asmeniui ar turtui), atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė.
Draudiminis įvykis yra apdraustojo civilinė atsakomybė, atsiradusi dėl autoavarijos metu padarytos žalos kitam asmeniui ir (ar) turtui, kaip autoavarijos padarinio, ir reikalavimo, pareikšto raštu arba žodžiu, atlyginti autoavarijos metu padarytą žalą.
Draudimo išmoka nemokama šiais nedraudiminų įvykių atvejais:

 • jeigu asmens transporto priemonė buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose.
 • jei žala padaryta tuo metu, kai draudėjo transporto priemonė dalyvavo bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse.
 • jei žala dėl asmens transporto priemonės ir joje buvusių daiktų sugadinimo ar dingimo atsirado ne autoavarijos metu ar ne kaip autoavarijos padarinys.
 • jei dėl autoavarijos kaltas pats asmuo, kuriam padaryta žala.

AB “Lietuvos draudimas” moka draudimo išmoką, bet po to įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į asmenį šiais atvejais:

 • jei transporto priemonę asmuo vairavo būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
 • jei asmuo vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti draudžia kelių eismo taisyklės, ir autoavarija įvyko dėl šios priežasties.
 • jei asmuo padarė autoavariją neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės.

Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė apdraudžiama atskiromis asmens ir turto draudimo sumomis. Sudarant draudimo sutartį, nustatomos besąlyginės išskaitos (franšizės), lygios Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatytoms draudimo sumoms.
Draudimo įmokos suma apskaičuojama papildomai atsižvelgiant į:

 • automobilio darbinį tūrį;
 • registracijos/pagaminimo metus;
 • naudojimą specialiai paskirčiai (pervežant skystą kurą, dujas,sprogstamas medžiagas ar teikiant mokamas keleivių pervežimo paslaugas);
 • savivaldybę, kurioje registruotas draudėjas (deklaruota jo gyvenamoji vieta) (didmiesčiuose draudimo suma didesnė nei mažuose miesteliuose);
 • draudėjo amžių metais numatomai sutarties įsigaliojimo dienai (draudėjams iki 25m. draudimo suma didesnė, atsižvelgiant į didesnę riziką bei mažesnę vairavimo patirtį).

Yra tokios draudimo išmokos:

 • Dėl asmens nuostolių. Tokios išmokos dydis priklauso nuo autoavarijos metu padarytos žalos nukentėjusio asmens sveikatai ir (ar) žalos, atsiradusios dėl gyvybės atėmimo, ar tokios žalos, atsiradusios kaip autoavarijos padarinys, dydžio.
 • Dėl turto nuostolių. Tokios išmokos dydis priklauso nuo autoavarijos metu padarytos žalos nukentėjusio asmens turtui ar tokios žalos, atsiradusios kaip autoavarijos padarinys, dydžio.

Autoavarijos metu padarytos nukentėjusio asmeniui žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į LR civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas, įstaigų, turinčių teisę nustatyti žalos sveikatai dydį, išvadas, ekspertų ir (ar) turto vertintojų išvadas bei įmonės, kurioje remontuojamas sugadintas turtas, apskaičiavimus.
Draudikas kiekvieno draudiminio įvykio atveju atlygina autoavarijos metu padarytą žalą, neviršydamas draudimo sumų, nepriklausomai nuo anksčiau pagal tą pačią draudimo sutartį mokėtų draudimo išmokų.

Ankstesnis straipsnisGyventojų turto civilinės atsakomybės draudimas
Kitas straipsnisCivilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here