Mažiausiai 292 vilkai  ir 97 lūšys gyvena Lietuvos miškuose. Tai rodo vasario pradžioje atlikta šių gyvūnų apskaita.

Šią apskaitą vykdė miškų urėdijų, valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų darbuotojai, joje dalyvavo visuomeninių organizacijų atstovai, medžiotojai.

2013 m. suskaičiuota, kad Lietuvos miškuose gyveno 208 vilkai.

Pasak vilkų ir lūšių apskaitoje dalyvavusio aplinkos ministro Kęstučio Trečioko, gauti duomenys yra svarbūs vertinant vilkų ir lūšių populiacijos pokyčius ir priimant sprendimus dėl vilkų medžioklės limito. „Apie konkrečius skaičius kalbėti dar per anksti, nes medžioklės limitas priklauso ne vien nuo populiacijos, bet vieną iš skaičiavimo dedamųjų jau turime“, – sakė aplinkos ministras.

Lietuvoje vilkas priskiriamas prie saugomų rūšių, tačiau mūsų šaliai yra netaikomas Berno konvencijoje įtvirtintas draudimas medžioti vilkus. Šie gyvūnai medžiojami nustatant kasmetinius jų sumedžiojimo limitus.

Vilkų sumedžiojimo limitai nustatomi atsižvelgiant į vilkų apskaitos duomenis, padarytą ar daromą žalą ūkiniams gyvūnams, mokslinius tyrimus ir mokslininkų pateiktas rekomendacijas.

Jeigu vilkų yra 100 ir mažiau individų – jie nemedžiojami. Kai populiacijos dydis didesnis nei 100 individų, bet nesiekia 250 individų, sumedžiojimo limitas nustatomas iki 20 proc. nuo vilkų populiacijos dydžio, tačiau užtikrinant jos tolygų augimą iki 250 individų. Kai populiacijos dydis didesnis nei 250 individų, bet nesiekia 500 individų, populiacijos naudojimas planuojamas taip, kad būtų užtikrintas jos ilgalaikis stabilumas šiose ribose, sumedžiojimo limitą nustatant iki 20 proc. nuo vilkų populiacijos dydžio.

Nustatytas vilkų sumedžiojimo limitas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į vilkų daromos žalos ūkiniams gyvūnams dydį ir jos pasiskirstymą.

Nuo 1979 m. lūšys Lietuvoje nemedžiojamos, o 2000 m. rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. 2007 m. išleistoje Lietuvos raudonojoje knygoje konstatuojama, kad Lietuvos populiaciją sudaro apie 30–40 lūšių.

Tokia Lietuvoje gyvenančių lūšių būklė vertinta kaip kritinė. Šios rūšies apsaugos priemonės pradėtos planuoti stojimo į ES metu: buvo numatyta įsteigti buveinių apsaugai skirtas teritorijas, kuriose saugomos lūšys. Šis procesas vyksta iki šiol, jau įsteigtos 8 tokios teritorijos.

Preliminarus vilkų populiacijos pasiskirstymas:

Apskritis:Vilkai
Vilniaus81
Panevėžio33
Telšių33
Alytaus32
Utenos31
Kauno28
Šiaulių22
Tauragės21
Marijampolės7
Klaipėdos4
VISO:292

Visuomenės informavimo skyrius

Ankstesnis straipsnisVMI MOSS sistema – pagalba PVM mokėtojams
Kitas straipsnisUAB „Geralda“ pardavimų didinimas užsienio rinkose

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here