1. 1.      REKLAMOS SAMPRATA

 

Nuo seniausių laikų žmonėms reikėjo įvairiausių dalykų. Norint juos įsigyti, tekdavo  mainytis su kaimynais, vėliau pirkti ir pardavinėti. Kol žmonės buvo neraštingi, pirkėjus viliodavo šaukliai, rėkaudami apie šeimininkų prekes gatvių kampuose. Apie 1440 metus, išradus spausdintinį šriftą, atsirado daugiau raštingų žmonių, ir reklama tapo masine produkcija. Pirmoji spausdinta reklama buvo afišos, reklaminiai lapeliai, skelbimai laikraščiuose. Šių “komercinių” pranešimų pagrindinis tikslas buvo informacija, o ne įtikinimas. Žodis reklama atsirado apie 1655 metus. Jį naudojo Biblija ir jis reiškė perspėjimą ar pranešimą. Knygų leidėjai šiuo terminu pavadindavo daugumą pranešimų apie būsimus leidinius, o 1660 metais šį žodį parduotuvių savininkai pripažino kaip komercinės informacijos pavadinimą. Vėliau atsirado žurnalai, kinas, radijas, televizija. Visi jie tarnavo ir tarnauja reklamai. Šiandien reklama  rengiama kompiuteriu, atsirado nauja reklamos forma – reklama pasauliniame Interneto tinkle, turinti masiškiausią auditoriją ir neturinti valstybinių sienų. Reklama tapo paslaptinga meno, matematinių skaičiavimų ir marketingo dalimi.

Šiuolaikinę reklamą galima apibūdinti kaip meno ir mokslo sintezę, nes ji naudoja ir estetines priemones, siekdama paveikti žmonių požiūrį į prekes ir paslaugas, ir psichologijos bei statistikos metodus, kuriuos taikant vertinamas tų priemonių poveikis vartotojų elgesiui. Reklama yra informacijos platinimo rinkoje kanalas, kuriuo užsakovas pristato paslaugas, t.y. neasmeniškai perduoda informaciją. Šiuolaikinė reklama, transliuojama per masines informacijos priemones, vienu metu veikia plačią įvairaus amžiaus auditoriją.

Taigi šiandien pirmiausia, reklama yra įtikinėjimo, siūlymo, informavimo, kitaip sakant, tam tikra propagandos priemonė. Antra, nereklamuojama veltui, už reklamą visuomet reikia mokėti. Už reklamą moka jos užsakovas, o skaitytojas ar žiūrovas visuomet gali suprasti, kas yra suinteresuotoji pusė. Trečia, dauguma reklamos rūšių yra neasmeniška. Reklamos užsakovas nori pasiekti ne kurį nors individą, bet tam tikrą reklamos auditoriją. Reklamos auditorija turi būti parenkama suderintai su tiksline rinka. Visa tai apibendrinant, galime teigti, jog reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškos informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų. [1]

Tačiau šiuolaikinė reklama skiriasi nuo tradicinės reklamos būdų.


 1. 2.      ŠIUOLAIKINĖS REKLAMOS SAVYBĖS IR FUNKCIJOS

 

2.1    Reklamos savybės

 

Reklama, kaip ir dauguma kitų produktų turi ir savąsias savybes, kurios  yra skiriamos taip:

 1. Reklama yra neatsiejama informacijos perdavimo būdas;
 2. Reklama yra apmokamas informacijos perdavimo būdas;
 3. Yra konkretus reklamos užsakovas, kuris apmoka visas reklamos išlaidas;

Amerikiečių tyrinėtojai J.Evansas ir B.Bermanas išskiria teigiamas ir neigiamas reklamos savybes.

 

2.1.1        Teigiamos reklamos savybės

 

 • Gebėjimas pritraukti didelę ir geografiškai išsibarsčiusią rinką;
 • Spausdintų informacijos šaltinių tiražas gali būti papildytas, kai leidinį vienas skaitytojas perduoda kitam. Vieno skaitytojo ar žiūrovo išlaidos yra nedidelės;
 • Galimybė panaudoti daug ir įvairių informacijos perdavimo priemonių – nuo nacionalonės televizijos iki vietinių laikraščių. Todėl firmos tikslai ir jos ištekliai gali būti susieti su adekvačiausiomis reklamos priemonėmis. Reklamos davėjas kontroliuoja reklaminio pranešimo turinį, grafinį apiforminimą, laiką, dydį arba trukmę, taip pat auditorijos demografines charakteristikas. Be to, vienodas reklamos kreipinys perduodamas visai auditorijai. Spausdintoje reklamoje vartotojai gali pakartotinai perskaityti skelbimą;
 • Reklaminius skelbimus dažnai apsupa redakcinė medžiaga (naujienos arba televizijos šou segmentas). Tai padidina skaitytojų arba žiūrovų skaičių, pagerina firmos arba produkto įvaizdį, sukuria reklamai tinkamą nuotaiką. Būtent todėl įomės ir įstaigos stengiasi panaudoti specializuotas masinės informacijos priemones arba atskiras jų dalis;
 • Reklama sudaro sąlygas asmeniniams pardavimams: informuoja auditoriją ir kuria palankų požiūrį apie firmos produkciją. Be to, reklama padeda funkcionuoti mažmeninei prekybai, kurioje išplėsta savitarna, taip pat gali skatinti pardavimus paštu.

 

2.1.2        Neigiamos reklamos savybės

 

 • Reklamos skelbimų griežtas standartizavimas, lankstumo stygius;
 • Tokius skelbimus sunku pritaikyti skirtingoms vartotojų grupėms ir jų reikmėms;
 • Kai didelė masinės informacijos priemonių auditorija, nuolatos pateikiama didelė reklamos dalis jos davėjui yra nenaudinga. Pvz., dėl to, kad reklaminius skelbimus mato, klauso ir skaito daug įvairių žmonių, didelė dalis iš jų tai daro be reikalo;
 • Kai kurios reklamos veiklos rušys reikalauja didelių išlaidų, net jeigu sąnaudos vienam žiūrovui ar skaitytojui yra nedidelės. Dėl to mažoms firmoms savo reklamoje naudoti atskiras informacijos priemones yra gana keblu;
 • Aukšta reklamos kaina veda prie to, kad ji daroma labai trumpa, daugelis skelbimų neturi pakankamos apimties informacijos, reikalingos auditorijai. Tai pasakytina apie televiziją, kur reklama labai trumpa – vidutiniškai 30s arba mažiau ir labai retai daugiau nei mintė;
 • Kadangi reklama yra neasmeninio pobūdžio, jai labai sunku sulaukti grįžtamojo ryšio (atsiliepimo), o dažnai tai iš viso neįmanoma. Visuomenės informacijos priemonės pritraukia daug žiūrovų, kurie nežiūri, neklauso, arba neskaito reklaminių skelbimų, taip pat ignoruoja reklamą paštu. Organizacijos, kurios reklamuojasi per televiziją, labai susirūpinusios, kad žiūrovai dažnai perjungia kitą kanalą, kol rodoma reklama. Todėl svarbu kurti originalius ir įdomius reklaminius klipus, kurie sudomintų žiūrovą.[2]

 

2.2    Reklamos funkcijos

 

Šiuolaikinė reklama yra gamintoją ir vartotoją jungianti grandis. Tai labai efektyvi priemonė, palaikanti esamus ir pritraukianti būsimus vartotojus. Reklama yra būtina prekinei gamybai, nes be jos negali įvykti visuomeniniai mainai – prekė – pinigai.

Reklamos kaip komunikacjos reikšmę ir svarbą rodo atliekamos funkcijos, kurios yra socialinės ir ekonomines.

Socialinės reklamos funkcijos:

 • • Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina jų žinias, supažindina su mokslo ir technikos pasiekimais, informuoja, auklėja, šviečia pirkėjus.
 • • Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas ir dailias prekes, naudodama meniškai apipavidalintas priemones.
 • • Reklama turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūringo gyvenimo būdo propagavimui, padeda įtvirtinti racionalius poreikius, atsikratyti pasenusių ir žalingų vartojimo įpročių.
 • • Reklama padeda saugoti aplinką, kovoti su netinkamais reiškiniais, skatina gyventojus užsiimti visuomenei naudinga veikla.

 

Ekonominės reklamos funkcijos.

 • • Reklama padeda subalansuoti prekių pasiūlą ir paklausą.
 • • Reklama palengvina gyventojams geriau apžvelgti rinką ir orientuotis joje, greičiau apsispręsti, kuri prekė gali patenkinti jų poreikius.
 • • Susiedama pasiūlą su paklausa, reklama padeda tobulinti gamybą, padeda pramonei prisiderinti prie rinkos, gerinti savo gaminių kokybę bei asortimentą, atsisakyti gaminti nepaklausias prekes.
 • • Reklama padeda formuoti gyventojų nuomonę apie prekybos įmonę bei atsitiktinius pirkėjus padaryti nuolatiniais savo klientais.
 • • Padeda formuoti ir keisti prekių paklausą norima kryptimi, nuo vienų prekių į kitas.
 • • Reklama veikia prekių realizavimo kanalus, turi įtaką gaminamų prekių rinkos paruošimui, nes iš anksto supažindina su prekių charakteristikomis.

 

 1. 3.      TURIZMO ĮMONĖS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS

 

Organizacijos sėkmė labai priklauso  nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei organizacijai pavyksta visuomenėje ir  ypač svarbioms jos grupėms suformuoti teigiamą įvaizdį, jai daug  lengviau siekti  savo  tikslų. Svarbu ne tik tinkamai sukurti produktą, ar atlikti kitus veiksmus, bet ir  rūpintis, kad visuomenė tai žinotų ir teisingai suprastų. Visuomenės nuomonei formuoti reikia  pastangų,  tam tikros veiklos, kuri vadinama ryšiais su visuomene.

Pasitelkdama ryšius su  visuomene,  įmonė siekia perduoti informaciją į išorę (visuomenei)  ir į vidų (saviems darbuotojams).  Nuolatinis pasikeitimas informacija, t. y. žiniomis apie faktus bei nuomones, yra būtinas tiek  įmonei, tiek su ja susijusiems asmenims. Per ryšius su visuomene įmonė užmezga ir palaiko  kontaktus  su jai svarbiomis visuomenės gyvenimo sritimis bei visuomenės grupėmis. Ryšiai su visuomene padeda  formuoti įmonės, jos siūlomų produktų, teikiamų paslaugų įvaizdį.  Nors ryšių su visuomene tiesiogiai negalima sutapatinti su įvaizdžio formavimu, tačiau  tarp jų  yra labai glaudi sąsaja. Visuomenėje įsitvirtinęs palankus  įvaizdis – tai   geras pamatas organizacijos veiklos sėkmei.

Kuriant  įvaizdį naudojama ir reklama, o reklamuojant produktą  pasitelkiamas tam tikras įvaizdis.

Reklamos funkcijoms, be informavimo,  įtikinėjimo, priminimo, pozicionavimo, pirkėjų lojalumo prekės ženklui išlaikymo,  yra priskiriama ir savo įvaizdžio, išsiskiriančio nuo konkurentų firmų įvaizdžių, sukūrimas. Reklamoje svarbią vietą užima įvaizdžio reklama.  Įvaizdžio reklama  – tai palankaus  visuomenės informuotumo apie organizacijos  veiklą ir  įtaką kūrimas bei tos organizacijos asocijavimas su pozityviomis vertybėmis.

Organizacijos įvaizdžio reklamos dėka siekiama trijų pagrindinių tikslų:

1)  priversti klientą atpažinti organizacijos pavadinimą;

2)  suformuoti kliento požiūrį į organizaciją;

3)  sužadinti norą pirkti.

Minėti tikslai turi  įtakos šių  įvaizdžio reklamos funkcijų atsiradimui: pagerinti palankumą organizacijai, suformuoti draugiškus ryšius, požiūrį ar nuostatas, skatinti veiksmą.

Įmonė turinti gerą vardą, ir sudariusi gerą įvaizdį tarp vartotojų, turi didesnes galimybes pardavinėjant siūlomus produktus ir teikiant paslaugas. Žinoma šiame versle, didelę reikšmę turi tai, kaip įmonė sugeba reklamuotis pati, ir reklamuoti savo produktus ir paslaugas. Šiandieninėje visuomenėje reklama turi didelę reikšmę, o ir reklamos būdų jau yra nebe keliatas kaip buvo prieš kelis dešimtmečius.

 

 

 1. 4.      ŠIUOLAIKINĖS REKLAMOS BŪDAI REKLAMUOJANT PRODUKTUS IR PASLAUGAS

 

Siekdami sudominti potencialius vartotojus ir atkreipti dėmesį į siūlomą turizmo produktą, kelionių organizatoriai ir agentai privalo visų pirma apie jį pranešti, tai yra nurodyti privalumus, kainas, laiką bei kitą būtiną informaciją, kuri padėtų kuo greičiau parduoti suorganizuotą kelionę, pritraukti klientus, todėl reklama turizmo versle būtina.

Rėmimas, kaip rinkodaros komplekso elementas, naudojamas įmonių veikloje dėl įvairių priežasčių. Apibūdinti reklamą yra gana sudėtinga. Reklaminė veikla gali būti analizuojama iš skirtingų pozicijų: ekonomikos, psichologijos, socialogijos, technologijos, socialkultūros ir kt. Reklamą galime apibrėžti kaip trumpą, emocinngai išreikštą informaciją, nukreiptą į vartotojus ir siekiančius paskatinti pardavimus. Ji taip padeda formuoti interesus, papročius, nuostatas, įveikti klaidas ir prielaidas, tarnauja kultūriniam, poliniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Viskas priklauso nuo to, kiek kokia paslauga ar prekė yra reklamuojama. Žinoma, reikia pripažinti, kad  reklama visgi yra suplanuota ir nepriverstinės įtakos forma, kuri skatina žmones vykdyti reklamos veiksmus ir tai svarbiausias rinkodaros komplekso elementas, formuojantis vartotojų tam tikrą požiūrį prekės ar paslaugos atžvilgiu.

Turizo produkto pirkimo skatinimui naudoti reklamą rekomenduotina ir galima išskirti tokią reklamos teikiamą naudą:

 1. Reklama pateikia informaciją pirkėjams. Visuomenė supažindinama su nauju produktu, naujų kelionių ypatybėmis ir kitais potencialaus plėtojimo laimėjimais;
 2. Reklama sustiprina bendradarbiavimo sėkmę su vartotoju ar skatina juos tais žmonėmis pasitikėti. Pasitikėjimą sunku stabilizuoti ir reklama yra vienintelis būdas to pasiekti;
 3. Reklama sukuria turizmo paslaugų įvaizdį. Ne visada reklama skatina įsigyti specifinį produktą ar paslaugą: galima tiesiog stiprinti vartotojams įmonės įvaizdį

 

4.1 Reklama internete

 

Dabartiniame verslo pasaulyje, kai prekių gamyba ir paslaugų teikimas didėja arba gali didėti sparčiau negu gyventojų perkamoji galia, reklama internete tampa viena efektyviausių būdų pritraukti kuo daugiau vartotojų. Reklama internete padeda tirti ir formuoti rinką. Be to, pasitelkus įvairias reklamos internete formas galima formuoti vartotojų nuomonę, o atsitiktinius vartotojus padaryti nuolatiniais. Sparti informacinių technologijų raida įtakoja daugelį organizacijos veiklos sričių, atveria naujas erdves komunikacijai, produktų vystymui, vartotojų poreikių tenkinimui. Technologijos šuolis transformuoja ir pačią rinkodarą.

Reklama internete –  tai  informacijos perdavimo elektronika komunikacijos procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psicholofginę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius ir kitus tikslus. Būtent interentinė reklama vystosi greičiausiai ir kasmet jos apimtys vis didėja. Svarbiausi internetinių tinklapių privalumai būtų pasiekiamumas, grįžtamasis ryšys, greitumas, atsiskaitymo paprastumas, informacinis talpumas,  kaina, reklamos efektyvumo įvertinimas. Internetas suteikia galimybę spręsti įvairiausias problemas, tokias kaip klientų pritraukimas bei išlaikymas, pardavimų didinimo galimybės, įvaizdžio kūrimas. Turizmo įmonės susidomėjo gana greitai interneto teikiamomis galimybėmis, nes, kaip jau minėjau anksčiau, jų teikiamos paslaugos yra nematerialios, neapčiuopiamos, todėl jas reikia kuo geriau pateikti, parodyti. Tai galima padaryti būtent interneto, internetinių tinklapių pagalba.

Internetas yra tinkama vieta bet kokio tipo reklamai. Interneto reklamai neretai yra priskiriamos interneto svetainės, jų registravimas paieškos sistemose, įvairūs informaciniai straipsniai ir kiti reklamos objektai. Naujos reklamos internete formos tapo pagrindiniu veiksniu, kuris visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, lėmė spartų reklamos internete populiarėjimą. [3] Pagrindinės reklamos internete formos pateikiamos 1 paveiksle.

 

reklamos formos

1 pav. Pagrindinės reklamos internete formos

 

Vienas iš reklamos platinimo būdų  internete yra elektroninis paštas. Elektroninis paštas pastaruoju metu tampa itin veiksminga komunikacijos priemone. Elektroninis paštas yra dažniausiai naudojama ir viena iš pigiausių reklamos internete formų. Kasdien yra išsiunčiama daugiau nei 31 bilijonas laiškų. Elektroninio pašto vartotojai vienas kitam siunčia tiek tekstinius pranešimus, tiek paveiksliukus, vaizdo klipus ir pan. Dėl elektroninio pašto lankstumo ir greitumo – jis yra labiausiai populiari komunikacijos priemonė versle – labiau populiari nei telefonas, faksas ar paprastasis paštas.[4] Todėl galime pastebėti, jog turizmo įmonės taip pat kuo puikiausiai naudojasi šiuo reklamos platinimo būdu, kadangi yra pasiekiamas didelis vartotojų ratas. Dažnai gauname įvairiausių turizmo įmonių reklamas, skelbiančias apie naujas keliones, paskutinės minutės pasiūlymus, naujas akcijas.

Reklaminiai skydeliai – tai reklamos priemonė, puikiai tinkanti informuoti portalo lankytojus, apie naujas akcijas, taikomas nuolaidas, ar naujos įmonės įkūrimą. Reklaminiai skydeliai – grafiniai reklaminiai paveiksliukai, paprastai esantys interneto tinklalapio viršuje arba šonuose. Tai dažniausiai naudojama reklamos internete forma. Skydeliai gali būti statiški arba dinamiški (animaciniai). Dažniausiai Lietuvoje naudojami reklaminiai skydeliai yra šių dydžių (pikseliais): 468×60 ir 120×60, taip pat didesni 120×600 (SkyScraper) bei 750×100 (Billboard).

Kitas reklamos internete būdas – animacinė užsklanda. Tai lankstus reklamos formatas, leidžiantis kompiuterio ekrane sukurti bet kokį efektą. Animacinė užsklanda pasirodo virš peržiūrimo puslapio. Iki filmuko pabaigos portalo lankytojas negali peržiūrėti uždengtos informacijos ir atkreipia daugiau dėmesio į reklamą. Kad būtų išvengta lankytojų nepasitenkinimo, reklama neturi būti ilgesnė negu 10 sekundžių, užsklanda privalo turėti išjungimo mygtuką. Animacinės užsklandos paprastai derinamos su reklaminiais skydeliais. Tai viena efektyviausių reklamos priemonių, didinančių prekių ženklo žinomumą ir asociacijas su reklamine žinute. Be to, per animacinę užsklandą į reklamos užsakovo tinklalapį patenka palyginti daug vartotojų.

Reklamos internete galimybės labai plačios: garsas, vaizdas – viskas gali būti panaudota siekiant kuo efektyvesnio poveikio. Tobulėjant interneto technologijoms, spartėjant interneto ryšiui, populiarėja Rich media tipo reklama.

Rich media – tai reklama, kurioje naudojamos tiek vaizdo, tiek garso priemonės. Tai aukštos kokybės reklama ant darbo stalo, tiesiai prieš vartotojo akis. Rich media reklamoje gali būti naudojami geros kokybės vaizdo klipai, itin didelis interaktyvumas.[5] Todėl tai vienas iš puikiausių būdų tirizmo įmonei reklamuoti svo produktus, kadangi reklamoje gali naudoti ir tekstą, ir vaizdo pristatymą, kas šiuo atveju suteiktų daugiau informacijos vartotojui, bei pritrauktų įspūdingais vaizdais.

Vienas iš labiausiai augančių reklamos kanalų yra socialiniai tinklai. Tai reklama, kuri sparčiai skinasi kelią nestandartinių sprendimų dėką, įtraukdama vartotoją į produkto pristatymą ir jo evoliuciją. Tokiu būdu socialiniuose tinkluose pristatomas produktas puikiai supažindina dalyvį su prekės privalumais, sukurdama grupę produkto pasekėjų kurie gali būti visuomet savo mėgstamo prekinio ženklo ar paslaugų sukūryje, tai viena tobuliausių reklamos formų, nes ji visuomet prisiriša prie vartotojo.

Socialiniai tinklai mums, geriau žinomi, kaip Facebook.com, Myspace.com, Twitter.com, tai tinklapiai jungiantys žmones, ieškančius naujų pažinčių arba susijungusius bendruomenėse, kuriose juos vienija bendri interesai Tačiau dabar socialinai tinklai ėmė skaldytis ir vis atsiranda kitokių jų paskirčių ar naudojimosi galimybių.

Dabar socialiniuose tinkluose vyksta darbuotojų paieška, jaunieji muzikos, kinofilmų, meno ar rankdarbių kūrėjai gali socialinį tinklą išnaudoti kaip saviraiškos ar savireklamos priemonę. Facebook.com – tai bene pats populiariausias socialinis tinklapis visame pasaulyje. Facebook  naudojasi daugiau nei 500 milijonų vartotojų. Tarp jų puikuojasi ir Lietuvoje gerai žinomos kelionių agentūros tokios kaip „Litva travel“, „Alfaturas“,  „700.lt“ , žymiausi kelionių organizatoriai „Novaturas“, „TezTour“ ir kiti. Atsiradus reklamai tinkluose, kuri buvo ženkliai pigesnė negu naujienų svetainėse, tai tapo tikra revoliucija visame interneto reklamos versle, kadangi tai lėmė ir naujų kainų struktūrą, ir daugumos portalų reklamos verslo priemonių pakeitimų. Šiuo metu socialiniai tinklai yra sparčiai adaptuojami prie greitai besikeičiančios internetinės rinkos ir įmonėms, ypatingai smulkesnėms, kurių marketingo biudžetai yra labai nedideli, arba jų produktai reikalauja išskirtinio kliento, kurį surasti socialinių tinklų pagalba tapo itint paprasta, jie tapo vienu patogiausių ir pigiausių įrankių pristatant savo produktus. Dabartinė situacija tokia, kad informacijos vartotojui nebereikia ieškoti, informacija turi rasti jį ir reklama tinkluose – patogiausias būdas tai padaryti.[6]

Dabar ypatingai populiari reklamos vieta – youtube.com. Įprasta, kad youtube.com reklama yra pateikiama paprasta video forma. Ją vartotojai peržiūri porą kartų ir perjungia kitą, jei patiko – pasiūlo peržiūrėti draugams ir artimiesiems. Pasirodo, kad kūrybingai išnaudojus youtube.com, galima priversti vartotojus prie prekinio ženklo reklamos praleisti valandų valandas. Todėl turizmo įmonės nesnaudžia, ir jau pradeda naudotis ir šia galimybę, reklamą talpinti youtube.com tinklalapyje.

 

4.2  Reklama ant transporto priemonių

 

Šiuolaikinėje reklamos rinkoje reklama ant  transporto priemonių tampa vis poluliaresnė. Ši reklamos priemonė yra gana lanksti. Ją galima naudoti viename mieste ar apimti didesnes teritorijas. Taip vadinama „reklama ant ratų” sugeba pasiekti didžiulę auditoriją ne tik visuomeninių transportu važinėjančių žmonių, bet ir pėsčųjų bei automobilių keleivių. Šiai priemonei būdinga ne tiksliškumas, bet masiškumas. Ji tampa vis populiaresnė, nes, esant didelei reklaminių kontaktų apimčiai, ji reikalauja visiškai nedaug lėšų.  Todėl jau dauguma turizmo įmonių vis pradeda taikyti šį naujai paplitusį reklamos platinimo metodą.

Transporto reklama būna trijų tipų:

 1. Reklaminiai kreipiniai įtaisomi visuomeninio transporto priemonės salone;
 2. Išoriniai plakatai, skelbimai, klijuojami ant visuomeninio, žinybinio ar privataus

transporto išorės;

 1. Reklamos priemonės, įrengiamos transporto priemonių stotelėse ir stotyse.

Plačiausiai praktikai pritaikoma reklama – ant transporto šonu iš lauko pusės. Tam naudojamos tokios transporto priemonės, kaip troleibusai, autobusai, geležinkelio transportas, taksi, specialas konkrečių įmonių automobiliai. Reklamai paprastai naudojama spalvota lipni juosta, paruošiama pagal atitinkamą pavyzdį. Ši priemonė taip pat turi būti rūpestingai prižiūrima.

 

4.3 Lauko (išorinė) reklama

Išorinė reklama – tai bet kuris reklamos skleidimo būdas ne patalpoje. Ji lanksčiausia ir geriausiai prisitaikiusi prie vartotojų, prieš jiems priimant sprendimą pirkti.

Tiek turizmo paslaugų sferoje, tiek parduodant kitus produktus, išorės reklamos pagrindinis privalumas tas, kad išorės reklama lengvai pastebima, įsimenama, atspari įvairioms gamtinėms sąlygoms, sąlyginai pigi. Neigiama šios reklamos pusė ta, kad būtent tokią reklamą lengva ignoruoti, neatkreipti dėmesio, informacija visgi dažnai yra neskaitoma, o jeigu reklaminis stendas nėra apšviestas, jis veiksmingas tik trumpą paros dalį.

Organizuojant lauko reklamą, svarbu parinkti jai tinkamą vietą, kad ji būtų gerai matoma ir organiškai įjungta į aplinką, ją pagyvintų. Lauko reklama paprastai įtaisoma neaukštai, nes daiktų matomumo ruožas apima 30 laipsnių kampą ir, esant normaliam regėjimui, pakyla iki 4 metrų. Siauresnėse gatvėse praeivio žvilgsnis retai pakyla virš 1 aukšto.

Pakankamai neseniai atsirado kitoks būdas atkreipti vartotojus savo siūlomomis paslaugomis. Tai lauko vaizdo ekranai. Sėkmingas lauko vaizdų ekranų įsiliejimas į Lietuvos reklamos rinką leidžia planuoti lauko vaizdo ekranų tinklo bei naujos reklamos paslaugos plėtrą. Tokia naujovė svarbi ne tik kaip reklamos nešiklis ar informacijos priemonė, bet ir puiki miesto puošmena. Be to, laukiant transporto stotelėje ar stovint prie šviesafoto, vaizdo ekranas leidžia įdomiau praleisti laiką. Kadangi laukimo laikas paįvairinamas, lieka teigiamos emocijos, geriau įsisivinama ekrane matyta informacija. Reklamos užsakovai šį reklamos nešiklį pasirinko dėl galimybės panaudoti reklaminį klipą bei puikių įvertinimų. [7]

Taigi tokia naujoviška sistema naudojasi jau ir kelionių agentūros bei organizatoriai. Puikus būdas reklamuoti keliones, vykstančias akcijas bei kelti savo įmonės įvaizdį.

Plačiai naudojama lauko reklamos priemonė – plakatai. Jie gaminami tipografinių būdu, gali būti popieriniai, kartoniniai, iš plėvelės ir kitokios medžiagos. Ši pigi reklamos rūšis gali išplatinti reklamini kreipimąsi gana plačiai auditorijai, gali aprėpti konkrečias teritorijas, gali būti naudojama specialiems uždaviniams spręsti konkrečių rinkų viduje. Plakatai buna įvairaus formato, tekstiniai arba su piešiniu. Jų efektyvumas priklauso nuo išplatinimo laipsnio, nuo sugebėjimo pritraukti praeivių dėmesį.

Nesvarbu kur ir kada žmonės susitinka – visuomet yra galimybė reklamuoti savo įomonę, jos veiklą, siūlomus produktus, paslaugas ar tiesiog naujas atsiradusias keliones, ar akcijas. Mobiliųjų stendų  pagalba galima puikiai išnaudoti tokias progas bet kurioje vietoje: parodoje, mugėje,prekybos centre, konferencijoje, kurių metu klientai būna susidomėja įvairiomis naujovėmis. Kadangi mobiliųju stendų įvairovė plati, tai bet kuri turizmo įmonė turi iš ko pasirinkti reklamuojantis.

Mobilių stendų privalumai:

 1. Puikus pirmasis įspūdis
 2. Gerai matomas vaizdas
 3. Lengvai surenkamos, išrenkamos konstrukcijos
 4. Nedidelė įsigijimo kaina
 5. Nedidelis konstrukcijų svoris
 6. Lengva bei patogu transportuoti
 7. Lengvai keičiama informacija
 8. Didelė įvairovė

Taip pat paplitusi reklama ir reklaminiuose tentuose. Reklaminiai tentai yra vieni iš populiariausių bei mobiliausių reklamos formų naudojamų lauko bei vidaus reklamoje. Lyginant su kitomis išorinės reklamos priemonėmis tentai yra gaminami labai greitai.

Galimi įvairių gabaritų, lengvo audinio, bei tinkantys ilgalaikei reklamai. Tentai gali būti plačiai pritaikomi  įmonės prekių ar paslaugų reklamoje: su specialiais stovais akcijoms, taip pat ant sienų, pakabinami nuo lubų erdviose patalpose.

Tentai gaminami iš atmosferos poveikiams atsparaus audinio, kuris leidžia bet kokiomis oro sąlygomis reklamai išlikti saugiai ir pastebimai.

 

4.4 Šviesos reklama

 

Šiuolaikinės reklamos galimybių ribos yra labai plačios. Tradicines reklamos priemones vis keičia naujesnės bei įdomesnės reklamos priemonės, kurios tobulėjimui ribų neturi. Nebeužtenka reklamuotis įprastais, jau visiems gerai žinomais bei žmonėms įgrysusiais būdais. Todėl į rinką atėjo nauja, šiuolaikinė reklamos rūšis – šviesos reklama, kurią savo versle puikiai gali pritaikyto ir turizmo įmonės, taip labiau atkreipdamos praeivių dėmesį.

Šią priemonę galima vadinti naktine reklama. Ji tarnauja ne tik reklaminiams tikslams, bet ir papuošia bei apšviečia miestų gatves. Ji kas vakarą sukuria šventinę atmosferą, efektyviai pirkėjams primena apie ęsamas turizmo įmones, parduotuves, ar kitokias įstaigas.

Šviesos reklama pasižymi savo lakoniškumu ir įrangos sudėtingumu, palyginti su kitomis priemonėmis. Ji būna išreikšta įvairių šriftų ir piešinių junginiais, simboliais, kontūrais, azūriniais užrašais ir pan. Jos tikslas – išsaukti psichologinę vartotojo reakciją (sustabdyti, nustebinti, įtikinti). Šviesos reklama yra kombinuojama su išorės reklama, todėl panašūs ir reikalavimai jos pateikimui. Ji turi būti meniškai atlikta ir, jeigu joje yra teksto, jis turi būti trumpas ir vertingas informacijos šaltinis klientui.

Šviesos reklamai naudojamos dažniausiai dujų pripildytos iliuminacinės lempos – kolbos arba vamzdeliai, paremti išretintų dujų savybe – švytėti praleidus pro jas elektros srovę.

Šviesos reklama būna statinė ir dinaminė. Iš judančių ir mirksinčių linijų galima sudaryti įvairiausius reginius, kas labai padidina efektyvumą.

Šviesos reklamos rūšys yra tokios :

 1. šviečiančios iškabos;
 2. pano;
 3. stendai;
 4. tablo;
 5. laikraščiai.

Šviečiančių tablo tekstai yra nejudantys, o laikraščių tekstas susideda iš judančių raidžių eilutės. Šviesos reklamos įrenginių turinys būna reklaminis – informacinis, politinis – agitacinis bei dekoratyvinis – meninis.

Tai vienas iš reklamos būdų, kurį panaudojusi turizmo įmonė gali pritraukti pirkėjo dėmesį, bei sukurti geros įmonės įvaizdį. Tokiu atveju įmonė gali likti išskirtinė tarp konkuriantų, kadangi šviesos pagalba,pirkėjui įmonės pavadinimas gali išlikti ilgai atmintyje.

 

4.5 Foto reklama

 

Fotografija reklamoje užima itin svarbią poziciją. Kartais viena gera nuotrauka yra iškalbingesnė ir efektyvesnė už tūkstančius žodžių.

Yra išskiriamos tokios foto reklamos priemonės:

 1. Fotoplakatai;
 2. Fotomontažai;
 3. Fotonuotraukos.

Šios reklamos priemonės taip pat yra derinamos su kitomis. Jos paprastai patalpinamos turizmo įmonių interjere, vitrinose, spaudoje, naudojamos įvairioje spausdintoje reklamoje.

Fotografija – svarbus akcentas turizmo reklamoje bei prekybos paštu kataloguose. Spalvos, vaizdai, jų sukomponavimas, nuotraukų kokybė yra reikšmingi faktoriai vartotojo poveikiui. Fotografija yra įtikinantis vaizduojamasis dokumentas, kuris pritraukia klientą savo vaizdingumu, spalvomis, kas yra labai svarbu turizmo versle, kadangi ne visada klientas reikalauja tik vazdingo pasakojimo apie šalį, ar visą kelionę, o yra susidomėjas ir vaizdais, kurie pasakoja apie siūlomą produktą.

Reklamoje naudojamos ir serijinės bei sceninės fotografijos. Taip pat naudojamos tokios techninės priemonės: dvigubas objekto vaizdas, objektas antrame plane, judesio, proceso parodymas, šešėlių pavaizdavimas, daikto kontūro pavaizdavimas, atspalvių kaita, grafinė fotografija ir t.t.

 

5.   TURIZMO ĮMONIŲ TAIKOMŲ ŠIUOLAIKINĖS REKLAMOS BŪDŲ ANALIZĖ

 

Reklama matome visur, aplink save. Per televiziją, girdime per radiją, matome spaudoje, internete. Todėl galima drąsiai teigti, kad joks verslas negali apsieiti be reklamos priemonių. O kaip jau žinome, reklamos būdų yra įvairiausių, nuo tradicinių, tokių kaip reklama televizijoje, per radiją, spaudoje, iki šiuolaikinių, internete, socialiniuose tinklalapiuose, ant transporto priemonių, lauko stenduose ir ekranuose.

Turizmo įmonės norėdamos įsiūlyti savo parduodamus ir kuriamus produktus, neišvengiamai turi naudotis kuo įvairiasnėmis reklamos priemonėmis, kadangi yra labai svarbu pasiekti ir informuoti bet kurį pirkėjų segmentą. Tuo tikslu, atlikta analizė, kurios pagalba išsiaiškinta kokius šiuolaikinės reklamos būdus taiko turizmo įmonės savame versle, siekdamos pritraukti klientus. Analizuojamos šios turizmo įmonės: „Novaturas“, TezTour“, „Delta–Interservis“.

 

5.1 Kelionių organizatoriaus „Novaturas“ reklama

 

„Novaturas“ – didžiausias poilsinių ir pažintinių kelionių organizatorius ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, savo veiklą pradėjas 1999 metais.  Šios turizmo įmonės prekinis ženklas per šį laiką tapo turizmo simboliu. Šiandien tikiausiai nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų, kad  devynios raidės geltoname fone reiškia atostogas. Kelionė ir NOVATURAS – tai sinonimai daugelio žmonių mintyse.

„Novaturas“ gerai visiems žinomas ir todėl, kad daug dėmesio skiria reklamai. Tačiau naudojasi labiau tradiciniais reklamos būdais. Reklamuojasi televizijoje, spaudoje, per radiją. Apie įmonės paslaugas galima sužinoti ir iš „Novaturo“ leidžiamų kelionių katalogų.

Taip pat kelionių organizatorius savo siūlomus produktus reklamuoja ir šiuolaikiniu, jau įprastu būdu –  internete. Naudojasi socialiniais tinklalapiais, tokiais kaip Facebook.com. Čia kelionių organizatorius siūlo ypatingus pasiūlymus, suteikia informacijos apie paskutinės minutės pasiūlymus, pigiausius kelionės pasiūlymus, naujienas, deda įvairiausias nuotraukas apie šalis ir keliones, taip skatindami susidomėjimą savo produktais. Kadangi šiame tinklalapyje lankosi be galo daug vartotojų, todėl šiuo atveju „Novaturo“ kelionių reklama yra pastebima ir sulaukia dėmesio. Taipogi didelį dėmesį sulaukia ir tinklalapyje skelbiami „Novaturo“ konkursai, kurių metu laimimos kelionės.

„Novaturas“ kaip ir kitos turizmo įmonės reklamuojasi internete ir reklaminių skydelių pagalba.  Tokiu būdų praneša apie vykdomas akcijas, nuolaidas, naujienas.

Apie „Novaturo“ siūlomas keliones sužinoti galima ir kitų kelionės organizatorių bei agentų tinklalapiuose. Taip pat reklama galime rasti ir informaciniuose tinklalapiuose tokiuose kaip delfi.lt, alfa.lt, lrytas.lt, makalius.lt,  kuriuos kiekvieną dieną aplanko didelis lankytojų skaičius, ir reklama juose yra gerai matoma.

Dar vieną šiuolaikinę reklamos priemonę, savo produktams reklamuoti kelionių organizatorius pasirinko ypač populiarų tinklalapį  youtube.com. Čia „Novaturas“ pristato naujienas ir pigiausius kelionės pasiūlymus, į įvairiausias šalis. (žiūrėti 2 pav.).

reklama

 

2 pav. „Novaturo“ reklama youtube.com tinklapyje

 

 

5.2 Kelionių organizatoriaus „TezTour“ reklama

 

„Teztour“ –  tarptautinis kelionių organizatorius, savo veiklą pradėjas 1994 metais, šiuo metu kompanija bendradarbiauja su 20 tarptautinių kompanijų. „Teztour“ kelionių organizatorius skrydžius organizuoja iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Rumunijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Moldovos bei Armėnijos.

Šis kelionių organizatorius turi stiprų vardą, ir yra puikiai žinomas visoje Lietuvoje, kaip viena iš stipriausių turizmo įmonių.

„TezTour“ kelionių organizatorius daug dėmesio skiria savo produktų bei įmonės  reklamai. Tai galime puikiai matyti vien iš „TezTour“  internetinės svetainės. Joje apsilanke matome daugybe kelionės pasiūlymų, akcijų, nuolaidų  ir naujienų, kas bet kuriam keliautojui yra be galo aktualu. Internetineje svetainėje gausu spalvingos reklamos, kas tai pogi pritraukia susidomėjimą, ir skatiną vaizduotę, bei norą domėtis tomis kelionėmis. Šis kelionių organizatorius kuria stiprų įvaizdį, pasitelkdamas ir šiuolaikinius reklamos metodus.

„TezTour“ įmonė išnaudoja puikias galimybes reklamuotis internete, savo reklama talpindami įvairiuose populiariuose tinklalapiuose, tokiuose kaip lrytas.lt, delfi.lt, alfa.lt. Kadangi labiausi populiari šiuo metu reklama yra  socialiniame tinklalapyje Facebook.com, „Teztour“ kaip ir „Novaturas“  turi susikūria savo įmonės profilį. Facebook.com  tinklalapyje „TezTour“ reklamuoja karščiausias nuolaidas, įvairias akcijas aviabilietams, keliones į Ispaniją, Egiptą, Turkiją, bei kitas šalis. Taip pat skelbia įvairiausias įdomybes apie įvairias šalis, lankomas vietas, mitus, bei legendas. Tai pritraukia lankytojų susidomėjimą, ir tokiu būdu šis kelionių organizatorius kelia savo įmonės įvaizdį, bei gerą vardą vartotojų tarpe.

„TezTour“ taip pat neatsilieka nuo „Novaturo“ ir naudojasi šiuolaikine reklamos priemone internete – video reklama youtube.com  tinklalapyje. Kaip žinome, youtube.com  tinklapis yra vienas iš lankomiausių tinklapių, todėl reklama efektyviai pasieka vartotojus, ir informuoja apie įmonės teikiamas paslaugas ir parduodamus produktus. Video reklama – nauja ir patraukli reklamos forma internete, kuri pateikiama kartu su garsu ir vaizdu, todėl poveikis vartotojui yra žymiai didesnis nei paprasto reklaminio skydelio. Reklaminius skydelius „TezTour“ taip pat naudoja kaip priemonę, savo reklamai paskleisti.

Kadangi vis labiau populiarėja reklama ant transporto priemonių, „TezTour“ pasinaudoja šia galimybę reklamą paskleisti didesniam vartotojų srautui. Šiuo atveju reklaminiai kreipiniai įtaisomi visuomeninio transporto priemonės salone. Išoriniai plakatai, skelbimai, klijuojami ant visuomeninio, žinybinio ir  privataus transporto išorės. Reklamos priemonės, įrengiamos transporto priemonių stotelėse ir stotyse.Todėl transporto reklama yra gerai matoma, o tai reiškia yra efektyvi, ir prieinama vartotojams 16 – 18 valandų per parą, bei nuolat važinėja po miestą, todėl ją mato įvairūs žmonės.

Tokia stambi turizmo įmonė, kaip „TezTour“ daug dėmesio skirdami reklamai, sulaukia ir grįžtamojo ryšio. Jie turi didelį klientų ratą, jų kuriamus produktus žino ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, bei jų teikiamomis paslaugomis naudojasi tiek individualūs pirkėjai, tiek kelionių agentūros, užsiimančios turizmo verslu.

 

5.3  Kelionių agentūros „Delta – Interservis“ reklama

 

Kelionių agentūra „Delta – Interservis“  yra vieni didžiausių Lietuvoje. Pardavimo biurus įkūria Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.  Ši kelionių agentūra  teikia visas kelionių paslaugas – nuo bilietų rezervavimo ir poilsinių kelionių pardavimo iki individualių kelionių programų rengimo ir gyvenimo būdo kelionių organizavimo.

Norint išsilaikyti rinkoje, reikia daug dėmesio skirti savo produktų ir paslaugų reklamai, kadangi šiandieniniame turizmo versle yra didelė konkuriancija, todėl įmonė turi stengtis ne tik kokybiškai aptranauti klientą, ar pasiūlyti pigius kelionės paketus, bet ir skleisti rekamą, kuri pasiektų kuo didesnį vartotojų ratą.

„Delta – Interservis“, kaip ir kitos turizmo įmonės naudojasi tradiciniais reklamos skleidimo būdais, tokiais kaip reklama radijuje, laikraščiuose, žurnaluose ir televizijoje, bet ir stengiasi išnaudoti šiuolaikinės reklamos galimybes. Skelbiasi partnerių internetinėse svetainėse. Tokiu būdų kelionėmis besidomintys klientai gali pasirinktų ir jų teikiamas paslaugas. Taip pat reklamuojasi ir socialiniame tinklalapyje Facebook.com.

Šiuo metu labai populiaru tampa reklamą siūsti klientams elektroniniu paštu.  Tai viena iš seniausių, efektyviausių bei populiariausių interneto reklamos formų, kuriuo naudojasi ir „Delta – Interservis“. Tai metodas, kuomet reklaminis pranešimas atrinktiems adresatams siunčiamas elektroniniu paštu.  Elektroninis paštas labai operatyvus, t.y. pasiekia adresatą per keletą sekundžių. Tai įgalina lengvai susisiekti su potencialiais klientais ir partneriais, gauti ir perduoti einamąją informaciją, bei sulaukus susidomėjimo siūlomomis kelionėmis, pratęsti bendravimą su klientu tiesiog internetinėje erdvėje, iškart po reklamos pateikimo. Todėl tokiu būdu ši kelionių agentūra sulaukia dėmesio iš klientų.

Naudojasi ir tokiomis šiuolaikinėmis reklamos priemonėmis, kaip lauko vaizdo ekranai. Šis reklamavimosi būdas sėkmingai įsiliejo į reklamos rinką Lietuvoje, ir vis dar tobulėja. Tačiau reklama yra efektyvi, nes ją gali stebėti įvairaus amžiaus klientai, įvairiu paros laiku. Reklama turi išliekamąją vertę, nes vartotojas geriau įsisavina matytą vaizdą, todėl „Delta – Interservis“  lauko vaizdo ekranų reklama yra naudinga įmonei.

Vienas iš „Delta – Interservis“ biurų yra isikūrias labai patrauklioje vietoje prekybos centre „Akropolis“. Tai puiki galimybė būti matomu  ir reklamuotis kiekvieną dieną, kadangi šis prekybos centras puiki traukos vieta klientams. Todėl tai puikiai suprasdama, įmonė naudojasi reklama per mikrofoną, taip reklamuodama kelionių nuolaidas, įvairias akcijas ir naujienas. Tai puikus reklamos būdas, kadangi vienu metu reklama pasiekia daugybe pirkėjų.

IŠVADOS

 

Šiandieninėje visuomenėje reklaminės priemonės kaip ir mūsų poreikiai, labai greitai keičiasi. Nors artimiausioje ateityje tradicinės reklamos priemonės, tokios kaip laikraščiai, žurnalai, televizija ir  radijas, bus plačiai vartojamos, bet ir šiuolaikinės reklamos rūšys vis plėsis, tobulės ir skverbsis i rinką vis plačiau, skatindamos atsirasti vis naujų reklamos būdų.

Pagrindinis uždavinys turizmo versle – nuolatos tirti rinką, ir vis susipažinti su naujomis reklaminėmis priemonėmis, kad būtu galima naudoti tokias, kurios didina reklamos poveikio apimtį, rezultatyvumą, ir skatina didesnius pardavimus.

Šiandien turizmo įmonės plačiau naudoja tradicinius reklamos skleidimo būdus, kadangi jie vis dar populiarūs reklamos rinkoje, bei turi efektyvią naudą visuomenėje. Tačiau reklamos rinka tobulėja, atsiranda vis šiuolaikiškesnių reklamos būdų, kurie taip pat puikiai pasiekia vartotoją, jį informuoja, bei leidžia susidomėti reklamos informacija, kadangi šiuolaikinė reklama vis labiau naudoja vaizdo ir garso metodus, kurie labiau paveikia klientą, bei turi išliekamąją vertę.

Šiuolaikinės reklamos būdai, tokie kaip internetas, video reklama internete, elektroninis paštas, reklama lauko vaizdo ekranuose ir stenduose, bei reklama ant transporto priemonių, pasiekia bet kurį klientą, bet kuriuo metu. Šie reklamos būdai  pasieks tuos žmones, kurių nepasiekia kiti reklamos metodai. Tokia reklama pagerina kompanijos įvaizdį, padidina prekinio ženklo ir paslaugos žinomumą. Taip pat nereikalauja tokių didelių piniginių išlaidų, o tai turizmo įmonėms yra labai svarbu.

Todėl šiuolaikinių reklamos galimybių taikymas turizmo versle tampa vis aktualesnis ir populiaresnis, nes taip įmonės gali labiau realizuoti savo verslą, pritraukti daugiau klientų, stiprinti savo įmonės įvaizdį, bei žinomumą tarp klientų, o ir šiuolaikinė reklama leidžia įdomiau ir vaizdingiau pateikti reklamą bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje taupant įmonės lėšas.

Ankstesnis straipsnisVentės ragas
Kitas straipsnisButų nuoma

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here