reklama internete

Pastaruoju metu daugybė įmonių plačiai naudoja Internetą – pasaulinį kompiuterių tinklą, kaip pagrindinę komunikacijos priemonę kasdieniniame verslo pasaulyje. Internetas neturi jokių teritorinių ir laiko apribojimų. Tai ne tik informacijos šaltinis, bendravimo bei ryšio priemonė, bet ir vieta verslui vystyti. Internetas žymiai praplečia įmonių galimybes: užmezgami ir plėtojami nauji verslo santykiai, vykdomas virtualus prekių pirkimas – pardavimas. Tai puikiausia vieta firmos prekinio ženklo populiarinimui – reklamai.

Vienas pagrindinių reklamos verslo dalyvių, neatskiriamas tarpininkas tarp reklamos užsakovo ir reklamos adresato yra reklamos agentūra.

Augant Interneto, kaip masinės žiniasklaidos priemonės, populiarumui, vis svarbiau tampa kiek galima daugiau sužinoti apie reklamos galimybes Internete, kadangi čia ji tampa viena iš svarbiausių reklamos priemonių. Daugelis reklamos užsakovų, planuodami savo reklamines kampanijas, be kitų reklamos skleidimo šaltinių, pasirenka Internetą. Dėl šios priežasties ir būtina analizuoti reklamos agentūrų veiklą elektroninėje ervdėje.

Darbo tikslas – išnagrinėti reklamos agentūrų veiklą elektroninėje erdvėje.

Pagrindiniai uždaviniai:

1)      aptarti reklamą Internete;

2)      išanalizuoti pagrindines reklamos Internete formas;

3)      pateikti pagrindinių reklamos Internete formų privalumus ir trūkumus;

4)      pateikti reklamos agentūrų skaičių Lietuvoje;

5)      išnagrinėti keleto Lietuvos reklamos agentūrų veiklą Internete.

Darbo metu buvo taikoma  mokslinės literatūros bei Internetinės informacijos šaltinių analizės metodai.


1. REKLAMA INTERNETE

 

Žodis reklama kilęs iš lotyniško žodžio „reclamo“ reiškiančio rėkiu, šaukiu. Reklama yra vienas iš geriausių būdų pristatyti prekę plačioje šių dienų rinkoje. Reklamos pateikimo būdų yra daug ir įvairių. Naujausias reklamos pateikimo būdas šiuolaikinėje visuomenėje yra reklama Internete. „Internetinė reklama – sudėtingas informacijos perdavimo elektronika komunikaci­nis procesas, formuojantis vartotojo sąmonėje tvirtą psichologinę būseną, kad pasiektų ekonominius, kultūrinius, socialinius ir kitus tikslus“ [1].

Remiantis daugeliu šaltinių, galima teigti, jog reklamos Internete tikslai turi išplaukti iš bendrų visos įmonės ir marketingo tikslų. Jie turi sietis su jau priimtinais sprendimais dėl įmonės marketingo strategijos, jos tikslinės rinkos, atsižvelgti į rinkoje susiklosčiusią situaciją. Apskritai reklamos Internete tikslai gali būti tie patys, kaip ir naudojant kitas reklamos forma, tačiau Internetas tarsi išplečia reklamos galimybes ir atsiranda tikslai būdingi tik Internetinei reklamai:

 1. pristatyti ir informuoti apie prekes, paslaugas ar idėjas naudojant vaizdus, garsą, tekstą, judesį ar animaciją bei kitas priemones;
 2. vykdyti aktyvų prekių ar paslaugų pardavimą;
 3. kurti palankų įmonės, paslaugos ar prekės įvaizdį;
 4. operatyviai reaguoti į situaciją rinkoje, ir nedelsiant vartotojus informuoti apie pasikeitimus;
 5. tirti ir formuoti rinką, pasirinkti auditoriją ir užmegzti grįžtamą ryšį su klientu;
 6. formuoti vartotojų nuomonę, o atsitiktinius vartotojus padaryti nuolatiniais (pasitelkus įvairias reklamos Internete formas).


2.  REKLAMOS SKLEIDIMO INTERNETE FORMOS

 

Internetas yra tinkama vieta bet kokio tipo reklamai. Dar visai neseniai, prieš penketą metų reklama Internete buvo siejama tik su reklaminiais skydeliais. Tuo metu be standartinių 468×60 tipo reklaminių skydelių Internete kartais pasitaikydavo kitokių išmatavimų, tačiau tuo reklamos Internete formos ir apsiribodavo. Dėl sparčios technologijų plėtros, šiandien reklama Internete pasižymi itin gausiu formų spektru.

„Naujos reklamos Internete formos tapo pagrindiniu veiksniu, kuris pastaraisiais metais visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, lėmė spartų reklamos Internete populiarėjimą [2]“. Pagrindinės reklamos Internete formos pateikiamos 1 paveiksle.

 Pagrindinių reklamos Internete formų modelis

1 pav. Pagrindinių reklamos Internete formų modelis

Reklamos agentūros dažniausiai kuria Interneto svetaines, reklaminius skydelius bei platina reklamą elektroniniu paštu. Toliau aptariamos šių reklamos Internete formų ypatybės.

2.1. Interneto svetainė

„Interneto svetainė – viena iš reklamos Internete formų, galinti informuoti, įtikinti, ir priminti vartotojams apie įmonę ar jos prekes“ [2]. Tai masiškiausias reprezentavimo ir visuomenės informavimo apie save būdas, supažindinantis vartotojus su įmonės veikla, siūlomomis prekėmis ar paslaugomis, klientais, reikalingiausia informacija.

Svetainė gali būti ir reklamos skleidėja internete ir pati reklamos priemonė. Visų reklamos Internete formų tikslas yra nukreipti vartotoją į pagrindinę reklamuojamą svetainę, kurioje yra pateikiama išsamesnė informacija. Todėl interneto svetainės dizainas turi būti kruopščiai apgalvotas bei patrauklus: „jos bendras vaizdas, skaitmeninės grafikos dydis, tūris, struktūra, savybės, navigacijos ypa­tumai bei techniniai parametrai. Jį rekomenduojama dažnai atnaujinti, keisti, kad lanky­tojas matytų pasikeitimų įvairovę ir kad ji jam nepabostų“ [1].

Didžiausias Internetinės svetainės privalumas – vartotojas gali rasti išsamiausią informaciją apie reklamuojamą produktą. Svetainėse informacija yra nuolat atnaujinama, įdiegiami atgalinio ryšio su vartotoju elementai – forumai, konsultacijų kambariai, svečių knygos, anketos ar kitos priemonės, dėl kurių lankytojai gali bendrauti su įmonių darbuotojais.Interneto svetainė

2 pav. Internetinė svetainė

2.2. Reklaminiai skydeliai

Teigiama, jog reklaminiai skydeliai yra bene populiariausia ir efektyviausiai veikianti reklamos Internete forma. Remiantis daugelio autorių nuomone, reklaminiai skydeliai – tai nedidelės apimties paveikslėliai. GIF (judančios įprastos), SWF (flashinės) arba JPG (statiškos) formato reklamjuostės su riboto kiekio informacija, kurios atlieka dėmesio patraukimo ir nukreipimo į informacijos šaltinius funkciją. Siekiant gauti daugiau informacijos, paprastai pakanka jį tik paspausti. Tuomet pagal nuorodą patenkama į įmonės svetainę, į asmeninius interneto puslapius ar kitus platesnės informacijos šaltinius.

Reklaminis skydelis

3 pav. Reklaminis skydelis

Reklaminiai skydeliai laikomi greičiausia reklama, jog reklamuojama svetainė būtų pastebėta. „Ši reklamos Internete forma bus veiksminga, jei:

 1. nebus įkyri ir negadins svetainės vaizdo, t.y. nebus labai ryškios, nederančios spalvos ir greita jų kaita, dažnas viso skydelio mirksėjimas, kas sukelia pyktį ir gadina nervus;
 2. bus informatyvi ir aiškiai priskirta firmai, kuri reklamuojasi;
 3. suteiks galimybę susipažinti su reklamuojama preke ar paslauga plačiau, nepaliekant tinklapio, kuriame reklama yra įdėta“ [2].

Skydeliai paprastai būna stačiakampiai, jų dydis matuojamas pikseliais. Yra nusta­tyti tarptautiniai skydelių dydžių standartai, pradedant nuo 88×31 iki 468×60 pikselių. Internete naudojami standartinių dydžių skydeliai, ir reklamos kūrėjai gali skirti visą dė­mesį juos pritaikyti įvairioms svetainėms ir įvairiems reklamos tikslams. „Reklamos skyde­lių sėkmė labai priklauso nuo skydelio rūšies, dydžio, patrauklaus dizaino ir tinkamai parinktos vietos puslapyje“ [1].

Reklaminiai skydeliai informuoja apie įmonės ar prekės svetainės buvimą, leidžia greitai į ją pereiti,o jų sukūrimo išlaidos yra nedidelės. Tačiau reklaminiai skydeliai tikriausiai yra vienintelė Internetinės reklamos forma, kuri labai dažnai erzina Interneto vartotoją „iššokdama“ ir uždengdama kompiuterio ekrano vaizdą, skleisdama įvairius garsus ar melodijas bei stabdydama Interneto darbą. Be to, reklaminius skydelius reikia nuolat atnaujinti, nes jie greitai „išsikvepia“.

2.3. Elektroninis paštas

Jau pats pavadinimas apibūdina šią reklamos in­ternete priemonę (galima analogija su tiesioginiu paštu). „Reklama internete panaudoja duomenų bazę apie interneto vartotojų elektroninio pašto adresus“ [1]. Taip norima re­klaminė medžiaga išsiuntinėjama elektroniniu paštu po visą pasaulį, išvengiant paš­to paslaugų ar spaudos išlaidų. Elektroninis paštas skiriamas į dvi grupes: pageidaujamas ir nepageidaujamas.

Pageidaujamas elektroninis paštas yra komercinis paštas, kurio patys verslininkai pageidauja. Jis apima įvairius komerci­nius pasiūlymus, verslo naujienas, reklamas, kurios elektroniniu paštu siunčiamos tada ir tiems vartotojams, kai kokia nors informacija reikalinga.

Be to, „į pageidaujamą reklamą ir informaciją vartotojas gali nedelsdamas atsakyti, patvirtinti kontrakto sudarymą arba pateikti savo variantą“ [1]. Nepageidaujamas elektroninis paštas – tai toks komercinis paštas, kurio informacija užplūsta visiškai nepageidaujant ir „užteršia“ elektroninio pašto dėžutes ne­reikalinga medžiaga. Tokia medžiaga vartotojams yra nevertinga. Todėl taikomos efektyvios filtravimo programos, kurios blokuoja nevertingą ir nepageidaujamą, o dažnai ir virusais užkrėstą paštą.

Žinoma visi išvardyti elektroninio pašto privalumai (žiūrėti lentelę) nepateikia viso vaizdo apie šią komunikacijos priemonę. Tik aišku, jei įmonė dar neturi elektroninio pašto, su ja negali operatyviai susisiekti potencialūs partneriai ar klientai. O tai šiuolaikiniame verslo pasaulyje yra didelis minusas, ypač kai jaučiamas toks elektroninio pašto praktiškumas.

1 lentelė

Reklamos elektroniniu paštu privalumai ir trūkumai

Privalumai

Trūkumai

Galimybė parinkti tikslinę auditoriją, o tinkamai ją pasirinkus, vartotojai dažnai reaguoja į reklamą, paspausdami nuorodą į svetainę;Prastai parengti sąrašai: neretai adresų sąrašuose nėra jokios informacijos apie tuos adresus, todėl kyla problemų norint pasiekti reikiamus žmones;
Galimybė atrinkti pagal temas: adresatai gaus elektroninį paštą pagal juos dominančias sritis;Į  sąrašus patenka adresai, kurių šeimininkai pageidavo elektroninio pašto tik iš tam tikros svetainės arba apskritai nepageidavo;
Aktyvi auditorija: užsiregistravusieji vartotojai gali gauti paštą pagal poreikius, tai didina reakcijos tikimybę;Sąrašai nėra tiksliniai, dauguma jų orientuoti į vartotoją arba pramogas, todėl sunku rasti sąrašą konkrečiai verslo rūšiai;
Maža kaina, palyginti su reklama tradiciniu paštu.Pasyvi auditorija: gavėjai retai keičia įpročius ir persiorientuoja į naujoves.

3. REKLAMOS AGENTŪROS LIETUVOJE

 

Reklamos agentūros yra svarbi reklamos pasaulio dalis. Lietuvoje reklamos agentūros pradėjo kurtis kartu su privačiu verslu. Reklamos užsakovai paprastai samdo jas savo reklamos kampanijoms vykdyti ir realizuoti. Reklamos procesas susideda iš keturių dalyvių.  Pirmas iš jų, žinoma, yra užsakovas. Jis užsako reklamą agentūroje. Reklamos agentūra yra antrasis proceso dalyvis. Praktiškai bendravimas vyksta tik tarp agentūros ir firmos marketingo skyriaus (jeigu toks yra, priešingu atveju agentūra pati apsprendžia  užsakymo savybes). Verslininkai sudaro sutartis su reklamos agentūromis ir paveda joms planuoti bei realizuoti visą arba dalį savo reklaminės veiklos.

Reklamos agentūra – tai nepriklausoma organizacija, jungianti kūrybos ir „dalykinius“ žmones, besispecializuojančius reklamos planų bei reklaminės medžiagos rengime ir reklamos organizavime. Reklamos agentūros esminė stiprioji pusė – kasdienė patirtis. Jose dirba pačių įvairiausių profesijų atstovai – menininkai, poetai, rašytojai, artistai, dailininkai, dizaineriai, modeliai, topmodeliai, muzikantai, fotografai, kompiuterinės technikos specialistai, rinkos tyrėjai, ryšių su visuomene konsultantai, vadybininkai ir kiti specialistai, kurių paslaugų gali prireikti ruošiant reklamines kampanijas arba paprasčiausiai įgyvendinant reklamos idėjas.

Kiekviena reklamos agentūra turi savą verslo kryptį, kuri padeda įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Ji įvairiausiomis reklamos preimonėmis padeda užsakovui nustatyti ir patenkinti vartotojų poreikius. „Reklamos agentūros veikla apima šiuos aspektus:

 • kokia reklama agentūros požiūriu yra efektyvi;
 • kokios prekės ar paslaugos reklamos agentūros požiūriu yra efektyvios;
 • kaip turi būti kuriama efektyvi reklama;
 • kaip sukurti palankų agentūros įvaizdį;
 • kokios yra pagrindinės konkurentų priemonės“ [3].

Reklamos agentūrų yra labai įvairių. Jos viena nuo kitos skiriasi teikiamų paslaugų apimtimi,  pobūdžiu, veikimo teritorija.

Paieškos sitemoje www.google.lt pirmoje vietoje pateikiamas įmonių katalogas – „Lietuvos įmonių katalogas“. Jame galima rasti 725 reklamos paslaugas teikiančias įmones Lietuvoje.

Antroje vietoje – įmonių katalogas „Mūsų Lietuva“ (www.ml.lt). Jame randamos 767 reklamos paslaugas teikiančios įmonės.

Internetiniame įmonių kataloge „Visa Lietuva“, reklamos paslaugas teikiančių įmonių rasta – 603. Išsamiau aptarsimos keletas jų: UAB „Impartner“, IĮ „Programeta“ bei UAB „Meganora“.

3.1.  UAB „IMPARTNER“

2004 m. įkurta UAB „Interactive Marketing Partner Baltic“ teikia interneto reklamos kūrybos ir gamybos, tiesioginio marketingo el. paštu bei kitų interaktyvių rinkodaros sprendimų paslaugas. Bendrovė pirmoji Lietuvoje sukūrė video reklamą internete ir sėkmingai dirba diegdama internetinės reklamos formas [6]. Įmonė teikia šias paslaugas:

·         Reklama internete – jos kūryba ir gamyba;

·         Reklama internete – reklaminių kampanijų planavimas;

·         Interneto tinklapių kūrimas;

·         Tiesioginis marketingas el. paštu.

 

3.1.1. Reklamos internete kūryba ir gamyba

Interneto reklamos kūrimas – pagrindinė įmonės „Impartner“ veiklos sritis. Kuriami novatoriški ir pažangūs įvairiausių formų reklaminiai skydeliai (baneriai, reklaminės antraštės), pradedant nuo jau įprastais tapusių Banner, Billboard, Floating Ad formatų, ir baigiant tokiais unikaliais sprendimais, kaip videoreklama Internete.

Reklamos kūryba įvardijama kaip naujų idėjų generavimas: siūlomos naujos kūrybinės idėjos bei originalios reklamos Internete formos. Reklamos gamyba – tai jau  esamų idėjų įgyvendinimas: kūrybinę idėją pateikia užsakovas, o įmonė tik pritaiko idėją  įvairių formų reklamai internete.

Yra siūlomi įvairiausių formų bei standartų reklaminių skydelių kūrybos ir gamybos paslaugos. Taip pat siūloma tokia paslauga kaip sudėtingesnių techninių-kūrybinių sprendimų (integruoti audio ar video klipai, žaidimai, testai, SMS žinučių siuntimas, apklausos, registracijos anketos, užsakymų formos ir kiti interaktyvūs įrankiai) įdiegimas reklaminiuose skydeliuose.

Įmonė reklaminių skydelių kūrybai naudoja pažangią „Flash“ technologiją. Tačiau kartu su „Flash“ formato (.swf) skydeliais gali sukurti ir alternatyvius .gif formato skydelius tiems vartotojams, kurie negali matyti „Flash“ animacijos (tyrimų duomenimis – apie 3% vartotojų).

Interneto reklamos kūrimas

UAB „Interactive Marketing Partner Baltic“ naudojasi naujausiais tyrimais, todėl tiksliai žino lankomiausių Lietuvos tinklapių duomenis: lankytojų skaičių, tinklapiuose praleidžiamą laiką, peržiūrimų puslapių skaičių, vartotojų amžiaus grupes, užsiėmimą ir daugelį kitų parametrų. Reklamoje Internete aukštesnės kainos ar didesnis tinklapio lankomumas ne visada reiškia geresnį efektyvumą – tą pačią tikslinę grupę galima rasti tiek siauros specializacijos tinklapyje, tiek ir dideliame naujienų portale. Be to, įmonė gali užsakovo reklamą patalpinti bet kuriame Lietuvos Interneto tinklapyje ar portale –palankiausiomis sąlygomis. Užsakovui nereikės tiesiogiai derėtis su tinklapiais, su kiekvienu atskirai derinti techninius dalykus ir kampanijos trukmę. Tai ypač aktualu kai reklama transliuojama keliuose tinklapiuose vienu metu.

Agentūros galimybės leidžia realiuoju laiku sekti reklaminės kampanijos eigą ir ją koreguoti. Kampanijos metu glima gauti visą dominančią statistiką. Pasibaigus kampanijai pateikiama išsami ataskaita.

3.1.3. Interneto tinklapių kūrimas

Įmonė kuria originaliai atrodančius, nesudėtingus ir praktiškus tinklapius. Taip pat gali sukurti arba išversti iš užsienio kalbų bei patalpinti Internete reklaminius mini-tinklapius (žiūrėti pav. nr. 5), kurie efektingai gali papildyti konkrečios bendrovės produktų ar paslaugų reklamines kampanijas. tinklapiai

Kuriant Interneto tinklapius dažniausiai naudojama patogi turinio valdymo sistema, todėl tinklapių informacijos atnaujinimu gali užsiimti bet kas, mokantis dirbti su įprastomis kompiuterinėmis programomis. UAB „Impartner“ gali pasirūpinti visais tinklapių kūrybos proceso žingsniais, pradedant nuo strategijos parengimo, dizaino bei struktūros sukūrimo ir turinio sudėjimo, iki tinklapio patalpinimo tarnybinėje stotyje ir ilgalaikės tinklapio priežiūros bei palaikymo.

Įmonė stengiasi akcentuoti tinklapio patogumą lankytojui (usability) – vieną iš pagrindinių W3C konsorciumo reikalavimų. Taip pat, kuriant svetainę, įvertinami skirtingų vartotojų poreikiai bei lūkesčiai, atsižvelgiama į naršymo įpročius bei priėjimo prie informacijos patogumą.

Be to, „Impartner“ kuria tinklapius „draugiškus“ ne tik vartotojams, bet ir paieškos sistemų varikliams (pvz.: www.google.lt), nes juk tai vienas iš efektyviausių būdų tapti geriau žinomais internete (reklama paieškos svetainėse).

3.1.4. Tiesioginis marketingas elektroniniu paštu

Ši paslauga tinka kiekvienam, kuris nori nebrangiai, efektyviai ir legaliai pasiekti savo esamus ar potencialius klientus el. paštu. Nagrinėjama įmonė Lietuvos rinkai pristato analogų neturinčią elektroninio pašto rinkodaros sistemą „Jet.Mail“, kuri leidžia visapusiškai valdyti elektroninius naujienlaiškius, reklaminius ir informacinius laiškus bei kitą užsakomą ir pageidaujamą gauti informaciją elektroniniu paštu. „Jet.Mail“ skirta el. pašto rinkodaros kampanijų valdymui bei tinklapių ar portalų siunčiamų el. pašto reklaminių ar informacinių laiškų auditui.

 „Jet.Mail“ sistemos dėka galima surinkti ir išanalizuoti duomenis apie el. pašto kampanijos efektyvumą net ir tais atvejais, kai paslaugos teikėjas neturi priėjimo prie užsakovo klientų el. pašto adresų duomenų bazės – tokiu būdu užtikrinamas asmens duomenų saugumas.

3.1.5. Kitos paslaugos

Įmonė taip pat teikia tokias paslaugas kaip reklamą paieškos sistemose, tekstinę reklamą (Textads.lt) bei reklamą mobiliajame Internete (WAP).

Reklama paieškos sistemosetai tekstinė reklamos forma, kai „nedidelės apimties tekstinis skelbimas su nuoroda, rodomas paieškos sistemų puslapiuose šalia paieškos rezultatų. Dažniausiai tekstinė reklama yra nukreipiama vartotojams priklausomai nuo jų ieškomų raktažodžių, todėl reklama pasiekia tik tuos vartotojus, kuriuos domina panaši informacija“ [6].

Tektinė reklama – tai „tekstinių reklamų sistema, kurioje užsakovas pats nustato kainą, kurią nori mokėti už spustelėjimus ant reklaminių nuorodų – mokama tik už lankytojus, kurie patenka į Interneto svetainę [6].

Admobi.lt – tai reklamos tinklas mobiliajame Internete. Tai yra unikalus techninis sprendimas leidžiantis labai paprastai, pigiai ir efektyviai rodyti grafinę reklamą (banerius) mobilaus Interneto (WAP) vartotojams.

3.2. IĮ „PROGRAMETA“

Labiau specializuota įmonė – „Programeta“. Ši įmonė dirba tiek su Lietuvos, tiek su užsienio kompanijomis bei klientais. Turėdama didelę patirtį, įmonė sprendžia iškilusias problemas, susijusias su svetainių kūrimu. Visos teikiamos paslaugos:

·         Internetinių svetainių kūrimas;

·         Profesionalus web dizainas;

·         Svetainių programavimas;

·         Optimizavimas paieškos sistemoms;

·         Svetainių priežiūra ir administravimas;

·         Svetainių talpinimas, domenų registracija.

 

3.2.1. Internetinių svetainių kūrimas

Įmonė kuria pačias įvairiausias internetines svetaines, atsižvegdama į kliento pageidavimus. Įmonės svetainėje pateikiamas Internetinės svetainės kūrimo procesas:

7 pav. IĮ „Programeta“ Internetinės svetainės kūrimo procesas

3.2.2. Profesionalus web dizainas

Šiuolaikiniame sparčiai besivystančiame web pasaulyje didesnio dėmesio susilaukia tos svetainės, kurios sugeba ne tik funkcionalumu, bet ir dizaino išskirtinumu atkreipti svetainės lankytojų dėmesį. Moderni ir profesionaliai sukurta svetainė padeda išlaikyti solidžios kompanijos įvaizdį. Subtiliai parinktas tinklapio dizainas, lengvai skaitoma informacija – visa tai, sąlygoja sėkmingą kompanijos įvaizdžiui.

„Programeta“ gali patarti, koks svetainės dizainas įmonei būtų tinkamiausias. Flash animaciją, trimatę grafiką galima suderinti taip, kad svetainės dizainas neerzintų ir sukeltų ypač gerą įspūdį apsilankiusiesiems pirmąjį kartą.

3.2.3. Svetainių programavimas

Svarbiausia kokybiškai suprogramuoti svetainę. Anksčiau ar vėliau pasirodo klaidos, kurių taisymas užima nemažai laiko ir sudaro nepatogumų. Įmonė gali suprogramuoti svetainę, naudojami objektinį programavimą. Svetainė lengvai prižiūrima: be vargo ją bus galima redaguoti, keisti informaciją, atnaujinti, o atsiradus klaidai, pašalinti ją per kelias minutes.

Programuojant svetaines, naudojama PHP programavimo kalba, kuri derinama su MYSQL duomenų baze. Kurdama svetaines, įmonė atlieka HTML ir CSS optimizavimą, to reikalauja W3C standartai. Taip pat programuoja ir naudodama AJAX technologiją. Be to, gali įdiegti PRETA turinio valdymo sistemą. Ši nesudėtinga sistema, padeda administruoti puslapį patiems klientams.

3.2.4. Optimizavimas paieškos sistemos

Dažniausiai informacijos ieškoma, naudojantis paieškos sistemomis: Google, Yahoo, Msn ir kt. Atliktų tyrimų duomenimis nustatyta, kad daugiausiai lankytojų į savo svetaines sulaukia būtent iš šių paieškos sistemų.

Įmonės darbuotojai gali optimizuoti norimą svetainę taip, kad ji atsidurtų pirmuosiuose paieškų sistemų puslapiuose. Jeigu klientas užsisako sukurti naują svetainę, įmonė optimizuoja ją iš karto po sukūrimo. Taip pat gali padėti ir tada, jeigu svetainė jau seniai egzistuoja, bet vis dar nepatenka į pirmuosius paieškų sistemų puslapius.

3.2.5. Svetainių priežiūra ir administravimas

Įmonė gali atnaujinti informaciją, bendrauti su klientais. Taip pat apsaugoti nuo įsilaužėlių, spamo ir kitų būdų, kurie gali pakenkti puslapiui. Šiuo metu yra sukurta daugybė robotų, kurie tik ir laukia galimybės prišiukšlinti svetainėje. Įvairiomis reklamomis jie gali pakenkti svetainės įvaizdžiui, sąlygos klientų ir tinklalapio lankytojų praradimą.

Pastovus bendravimas su svetainės lankytojais yra svarbiausia užduotis norint palaikyti puslapio lankytojų auditoriją. Bet jeigu klientas neturite laiko atsakinėti į laiškus, vykdyti kiekvieną lankytojo užgaidą: „aktyvuokite mano vartotojo vardą“, „kur rasti pirkimo mygtuką“ ? Visa tai įmonė gali atlikti už mėnesinį mokestį.

3.2.6. Domenų registracija, svetainių talpinimas

Įmonė visuomet pataria, kokį adresą (domeną) geriau pirkti: .com, .net ar .lt, nes tai labai svarbu, jeigu klientas planuoja ateityje plėstis ir pan.

Turėdama internetinį adresą, įmonė būtinai turi jį prijungti prie egzistuojančio puslapio. Taip pat reikia nusipirkti vietą kokiame nors serveryje. Įmonė „Programeta“ gali pasiūlyti geriausią variantą, atsižvelgdama į svetainės pobūdį, būsimą auditoriją (svetainė skirta lietuviams ar ir užsieniečiams). Pasirinkti tinkamą serverį yra labai svarbu, norint užtikrinti spartų puslapio atvertimo greitį bei našumą.

3.3. UAB „MEGANORA

Vilniuje susikūrusi reklamos paslaugas teikianti bendrovė – UAB „Meganora“. Ji siekia, kad sukurtos interneto svetainės pranoktų klientų lūkesčius, kad Internetinio puslapio dizainas būtų unikalus, patrauklus bei informatyvus, kuriant svetainę turi būti taikomos naujausios technologijos, klientų patogumui į puslapius įdiegiama turinio valdymo sistema (MegaTVS). Siekiama, kad būtų atliktas svetainės suderinimas su populiariausiomis interneto naršyklėmis, kad būtų atliktas optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), taip pat teikiamos konsultacijos klientams, kurios padės pasiekti norimų tikslų.

UAB „Meganora“ teikiamos paslaugos:

 • Interneto svetainių kūrimas;
 • Turinio valdymo sistema;
 • Informacinių sistemų kūrimas;
 • Interneto svetainių talpinimas;
 • Reklaminių skydelių kūrimas;
 • Logotipo kūrimas;
 • Svetainės optimizavimas (SEO);
 • Reklama internete;
 • Reklama paieškos sistemose.

3.3.1. Interneto svetainių kūrimasseo reklama

Kad interneto svetainės atnaujinimas ir valdymas būtų kuo paprastesnis, nereikalautų papildomų išlaidų, bendrovė siūlo savo sukurtą bei klientų gerai įvertintą turinio valdymo sistemą „MegaTVS“. „MegaTVS“ sukurta taip, kad ja naudotis būtų labai paprasta. Vartotojo sąsaja primena visiems žinomą teksto redaktoriaus MS Word aplinką. Bet kuriuo metu klientas gali pakeisti praktiškai visus tinklapio elementus: tekstinę informaciją, lenteles, nuotraukas ir t.t.

MegaTVS galimybės:

 • Svetainės turinio redagavimas;
 • Meniu struktūros administravimo įrankis;
 • Naujų svetainės puslapių kūrimas;
 • Produktų katalogo kūrimas;
 • Nuotraukų galerijų kūrimas, redagavimas;
 • Detali lankomumo statistika;
 • Apklausų sudarymas;
 • Daug kitų funkcijų.

Yra galimybė užsisakyti tik klientui reikiamus modulius, kurie pilnai atitiktų jų poreikius ir norus. Taip pat bendrovės programuotojai gali sukurti ir papildomas sistemas.

Visi moduliai yra pritaikomi konkrečiai pagal konkrečią svetainę ir suprogramuojami taip, kad būtų patogu naudotis sukurta ir nuolat tobulinama turinio valdymo sistema.

3.3.2. Reklaminių skydelių (banerių) kūrimas

Populiariausia ir daugiausia lankytojų į svetainę pritraukianti reklama yra reklaminiai skydeliai (angl. Banner), patalpinti intensyviai lankomuose puslapiuose. Naujai sukurta interneto svetainė yra kaip užversta knyga, apie kurią žino tik keletas žmonių. Todėl yra svarbu neužmiršti ir reklamos, t.y. informuoti klientus apie interneto svetainę. Bendrovė išskiria reklaminių skydelių privalumus prieš kitas reklamines kampanijas:

 • klientas iškart patenka į Jūsų svetainę;
 • pritraukiate tikslinę auditoriją;
 • sužinote, kiek klientų aplankė Jūsų svetainę;
 • galima nesunkiai suplanuoti biudžetą;
 • nedidelės išlaidos.

Bendrovės darbuotojų nuomone, efektyviausi reklaminiai skydeliai yra tuomet, kai yra priderinami prie konkrečios svetainės dizaino. Pagal kliento poreikius bendrovės programuotojai gali sukurti statinius, dinaminius ar animuotus reklaminius skydelius.

3.3.3. Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO)

Atlikus interneto svetainės optimizaciją paieškos sistemoms, per jas į svetainę ateinančių naujų klientų skaičius statistiškai sudarytų net iki 80% lankytojų. Bendrovės darbuotojai tikina, kad nepasinaudodamos šiuo rinkos segmentu, įmonės užleidžia vietą savo konkurentams ir praranda potencialius klientus.

Svetainės optimizavimą būtų galima suskirstyti į pagrindinius etapus:

 • Konkurentų analizė;
 • Raktinių žodžių analizė ir parinkimas;
 • Programinis svetainės optimizavimas;
 • Svetainės turinio optimizavimas;
 • Registracija paieškos sistemose bei kataloguose;
 • Nuorodų tinklo kūrimas.

3.3.4. Reklama paieškos sistemose

Vienas iš bendrovės „Meganora“ siūlomų reklamos Internete metodų – reklama paieškos sistemose. Norint, kad svetainė kuo greičiau būtų žinoma interneto vartotojams, greičiausias, patikimiausias ir efektyviausias būdas – reklama paieškos sistemose.

Šiuo metu populiariausia paieškos sistema Lietuvoje – Google. Ji teikia reklamos paslaugas AdWords sistemos pagalba. Tai greitas ir patikimas reklamos internete būdas. Apie svetainę bei teikiamas paslaugas ar prekes sužino žmonės atliekantys paiešką susijusią su suderintomis raktinėmis frazėmis.

Kuo naudinga reklama paieškos sistemose (google, yahoo, msn)?

 • Greitas efektas –  reklaminis skelbimas gali būti matomas jau po kelių minučių;
 • Mokėjimas tik už realius lankytojus – nereikia mokėti už reklamos parodymą, o tik už paspaudimus ant nuorodų per kurias lankytojai patenka į svetainę;
 • Konkurencinga kaina – žemiausios kainos mokėjimas, kuri tuo metu yra įmanoma. Ją nustato konkurentų kiekis ir jų siūloma kaina. Kuris pasiūlo daugiausia to skelbimas stovi aukščiausiai;
 • Kontroliuojamos reklamos išlaidos – galima nustatyti kiek norima išleisti per mėnesį savo reklamai ir maksimalią kainą už vieną paspaudimą ant nuorodos. Rekomenduojamas minimalus reklaminės kampanijos biudžetas mėnesiui yra 50Lt;
 • Orientacija į tikslinę auditoriją – reklama rodoma su įmonės veiklą atitinkančia paieškos užklausa bei tos šalies interneto vartotojams, į kurios rinka orientuojamasi;

Norint pradėti reklaminę kampaniją Google, reikia parinkti tinkamus raktinius žodžius ir jų kombinacijas. Vykdant reklaminę kampaniją paieškos sistemose svarbu atsižvelgti į tai, jog interneto vartotojai dažnai paieškoje įveda žodžius be lietuviškų raidžių. Todėl būtina reklamuotis su abiem raktažodžių variantais pvz.: logotipo kūrimas ir logotipo kurimas. Kaina vienu ir kitu atveju dažniausiai būna skirtinga.

Jei klientas pageidauja, kad bendrovės specialistai parengtų efektyvią Adwords kampaniją ir ją administruotų, reikia susisiekti su jais, užpildę internetinės reklamos anketą.

Vykdydama reklaminę kampaniją, bendrovės darbuotojai:

 • Atliks konkurentų internetinėje aplinkoje analizę;
 • Parengs reklamos kampaniją ir planą atsižvelgdami į skiriamą biudžetą ir tikslinę auditoriją;
 • Sukurs ir administruos reklamą pasirinktais būdais;
 • Teiks reklamos kampanijos ataskaitas ir galimybių analizes.

Bendrovė specializuojasi internetiniuose projektuose, todėl gali efektyviai išanalizuoti esamą konkurencinę padėtį internetinės reklamos rinkoje ir padėti sukurti efektyvią internetinės reklamos kampaniją: reklamos AdWords sistemoje valdymas ir administravimas, kitų internetinės reklamos būdų, tokių kaip optimizavimas paieškos sistemoms, reklaminių skydelių (banerių) sukūrimas ir platinimas, svetainės registracija kataloguose ir paieškos sistemose, svetainės internetinio dienraščio (blogo) sukūrimas, vystymas bei kitos paslaugos.

IŠVADOS

1. Pastaruoju metu Internetas turi didesnes galimybes nei kitos informavimo priemonės, ją galima dinamiškai keisti, papildyti, atnaujinti. Reklamą Internete galima pateikti kartu su garsu, vaizdu, tekstu. Interneto tinkle patalpintą informaciją galima surasti greitai iš bet kurio pasaulio taško. Informacijos talpumas bei įvertinimo efektyvumas Internete, lyginant su kitomis reklamos priemonėmis, yra labai didelis, o kaina potencialiai maža.

2. Reklama Internete tampa viena svarbiausių priemonių pritraukti kuo daugiau vartotojų ir paveikti juos taip, kad jie taptų nuolatiniais įmonės prekių ar paslaugų vartotojais. Be to, reklama Internete nors yra naujas, bet tikrai greitai besivystantis reiškinys.

3. Pagrindinės reklamos Internete formos yra reklama Interneto svetainėse, paieškos svetainėse, naujienų arba diskusijų grupėse, elektroniniu paštu, reklaminiai skydeliai bei nuorodos. Kiekviena iš išvardytų formų pasižymi išskirtinėmis savitomis savybėmis, nuo kurių priklauso, kaip ji paveiks vartotoją.

4. Daugelis Lietuvos reklamos paslaugas teikiančių įmonių, specializuojasi į reklamą elektroninėje erdvėje, dažniausiai teikiamos šios paslaugos: Interneto svetainių kūrimas, reklaminių skydelių kūrimas, Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms bei reklama elektoniniu paštu.

Ankstesnis straipsnisPERSONALINIO KOMPIUTERIO DARBO OPTIMIZAVIMAS
Kitas straipsnisUAB „PREKMEDA“ ORGANIZACIJOS APLINKOS ĮVERTINIMAS. Plastikiniai ir mediniai langai

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here