Reklama naudojantis polemika

Šiais konkurencinės ekonomikos laikais kiekvienam pardavėjui, gamintojui ar smulkiam verslininkui yra būtinos reklamos paslaugos. Be reklamos dabar negalėtų verstis net menkiausia įmonė. Vieni naudoja paprastesnes ir pigesnes, kiti  brangesnes ir sudėtingesnes reklamos paslaugas, kiekvienas pagal savo išgales ir „kišenę“, tačiau reklamos paslaugomis naudojasi visas verslo pasaulis. Būtent todėl savo darbe norėčiau panagrinėti reklamos agentūros „Rodiklis“ paslaugas, jų teikimo procesus, klasifikavimą, kainodarą ir kita.

PASLAUGŲ ĮMONĖS BENDRA APŽVALGA

 

UAB „Rodiklis“ – viena seniausiai įsikūrusių ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos reklamos agentūrų, verslo pasaulyje gerai žinoma turbūt kiekvienam. Centrinė būstinė veikia Kaune, filialai – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje. Didžiausią dėmesį UAB „Rodiklis“ skiria teikiamų paslaugų kokybei, modernių technologijų diegimui ir nuolatiniam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei mokymui. Šiuo metu UAB „Rodiklis“ dirba apie 300 darbuotojų. Tai jauni ir energingi žmonės, daugiausia su aukštuoju išsilavinimu, trokštantys tobulėti bei kurti. Spartų įmonės tobulėjimą lemia puiki siūlomų prekių bei paslaugų kokybė, lanksti kainų sistema, kompleksinis klientų aptarnavimas ir kvalifikuoti darbuotojai.

Laikraščio „Verslo žinios“ smulkiajam ir vidutiniam verslui rengtame projekte „Gazelė 2004“ UAB „Rodiklis“ pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių bendrovių. Be to, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos konkurse „Geriausias smulkaus ir vidutinio verslo atstovas 2004“ UAB „Rodiklis“ tapo laureate dviejose kategorijose: efektyviausiai dirbanti įmonė pagal apyvartą ir pelningumą vidutinių įmonių grupėje bei daugiausiai darbo vietų sukūrusi įmonė vidutinių įmonių grupėje.

Remiantis laikraščio „Verslo žinios“ duomenimis, 2004 metais pagal pajamas, gautas iš reklamos gamybos ir paslaugų, UAB „Rodiklis“ užėmė pirmą vietą Lietuvoje. 2004 m. bendrovės realizacijos apimtis viršijo 20 mln. Lt. Nuolat besiplečiančios įmonės apyvarta kasmet auga. Įmonės įstatinis kapitalas – 1 010 000 Lt.

UAB “Rodiklio” teikiamos paslaugos:

 • Stilius (logotipai, pakuotės, įmonės įvaizdžio formavimas, foto darbai);
 • Reklama žiniasklaidoje (laikraščiai, radijo stotys, žurnalai, TV);
 • Reklamos plotų nuoma;
 • Vizuali reklama (tūrinė reklama, skydai, bokšteliai, plačiaformatė skaitmeninė spauda, parodų stendai, reklama ant transporto priemonių, prekybos stovai, stoveliai);
 • Neono reklama;
 • Vėliavos (įmonių ir valstybių, vėliavėlės, gairelės);
 • Verslo dovanos;
 • Suvenyrai / saldumynai su įmonių logotipais;
 • Spaudos darbai (vizitinės kortelės, brošiūros, lankstinukai, lipdukai, įmonių blankai, vokai, kalendoriai ir t. t.);
 • Visos reklamos medžiagos (organinis stiklas, PVC plokštės, vėliavų stiebai iš stikloplasčio, aliuminio profiliai, aliuminio profiliai informacinėms sistemoms, vėliavų audiniai ir t. t.);
 • Plastikinės kortelės (ofsetine spauda spausdinamos parduotuvių bei prekybos centrų nuolaidų kortelės, sporto klubų narių kortelės, telefonų ir sąskaitų papildymo kortelės, VISA mokėjimo kortelės, identifikacijos kortelės, darbo pažymėjimai);
 • Interneto projektai (programavimas; interneto svetainių, reklamos internete, pristatomųjų CD kūrimas);
 • Savireklama / rėmimas;
 • Renginių organizavimas.

 

PASLAUGŲ KLASIFIKAVIMAS

 

            Klasifikavimas – tai objektų visumos skaidymas į grupes pagal vieną ar kelis požymius. Galima išskirti paslaugų ekonominį ir marketinginį klasifikavimą.

Ekonominis klasifikavimas reikalingas tam, kad būtų galima apskaityti paslaugų apimtis, jų lyginamąjį svorį šalies bendrajame vidaus produkte (BVP), augimo tempus, darbuotojų skaičių ir jų pasiskirstymą ekonomikos sektoriuose ir skirtingose paslaugų srityse, palyginti įvairių šalių paslaugos sferos ir atskirų paslaugų plėtrą ir t.t.

Marketingis paslaugų klasifikavimas sudaro prielaidas atskleisti bendruosius paslaugų bruožus, kurie svarbūs marketingo sprendimams. Paslaugų bendrybės nustatomos nagrinėjant paslaugos prigimtį, teikėjų ir vartotojų santykius, paslaugų teikimo aplinką ir aspektus. Marketinginis klasifikavimas įgalina geriau suprasti vartotojų lūkesčius ir elgseną, paslaugų vartojimo prioritetus ir dažnumą, atskleidžia galimybes sudaryti naujus ir (ar) papildomus paslaugų teikimo kanalus ir t.t.

PASLAUGOS SAVYBĖS

 

            Yra skiriamos šios paslaugos savybės:

 • Neapčiuopiamumas;

Neapčiuopiamumas sukelia nemažai keblumų ir vartotojams, ir paslaugų teikėjams. Vartotojams sunku suvokti ir įvertinti paslaugos naudą, kol ja nepasinaudojo.

 • Heterogeniškumas (nevienodumas);

Kartą pasinaudojęs paslauga, vartotojas susikuria jos stereotipą.  Tačiau identiškų paslaugų nėra. Tai sąlygoja skirtingi paslaugų deriniai, teikimo formos, terminai, nauda vartotojui ir kainų skirtumas.

 • Nepatvarumas;

Paslauga yra neapčiuopiama, todėl negalima sukaupti jos atsargų ir efektyviai valdyti organizacijos pajėgumus.

 • Neišsaugomumas;
 • Paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė (vienalaikiškumas);

Daugeliu atvejų paslauga teikiama ir vartojama tuo pačiu metu, pvz: vandens tiekimo, automobilių nuomos, poilsinių kelionių paslaugos.

 • Nuosavybės nekeičiamumas.

Paslauga – tai procesas, ji neturi nuosavybės. Paslaugų teikėjai laikinam vartotojų naudojimuisi perduoda kai kurias materialines vertybes, bet ne pačią paslaugą.

Mano nagrinėjamoms paslaugoms yra būdingas heterogeniškumas. Kaip pavyzdį paimkime interneto projektų kūrimo paslaugą. Vienam vartotojui gali tikti ir patikti šios įmonės sukurtas internetinis tinklalapis ar reklama, kitam vartotojui identiškas tinklalapis gali nepatikti.

Kai kurioms paslaugoms yra būdingas neapčiuopiamumas, pvz: renginių organizavimas, reklamos plotų nuoma, vertimo paslaugos.

Kad paslaugos neapčiuopiamumas nesukeltų sunkumų, paslaugų teikėjai turi vartotojams suteikti kuo išsamesnę informaciją apie paslaugos turinį ir kokybę.

Reklamos vietų nuomos paslaugai ir fotostudijos paslaugoms yra būdingas vienalaikiškumas.

Šios įmonės paslaugoms yra būdingas ir nuosavybės nekeičiamumas. Tarkim, įmonė nuomoja užsakovui reklamos stendą, taip įmonė tam tikram laikui perduoda vartotojui savo materialinę nuosavybę, tačiau ne pačią paslaugą, ir po sutarto laiko įmonės nuosavybė vėl atitenka jai.

 

PASLAUGŲ PAKETAS. PAPILDOMOS IR PAGRINDINĖS PASLAUGOS.reklamos paslaugos

NAUJŲ PASLAUGŲ ĮVEDIMAS

 

Naujų paslaugų įmonė įvedinėja mažai, kadangi jau turi ir taip gana platų reklamos paslaugų asortimentą. Įmonė pradėjo savo darbą nuo pačių paprasčiausių reklamos paslaugų teikimo, po to pamažu vystėsi, plėtėsi, žengė žingsnis žingsnin su naujų technologijų atsiradimu ir naujais vartotojų poreikiais ir teikė vis naujesnes, šiuolaikiškesnes, modernesnes reklamos paslaugas.

 

PASLAUGOS GYVAVIMO CIKLAS

 

Paslaugų gyvavimo ciklas skirstomas į šiuos etapus: paruošimas, įvedimas, augimas, branda, smukimas.

Reklamos paslaugos yra brandos laikotarpyje, kadangi jų paklausa yra didelė, pelnas didelis, klientų yra daug, tačiau pamažu į rinką skverbiasi vis nauji maži konkurentai, o augimo jau nebenusimato. Augimas galimas tik siūlant vartotojui kažką nauja, modifikuojant paslaugą.

 

PASLAUGOS KAINODAROS SPRENDIMAI

 

            Didžiausią įtaką produkcijos realizavime turi  prekės kaina. Kainų politika –  tai priemonių visuma, kurios užtikrina prekių realizavimo didėjimą.

Dažniausiai yra naudojami šie kainos nustatymo metodai:

1. Orientuotas į kaštus;

2. Orientuotas į paklausą;

3. Orientuotas į konkurentus.

UAB „Rodiklis“ taiko orientuotą i kaštus kainos nustatymo metodą. Įmonė paskaičiuodama prekės kainą, apskaičiuoja pastoviuosius ir kintamuosius prekės pagaminimo kaštus ir užsideda antkainį. Šis būdas yra gana palankus gamintojui, tačiau įmonė, galima sakyti, ignoruoja paklausą  naudodama orientuotą i kaštus kainos nustatymo metodą, todėl neretai tenka taikyti ir orientuotą i paklausą kainos nustatymo metodą, t.y. tenka atsižvelgti į tai, kaip vartotojas priima prekę ir kaip ją perka esama kaina. Tenka pasidomėti panašiomis konkurentų prekėmis ir atsižvelgti į jų kainas. Jei įmonė mati, kad sava prekė, nors ir analogiška konkurentų prekėms, tačiau turi kokių nors pranašumų (kokybės ar dizaino), kainos nemažina.

Nuolaida – tai kainos sumažinimas, pardavėjo suteikiamas pirkėjui. Dažniausiai daromos nuolaidos: funkcinės, kiekybinės, sezoninės ir mokėjimo.

Funkcinės – tarpininkui kompensuoja su paskirstymu ir rėmimu susijusias išlaidas.

Kiekybinės nuolaidos taikomos prekių nupirktam kiekiui, šia nuolaida skatinama pirkti kuo daugiau.

Mokėjimo nuolaidos – skatina kuo greičiau įmonei apmokėti sąskaitą už pristatytas prekes.

Sezoninės nuolaidos daromos prekėms, kurios perkamos tik tam tikru sezonu.

UAB „Rodiklis“ kartais yra taikomos funkcinės nuolaidos, t.y. jeigu užsakymas didelės apimties už prekės pristatymą mokėti nereikia. Nuolatiniams klientams dar yra taikomos kiekybinės nuolaidos, 2 procentų nuolaida nuo užsakymo sumos.

Taip pat įmonėje yra taikomos šventinės nuolaidos, kasmet prieš didžiąsias šventes yra daromos akcijos, įmonės produkciją galima užsisakyti pigiau, su tam tikra nuolaida.

 

Išorinė reklama (be projekto, pagrindo ir konstrukcijų kainos), 1 m 2 :

Nesudėtinga grafika ir tekstai100 – 170 Lt
Sudėtinga grafika160 – 250 Lt
Reklamos su fotovaizdais220 – 350 Lt
Šviečianti reklama (įskaitant konstrukcijos kainą)700 – 1200 Lt
Tūrinė reklamanuo 900 Lt

 

 

Reklama ant tentų

Foto reklama (priklauso nuo vaizdo apimties bei sudėtingumo)130-200 Lt/m2
Klijuota lipnia plėvelenuo100 Lt/m2
Padengta dažaisnuo120 Lt/m2
Tentinė medžiaga be reklamos (priklauso nuo dydžio)iki 30 Lt/m2
Metalinis rėmas (priklauso nuo dydžio)Pagal susitarimą

 

 

 

Ženklo, logotipo sukūrimas

6 skirtingi variantai

250 Lt

10 skirtingų variantų

350 Lt

15 skirtingų variantų

450 Lt

 

 

Firminis stilius

Ženklas arba logotipas, blankas, vizitinė kortelė, vokas,
lipdukas, etiketė, akreditacinė kortelė

450 Lt

Vizitinė kortelė (3-5 variantai)

20 – 80 Lt

Akreditacinė kortelė, pažymėjimas

15 – 30 Lt

Firminis blankas (3-5 variantai)

15 – 50 Lt

Firminis aplankas dokumentams

80 – 160 Lt

Antspaudas

10 – 15 Lt

Gairelė (vienpusė)

50 – 100 Lt

Ženkliukas

80 – 120 Lt

Įpakavimas

80 – 200 Lt

Polietileninis maišelis (vienpusis)

70 – 150 Lt

Kišeninis kalendorius

50 – 150 Lt

Kalendorius-plakatas

120 – 500 Lt

Pakabinamas kalendorius-bukletas (visi lapai skirtingi)

500 – 1000 Lt

Kalendoriaus viršelis

60 – 150 Lt

Reklaminis lapelis, skrajutė

60 – 120 Lt

Plakatas

200 – 600 Lt

Bukletas (A4 dvipusis 1-nos arba 2-jų spalvų)

100 – 150 Lt

Bukletas (A4 dvipusis spalvotas)

200 – 400 Lt

Bukletas (A3 dvipusis spalvotas)

400 – 800 Lt

Vėliavos maketas

80 – 150 Lt

Laikraštinė reklama

15 – 80 Lt

Spalvota reklama spaudos leidiniui (katalogams ir pan.)

60 – 180 Lt

 

 

Kiti

Afiša

15 – 40 Lt

Atvirukas

80 – 200 Lt

Sveikinimas

30 – 120 Lt

Diplomas, padėkos raštas

30 – 75 Lt

Spausdinto arba piešto Ženklo suvedimas į kompiuterį

10 – 60 Lt

Sutartys, kainoraščiai, meniu , techniniai, informaciniai
blankai (A4)

15 – 80 Lt

Etiketė (techninė-informacinė)

8 – 15 Lt

Etiketė (reklaminė)

80 – 150 Lt

Teksto rinkimas (A4 – kompiuterinis puslapis)

8 – 10 Lt

Programėlė

12 – 40 Lt

CD, video, audio kasetės įdėklas

80 – 250 Lt

Iliustracija

60 – 150 Lt

Reklamos maketas (iškaba, vitrina)

50 – 150 Lt

Paruošimas ofsetinei spaudai (A4)

40 – 100 Lt

Paruošimas ofsetinei spaudai (A3 – B3)

80 – 200 Lt

Paruošimas ofsetinei spaudai (A2)

200 – 400 Lt

Maketavimas vadovaujant užsakovui 1 darbo val.

60 Lt

Labai sudėtingi dizaino darbai

pagal susitarimą

 

 

PASLAUGOS TEIKIMO PROCESAS

 

UAB „Rodiklis” paslaugos teikimo procesą sudari šie etapai:

 1. Patariamasis pokalbis su klientu;
 2. Pirkimo – pardavimo arba nuomos sutarties pasirašymas;
 3. Paslaugos maketo pateikimas;
 4. Reklamos priemonės sukūrimo darbai;
 5. Montavimo darbai (jei klientas pageidauja);
 6. Garantinis aptarnavimas.

 

 

PASLAUGO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

            Daugelis teoretikų ir praktikų pabrėžia, kad tiksliai apibūdinti paslaugų kokybę nėra lengva, nes kokybė gali būti suvokta ir įvertinta tiek objektyviai, tiek subjektyviai. A. C Rosendar teigimu,  kokybė yra objektyvi, kai ji susijusi su išoriniais, apčiuopiamais dalykais, kuriuos galima išmatuoti faktais, o ji yra subjektyvi, kai suveikia vartotojo išgyvenimai, emocijos, lūkesčiai.

Paslaugas teikiančių darbuotojų žinios ir įgūdžiai, jų pritaikymo būdai, įsipareigojimai yra paslaugos teikimo pagrindas. Personalo kvalifikuotumas ir aptarnavimo profesionalumas turi didelę reikšmę paslaugos suteikimo kokybei.

UAB „Rodiklis” dirba išsilavinęs ir kvalifikuotas personalas, darbuotojai yra malonūs ir žino savo darbo specifiką. Reklamos priemonėms sukurti naudojamos kokybiškos ir patvarios medžiagos, įmonė naudoja naujausias technologijas ir įrangą. Šie veiksniai užtikrina paslaugų kokybę. Tačiau organizacijai vistiek nuolat gresia esamų, ištikimų klientų praradimas, kadangi konkurentai imasi visokių priemonių, taiko nuolaidas, kad paviliotų klientą. Įmonė turi nuolat stebėti konkurencinę aplinką ir aktyviai su ja kovoti.

Taip pat kokybės sampratoje didžiulę reikšmę turi vertė ir kaina. Įmonė turi parinkti tinkamas kainas. Kaina negali būti labai aukšta, nes vartotojas rinksis pigesnes analogiško tiekėjo paslaugas, tačiau nustatyti labai žemą kainą įmonė taip pat negali, nes vartotojas bus priverstas suabejoti dėl paslaugų kokybės.

 

PASLAUGOS RĖMIMO PROGRAMA

 

Reklama – tai užsakovo apmokamos neasmeniškos informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų.

UAB „Rodiklis“ naudoja gana nemažai ir įvairių reklamos priemonių, nes pati jas kuria.

Pirmiausia įmonė reklamuojasi per spausdintos reklamos nešiklius, t.y. skelbiasi laikraščiuose, miesto telefonų knygoje, kuria savo įmonės plakatus, brošiūras, lankstinukus, kalendorius ir t.t.

Įmonė naudoja viešosios reklamos nešiklius –  tai reklama ant transporto priemonių. Ant kiekvieno įmonės automobilio yra užrašytas įmonės pavadinimas, kontaktinė informacija, ant kai kurių įmonės veiklos pobūdis ar reklaminis šūkis. Tai labai pigi ir veiksminga reklamos priemonė.

Stacionarios reklamos priemonės – tai reklaminiai stendai, plakatai, iškabos ir pan. Šias reklamos priemones įmonė pati kuria, todėl nemažai jų ir naudoja pati. Įmonė turi savo reklaminius stendus, skydus ta tikrose vietose, kuriuos sutartiniam laikui išnuomoja klientui su jo pageidaujama reklama. Tokie stendai yra dvipusiai ir dažnai ant vienos stendo pusės būna užsakovo reklama, o ant kitos pusės pačios įmonės reklama.

Reklaminiai  suvenyrai – tai smulkūs daiktai su juose pažymėtu įmonės vardu adresu ar prekės ženklu. Įmonė gamina tušinukus, maišelius ir užrašų knygutes  su savo pavadinimu. Šiuos suvenyrus dalina savo klientams nemokamai.

Tiesioginis marketingas – tai visuma marketingo veiksmų, kuriais įmonė tiesiogiai, individualiai bendrauja su tikslinės grupės nariais. Šio marketingo tikslas yra užmegzti su pirkėju tiesioginius ryšius be tarpininkų. Tai galima padaryti tik turint gerą informaciją apie faktiškus bei potencialius pirkėjus. Pastaraisiais metais prekių pardavimas per tiesioginio marketingo kanalus labai išpopuliarėjo, nes tai yra gana patogus prekybos būdas, tačiau UAB „Rodiklis“  dar netaiko tiesioginio marketingo priemonių, t.y. nesinaudoja teleparduotuvių paslaugomis, neprekiauja savo produkcija internetu.

Pat efektyviausia reklamos priemonė yra reklama „iš lūpų į lūpas”, t.y., kai vartotojui, pasinaudojusiam įmonės paslaugomis, yra paliekamas geras įspūdis ir vartotojas sugrįžta dar kartą atsivesdamas draugus. Kad veiktų ši reklamos priemonė, reikia 100 procentų patenkinti vartotojų lūkesčius, veikti kokybiškai ir greitai. Taip populiarinamas įmonės vardas.

 

PASLAUGŲ PLĖTROS STRATEGIJA

 

Įmonė plečia savo veiklą profesionaliai įvertindama situaciją rinkoje,  klientų padėtį jų veiklos srityje, siūlydama jų poreikius ir finansines galimybes atitinkančius sprendimus. Dirbant  orientuojamės į atliekamų darbų kokybę ir rezultatus, kurie atneša realią ekonominę naudą įmonės klientams ir užtikrina ilgalaikį ir efektyvų jų veiklos tęstinumą.

Įmonės veikla jau šiuo metu yra gana plati, paslaugų asortimentas gausus, tad belieka tinkamai atlikti esamas paslaugas, išlaikyti nuolatinius klientus ir pritraukti naujų.

 

ĮŠVADOS

            Rašydami apie šią paslaugų įmonę ir nagrinėdami jos paslaugas stengėmės kas kart vis apčiuopti įmonės trūkumus ir privalumus. Manau, organizacija turi daug privalumų, keletą iš jų galėčiau išvardinti: įmonė yra seniai įsikūrusi ir turi daug nuolatinių klientų, įmonė yra viena iš lyderiaujančių įmonių reklamos paslaugų teikimo srityje, įmonės asortimentas gana platus, įmonė įkūrusi savo atstovybes, todėl jos paslaugos yra lengvai prieinamos dideliam kiekiui vartotojų. Tačiau nagrinėdama UAB „Rodiklis“ paslaugas, galėčiau pasakyti ir keletą trūkumų: įmonės teikiamos paslaugos, lyginant su smulkesnėmis analogiškomis įmonėmis, yra gana brangios, taip pat įmonė jau nebeplečia savo paslaugų asortimento.

Ankstesnis straipsnisTurizmo, kelionių, teisinės ir kitos paslaugos
Kitas straipsnisEuropos parama – klasterių infrastruktūrai sukurti

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here