PINIGŲ SRAUTŲ DISKONTAVIMAS

Klasteris – kas tai ?

Klasterio atsiradimą dažniausiai lemia rinkos sąlygos, kuomet įmonės susiduria su didele tarptautine konkurencine aplinka. Lietuvos įmonėms, norinčioms atlaikyti verslo gigantų iš Skandinavijos, Kinijos, Amerikos šalių, konkurenciją, geriausia išeitis – jungimasis į klasterius. Juolab, kad klasterį gali sudaryti daugiau nei 5 juridiniai asmenys, pasirašę Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Svarbiausia, kad visi klasteryje veikiantys juridiniai asmenys, turėtų konkrečias funkcijas kuriant bendrą produktą ir paslaugą. Klasteris turi turėti – koordinatorių (juridinis asmuo), kuris būtų atsakingas už visą klasterio gyvybingumą.

Koordinatorius, teikiantis paraišką, Europos paramai gauti, gali būti ir naujai įkurtas juridinis organas (UAB, AB, VšĮ) būtent koordinatoriaus vaidmeniui atlikti ir sukurti nuolat funkcionuojantį klasterį

Tad, Ūkio ministerija, siekdama sudaryti kiek įmanoma geresnes sąlygas Lietuvos įmonėms konkuruoti tarptautinėje rinkoje, pakartotinai planuoja paskirstyti 92,06 mln. Lt. per ES struktūrinių fondų paramos priemonę „InoklasterLT+”.

Kada įmonės jungiasi į klasterius?

•    Nori atlaikyti JAV, Kinijos, Skandinavijos įmonių konkurenciją
•    Siekia išnaudoti eksporto potencialą nišiniuose sektoriuose
•    Išnaudotas vietinės rinkos potencialas
•    Siekiama tarptautinei rinkai pateikti inovatyvius produktus ir paslaugas, sukurtus vykdant mokslinę veiklą
•    Ieškoma labai brangių ekspertų ir partnerių užsienio šalyse

Kokią veiklą vykdo klasteris?

•    Sukuria klasterio bendrą prekinį ženklą
•    Kuria inovatyvius produktus ir paslaugas
•    Organizuoja mokymus tiek klasterio nariams, tiek savo klientams
•    Dalyvauja susitikimuose su užsienio šalių ekspertais
•    Dalyvauja tarptautinėse parodose su sukurtu bendru produktu ir paslauga
•    Vykdo mokslinius tyrimus kartu su mokslo institucija

Ar klasteris vs Asociacija?Europos parama – klasterių infrastruktūrai sukurti

Jei Asociacija vienija to pačio sektoriaus įmones, tam, kad atstovautų ir gintų asociacijos įmonių interesus viešoje erdvėje, tai klasteris, sukūręs bendrą produktą ir paslaugą, konkuruoja tarptautinėje rinkoje, tačiau į klasterį gali būti susijungusios skirtingų sektorių įmonės.

Kokiuose sektoriuose galima kurti klasterius?

Klasterizacija, siekiant Europos struktūrinių fondų paramos, galima šiose sektoriuose:

•    Mašinų ir prietaisų gamyba
•    Medienos apdirbimas ir baldų gamyba
•    Tekstilė ir apranga
•    Maistas ir gėrimai
•    Chemijos pramonė
•    Informacinės ir komunikacinės technologijos
•    Biotechnologijos
•    Lazeriai
•    Poligrafija
•    Kūrybinės industrijos (angl. Creative and industries)
•    Sveikatinimas (angl. Wellness)
•    „Eko dimensija“
•    Klasteriai galimi ir keletoje, aukščiau išvardintų sektorių

PAVYZDŽIUI klasteris „šiuolaikinis namas“, kuriame vienas klasterio narys stato namą, kitas įrengia namą, atlieka apdailą, trečias rūpinasi buitine technika, baldais, kitas interjeru, dizainu, dar kitas apželdinimu ir pan. o mokslinė institucija (universitetas, institutas) atlieka mokslinius tyrimus.

Kas gali būti finansuojama pagal ES struktūrinių fondų paramos priemonę „InoklasterLT+”?

•    Klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas;
•    Klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūros sukūrimas (laboratorijos, bandymų patalpos, testavimo centrai ir pan.).

Galimas Europos struktūrinių fondų paramos dydis: 100 000 – 40 mln. Lt, kurios intensyvumas 50%, o projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Kada galima pateikti paraiškas, Europos paramai gauti?

Paraiškos struktūrinių fondų paramai gauti, kartu su verslo planu, klasterio plėtros strategija ir klasterio plėtros galimybių studija teikiamos iki 2012 m. spalio 18 d.

Ankstesnis straipsnisREKLAMOS AGENTŪROS PASLAUGOS
Kitas straipsnisSĖKMINGO VADOVAVIMO YPATUMAI UAB „ BAISOGALOS BIOENERGIJA“

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here