KASKO DRAUDIMO ĮVERTINIMAS LIETUVOS RINKOJE

Be aukščiau nagrinėtų draudimo sutarčių yra dar keletas mažiau populiarių. Prie tokių galima priskirti kredito draudimą, krovinių draudimą, geležinkelio transporto priemonių draudimą, skraidymo aparatų draudimą, laivų draudimą, finansinių nuostolių draudimą bei laidavimo draudimą.

Kredito draudimas

Kredito draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su: 1) nemokumu; 2) eksporto kredito ar paskolos negrąžinimu; 4) išsimokėtino kredito ar paskolos negrąžinimu; 4) hipotekinio kredito ar paskolos negrąžinimu; 5) žemės ūkio kredito ar paskolos negrąžinimu. Prie kredito draudimo rūšių objekto taip pat priskiriamas prievolės atsiskaityti už prekes ar paslaugas neįvykdymas. Draudimo įmonės, vykdančios kredito draudimą, negali vykdyti nei gyvybės, nei ne gyvybės draudimo šakoms priskirtų grupių draudimo. Minimalus kredito draudimą vykdančios draudimo įmonės įstatinis kapitalas yra 7 000 000 litų.  

Finansinių nuostolių draudimas

Kaip numato Gyvybės draudimo šakos ir ne gyvybės draudimo šakai priskiriamų draudimo grupių aprašymas, finansinių nuostolių draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja iš dalies ar visiškai kompensuoti draudėjo finansinius nuostolius, kurie yra susiję su: 1) pajamų praradimu dėl darbo netekimo; 2) pajamų praradimu dėl blogo oro; 3) pelno netekimu; 4) nenumatytomis prekybos išlaidomis; 5) rinkos vertės sumažėjimu; 6) nuomos ir kitų pajamų netekimu; 7) netiesioginiais prekybos nuostoliais; 8) kitais finansiniais nuostoliais; 9) kitomis finansinių nuostolių formomis.

Šios grupės draudimo rūšių objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ir paskola ar jų gražinimu.

Geležinkelio transporto priemonių draudimas

               Ši draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja dalinai ar visiškai kompensuoti draudėjo nuostolius, patirtus pakenkus geležinkelio transporto priemonėms arba jų netekus. Draudimo objektais gali būti lokomotyvai, dyzeliniai ir elektriniai traukiniai, automatrisės, sunkiosios drezinos, geležinkelio kranai, vagonai, kurie naudojami tik įmonės teritorijoje, keleiviniai vagonai ir prekiniai vagonai. Šie visi riedmenys gali būti apdrausti likutine verte arba draudiko ir draudėjo sutarta rinkos verte sutarties sudarymo dienai.

Skraidymo aparatų draudimas

               Ši draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja dalinai arba visiškai kompensuoti draudėjo nuostolius, patirtus tada, kai buvo pakenkta  skraidymo aparatams arba jų netekus. Skraidymo aparatai – tai visų tipų lėktuvai, sraigtasparniai bei oro balionai. Skraidymo aparatų draudimo objektas yra turtiniai interesai, atsiradę dėl skraidymo aparatų sunaikinimo, sugadinimo ar dingimo įvykus draudiminiam įvykiui.

Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su draudėjo prievolių neįvykdymu. Šios grupės draudimo rūšių draudimo objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola bei jų grąžinimu, profesine bei deliktine civiline atsakomybe. Laidavimo grupė apima:

  1. tiesioginį laidavimo draudimą;
  2. netiesioginį laidavimo draudimą.

Laidavimo draudimo draudėjais gali būti visi Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai.

Ankstesnis straipsnisTurto draudimo sutartys
Kitas straipsnisNE GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARČIŲ ATRIBOJIMO KRITERIJAI NUO GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARČIŲ