TRANSPORTO PRIEMONIŲ KASKO DRAUDIMAS

Pirmasis žymus gyvybės ir negyvybės draudimo skirtumas yra tas, kad ne gyvybės draudimo sutartys yra sudaromos žymiai paprasčiau negu gyvybės draudimo sutartys. Norėdamas sudaryti ne gyvybės draudimo sutartį draudėjas paprasčiausiai pareiškia draudikui laisvos formos žodinį arba rašytinį prašymą sudaryti draudimo sutartį, o draudikas gavęs tokį prašymą sudaro draudėjo norimą ne gyvybės draudimo sutartį. O norėdamas sudaryti gyvybės draudimo sutartį draudėjas privalo pateikti draudikui tokią informaciją: apie savo amžių, lytį, profesiją, gyvenamąją vietą, gyvenimo sąlygas bei sveikatos būklę. Taip pat labai svarbus gyvybės draudimo sutarties sudarymo ypatumas yra tas, jog sudarydamas sutartį draudėjas privalo įpareigoti savo gydytoją teikti draudimo įmonei visą ją dominančią informaciją apie dabartinę draudėjo sveikatos būklę.

Antrasis, ne ką mažiau svarbus, šių draudimo sutarčių atribojimo kriterijus yra tas, kad gyvybės draudimo sutartį draudėjas gali vienašališkai nutraukti tik esant esminiams sutarties sąlygų pažeidimams.

Labai svarbus gyvybės draudimo sutarties atribojimas nuo ne gyvybės draudimo sutarties yra tas, kad pastarosiomis dažniausiai yra draudžiamas turtas, civilinė atsakomybė. O gyvybės draudime svarbiausią vietą užima kapitalo kaupimas.

Pažymėtina, jog kalbant apie draudimo objektus, gyvybės ir ne gyvybės draudimo objektai skiriasi. Nors šių abiejų draudimo rūšių objektai yra turtiniai interesai, tačiau gyvybės draudimo sutartyse turtinis interesas yra susijęs su apdraustojo žūtimi, invalidumu ar trauma dėl nelaimingo atsitikimo, o ne gyvybės draudimo sutartyse – apdraustojo turto sunaikinimu, sugadinimu ar praradimu dėl draudiminio įvykio.

 

  1. Draudimo sutartis yra dvišalis sandoris, kurio viena šalis yra draudėjas, o kita šalis draudikas. Draudimo sutartis grindžiama visišku abiejų šalių pasitikėjimu. Draudimo sutarties sudėtinės dalys yra draudimo rūšies taisyklės bei draudimo liudijimas (polisas). Be jų draudimo sutartis negali būti laikoma galiojančia. Draudimo sutarties pasibaigimo sąlygos yra labai skirtingos. Tai priklauso nuo to, kurios iš šalių iniciatyva sutartis yra nutraukiama, o taip pat kuriai iš draudimo šakų priklauso nutraukiamoji sutartis. Tačiau draudimo sutartis visada pasibaigs, jei draudikas sumokės visas draudimo išmokas, jei mirs apdraustasis, jei pasibaigs draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties terminas. Taip pat draudimo sutartis pasibaigia, jei draudėjas nustatytu laiku nemoka draudimo įmonei draudimo įmokų, arba, jei padidėjus draudimo rizikai, draudėjas atsisako mokėti papildomas draudimo įmokas.
  2. Ne gyvybės draudimo sutartys yra sudaromos remiantis Draudimo įstatymo nuostatomis bei tam tikros draudimo rūšies taisyklėmis. Sudarant kiekvieną ne gyvybės draudimo sutartį būtina išsiaiškinti kokios yra šios sutarties sudarymo ir nutraukimo aplinkybės, kokie yra draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai bei kokia suma bus draudžiama draudėjo nuosavybė.

Svarbus gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutarties sudarymo skirtumas yra tai, kad ne gyvybės draudimo sutartys yra sudaromos žymiai paprasčiau. Sudarant gyvybės draudimo sutartį draudėjui reikia pateikti informaciją apie savo amžių, gyvenimo būdą, pajamas ir netgi įpareigoti savo gydytoją teikti draudimo įmonei informaciją apie draudėjo sveikatos būklę.

Ankstesnis straipsnisRečiau sutinkamos ne gyvybės draudimo sutartys
Kitas straipsnisDraudimo sutartis