apskaitos paslaugos

Informacinės visuomenės kūrimo metu susiformuos naujos atskiro piliečio ir visuomenės bendravimo formos, atsiras kiti visuomenės ekonominio ir socialinio gyvenimo organizavimo būdai. Visus šiuos procesus reikia sekti ir prognozuoti, siekiant išvengti neigiamų jų pasekmių.

Pirmas reikalavimas informacinės visuomenės piliečiui – pasiruošti mokytis visą gyvenimą. Informacinės tehcnologijos atsinaujina ir kinta itin sparčiai, keičiasi atskirų specialybių turinys, kuriasi naujos specialybės ir profesijos. Švietimas ir mokymasis yra asmens tobulėjimas ir socialinė integracija. Ryšys tarp darbo ir mokymosi ateityje bus tampresnis, nes darbas turi svarbią reikšmę žmonių socialinėje integracijoje.

Mokymosi visą gyvenimą poreikiui realizuoti kiekvienoje valstybėje šalia įprastinių mokymo įstaigų – mokyklų ir universitetų – turės būti sukurta mokymosi sistema, kur kiekvienas pilietis galė:

 • Įgyti priofesinių žinių;
 • Kelti savo kvalifikaciją, įgydamas naujų žinių;
 • Tobulintis ir plėsti savo akiratį pasirinktoje srityje.

Diegiant ir plėtojant mokymosi visą gyvenimą idėją, reikia nuosekliai išspręsti keturias problemas:

 1. pakeisti mąstymo būdą apie mokymą, mokymąsi ir lavinimą;
 2. mokymosi visą gyvenimą pagrindus ir idėją suformuoti jau pradiniame mokyme ir lavinime;
 3.  realizuoti ir remti piliečiams patogias mokymo, lavinimo ir darbo derinimo formas;
 4. sutelkti dėmesį į nuolatinio mokymosi būtinumą darbovietėse.

Nuolatinio mokymosi sistemos kūrimui tinka šiuolaikinės informacijos technologijos ir jų pagrindu pagrįstas nuotolinis mokymas. Šiuo būdu mokymas organizuojamas virtualioje aplinkoje. Besimokantysis internete randa ir pasirenka jam reikalingas disciplinas, užregistruoja ir bendrauja su dėstytoju interneto tinklu. Čia gali būti pateiktos paskaitos, pratimai, testai. Nuotolinio mokymosi būdas leidžia mokytis patogiu laiku, neišvykstant iš savo gyvenamosios vietos.

1.1.     Nuotolinis darbas

Panašiu principu organizuojamas nuotolinis darbas – darbo vieta perkeliama į namų aplinką.

1.2.     Elektroninis verslas bei paslaugos

Verslo organizavimo srityje plečiasi elektroninės prekybos galimybės. Kuriasi elektroninės parduotuvės, prekybos centrai, atsiranda naujos klientų aptarnavimo formos.

Daug dėmesio skiriama nuotolinei medicinai – toli esantis ligonis per internetą galės gauti reikiamas konsultacijas, perduodant duomenis bus galima įvertinti ligonio sveikatos būklę ir paskirti reikalingą gydymą.

Naujos galimybes vartotojams žada elektroninės bibliotekos, elektroninė leidyba – visapusiška ne tik tekstinė, bet ir garsinė bei vaizdinė informacija greitai galės būti pateikta vartotojui. Jau esančios ir kuriamos naujos intelektualios informacijos paieškos sistemos leis atlikti sparčią ir optimalią konkrečiam atvejui reikalingos informacijos paiešką. Taip bus galima geriau orientuotis vis labiau prisipildančiame perteklinės informacijos sraute.

1.3.     Informacijos technologijos valstybės valdyme

Ypač didelis informacijos technologijų vaidmuo prognozuojamas plėtojant demokratinį[1] valstybės valdymą. Kalbama apie elektroninę demokratiją, kai eilinis rinkėjas per internetą gali nuolat gauti jam aktualią informaciją apie ruošiamus ir priimamus nutarimus, potvarkius, įstatymus įvairiuose valdymo lygmenyse. Gautą informaciją galima išnagrinėti ir savo pasiūlymus perduoti į atitinkams institucijas. Reikiamai sutvarkius įstatymus, elektroninės demokratijos principai gali iš esmės pagerinti valstybės valdymą.

1.4.     Informacinės visuomenės kūrimo socialiniai pavojai

Šalia to būtina pabrėžti, kad informacinės visuomenės kūrimo procese glūdi ir aiškūs socialiniai pavojai. Juos būtina aiškiai įvardyti ir atitinkamai organizuoti veiklą, siekiant sumažinti neigiamą jų įtaką:

 • Galimas visuomenės socialinis padalijimas į tuos, kurie turigalimybę ir moka naudoti informacijos technologijas ir į neturinčius tokios galimybės. Toks visuomenės padalijimas gali prasidėti nuo mokyklos suolo, todėl kiekvienos valstybės pareiga yra šalinti šiuos socialinius prieštaravimus.
 • Virtualusis bendravimas skatina žmonių tarpusavio susvetimėjimą ir tiesioginio bendravimo stoką. Būtina saikingai derinti atskiras veiklos formas ir neatsisakyti tikrųjų vertybių.
 • Internete sukaupta daug nereikalingos ar net žalingos informacijos, todėl nuo mažumės reikia ugdyti darbo virtualioje aplinkoje kultūrą.
 • Informacinės visuomenės kūrimas įtrauks į šį procesą visus piliečius. Todėl būtina aiškiai suvokti visas kylančias galimybes ir pavojus, kad visi piličiai informacinės visuomenės sąlygomis galėtų sėkmingai gyventi ir kurti.

[1] – tai valdymo forma, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme.

Ankstesnis straipsnisInformacinė visuomenė
Kitas straipsnisKompiuterių tipai