Draudimo paslaugų kaina

Draudimo rinkoje veikia ne tik draudimo kompanijos, bet ir draudimo brokeriai, kuri atstovauja norinčio apsidrausti interesams. Draudimo brokeriai gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, kurie parduoda klientams gyvybės ir ne gyvybės draudimo produktus.

Lietuva yra viena iš 27 Europos Sąjungos valstybių. Jos draudimo brokerių veiklą galima pasižiūrėti draudimo priežiūros komisijos tinklalapyje. Šiame tinklalapyje galima pasižiūrėti, kaip vykdoma draudimo brokerių draudimo veikla. Tačiau taip pat svarbu yra žinoti, kaip vykdoma draudimo veikla ir kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Čia bus nagrinėjama 16 Europos Sąjungos valstybių draudimo brokerių veikla, kadangi ne visos valstybės pateikia ataskaitas apie draudimo brokerių vykdoma draudimo veiklą. Visose šalyse draudimo brokeriai vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Kai kurios šalys, papildomai be šių veiklų, vykdo ir kitą draudimo veiklą, kurios pasirašytų įmokų rezultatai taip pat bus panagrinėti. Pagrindiniu draudimo brokerių veiklos kriterijumi šiame darbe bus pasirašytos gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokos. Nagrinėjant šiuos duomenis, bus galima pažiūrėti, kokios šalys ir kaip vykdė gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą.

Darbe įdomu panagrinėti tų šalių draudimo brokerių veiklą, kurios kartu su Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, t.y. įdomu panagrinėti Rytų Europos draudimo brokerių veiklą. Todėl daugiausia iš pasirinktų valstybių bus būtent iš valstybių, įstojusių į Europos Sąjungą kartu su Lietuva.

1. DRAUDIMO BROKERIAI

Draudimo rinkoje veikia ne tik draudimo kompanijos, bet ir draudimo tarpininkai, kurie yra skirstomi į: draudimo agentus ir draudimo brokerius. Kadangi šio darbo tikslas išsiaiškinti draudimo brokerių veiklą ES, tai ir čia bus kalbama apie draudimo brokerius.

Draudimo brokeriai draudimo procese dirba norinčio apsidrausti asmens naudai ir nepriklauso jokiai draudimo bendrovei. Pristatydami įvairius draudikus ir produktus, brokeriai padeda klientams pasirinkti draudimą. Atstovaudami pirkėjui, brokeriai dažniausiai dirba su daug bendrovių, taip jie savo klientui gali surasti tinkamą draudimą. Brokeriai, žinodami įvairių draudikų siūlomas draudimas kainas ir sąlygas, padeda savo klientui išsirinkti tinkamiausią pasiūlymą.

Kai kuriose rinkose brokeriai skirstomi pagal tai, kokio draudimo tarpininkavimui jie yra licencijuoti – visiems draudimo tipams, turto draudimui, draudimui nuo nelaimingų atsitikimų, gyvybės/sveikatos draudimui. (1)

2. EUROPOS SĄJUNGOS DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLA

Draudimo brokeriai veikia visoje ES. Šiuo metu ES priklauso 27 Europos valstybės. Šiame referate bus aptarta tik kai kurių ES valstybių narių draudimo brokerių veikla, kadangi ne visos šalys pateikia savo draudimo brokerių veiklos ataskaitas. Kadangi Lietuva yra viena iš ES valstybių narių, tai įdomu yra sužinoti, kaip draudimo brokeriai veikia kitose šalyse.

Visos ES šalys narės, taip pat ir Lietuva, priklauso Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetui (angl. Comittee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS). Šio komiteto tinklalapyje kiekvienos šalies finansinė institucija nurodo savo tinklalapius, kuriuose yra pateikiama medžiaga apie draudimo funkcionavimą šalyje.

2.1. Belgijos draudimo brokerių veikla

2006 metais Belgijos draudimo rinkoje buvo užregistruoti 24 798 draudimo tarpininkai, kurie yra skirstomi į:

 • Agentus;
 • Agentų padėjėjus;
 • Draudimo brokerius.

Analizuojamais metais Belgijoje buvo užregistruota  24 798 draudimo tarpininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Šis skaičius buvo mažesnis nei 2005 metais, t.y. per nagrinėjamus metus buvo užregistruota 1509 draudimo tarpininkais mažiau. 2006 metais buvo išregistruoti 1573 draudimo tarpininkai. Draudimo tarpininkų rinkoje veikė 9138 įregistruoti draudimo brokeriai, kurie vykdė gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. 2006 metais veikė daugiau draudimo tarpininkų, lyginant su 2005 metais. 2005 metų duomenimis, Belgijos draudimo rinkoje veikė 26 307 draudimo tarpininkai. Iš jų daugiausia buvo draudimo brokerių – 9520, draudimo agentų – 9420, agentų padėjėjų – 7367.

Kaip matyti iš žemiau pateiktos diagramos (žr. diagrama 1), draudimo tarpininkai Belgijoje yra pasidaliję rinka į tris beveik vienodo dydžio dalis. Tačiau galima pastebėti, kad draudimo brokerių dalis yra šiek tiek didesnė nei kitų draudimo tarpininkų 2006 metais (2).

Diagrama 1: Belgijos draudimo tarpininkų rinkos pasiskirstymas

EUROPOS SĄJUNGOS DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLA

Šaltinis: http://www.cbfa.be/eng/publications/ver/pdf/cbfa_2006.pdf

Panagrinėjus draudimo tarpininkų pasiskirstymą Belgijoje, galima teigti, kad didžiausią paklausą turi draudimo brokeriai. Jų dalis analizuojamais metais buvo didžiausią: rinkoje veikė 9138 draudimo brokeriai (kai tuo tarpu agentų buvo 8183, o agentų padėjėjų – 7439). Analizuojant turimą situaciją, galima pastebėti, kad draudimo tarpininkų skaičius krito 2006 metais. Šis kritimas nepalietė tik draudimo agentų padėjėjų. Nors draudimo brokerių skaičius ir sumažėjo, tačiau vis dėl to didžiausią draudimo tarpininkų rinkos dalį dar tebeturi draudimo brokeriai. Lyginant su 2005 metais draudimo brokerių turima rinkos dalis išaugo apie 1%.

2.2. Olandijos draudimo brokerių veikla

Olandijos banko, kuris skelbia ir draudimo veiklos ataskaitas, duomenimis 2006 metais draudimo brokerių skaičius išaugo. Analizuojamais metais draudimo brokerių skaičius buvo 200 (įskaitant fizinius ir juridinius asmenis). Tuo tarpu dar 2005 metais Olandijos draudimo rinkoje veikė tik 47 draudimo brokeriai. Taigi draudimo brokerių skaičius išaugo apie 1,5 karto.

Draudimo brokeriai Olandijoje vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Vykdydami šią veiklą, draudimo brokeriai uždirbo apie 2 mln. litų. Didelį pasisekimą draudimo brokerių veikloje 2005 metais turėjo gyvybės draudimo veikla (žr. diagrama 2). Lyginant su 2004 metais, kai draudimo brokeriai pasirašė mažiausiai draudimo įmokų per nagrinėjamą laikotarpį, 2005 metais matomas stiprus šuolis į viršų. 2005 metais draudimo brokerių pasirašytos gyvybės draudimo įmokos perkopė 1 mln. litų ribą. Tai nagrinėjamu laikotarpiu didžiausia pasirašytų gyvybės draudimo įmokų suma (3).

Diagrama 2: Olandijos draudimo brokerių pasirašytos gyvybės draudimo įmokos 2003 – 2005 metais

EUROPOS SĄJUNGOS DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLA

Šaltinis: http://www.dnb.nl/dnb/home/file/ar2006_tcm47-158833.pdf

3 diagramoje yra pavaizduota draudimo brokerių pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų dinamika 2003 – 2005 metais. Galima pastebėti, kad ne pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų suma nėra tokia didelė kaip gyvybės draudimo veikloje. Tačiau iš diagramos duomenų galima pastebėti, kad draudimo įmokų suma yra auganti tolygiai į viršų. 2005 metais pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų suma siekė apie 900 tūkst. litų.

Diagrama 3: Olandijos draudimo brokerių pasirašytos ne gyvybės draudimo įmokos 2003 – 2005 metais

brokeriu veikla

Šaltinis: http://www.dnb.nl/dnb/home/file/ar2006_tcm47-158833.pdf

Paanalizavus draudimo brokerių veiklą gyvybės ir ne gyvybės draudimo srityje, galima pastebėti, kad Olandijos draudimo brokeriai sėkmingiau funkcionuoja gyvybės draudimo veikloje. Nepaisant to, galima daryti bendrą išvadą, kad draudimo brokerių veikla Olandijoje yra sėkminga. Matoma pasirašomų įmokų augimo tendencija. Todėl galima teigti, kad draudimo brokerių veikla yra gana perspektyvi ir dar turi Olandijos draudimo rinkoje kur plėstis.

2.3. Airijos draudimo brokerių veikla

2006 metų pabaigoje Airijos draudimo rinkoje 813 draudimo brokeriai. Draudimo brokerių skaičius, lyginant su 2005 metais išaugo 289 draudimo brokeriais (2005 metais Airijos draudimo rinkoje veikė 524 draudimo brokeriai).

Airijos draudimo brokeriai vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Nors draudimo brokerių skaičius 2006 metais išaugo, tačiau pajamos, gautos iš vykdomos draudimo veiklos sumažėjo. Analizuojamais metais draudimo brokeriai uždirbo 9,972 tūkst. litų. Palyginimui, 2005 metais draudimo brokeriai, vykdydami tą pačią veiklą, uždirbo 10,20 tūkst. litų. Kaip matyti draudimo brokerių gautos pajamos sumažėjo 2,29% (3)

Iš turimos situacijos matyti, kad draudimo brokerių veikla Airijoje tapo mažiau paklausi vartotojų tarpe, kas sukėlė tiesioginę pasekmę – gaunamų pajamų mažėjimą. Galima teigti, kad padidėjęs draudimo brokerių skaičius, neatnešė pajamų didėjimo, bet, atvirkščiai, gautos pajamos iš draudimo veiklos sumažėjo. Iš to galima daryti išvadą, kad draudimo brokerių veiklos efektyvumas sumažėjo 2006 metais.

2.4. Jungtinės Karalystės draudimo brokerių veikla

2007 metų kovo 31 dieną Jungtinėje Karalystėje veikė 8243 draudimo brokeriai (įskaitant juridinius ir fizinius asmenis). Draudimo brokerių veiklos priežiūrą vykdo Financial Services Authority (FSA). Jungtinės Karalystės draudimo brokeriai vykdo trijų rūšių draudimo veiklą:

 • Gyvybės draudimą;
 • Mišrų draudimą;
 • Bendrąjį draudimą.

Per 2006 metus draudimo brokeriai pasirašė draudimo įmokų 2,532 mln. litų. Daugiausia draudimo brokeriai pasirašė įmokų bendrojo draudimo (ne gyvybės draudimo) veikloje (žr. diagrama 4). Gyvybės draudimo pasirašytų įmokų dalis tarp visų pasirašytų įmokų sudarė 23%. Tai apie 3 kartus mažiau pasirašytų draudimo įmokų nei bendrojo draudimo veikloje. Mažiausiai draudimo brokeriai pasirašė draudimo įmokų, vykdydami mišrųjį draudimą: gyvybės ir ne gyvybės draudimą (5).

Diagrama 4: Jungtinės Karalystės pasirašytos draudimo įmokos pagal veikos sritį 2006 metais

brokeriai

Šaltinis: http://www.fsa.gov.uk/pubs/annual/ar06_07/ar06_07.pdf

Iš nagrinėtos situacijos galima pastebėti, kad Jungtinėje Karalystėje draudimo brokeriai daugiausia pasirašo draudimo įmokų bendrojo draudimo (arba ne gyvybės draudimo) veikloje. Vykdydami šią veiklą draudimo brokeriai pasirašo daugiau nei pusę visų pasirašomų draudimo įmokų. Mišraus ir gyvybės draudimo veiklos pasirašytos įmokos sudaro vos trečdalį visų pasirašytų įmokų. Galima teigti, kad draudimo brokeriams pelningiausia veikla yra ne gyvybės draudimo veikla, kadangi pasirašoma įmokų žymiai daugiau nei kitose draudimo veiklose kartu sudėjus.

2.5. Austrijos draudimo brokerių veikla

Draudimo brokeriai Austrijoje, kaip ir kitose šalyse, vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Per 2006 metus draudimo brokeriai pasirašė draudimo įmokų už daugiau nei 55 mln. litų, iš kurių didžioji dalis atiteko ne gyvybės draudimo veiklai.

Gyvybės draudimo veikloje draudimo brokeriai pasirašė įmokų už beveik 25 mln. litų (žr. diagrama 5). Kaip matyti iš diagramoje pateiktų duomenų, pasirašytos gyvybės draudimo įmokos kasmet auga. Ryškus augimas pastebimas iki 2005 metų. 2005 – 2006 metais pasirašytos draudimo įmokos tarsi stabilizavosi. Jos išsilaikė beveik tokios pačios – apie 25 mln. litų (6)

Diagrama 5: Austrijos draudimo brokerių pasirašytų gyvybės draudimo įmokų kitimas 2002 – 2006 metais

as

Šaltinis: http://fma.cms.apa.at/cms/site/EN/abfragen_vers_statistik.html

Kitokia situacija matoma ne gyvybės draudimo veikloje (žr. diagrama 6). Draudimo brokeriai kasmet pasirašo draudimo įmokų už vis didesnę sumą. Paskutiniai 2006 metais pasirašytos draudimo įmokos ne gyvybės draudimo veikloje siekė beveik 31 mln. litų. Kaip ir gyvybės draudimo veikloje, taip ir ne gyvybės draudimo veikloje, ryškus pasirašytų įmokų augimas yra matomas iki 2005 metų. Nuo 2005 metų pasirašytos ne gyvybės draudimo įmokos taip pat augo, tačiau tas augimas nebuvo toks didelis kaip ankstesniais metais (6).

Diagrama 6: Austrijos draudimo brokerių pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų dinamika 2002 – 2006 metais

draudimo brokeriai

Šaltinis: http://fma.cms.apa.at/cms/site/EN/abfragen_vers_statistik.html

Panagrinėjus Austrijos draudimo brokerių veiklą gyvybės ir ne gyvybės draudimo srityse, matomas pasirašytų įmokų augimas. Abejose veiklose ryškesnis augimas yra iki 2005 metų, o nuo 2005 metų pasirašytų draudimo įmokų suma truputį stabilizavosi ir nebebuvo taip stipriai auganti.

2.6. Suomijos draudimo brokerių veikla

Suomijos draudimo brokeriai vykdo trijų rūšių draudimą:

 • Gyvybės draudimą;
 • Ne gyvybės draudimą;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe draudimą.

Žemiau esančioje diagramoje (žr. diagrama 7) pavaizduota draudimo brokerių pasirašytų draudimo įmokų dinamika. Kaip matyti iš pateiktos diagramos duomenų, daugiausia įmokų pasirašoma nelaimingų atsitikimų darbe draudimo veikloje. Tačiau šioje veikloje pasirašomų draudimo įmokų augimas nėra tolygus: ypatingai pasirašytų įmokų suma buvo išaugusi 2003 metais. 2004 metais pasirašytų draudimo įmokų suma nukrito, o 2005 metais jos vėl pradėjo augti ir 2006 metais draudimo brokeriai pasirašė daugiau kaip 10% visų pasirašytų draudimo įmokų (7).

Antroje vietoje pagal pasirašytas draudimo įmokas yra ne gyvybės draudimo veikloje pasirašytos draudimo įmokos. Šioje draudimo brokerių veikloje taip pat nėra tolygaus augimo ar kritimo. Pasirašytų draudimo įmokų procentas taip pat yra nukritęs, lyginant su 2003 metais, kai pasirašytų draudimo įmokų procentas buvo didžiausias. 2004 metais nukritęs pasirašytų draudimo įmokų skaičius šiuo metu laikosi daugmaž stabiliai ir nekinta.

Mažiausiai Suomijos draudimo brokeriai pasirašo gyvybės draudimo įmokų. Tačiau šioje veikloje, kaip ir nelaimingų atsitikimų darbe draudimo veikloje, matomas prasidėjęs augimas.

Diagrama 7: Suomijos draudimo brokerių pasirašytų draudimo įmokų kitimas 2002 – 2006  metais

DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLA

Šaltinis:  http://www.vakuutusvalvonta.fi/s/f/editor/attachments/Meklaritilasto2006_Nettiversio.pdf

Išnagrinėjus Suomijos draudimo brokerių pasirašytų draudimo įmokų procentinį kiekį, galima pastebėti, kad draudimo įmokų skaičius yra nukritęs. Didžiausias pasirašytų draudimo brokerių įmokų procentas visose veiklose buvo 2003 metais. Vėliau įmokų buvo pasirašyta mažiau. Tačiau 2006 metais pasirašytų draudimo įmokų procentinis kiekis pradėjo augti. Todėl galima daryti išvadą, kad draudimo brokerių veikla Švedijoje turėtų atsigauti ir vėl pradėti plėsti savo veiklą.

2.7. Čekijos draudimo brokerių veikla

Čekijos draudimo rinkoje veikia 481 draudimo brokeriai, kurie vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Šiame skaičiuje draudimo brokerių veiklą vykdo 125 fiziniai asmenys ir 356 juridiniai asmenys.

Per 2005 metus Čekijos draudimo brokeriai pasirašė draudimo įmokų už beveik 152 mln. litų. Didesnė dalis pasirašytų draudimo įmokų atiteko ne gyvybės draudimo veiklai (8).

Kaip matyti iš pateiktų duomenų (žr. diagrama 8), Čekijos draudimo brokerių 2002 – 2005 metų laikotarpiu pasirašomų draudimo įmokų suma augo. Tačiau 2004 – 2005 metais matomas pasirašytų įmokų stabilizavimasis, t.y. pasirašytų draudimo įmokų sumų augimas nebuvo ryškiai matomas.

Diagrama 8: Čekijos draudimo brokerių pasirašytų gyvybės draudimo įmokų dinamika 2002 – 2005 metais

DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLA         Šaltinis: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/financial_market_supervision/insurance/annual_reports/download/2005_vz_pojistovny_en.pdf

Čekijos draudimo brokeriai nagrinėjamu 2002 – 2005 metų laikotarpiu (žr. diagrama 9) pasirašė daugiau draudimo įmokų, lyginant su pasirašytomis gyvybės draudimo veiklos įmokomis. Tačiau situacija kaip ir gyvybės draudime yra panaši: paskutiniais nagrinėjamo laikotarpio (2004 – 2005 m.) metais pasirašyta draudimo įmokų suma laikėsi daugmaž stabiliai ir nekito.

Diagrama 9: Čekijos draudimo brokerių pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų dinamika 2002 – 2005 metais

DRAUDIMO BROKERIŲ VEIKLA

Šaltinis: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/financial_market_supervision/insurance/annual_reports/download/2005_vz_pojistovny_en.pdf

Kaip matyti iš situacijos Čekijos draudimo brokerių rinkoje, draudimo brokerių veikla yra paklausi tarp vartotojų. 2002 – 2005 metų laikotarpiu draudimo brokerių pasirašomų draudimo įmokų suma augo.  Tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veikloje draudimo brokerių pasirašytų įmokų suma 2004 – 2005 metais laikėsi stabiliai, t.y. nebuvo ryškaus augimo.

2.8. Estijos draudimo brokerių veikla

Estijos draudimo rinkoje, kaip ir kitose valstybėse veikia draudimo agentai ir draudimo tarpininkai. 2006 metais Estijos draudimo brokerių rinkoje veikė 21 draudimo brokerių kompanija ir apie 500 draudimo brokerius. Be to, Estijos draudimo brokerių rinkoje 2006 metais atsirado ir trys nauji dalyviai:

 • BKM Kindlustusmaakler OU;
 • OU Kindlusmaakler Jarva ja Partnerid;
 • OU RA Kindlusmaakler.

Draudimo brokerių veiklos ataskaitoj teigiama, kad per 2006 metus draudimo brokerių veiklos pajamos išaugo apie 30%, lyginant su 2005 metais. Nors veiklos apyvarta padidėjo trečdaliu, tačiau draudimo brokerių atlyginimai kito nevienodai. Jų pokytis svyravo nuo 20% iki 50% (9).

Kaip ir daugelyje kitų ES valstybėse, didžioji dalis pasirašytų įmokų atiteko ne gyvybės draudimo veiklai. Tačiau gyvybės draudimo veikloje pasirašytos draudimo įmokos išaugo ženkliai (žr. diagrama 10). Lyginant su 2005 metais, 2006 metais pasirašytos draudimo įmokos išaugo apie 20 tūkst. litų. Tai rodo, kad draudimo brokerių veikla buvo ypatingai sėkminga šioje veikloje. Šis šuolis buvo didesnis, lyginant su ne gyvybės draudime pasirašytomis draudimo įmokomis, todėl galima teigti, kad gyvybės draudimo veikla buvo sėkmingesnė 2006 metais.

Diagrama 10: Estijos draudimo brokerių pasirašytų draudimo įmokų kitimas 2005 – 2006 metais

Šaltinis: http://www.fi.ee/failid/yearbook2006.pdf

Estijos draudimo brokeriai, vykdydami ne gyvybės draudimo veiklą, 2006 metais pasirašė draudimo įmokų už beveik 45 mln. litų (žr. diagrama 11). Lyginant su gyvybės draudimu, tai yra ženkliai didesnė suma. Kaip matyti iš diagramoje pateiktų duomenų, pasirašytų įmokų suma taip pat yra išaugusi, nors ir ne taip žymiai kaip gyvybės draudimo veikloje.

Diagrama 11: Estijos draudimo brokerių pasirašytos ne gyvybės draudimo įmokos 2005 – 2006 metais

Šaltinis: http://www.fi.ee/failid/yearbook2006.pdf

Iš abiejų draudimo brokerių veiklos diagramų matyti, kad draudimo brokeriai Estijoje sėkmingiau funkcionuoja ne gyvybės draudimo srityje. Nors pasirašytų draudimo įmokų suma didesnė ne gyvybės draudimo veikloje, tačiau didesnis augimas pastebimas gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų sumoje. Šioje veikloje pasirašytos draudimo įmokos išaugo apie 5 kartus, kai tuo tarpu ne gyvybės draudimo veikloje – 1,4 karto. Taigi galima teigti, kad didesnės perspektyvos draudimo brokerių veikloje šiuo metu Estijos draudimo brokeriai turi gyvybės draudimo veikloje.

2.9. Latvijos draudimo brokerių veikla

Latvijos draudimo rinkoje veikia 64 registruoti draudimo brokeriai, kurie vykdo gyvybės, ne gyvybės draudimo ir perdraudimo veiklą. Vykdydami savo veiklą draudimo brokeriai per 2006 metus pasirašė draudimo įmokų už daugiau kaip 258 mln. litų, iš kurių didžioji dalis, t. y. net 80% teko ne gyvybės draudimo veiklai, 12% – gyvybės draudimo ir 8% – perdraudimo veiklai (žr. diagrama 12). Taigi, kaip matyti iš diagramos, draudimo brokeriams sėkmingiausia veikla buvo ne gyvybės draudimas (10).

Diagrama 12: Latvijos draudimo brokerių pasirašytos įmokos pagal veiklos sritis 2006 metais

Šaltinis: http://www.fktk.lv/en/statistics/insurance/annual_reports/latvian_insurance_market_in_fi5

Toliau šiame referate bus aptarta, kaip kito draudimo brokerių pasirašytų įmokų suma skirtingose veiklose 2002 – 2006 metais. Latvijos draudimo brokeriai kasmet pasirašo vis daugiau gyvybės draudimo įmokų (žr. diagrama 13). Kaip matyti iš diagramos duomenų, 2002 – 2004 metų laikotarpiu pasirašytų gyvybės draudimo įmokų suma laikėsi stabiliai, t.y. per daug nesikeitė. Ženklus pasirašytų įmokų šuolis matomas 2005 metais, kai pasirašytos įmokos, lyginant su ankstesniais metais padidėjo apie 4 kartus. Dar didesnis šuolis į viršų buvo 2006 metais, kai pasirašytos gyvybės draudimo įmokos buvo daugiau kaip 30 mln. litų.

Diagrama 13: Latvijos draudimo brokerių pasirašytų gyvybės draudimo įmokų kitimo dinamika 2002 – 2006 metais

Šaltinis: http://www.fktk.lv/en/statistics/insurance/annual_reports/latvian_insurance_market_in_fi5

Latvijos draudimo brokerių ne gyvybės draudimo veikloje nėra tokio ryškaus pasirašytų įmokų šuolio, lyginant su gyvybės draudimo veikla (žr. diagrama 14). Ne gyvybės draudimo įmokų pasirašytų sumų augimo tendencija yra beveik tolydi. Kiek ryškesnį pasirašytų įmokų šoktelėjimą į viršų galima pastebėti 2006 metais. Tačiau tai nėra toks ženklus pasirašytų įmokų pokytis koks yra pastebimas gyvybės draudimo veikloje.

Diagrama 14: Latvijos draudimo brokerių pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų kitimas 2002 – 2006 metais

Šaltinis: http://www.fktk.lv/en/statistics/insurance/annual_reports/latvian_insurance_market_in_fi5

Be tradicinių draudimo brokerių veiklų – gyvybės ir ne gyvybės draudimo – Latvijos draudimo brokeriai dar vykdo ir perdraudimo funkcija. Šios veiklos pasirašytų įmokų pokytį galima matyti 15 diagramoje. Kaip matyti iš diagramoje pateiktų duomenų, perdraudimo veikloje yra pasirašoma mažiausiai draudimo įmokų. Tačiau čia, kaip ir gyvybės draudimo veikloje, pastebimas ryškus perdraudimo įmokų šuolis į viršų 2005 metais, kai perdraudimo įmokų suma padidėjo apie 4 kartus. 2002 – 2004 metų laikotarpiu pasirašytos perdraudimo įmokos didėjo nežymiai ir sudarė tik neženklią draudimo brokerių veiklos dalį. Šiuo metu perdraudimo veiklos pasirašytų įmokų rezultatai yra stipriai iššokę į viršų ir nejasine gyvybės draudimo veikloje pasirašomų įmokų skaičių.

Diagrama 15: Latvijos draudimo brokerių pasirašytų perdraudimo sutarčių įmokų kitimas 2002 – 2006 metais

Šaltinis: http://www.fktk.lv/en/statistics/insurance/annual_reports/latvian_insurance_market_in_fi5

Kaip matyti iš nagrinėtos situacijos Latvijoje, daugiausia draudimo brokeriai pasirašo įmokų ne gyvybės draudimo veikloje. Nepaisant to, ryškesnis pasirašytų įmokų augimas matomas gyvybės draudimo ir perdraudimo veikloje. Šios dvi draudimo veiklos tampa vis perspektyvesnėmis tarp draudimo brokerių, kadangi pasirašomų įmokų suma didėja žymiai greičiau nei ne gyvybės draudimo veikloje.

2.10. Lenkijos draudimo brokerių veikla

Lenkijos draudimo brokerių skaičius 2005 metų duomenimis yra mažėjantis. 2005 metų pabaigoje Lenkijoje veikė 12,7 tūkst. registruotų draudimo brokerių. Didžioji dalis šių draudimo brokerių veikia vien tik ne gyvybės draudimo srityje. Apie 10% draudimo brokerių vykdo ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo veiklą. Lenkijos draudimo rinkoje mažiausias skaičius draudimo brokerių vykdo vien tik gyvybės draudimo veiklą (11).

Galima teigti, kad draudimo brokerių rinka yra mažėjanti Lenkijoje. Labiausiai neperspektyvi, pagal draudimo brokerių pasiskirstymą, veiklos šaka laikoma vien tik gyvybės draudimo veiklos vykdymas. Populiariausia draudimo brokerių veiklos šaka, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių, yra ne gyvybės draudimo veikla.

2.11. Maltos draudimo brokerių veikla

Maltos draudimo rinkoje draudimo brokeriai veikia ir kaip fiziniai asmenys, ir kaip juridiniai asmenys. Pagal 2006 metų duomenis, Maltos draudimo brokerių skaičius yra išaugęs ir siekia 77 draudimo brokerius, iš kurių:

 • 23 draudimo brokerių kompanijos;
 • 54 draudimo brokeriai kaip fiziniai asmenys (12).

16 diagramoje yra pateikiami duomenys, kaip kito draudimo brokerių skaičius (fizinių ir juridinių asmenų) 2003 – 2006 metų laikotarpiu. Kaip galima pastebėti iš pateiktos diagramos, draudimo brokerių skaičius Maltoje yra nuolat augantis, kas suteikia galimybę daryti išvadą, kad draudimo brokerių veikla šioje šalyje yra perspektyvi ir turi vietos kur plėstis. Iš pateiktų duomenų matyti, kad ypatingai auga draudimo brokerių kaip fizinių asmenų skaičius. Tuo tarpu draudimo brokerių kompanijos laikosi daugmaž stabiliai ir nekinta.

Diagrama 16: Maltos draudimo brokerių skaičiaus kitimo dinamika 2003 – 2006 metais.

Šaltinis: http://www.mfsa.com.mt/mfsa/default.asp

2.12. Slovakijos draudimo brokerių veikla

Slovakijos draudimo brokeriai, kaip ir kitų ES šalių draudimo brokeriai, vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Per 2006 metus Slovakijos draudimo rinkoje stipriai išaugo pasirašytų gyvybės draudimo įmokų suma (žr. diagrama 17). Iš pateiktų duomenų galima teigti, kad gyvybės draudimas tapo viena iš perspektyvesnių draudimo brokerių veiklų, nes, lyginant su 2005 metais, pasirašytos draudimo įmokos ženkliai padidėjo (13).

Diagrama 17: Slovakijos draudimo brokerių pasirašytos gyvybės draudimo įmokos

Šaltinis: http://www.nbs.sk/INDEXA.HTM

Atvirkštinę situaciją galima matyti Slovakijos draudimo brokerių pasirašytose ne gyvybės draudimo įmokose (žr. diagrama 18). Per 2006 metus Slovakijos draudimo brokeriai pasirašė žymiai mažiau ne gyvybės draudimo įmokų, lyginant su 2005 metais. Nors bendra pasirašytų įmokų suma didesnė ne gyvybės draudimo veikloje, tačiau gyvybės draudimo veiklą 2006 metais stipriai šoktelėjo į viršų ir jau pradeda vyti ne gyvybės draudimo veikloje pasirašytas įmokas.

Diagrama 18: Slovakijos draudimo brokerių pasirašytų ne gyvybės draudimo įmokų pokytis

Šaltinis: http://www.nbs.sk/INDEXA.HTM

Apibendrintai galima teigti, kad draudimo brokeriai Slovakijoje pasirašo pakankamai daug draudimo įmokų. Tačiau pastebima tendencija, kad mažėja ne gyvybės draudime pasirašytų įmokų suma, o gyvybės draudime tuo tarpu pastebima atvirkštinė situacija: pasirašytų draudimo įmokų suma didėja. Todėl galima daryti išvadą, kad Slovakijos draudimo brokeriams šiuo metu perspektyvesnė veikla yra gyvybės draudimo veikla.

2.13. Slovėnijos draudimo brokerių veikla

2006 metų pabaigoje Slovėnijos draudimo rinkoje  veikė 231 registruoti draudimo brokeriai, kurie vykdė gyvybės, ne gyvybės ir savanoriško draudimo veiklą.

Žemiau pateiktoje diagramoje (žr. diagrama 19) yra pateikiami duomenys, kaip kito pasirašytų įmokų sumos visose trijose draudimo brokerių veiklose 2003 – 2006 metais. Iš diagramoje pateiktų duomenų galima pastebėti, kad Slovėnijos draudimo brokeriai daugiausia įmokų pasirašo ne gyvybės draudimo veikloje. Matoma, kad ne gyvybės draudimo įmokos po truputį auga ir 2006 siekė beveik 300 tūkst. litų (14).

Gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų sumos taip pat auga nagrinėjamu laikotarpiu. Tačiau kaip galima pastebėti iš pateiktos diagramos, pasirašytos įmokos yra per puse mažesnės, nei pasirašytos įmokos ne gyvybės draudimo laikotarpiu. Tai labai gerai matosi 2006 metų duomenyse.

Savanoriško draudimo veikloje pasirašytų įmokų suma, kaip matyti iš diagramos, nagrinėjamu laikotarpiu laikosi stabiliai ir nesimato ryškaus pasirašytų įmokų pokyčio.

Diagrama 19: Slovėnijos draudimo brokerių pasirašytų įmokų dinamika 2004 – 2006 metais

Šaltinis: http://www.a-zn.si/pdf/annual_report-2006.pdf

Kaip matyti iš situacijos Slovėnijoje, draudimo brokeriai kasmet pasirašo vis daugiau gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų. Nors ir nestipriai, tačiau šioje veikloje matomas pasirašytų draudimo įmokų augimas. Tai reiškia, kad Slovėnijos draudimo brokerių klientai išreiškia paklausą šiems draudimo brokerių siūlomiems produktams. Savanoriško draudimo pasirašytų įmokų suma laikėsi stabiliai nagrinėjamu laikotarpiu. Galima teigti, kad tai nėra itin paklausus produktas, tačiau turi, kad ir ne didelę, savo rinkos dalį tarp visų draudimo brokerių pasirašomų įmokų.

2.14. Vengrijos draudimo brokerių veikla

Vengrijos draudimo rinkoje 2006 metų pabaigoje veikė 26 draudimo brokerių kompanijos, 35 draudimo brokerių asociacijos, iš kurių 7 yra stambios. Draudimo brokeriai šioje šalyje parduoda gyvybės ir ne gyvybės draudimo produktus.

Kaip matyti iš diagramoje pateiktų duomenų (žr. diagrama 20) Vengrijos draudimo brokerių veikla per 2006 metus buvo gana sėkminga. Nors 2005 metais pagal pasirašytas draudimo brokerių įmokas pirmavo ne gyvybės draudimo veikla, tačiau jau 2006 metais, nors ir nežymiai, aplenkė gyvybės draudimo veikla. Tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veikloje per 2006 metus pasirašytų įmokų sumos buvo virš 50 tūkst. litų (15).

Ženkliau 2006 metais šoktelėjo gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų suma. Tai rodo, kad Vengrijos draudimo brokerių klientai labiau susidomėjo šiuo siūlomu produktu, kas atnešė didesnę naudą draudimo brokeriams. Ne gyvybės draudime pasirašytų įmokų suma išliko daugmaž stabili ir nepakito 2006 metais, lyginant su 2005 metais.

Diagrama 20: Vengrijos draudimo brokerių pasirašytų draudimo įmokų pokytis

Šaltinis: http://english.pszaf.hu/engine.aspx?page=pszafen_reports

Apibendrintai galima teigti, kad Vengrijos draudimo brokeriams sėkmingesnė veikla 2006 metais buvo gyvybės draudimo veikla. Šios veiklos pasirašytų įmokų suma ženkliai pakilo ir net aplenkė ne gyvybės draudime pasirašytų įmokų sumą. Nors 2005 metai ne gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų suma stipriai lenkė gyvybės draudime pasirašytų įmokų sumą, tačiau 2006 metais išliko beveik nepakitusi ir laikėsi stabiliai, lyginant su gyvybės draudime pasirašytomis įmokomis.

2.15. Bulgarijos draudimo brokerių veikla

Bulgarijos draudimo rinkoje veikia 198 licencijuoti draudimo brokeriai (fiziniai ir juridiniai asmenys). Šiame darbe bus nagrinėjama 153 draudimo brokerių pateikti duomenys. Didžiąją Bulgarijos draudimo brokerių rinkos dalį sudaro 20 kompanijų. Kaip matyti iš diagramoje pateiktų duomenų (žr. diagrama 21), didžiausią rinkos dalį Bulgarijoje turi draudimo brokeris „Marsh“. 20 didžiausių draudimo brokerių kompanijų užima ¾ visos draudimo brokerių rinkos. O trys pirmosios kompanijos dalijasi trečdaliu visos draudimo brokerių rinkos. Taigi trys didžiausios Bulgarijos draudimo brokerių kompanijos yra: MARSH – 15% rinkos, EVROLIFE BULGARIA – 13% rinkos ir AON BULGARIA – 9% visos draudimo brokerių rinkos. Toliau einančios kompanijos užima mažesnes draudimo brokerių rinkos dalis, tačiau jos taip pat yra priskiriamos prie didžiausią rinkos dalį turinčių kompanijų (16).

Diagrama 21: Bulgarijos draudimo brokerių rinkos pasiskirstymas 2006 metais

Šaltinis: http://www.fsc.bg/kstatistika/zn_en/sait-brokeri-06.2006-EN.xls

Kaip ir visos ES šalyse, taip ir Bulgarijoje draudimo brokeriai vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Diagramoje pateikiami duomenys apie draudimo brokerių pasirašytas gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokas 2005 ir 2006 metus pirmąjį pusmetį (žr. diagrama 22). Kaip galima pastebėti iš pateiktų duomenų, draudimo brokerių pasirašomos gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklos įmokos yra sparčiai augančios. Galima daryti prielaidą, kad 2006 metais pasirašytos draudimo įmokos aplenks 2005 metais pasirašytas įmokas, kadangi pirmojo pusmečio rezultatai rodo, jog pasirašytų įmokų suma jau siekia daugiau nei pusę tų sumų, kurios buvo pasirašytos 2005 metais. Bendra pasirašytų įmokų suma 2005 metais siekė apie 56 mln. litų, tačiau per 2006 metų pirmąjį pusmetį pasirašytos draudimo įmokos siekė jau apie 40 mln. litų. Tai rodo, kad draudimo brokerių veiklą Bulgarijoje yra auganti.

Diagrama 22: Bulgarijos draudimo brokerių pasirašytų įmokų kitimas

Šaltinis: http://www.fsc.bg/kstatistika/zn_en/sait-brokeri-06.2006-EN.xls

3.16. Rumunijos draudimo brokerių veikla

Rumunijos draudimo brokeriai vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą. Iš viso 2005 metų pabaigoje Rumunijoje veikė 245 licencijuoti draudimo brokeriai (įskaitant fizinius ir juridinius asmenis). Iš šio draudimo brokerių skaičiaus:

 • 153 draudimo brokeriai vykdė vien tik ne gyvybės draudimo veikla;
 • 4 draudimo brokeriai užsiėmė vien tik gyvybės draudimu;
 • 88 draudimo brokeriai vykdė ir gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą.

Per 2005 metus Rumunijos draudimo brokeriai pasirašė draudimo įmokų už daugiau kaip 869 mln. litų. Didžioji dalis pasirašytų įmokų atiteko ne gyvybės draudimo veiklai (žr. diagrama 23). Gyvybės draudimo veikloje pasirašytos įmokos sudarė tik nežymią visų pasirašytų įmokų dalį. Ne gyvybės draudimo veikloje draudimo brokeriai pasirašė 93,1% visų pasirašytų įmokų. Ir tik 6,9% pasirašytų įmokų sumos atiteko gyvybės draudimo veiklai. Galima teigti, kad pagal pasirašomas draudimo brokerių draudimo įmokas absoliutus lyderis yra ne gyvybės draudimo veikla (17).

Diagrama 23: Rumunijos draudimo brokerių pasirašytos draudimo įmokos

Šaltinis: http://csa-isc.ro/eng/

Kaip matyti iš duomenų Rumunijos draudimo brokeriai efektyviai dirba  ne gyvybės draudimo srityje, tuo tarpu gyvybės draudimo veikloje nėra tokio didelio postūmio. Beveik visą draudimo brokerių pasirašytų įmokų rinkos dalį užima ne gyvybės draudimo veikloje pasirašytos įmokos. Gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų procentas nesiekia net 10. Taigi galima teigti, kad draudimo brokeriams perspektyvesnė veikla, bent jau kol kas, yra ne gyvybės draudimas.

 

IŠVADOS

Išnagrinėjus draudimo brokerių veiklą pasirinktose 16 Europos Sąjungos šalyse, buvo pastebėtos tokios tendencijos ir perspektyvos:

 • Didžioji dalis pasirinktų šalių draudimo brokerių daugiausia pasirašo draudimo įmokų ne gyvybės draudimo veikloje.
 • Gyvybės dalis daugumoje šalių užima mažąją dalį pasirašytų draudimo įmokų.
 • Be gyvybės ir ne gyvybės draudimo, draudimo brokeriai Suomijoje papildomai vykdo draudimą nuo nelaimingų atsitikimų darbe, Latvijoje – perdraudimo veiklą, Slovėnijoje – savanoriško draudimo veiklą.
 • Išnagrinėjus draudimo tarpininkų pasiskirstymą Belgijoje, galima teigti, kad didžiausią užima draudimo brokeriai. Jų dalis analizuojamais metais buvo didžiausią: rinkoje veikė 9138 draudimo brokeriai (kai tuo tarpu agentų buvo 8183, o agentų padėjėjų – 7439). Analizuojant turimą situaciją, galima pastebėti, kad draudimo tarpininkų skaičius krito 2006 metais. Šis kritimas nepalietė tik draudimo agentų padėjėjų. Nors draudimo brokerių skaičius ir sumažėjo, tačiau vis dėl to didžiausią draudimo tarpininkų rinkos dalį dar tebeturi draudimo brokeriai. Lyginant su 2005 metais draudimo brokerių turima rinkos dalis išaugo apie 1%.
 • Paanalizavus Olandijos draudimo brokerių veiklą gyvybės ir ne gyvybės draudimo srityje, galima pastebėti, kad Olandijos draudimo brokeriai sėkmingiau funkcionuoja gyvybės draudimo veikloje. Tačiau pasirašomų įmokų augimo perspektyvos matomos abiejose draudimo veiklose. Todėl galima teigti, kad draudimo brokerių veikla yra gana perspektyvi ir dar turi Olandijos draudimo rinkoje kur plėstis.
 • Iš  išnagrinėtos situacijos matyti, kad draudimo brokerių veikla Airijoje tapo mažiau paklausi vartotojų tarpe, kas sukėlė tiesioginę pasekmę – gaunamų pajamų mažėjimą. Galima teigti, kad padidėjęs draudimo brokerių skaičius, neatnešė pajamų didėjimo, bet, atvirkščiai, gautos pajamos iš draudimo veiklos sumažėjo.
 • Jungtinėje Karalystėje draudimo brokeriai daugiausia pasirašo draudimo įmokų bendrojo draudimo (arba ne gyvybės draudimo) veikloje. Vykdydami šią veiklą draudimo brokeriai pasirašo daugiau nei pusę visų pasirašomų draudimo įmokų. Mišraus ir gyvybės draudimo veiklos pasirašytos įmokos sudaro vos trečdalį visų pasirašytų įmokų. Galima teigti, kad draudimo brokeriams pelningiausia veikla yra ne gyvybės draudimo veikla, kadangi pasirašoma įmokų žymiai daugiau nei kitose draudimo veiklose kartu sudėjus.
 • Panagrinėjus Austrijos draudimo brokerių veiklą gyvybės ir ne gyvybės draudimo srityse, matomas pasirašytų įmokų augimas. Abejose veiklose ryškesnis augimas yra iki 2005 metų, o nuo 2005 metų pasirašytų draudimo įmokų suma truputį stabilizavosi.
 • Išnagrinėjus Suomijos draudimo brokerių pasirašytų draudimo įmokų procentinį kiekį, galima pastebėti, kad draudimo įmokų skaičius yra nukritęs. Lyginant su ankstesniais metais, 2006 metais pasirašytų draudimo įmokų sumą vėl pradėjo augti. Todėl galima daryti išvadą, kad draudimo brokerių veikla Švedijoje turėtų atsigauti ir vėl pradėti plėsti savo veiklą.
 • Čekijos draudimo brokerių rinkoje draudimo brokerių veikla yra paklausi tarp vartotojų. 2002 – 2005 metų laikotarpiu draudimo brokerių pasirašomų draudimo įmokų suma augo. Tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veikloje draudimo brokerių pasirašytų įmokų suma 2004 – 2005 metais laikėsi stabiliai, t.y. nebuvo ryškaus augimo
 • Draudimo brokeriai Estijoje sėkmingiau funkcionuoja ne gyvybės draudimo srityje. Nors pasirašytų draudimo įmokų suma didesnė ne gyvybės draudimo veikloje, tačiau didesnis augimas pastebimas gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų sumoje. Šioje veikloje pasirašytos draudimo įmokos išaugo apie 5 kartus, kai tuo tarpu ne gyvybės draudimo veikloje – 1,4 karto. Taigi galima teigti, kad didesnės perspektyvos draudimo brokerių veikloje šiuo metu Estijos draudimo brokeriai turi gyvybės draudimo veikloje.
 • Latvijos draudimo brokeriai pasirašo įmokų ne gyvybės draudimo veikloje. Nepaisant to, ryškesnis pasirašytų įmokų augimas matomas gyvybės draudimo ir perdraudimo veikloje. Šios dvi draudimo veiklos tampa vis perspektyvesnėmis tarp draudimo brokerių, kadangi pasirašomų įmokų suma didėja žymiai greičiau nei ne gyvybės draudimo veikloje.
 • Galima teigti, kad draudimo brokerių rinka yra mažėjanti Lenkijoje. Labiausiai neperspektyvi, pagal draudimo brokerių pasiskirstymą, veiklos šaka laikoma vien tik gyvybės draudimo veiklos vykdymas. Populiariausia draudimo brokerių veiklos šaka, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių, yra ne gyvybės draudimo veikla.
 • Draudimo brokerių skaičius Maltoje yra nuolat augantis, kas suteikia galimybę daryti išvadą, kad draudimo brokerių veikla šioje šalyje yra perspektyvi ir turi vietos kur plėstis. Iš pateiktų duomenų matyti, kad ypatingai auga draudimo brokerių kaip fizinių asmenų skaičius. Tuo tarpu draudimo brokerių kompanijos laikosi daugmaž stabiliai ir nekinta.
 • Galima teigti, kad draudimo brokeriai Slovakijoje pasirašo pakankamai daug draudimo įmokų. Tačiau pastebima tendencija, kad mažėja ne gyvybės draudime pasirašytų įmokų suma, o gyvybės draudime tuo tarpu pastebima atvirkštinė situacija: pasirašytų draudimo įmokų suma didėja. Todėl galima daryti išvadą, kad Slovakijos draudimo brokeriams šiuo metu perspektyvesnė veikla yra gyvybės draudimo veikla.
 • Slovėnijos draudimo brokeriai kasmet pasirašo vis daugiau gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų. Nors ir nestipriai, tačiau šioje veikloje matomas pasirašytų draudimo įmokų augimas. Tai reiškia, kad Slovėnijos draudimo brokerių klientai išreiškia paklausą šiems draudimo brokerių siūlomiems produktams. Savanoriško draudimo pasirašytų įmokų suma laikėsi stabiliai nagrinėjamu laikotarpiu. Galima teigti, kad tai nėra itin paklausus produktas, tačiau turi, kad ir ne didelę, savo rinkos dalį tarp visų draudimo brokerių pasirašomų įmokų.
 • Vengrijos draudimo brokeriams sėkmingesnė veikla 2006 metais buvo gyvybės draudimo veikla. Šios veiklos pasirašytų įmokų suma ženkliai pakilo ir net aplenkė ne gyvybės draudime pasirašytų įmokų sumą. Nors 2005 metai ne gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų suma stipriai lenkė gyvybės draudime pasirašytų įmokų sumą, tačiau 2006 metais išliko beveik nepakitusi ir laikėsi stabiliai, lyginant su gyvybės draudime pasirašytomis įmokomis.
 • Kaip galima pastebėti iš pateiktų duomenų, Bulgarijos draudimo brokerių pasirašomos gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklos įmokos buvo sparčiai augančios. Bendra pasirašytų įmokų suma 2005 metais siekė apie 56 mln. litų, tačiau per 2006 metų pirmąjį pusmetį pasirašytos draudimo įmokos siekė jau apie 40 mln. litų. Tai rodo, kad draudimo brokerių veiklą Bulgarijoje yra auganti ir perspektyvi.
 • Kaip matyti iš duomenų Rumunijos draudimo brokeriai efektyviai dirba  ne gyvybės draudimo srityje, tuo tarpu gyvybės draudimo veikloje nėra tokio didelio postūmio. Beveik visą draudimo brokerių pasirašytų įmokų rinkos dalį užima ne gyvybės draudimo veikloje pasirašytos įmokos. Gyvybės draudimo veikloje pasirašytų įmokų procentas nesiekia net 10. Taigi galima teigti, kad draudimo brokeriams perspektyvesnė veikla, bent jau kol kas, yra ne gyvybės draudimas.
 • Kaip matyti iš padarytų išvadų didžiausias perspektyvas ES šalių draudimo brokerių veikloje turi ne gyvybės draudimo veikla, kadangi pasirašomų įmokų suma yra žymiai didesnė, lyginant su gyvybės draudimo veikloje pasirašomomis įmokomis. Tačiau daugelyje šalių pastebima ryški pasirašomų draudimo įmokų augimo tendencija. Galima daryti bendrą išvadą, kad draudimo brokerių veikla ES šalyse yra paklausi ir perspektyvi.
Ankstesnis straipsnisDraudimas, jo esmė
Kitas straipsnisDraudimas Lietuvoje iki 1940 metų