DRAUDIMO KLASIFIKAVIMAS LIETUVOJE

Vis labiau Lietuvoje didėja automobilių skaičius, tuo labiau didindamas automobilių draudimo būtinybę. Automobilių draudimas – kitaip dar vadinamas kasko draudimu – tampa vis populiaresnis. Transporto priemonė draudžiama nuo sugadinimo ar sunaikinimo dėl avarijos, vagystės, nelaimingų atsitikimų ir trečiųjų asmenų nusikalstamos veikos. Sausumos transporto priemonių (Casko) draudimo sutartis galioja draudimo liudijime nurodytoje geografinėje teritorijoje Lietuvoje arba Europoje, kuri apima šių šalių teritorijas: Airija, Albanija, Andora, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bosnija – Hercogovina, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Gibraltaras, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jugoslavija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldova, Monakas, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusija (tik europinė dalis), San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Ukraina, Vengrija, Vokietija.

Transporto priemonių draudimo objektas
Draudimo objektas yra techniškai tvarkinga sausumos transporto priemonė, kuri yra užregistruota Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šiuo draudimu papildomai gali būti apdraudžiami draudėjo turtiniai interesai, kurie yra susiję su bet kokios papildomos įrangos, įmontuotos transporto priemonėje, sugadinimu, sunaikinimu ar dingimu dėl draudiminio įvykio. Taip pat draudimo objektu gali būti vairuotojo ir keleivių, važiuojančių apdrausta transporto priemone, sveikata ir gyvybė.
Draudimo sutarties sudarymas
Draudimo sutartis sudaroma rašytine forma, o jos sudarymas patvirtinamas draudimo išduodamu draudimo liudijimu (polisu). Be įprastinių draudimo sutarčių, gali būti sudaromos individualios draudimo sutartys, kuriose nurodomos individualios (nestandartinės) draudėjo pageidaujamos draudimo sąlygos. Prieš sudarydamas draudimo sutartį draudikas turi teisę apžiūrėti draudžiamą objektą, ir netgi savo lėšomis paskirti ekspertizę, kad būtų nustatyta tiksli draudžiamo objekto vertė.
Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai
Draudiminis įvykis yra transporto draudimas nuo sugadinimo ar sunaikinimo dėl avarijos, vagystės, stichinių nelaimių, nelaimingų atsitikimų bei trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos.
Nedraudiminiais įvykiais laikomi tokie įvykiai, kai:

žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;

apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

autoavarija, gaisras ar sprogimas įvyko dėl techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimo, kai ją naudoti draudžia kelių eismo taisyklės;

apdraustasis padarė autoavariją neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės;

transporto priemonė buvo pavogta palikus atidarytus langus, neužrakintas duris, neveikiant apsaugos nuo vagysčių priemonėms ar palikus joje jos registravimo dokumentus, raktelius, signalizacijos nuotolinio valdymo pultą, imobilizatoriaus raktus;

atsitikus įvykiui apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos, tuo pažeisdamas kelių eismo taisykles.

Draudimo sutarties nutraukimas
Draudimo sutartį galima nutraukti dar jai nepasibaigus. Draudimo sutartį galima nutraukti prieš terminą, jei po sutarties įsigaliojimo išnyksta galimybė įvykti draudiminiam įvykiui arba draudiminė rizika išnyksta dėl aplinkybių, kurios yra nesusijusios su draudiminiu įvykiu. Tokiu atveju, draudikui priklauso dalis draudimo įmokos, kuri yra proporcinga draudimo sutarties galiojimo terminui. Kai draudimo sutartis yra nutraukiama draudiko reikalavimu, nes draudėjas iš esmės pažeidė draudimo sutartį, draudėjui draudimo įmokos yra negrąžinamos. Esant analogiškai draudiko kaltei, draudėjui yra grąžinamos jo sumokėtos einamųjų draudimo metų draudimo įmokos.

Ankstesnis straipsnisNE GYVYBĖS DRAUDIMO SUTARTYS
Kitas straipsnisPrivalomasis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas