Ne gyvybės draudimo šakai yra priskiriamos šios draudimo grupės:

 1. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
 2. draudimas ligos atveju;
 3. sausumos, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas;
 4. geležinkelio transporto priemonių draudimas;
 5. skraidymo aparatų draudimas;
 6. laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas;
 7. vežamų krovinių draudimas;
 8. turto (išskyrus 3-7 punktus) draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų;
 9. turto draudimas nuo kitų rizikų (išskyrus 8 punktą);
 10. su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas;
 11. su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas;
 12. su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas;
 13. bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;
 14. kredito draudimas;
 15. laidavimo draudimas;
 16. finansinių nuostolių draudimas;
 17. teisinių išlaidų draudimas;
 18. pagalbos draudimas;
Ankstesnis straipsnisDRAUDIMO SUTARTIES SAMPRATA
Kitas straipsnisAutomobilių draudimas