Lietuva – absoliuti šviesolaidinio interneto plėtros lyderė Europoje

1. Asmenys, kurie naudojosi internetu 2005 m. pirmąjį ketvirtį, pagal amžių

Visi 15–74 metų amžiaus respondentai iš jų:
15–24 metų 25–34 metų 35–44 metų 45–54 metų 55–64 metų 65–74 metų
Asmenys, kurie naudojosi internetu Visi apklaustieji atitinkamoje amžiaus grupėje.  Apklausta 160 asmenų. 71 35 26 18 8 2

 

2. Asmenys, kurie naudojosi internetu 2005 m. pirmąjį ketvirtį, pagal užimtumą

Visi apklaustieji atitinkamoje grupėje – 100, procentais

Visi 15–74 metų amžiaus respondentai iš jų:
dirbantys pensininkai mokiniai, studentai kiti
Asmenys, kurie naudojosi internetu 100 25 4 60 11

 

3. Asmenų, kurie naudojosi internetu, pasiskirstymas pagal naudojimosi dažnumą 2005 m. pirmąjį ketvirtį

Procentais

Visi 15–74 metų amžiaus respondentai iš jų:
dirbantys mokiniai, studentai
Naudojosi internetu:
kasdien 60 25
bent kartą per savaitę, bet ne kasdien 29 64
bent kartą per mėnesį, bet ne kas savaitę 9 9
rečiau negu kartą per mėnesį 2 3

 

4. Namų ūkiai, kurie naudojasi internetu namuose

Procentais

Visi namų ūkiai Mieste iš jų: Kaime
5 didžiuosiuose miestuose kituose miestuose
Namų ūkiai, kurie naudojasi internetu namuose 20,6 5,2 33,9 20,3 17
Prietaisas, per kurį jungiamasi prie interneto (procentais nuo namų ūkių, kurie naudojasi internetu namuose)
stalinis kompiuteris 91,8 92,5 92,0 93,8 82,8
nešiojamasis kompiuteris 8,0 8,6 11,1 1,9
mobilusis telefonas 8,0 6,9 4,6 12,9 23,4

Išvados

Šiais laikais labai pažengusios technologijos , todėl vis daugiau atsiranda žmonių , kurie naudojasi mobiliais telefonais ir internetu. Seniau tokius dalykus leisti galėjo tik pasiturintys asmenys. Šiais laikais dabar tai jau tapo kasdienybe ir būtinybe. Internetas naudingas, nes jame galima susirasti daug svarbios informacijos ir daugiau sutaupyti laiko negu ieškant bibliotekoje. Mobilūs telefonai naudingi , nes, bet kurioj vietoj esant būtų galima susisiekti, apmokėti įvairias sąskaitas ir t.t. Jis taip pat atlieka ir kitokių funkcijų , kurios mums naudingos , bet mobilūs telefonai yra žalingi , ypatingai sergantiems širdies ligomis , o mobilių telefonų ryšio antenų skleidžiamos radijo bango gali kenkti sveikatai , todėl juos patartina statyti toliau nuo gyvenviečių.

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here