Žaliosios kortelės sistema veikia tokiu būdu:

  1. Kiekvienos valstybės draudikai, vykdantys transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą, narystės pagrindu įsteigia taip vadinamą „šalies draudimo biurą“. Visus atskirų šalių biurus vienijantis organas buvo įkurtas Londone ir pavadintas „Biurų taryba“.
  2. Kiekvienos šalies draudimo biuras atlieka dvi funkcijas:

–          kaip „mokantis biuras“ jis išduoda savo nariams, t.y. draudikams, tarptautinio galiojimo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo korteles – žaliąsias korteles, kurie jau patys atsako už šių kortelių pardavimą savo klientams, t.y. į užsienį vykstantiems draudėjams.

–          kaip „tiriantis biuras“ kiekvienos šalies draudimo biuras tiria iš užsienio atvykusiems ir turintiems galiojančią žaliąją kortelę, vairuotojams iškeltų civilinės atsakomybės ieškinių pagrįstumą. Biuras reguliuoja iš užsienio atvykusio vairuotojo tretiesiems asmenims padarytus nuostolius pagal šalyje galiojančius įstatymus, t.y. laikydamas, kad užsienio vairuotojas buvo apdraudęs transporto priemonės civilinę atsakomybę pagal šalies įstatymų numatytus minimalius atsakomybės draudimo reikalavimus.

  1. Žalioji kortelė prilygsta lankomoje šalyje išduotai bei pagal tos šalies įstatymus sudarytai transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai.
  2. Pasirašydamas dvišalę sutartį vienos šalies mokantis biuras garantuoja, kad kitos šalies tiriančio biuro išlaidos bus atlygintos.

Kiekvienos šalies biuras, kaip mokantis biuras, atsako už tai, kad šalies biurui priklausanti draudimo įmonė atlygintų kitos šalies tiriančiam biurui už šios draudimo įmonės apdrausto asmens užsienyje padarytą žalą bei kitas su draudiminio įvykio tyrimu susijusias išlaidas. Šalies biuras kaip mokantis biuras, yra įsipareigojęs padengti tiriančiojo biuro išlaidas, jei biurui priklausanti draudimo įmonė nebus pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų.

Kiekvienos šalies biuras, kaip tiriantis biuras, prisiima visą atsakomybę už užsienio vairuotojo tretiesiems asmenims padarytų nuostolių kompensavimą pagal toje šalyje galiojančius įstatymus. Už tiriančiojo biuro išlaidų, susijusių su draudiminio įvykio reguliavimu, kompensavimą yra atsakingas užsienio šalies mokantysis biuras.

Žalioji kortelė yra transporto priemonės civilinės atsakomybės, pagal esamoje šalyje galiojančius įstatymus draudimo liudijimas. Ji neapima nei bendrosios civilinės atsakomybės draudimo, nei transporto priemonių (kasko) draudimo, nei kitų transporto priemonių liečiančių draudimo rūšių.

Teisę išduoti žaliąją kortelę turi tik šalies draudimo biurui priklausančios draudimo įmonės. Kiekvienos šalies draudimo biuras turi teisę reikalauti iš savo narių įsipareigojimų įvykdymo garantijų, kurių nepateikus, žaliosios kortelės gali būti neišduodamos. Papildomų garantijų reikalavimas nėra tarptautinis susitarimas ir priklauso nuo atskirose šalyse galiojančių civilinės atsakomybės įstatymų bei kiekvienos šalies draudimo biuro sprendimo.

Ankstesnis straipsnisTRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMAS
Kitas straipsnisPrivalomojo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sistema