vertimai Vilniuje

4) Pažodiniai vertalai – klaidos, kai atsisakoma įprastinio bendraties ir kitų veiksmažodinių formų vartojimo: Pradėkite nuo labiausiai defektuotų lapų sutvarkymo – pirmiausia sutvarkykite labiausiai sugadintus lapus; Paskui pradėkite vandens keitimą – keisti vandenį; Elektra grojant duoda būdingą traškėjimą – griežiant sukelia traškesius; Paskui apribokite lesinimą iki 2 kartų per dieną – imkite lesinti; Po didelio skalbimo, po kelioninių ryšulių pakavimo – ilgai skalbus, pakavus ryšulius; Nusikalstamos veiklos koordinavimas vykdomas – nusikalstama veikla derinama, koordinuojama vieno ar kelių asmenų; reikalauja reabilitacijos ir jų teisių atstatymo – reikalauja, kad būtų grąžintos jų teisės; kalba eina apie bendrininkavimo išreiškimą – kalbama apie bendrininkavimo nusakymą, apibūdinimą terminu ,,organizuotas nusikalstamumas”; mane labai neramina asmens teisė į privatumą – man labai kelia nerimą privatumo, neliečiamybės teisė.

Veiksmažodinių daiktavardžių – abstraktų perteklius sunkina kalbą, dažnai daro ją nebesuprantamą, griozdišką, nestilingą, stumia iš kalbos gyvesnius, įtaigesnius veiksmažodžius, frazes padaro ilgesnes, neretai sukelia neaiškumų, dviprasmybių. Galima pasakyti ir paprasčiau, vienu veiksmažodžiu ar kitokiu žodžių junginiu: Visi tie įvykiai reikalauja ne vien tradicinio suėmimo ir nusikaltėlių teisimo – kaip įprasta, suimti ir teisti nusikaltėlius; Po teisinės sistemos reformos metmenų priėmimo – priėmus teisinės reformos metmenis; turtingi rusų pabėgėliai, kurie yra puikūs taikiniai pinigų prievartavimui – prievartautojams. Jis, prieš šito nusikaltimo padarymą, nurodė minėto buto adresą – prieš padarydamas nusikaltimą; bendrininkavo buto plėšime – plėšiant butą; padarė galvos sumušimą – sumušė galvą; atsakomybė už nusikaltimo slėpimą – atsakomybė už slepiamą nusikaltimą; melagingų parodymų davimas – davė melagingus parodymus; nusikaltimo nepranešimas – nepranešė apie nusikaltimą; kelių nusikaltimų padarymas – keli padaryti nusikaltimai. Suprantama, teisės kalba turi būti oficiali, dalykiška, bet oficialumą nebūtina reikšti perdėm kanceliariškais sakiniais: Prašau užtikrinti trūkumų pašalinimą, reikiamą ištyrimą, teisėtą bylos eigos išsprendimą – pasirūpinti, kad būtų.

Kartais pakanka tik atsisakyti priesagos –imas ir palikti veiksmažodį ar jo formą: Kiekviena šeima, smulkus verslininkas, pradedąs ūkininkavimą (ūkininkauti), gali tikėtis paskolos. Aš kviečiu žmones, sugebančius, bet neturinčius Registro pripažinimo (pripažinto, pripažįstamo) pažymėjimo, jį įsigyti. Organizacija renka duomenis iš įvairių pasaulio šalių ir parengia jūros užterštumo įvertinimą (įvertina jūros užterštumą). Priėmimas į darbą ir atleidimas vykdomas (priimama į darbą ir atleidžiama).

5) Verčiant pažodžiui iš anglų kalbos, pasitaiko ir būdvardžių vartojimo klaidų. Kai jie daromi iš tarptautinių žodžių, priesaga –inis nereikalinga: vadinamoji objektyvinė (objektyvioji) kaina išvedama; kainas, pavadintas normalinėmis (normaliosiomis). Ši priesaga netinka ir sudurtiniuose žodžiuose: Palankus metas sėti burokėlius ir kitas šakniavaisines (šakniavaises) daržoves.

6) Naudininko klaidos. Naudininkas nevartotinas tikslui reikšti: Kirvis rąstų tašymui (rąstams tašyti); malkos mėsos rūkymui (mėsai rūkyti); Vizitas pasitarnaus (bus naudingas) abiejų šalių santykių tobulinimui (santykiams tobulinti); 4 mėnesių nepakanka pilnam sveikatos ir jėgų atstatymui (sveikatai ir jėgoms visiškai atgauti); trūksta specialių įtaisų metalo pjaustymui ir jo kraštų paruošimui (metalui pjaustyti ir jo kraštams sutvarkyti, nudailinti); privalėjome atituštinti (ištuštinti) įmonę kitų laivų priėmimui (kitiems laivams priimti); Salietra maistinė naudojama mėsos produktų, šaldytos picos, sūrių, silkių sūdymui – vartojama mėsos produktams, šaldytai picai, sūriams, silkėms sūdyti; Naudojamas daržovių aromatizavimui – vartojamas daržovėms aromatizuoti; gali būti naudojami įtrynimui prieš kepimą, troškinimą, taip pat padažo paruošimui – galima įtrinti ruošiant padažą. Intensyviai buvo ruošiama norminė bazė savarankiškam prokuratūros funkcionavimui (prokuratūrai savarankiškai dirbti, funkcionuoti, Lietuvos Respublikos įstatymų įvertinimui praktikoje (įstatymams praktiškai įvertinti). Nukreipdamas savo bendrininkų veiklą nusikaltimų, numatytų BK, padarymui (savo bendrininkus padaryti nusikaltimus, numatytus…).

Nevartotinas ir naudininkas su veiksmažodžiu susitarti ir jo vediniu susitarimas – esame įpratę susitarti dėl ko, o ne susitarti kam: Susitarimas nusikalstamai veiklai (dėl nusikalstamos veiklos) nėra tolygus susitarimui konkretaus nusikaltimo padarymui (padaryti konkretų nusikaltimą); išankstinis susitarimas nusikaltimams vykdyti buvo tik tarp 2 asmenų (iš anksto susitarę padaryti nusikaltimą buvo tik 2 asmenys).

7) Kai kada tokiuose junginiuose pavartojama bendratis, o ne veiksmažodinis daiktavardis, bet nekreipiama dėmesio į tai, kad viso junginio paskirties ar tikslo reikšmė turėtų būti nusakoma  kito žodžio naudininku, nors vienas veiksmažodis to naudininko ir nereikalauja: Nuomuodavo laivus gabenti krovinius ir keleivius (kroviniams ir keleiviams gabenti).

8) Itin dažnos veiksmažodinių daiktavardžių vietininko klaidos: Lietuva dalyvavo tarptautiniame pakrantės valyme (pakrantės valymo renginyje); Pagrindiniame, grafo vaidmenyje lig šiol matėme (vaidmenį lig šiol atlikdavo); Jie įgyvendina bendrus veiksmus teisės pažeidimų profilaktikoje ir atsakomybės teisės pažeidėjams taikyme arba dalyvauja šių klausimų sprendime (Jie bendrai rūpinasi teisės pažeidimų profilaktika ir atsakomybės teisės taikymu pažeidėjams…arba dalyvauja sprendžiant, nagrinėjant, gvildenant šiuos klausimus; kai nagrinėjami…šie klausimai).

9) Dažnai be reikalo daromi ilgi dalyviniai ypatybių pavadinimai: atsiperkamumas, neišsipagiriojamumas, prisitaikomumas, kai turime savus nuo seno vartojamus žodžius: atsipirkimas, neišsipagiriojimas, taikymas, tikimas. Veiksmų bei ypatybių pavadinimai bedaromi tik su priesaga – imas / -ymas ir –umas. Be abejo, tai pačios dariosios tų reikšmių daiktavardžių priesagos, bet pvz., norint parodyti, kad kalbama apie veiksmo atlikimo būdą, geriausia žodį daryti su priesaga – sena. Pvz., ne arklio bėgimas, bet jo bėgsena.

10) Ne visada taisyklingai vartojami dalyviai, pusdalyviai, padalyviai. Veikiamasis būtojo kartinio laiko dalyvis reiškia veiksmą, vykusį anksčiau negu pagrindinis sakinio veiksmas. Kartais dalyviu nusakoma tai, kas įvyko po pagrindinio sakinio veiksmo ir mintis pasidaro nelogiška: Lygių neturėjo klaipėdiečių pora Romas ir Vida, tapę (ir tapo) čempionais; Firmos prezidentas pakvietė žurnalistus užsukti į ,,Lują” kiekvieną ketvirtadienį, pažadėjęs (ir pažadėjo) sumokėti pusę jų vakarienės sąskaitos.

Pusdalyvis nurodo tuo pat metu vykstantį to paties veikėjo veiksmą, o jei taip iš tikrųjų nėra (veiksmai eina vienas po kito) – klaida: Finale Ramūnas užtikrintai (gerai, puikiai) žaidė, įveikdamas (įveikė) visus varžovus ir tapo asmeninių varžybų čempionas (čempionu).

Bet daugiausiai padalyvio klaidų: Ar galės jis įforminti vizą pervažiuojant (pervažiuodamas; važiuodamas per) sieną; Jūreiviui paliekant (paliekančiam) laivą; Jam pačiam prašant (jo paties prašymu) suteikti atostogas.

11) Verčiant pažodžiui – tiesiog atsisakoma savų, senai vartojamų žodžių: sausros periodu – sausros metu; reikiamu momentu – prireikus; parkuoti automobilį – pastatyti automobilį; skudurėlis indams plauti – mazgotė; skudurėlis dirbančiojo veidui apsisaugoti – veido skudurėlis, antveidis; vaisių nuėmimo įrankis – skintuvas; kirpimo peiliai – žirklių geležtės; krūtininis gręžtuvas – alkūninis gręžtuvas; kritusių gyvulių lavonai – gaišena, stipena; grūdų malūnas – malūnas; miltų malūnas, šiaudų čiužiniai, medinės lentos, lauko tenisas, juodžemio žemė, gatvių šaligatviai, miško mediena. Verčiant pažodžiui, prilipinama daug bereikalingų žodžių.

Ypač netinkami žodžių junginiai su veiksmažodžiu naudoti: naudoti vitaminus, rašalą, skudurėlius, skaitmenis, lopetėlę;

dalyvauti – ypač farmacininkų kalboje: kobaltas dalyvauja kraujo gamyboje; geležis dalyvauja raudonų kraujo kūnelių gamyboje; kalcis – dalyvauja kaulų ir dantų vystymęsi;

padaryti: padarykite skylę atsuktuvu ar plaktuku, uždarykite rankinuką ir t.t.

Ankstesnis straipsnisVertimas ir sakinio struktūra
Kitas straipsnisVertimo kelias Lietuvoje

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here