Vairavimo velkant ypatumai

Vilkimas — sudėtingas manevras. Ne visi vairuotojai moka vairuoti velkamąją transporto priemonę. Velkama dažniausiai tuo atveju, kai norima sugedusią transporto priemonę pervežti į stovėjimo ar remonto vietą. Yra trys pagrindiniai vilkimo būdai: iš dalies uždėjus, standia vilktimi, lanksčia vilktimi.

Motorinių transporto priemonių vilkimo būdai: a – lanksčia vilktimi; b – standžia vilktimi; c – užkėlus ant vežiinėlio; d – užkėlus ant vilkimo platformos.

Iš dalies uždėjus velkamos transporto priemonės, kurių vienos ašies ratai dėl įvairių priežasčių nesisuka. Toks vilkimas užtirina, kad velkamoji transporto priemonė važiuotų tiksliai velkančiosios vėžėmis, Tą pačią funkciją atlieka ir standi vilktis, tik ja paprastai velkamos transporto priemonės su sugedusiais stabdžiais, kurių ratai nepažeisti ir sukasi.

Lanksti vilktis turi buti tvirta, nesumazgyta. Lanksčios vilkties ilgis – 4 – 6 m. Kad ji geriau matytųsi, reikia kas 1 m pažymėti družuota vėliavėle ( baltai raudonomis įstrižomis 5 cm pločio juostelėmis. Lanksčia vilktimi velkamos transporto priemonės su tvarkingu vairo mechanizmu ir veikiančiais stabdžiais, garso signalas. Pagrindinė taisyklė velkant – važiuoti reikia taip, kad vilkties lynas visada būtų įtemptas. Pradedant važiuoti, velkančiojo automobilio vairuotojasturi pajudėti sklandžiai, leisdamas praslysti sankabai, mažais variklio apsisukimais. Pirmiausia įtempiamas vilkties lynas ir tuomet, kai variklio sūkiai dėl apkrovos ima mažėti, padidinamas kuro tiekimas ir sklandžiai atleidžiamas sankabos pedalas. Įsibėgėti kiekviena pavara taip pat reikk sklandžiai, be trūkčiojimų, pavaras perjunginėti greitai.

Velkamojo automobilio vairuotojas turi atidžiai sekti velkančiojo veiksmus ir laiku į juos reikiamai reaguoti. Stabdžio pedalą reMa atleisti palaipsniui, kad vilkties lynas galėtų įsitempti. Velkamasis automobilis turėtų važiuoti šiek tiek arčiau kelio centro, kad vairuotojas galėtų geriau matyti, kas dedasi priešais velkantįjį automobilį.

 

Velkamojo automobilio vairuotojo matymo zona: a – be persislinkimo; b – su persislinkimu į kairę

Velkant negalima staigiai stabdyti nė vienam iš poroje važiuojančių automobilių. Prireikus stabdyti, velkantytis turi „pasignalizuoti“ antrajam vairuotojui lengvai paspausdamas stabdžių pedalą, kad užsidegtų „stop“ žibintai, ir tik po to intensyviau stabdyti. Velkamojo automobilio vairuotojas privalo sekti, kad vilkties lynas nepakiptų ir nepakliūtų po velkamojo automobilio ratais. Norint išlaikyti lyną įtemptą, galima velkamajį automobilį pristabdyti varikliu, kai degimas išjungtas.

Velkant dažniausiai pasitaiko tokie eismo įvykiai: išvažiavimas velkamajai transporto priemonei iš velkamosios vėžiųį dešinę pusę, kliudomos stovinčios transporto priemonės, einantys žmonės; išvažiavimas į kairę – susiduriama su iš priekio atvažiuojančiomis transporto priemonėmis.

Velkančiosios transporto priemonės vairuotojasl lenkė, esant per mažam lenkimo atstumui, todėl velkamoji transporto priemonė 2 nespėjo grįžti į savo eismo juostą – susidūrė su iš priekio važiuojančiu transportu.

. Velkančioji transporto priemonė 1 posūkius turi daryti didesniu spinduliu, kad velkamoji transporto priemonė 2 neužvažiuotų ant kliūčių.

Velkamojo automobilio vairuotojas turi kartoti velkančiojo rodomus posūkio signalus, abu automobiliai turi būti pažymėti pagal KET reikalavimus, neviršyti velkant leistino maksimalaus greičio. Taip pat velkant būtina atsižvelgti į tai, kad dviejų vilktimi sujungtų automobilių posūkio spindulys žymiai didesnis nei pavienio automobilio.

Velkamojo automobilio vairuotojas visą laiką turi stebėti velkantyį automobilį ir žiūrėti, kad vilktis neliestų kelio dangos, ojai atsipalaidavus truputį pristabdyti.

Velkančiojo automobilio vairuotojas kas 5 – 10 s turi pasižiūrėti į veidrodėlius, vilkimą. Per plikledį vilkti lanksčia vilktimi draudžia.

Velkant standžia vilktimi turi būti tvarkingi velkamojo automobilio stabdžiai ir vairo mechanizmas. Standi vilktis – 75 – 100 mm skersmens nmetalinis vamzdis, kurio ilgis siekia ir iki

4 m . Vamzdžio galuose įtaisytos kilpos vilkčiai užkabinti. Velkant standžia vilktimi labai padidėja stabdymo kelias, todėl stabdyti reikia pradėti anksčiau negu važiuojant vienam automobiliui.

Velkant automobilį standžia vilktimi neturi būti sugedę velkamojo automobilio stabdžiai. Jeigu stabdžiai isugedę, tai velkamojo automobilio svoris ne gali būti didesnis kaip pusę velkančiojo automobilio svorio.

Transporto priemonė su sugedusiu vairo mechanizmu ( priekiniu tiltu, ratų būgnais ) velkama tik užkėlus jos priekį ant vežimėlio arba vilkiko platformos. Tokiu būdu velkama ir kai nėra velkamojo automobilio vairuotojo.

Velkant priekį užkėlus ant vežimėlio, velkamasis automobilis patikimai pritvirtinamas. Reikia atsiminti, kad velkant pablogėja velkamojo automobilio vairuotojo matomumas.

Posukiuose, velkant lanksčia vilktimi, reikia žiūrėti, kad vilktis nesugadintų velkamojo automobilio radiatoriaus grotelių.

Ankstesnis straipsnisVažiavimas esant rūkui ir Važiavimas keliais su gruntine danga
Kitas straipsnisLietuvos stiklo pramonės raida po 1957 m. ūkio reformos

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here