Plastikiniai langai
Plastikiniai langai

2.1. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Išorinių UAB „Langai“ veiklą veikiančių aplinkybių ir veiksnių yra daug, taigi apžvelgti viską ne visada realu.

Aplinka yra veiksnių, esančių už organizacijos ribų- šalies ekonomikos, socialinės ir politinės raidos tendencijų, technologinių galimybių ir konkurencijos visuma. Aplinkos permainos neišvengiamos.

Išorės veiksnių analizės procese nustatomi ir ištiriamo organizacijos išorinės aplinkos veiksniai bei įvertinamas jų galimas poveikis strateginiai veiklai bei organizacijos sėkmei. Išorės veiksnių analizė apima ne tik esamų veiksnių tyrimą, bet ir tų veiksnių kitimo tendencijų išaiškinimą, siekiant numatyti verslo galimybes ir grėsmes, slypinčias išorinės aplinkos permainose.

Tai darydama organizacija įgyja realų pranašumą, nes parengia keletą priimtinų sprendimų ir atmeta tai, kas neatitinka galimybių.

Tiek vidaus, tiek išorines įmonės plėtros galimybes įtakoja išoriniai veiksniai. Todėl norint įvertinti įmonės išorinę aplinką, būtina atsižvelgti į ekonominius, politinius, technologinius, socialinius, gamtinius bei konkurencinius veiksnius.

2.1.1 EKONOMINĖS APLINKOS ĮVERTINIMAS

Ekonominiai veiksniai yra susiję su šalies bei pasaulio ūkio, kuriame įmonė veikia, kryptimi. Todėl kiekviena įmonė būtinai turi žinoti ekonominę padėtį. Analizuojant ekonominę aplinką, atsižvelgiama į tokius rodiklius, kaip BVP, nedarbo lygis, infliacija, tarptautiniai santykiai.

Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra pagrindinis šalies ekonomikos kiekybinis vertinimo rodiklis. BVP rodo šalies padėties gerėjimą ar blogėjimą. Lietuvos BVP per 1996-­2004 metus išaugo 4,7 karto. Atitinkamai didėjo vienam gyventojui tenkanti BVP dalis. LR Statistikos departamento duomenimis, BVP 2003 m. palyginti su 2002 m., išaugo 9,1 proc.

Labai svarbus ekonomikos reiškinys yra infliacija. Nežymus infliacijos kitimas yra natūralus reiškinys ir pavojaus šalies ekonomikai nekelia, nes kainų lygis kinta nežymiai ir perkamoji galia nemažėja.

Tai turi įtakos pirkėjų elgesiui. Esant žemai infliacijai, kai perkamoji galia yra gana aukšta, perkami kokybiškesni, ilgesni laiką tarnaujantys gaminiai. Tai palanku UAB „Langai“, nes jos prekės yra aukštos kokybės. Langai ir durys praktiški, ekonomiški, ilgaamžiai, lengvai prižiūrimi, atsparūs bet kokiems orams.

 

2.1.2 POLITINĖS – TEISINĖS APLINKOS ĮVERTINIMAS

Politinė – teisinė aplinka apima visuomenės politinių struktūrų veiksmus ir teisės aktus. Politiniai veiksniai nubrėžia įmonės veiklos reguliavimo ribas ir pagrindžia teisinius pamatus. Todėl įmonės planams, plėtroms galimybėms svarbi politinių veiksmų kryptis ir pastovumas.

Politikos ir teisės įtaka yra skatinanti ir ribojanti, pasireiškianti per teisės aktų veikimą ir politinių įvykių padarinius.

UAB „Langai“ ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Ji veikia vadovaudamasi LR įstatymais, bendrovių įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais.

Didelę įtaką įmonei turi mokesčių sistema. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema su 20 įvairių mokesčių ir daugybe jų išimčių ir lengvatų, gausybe diferencijuotų tarifų ir ne visiškai aiškia jų apskaičiavimo tvarka, sudaro prielaidas kištis į visas žmonių veiklos sritis .

Vienas iš didžiausių LR įstatymų trūkumų – jų nestabilumas. Jie yra dažnai keičiami ir papildomi, o tai labai atsiliepia įmonėms, jų tarpe ir UAB ”Langai”.

 

POLITINĖ-TEISINĖ APLINKA

                                                                                      1 lentelė

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1. Galimybė bendradarbiauti su užsienio šalimis2. Kai kurių įstatymų palankumas įmonei.3. Sumažėjęs pelno mokesčio tarifas didina įmonės grynąjį pelną.

 

1. Besikeičiantys įstatymai gali turėti neigiamos įtakos įmonei.2. Nėra ribojamas tokios veiklos verslo įmonių įėjimas į rinką, dėl to yra daug konkurentų

 

2.1.3 KONKURENCINĖS APLINKOS ĮVERTINIMAS

 

Konkurencijos analizė – tai vienas svarbiausių analizės objektų. Konkurencinio pranašumo įgijimas yra pagrindinė įmonės strategijos sudedamoji dalis.

UAB „Langai“ savo pasirinktoje rinkoje nėra vienintelė. Tų pačių pirkėjų poreikiais rūpinasi bei siekia juos patenkinti ir kitos įmonės. Todėl atkakliausia konkurencija ir vyksta tarp įmonių, siūlančių panašų produktą, paslaugą, tai yra tarp tiesioginių konkurentų.

Įmonių, prekiaujančių langais ir durimis, tiek K1aipėdos mieste, tiek visoje Lietuvoje yra be galo daug. Todėl rinkoje vyksta nuolatinė konkurencinė kova dėl vartotojų pritraukimo

Sėkmingai konkurencijai didelę įtaką turi gaminio kokybė. Žinant šių dienų išprususio vartotojo poreikį kokybei, tai svarbus faktorius prieš daugumą kitų firmų. Dauguma tokių firmų pateikia rinkai ne tokį gaminį, koks turėtų būti. Paprastai stengdamiesi sumažinti išlaidas, jie naudoja ne pačias kokybiškiausias medžiagas. o kokybė priklauso ne tik nuo technologijų, bet ir nuo medžiagų. UAB „Langai“ gaminių kainos nėra labai aukštos ir nėra žemos.

 

KONKURENCINĖ APLINKA

2 lentelė

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS

1. Suformuotas pastovių klientų ratas teikia pranašumą konkurencinėje kovoje.2. Platus siūlomų gaminių asortimentas nuolat plečia potencialų klientų ratą.3. Konkurencija skatina tobulėti1. Auganti panašių firmų konkurencija verčia įmonę savo pozicijų rinkoje išlaikymui skirti vis daugiau lėšų.2. Panašius produktus gamina ir kitos įmonės3. Didėjantis konkurentų spaudimas
Ankstesnis straipsnisUAB „Langai” MISIJA IR TIKSLAI
Kitas straipsnisUAB „Langai” VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here