Solveiga Buožiūtė
Solveiga Buožiūtė

Daromas teigiamas poveikis regionų ir šalies raidai, lyderystės pavyzdys kitoms institucijoms,  geriausios šalyje laboratorijos ir pasaulinio lygio tyrimai. Tokius įvertinimus Kauno technologijos universitetui (KTU) skyrė aukštąją mokyklą vertinę užsienio ir Lietuvos ekspertai.

Šį KTU vertinimą, kuriuo Universitetui suteikta akreditacija 6 metams, inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir organizavo Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC).

Tarptautinio institucinio vertinimo tikslai – sukurti prielaidas Universiteto veiklai gerinti, skatinti jo kokybės kultūrą, informuoti visuomenę apie veiklos kokybę ir teikti rekomendacijas dėl jo veiklos plėtros.

Vadovaujama Ericho Hoedlo, buvusio Graco technologijų universiteto rektoriaus ir Europos mokslo ir menų akademijos viceprezidento, šešių ekspertų grupė dalyvavo daugybėje susitikimų su visa akademine bendruomene, lankėsi ir apžiūrėjo Universiteto infrastruktūrą.

Jie vertino strateginį valdymą, studijas ir mokymąsi visą gyvenimą, mokslo ir meno veiklą bei poveikį regionų ir visos šalies veiklai. ekspertai savo ataskaitoje vieningai teigė, kad iš Universiteto galėtų pavyzdį galėtų imti bet kuri organizacija.

Tarsi sveikatos patikrinimas

KTU Strateginio planavimo ir kokybės departamento direktorė Solveiga Buožiūtė sako, kad teigiamas universiteto įvertinimas formaliai reiškia galimybę jam ir toliau veikti.

„KTU įvertintas teigiamai. Tai reiškia, kad esame akredituoti 6 metams. Universitetai, sulaukę neigiamo įvertinimo, yra vertinami pakartotinai po 3 metų. Ekspertų komisijos pateiktos išvados, rekomendacijos ir įžvalgos parodė stipriąsias ir tobulintinas KTU puses“, – sako direktorė.

S. Buožiūtės teigimu, šis vertinimas – itin naudingas ir aktualus Universitetui, mat galima aiškiai pamatyti, ką Universitete darome gerai, kam reiktų skirti daugiau dėmesio, o kartu įvertinti ką pavyko pasiekti per šešerius metus.

„Pavadinčiau šį vertinimą tarsi Universiteto sveikatos patikrinimu. Į jį buvo įtraukta visa KTU bendruomenė, kuri įsivertino save, o tuo pačiu gautos ir objektyvios išvados iš užsienio ekspertų“, – sakė ji.

Direktorė pabrėžė, kad nors ir daugeliui Lietuvos aukštųjų mokyklų suteiktas teigiamas vertinimas, džiugu tyrimo išvadose skaityti pagiriamuosius sakinius Universitetui..

„Tai, ką ekspertai mums patarė tobulinti, jau šiandien yra tapę atskirais intensyviai vystomais projektais arba veiklos prioritetais. Džiugu, kad ekspertų nuomonė sutapo su Universiteto strategija, ką reikia toliau daryti. Tai reiškia, kad judame teisinga linkme“, – sakė S. Buožiūtė.

Veidą pakeitė Atsinaujinimo programa

Ekspertų grupė rado daug gerosios praktikos pavyzdžių ir kompetencijų visose vertintose srityse.

Vertindami strateginį valdymą, KTU jie išskyrė kaip veiksmingos lyderystės pavyzdį. Pasak jų, Universitete lyderystei sudaromos sąlygos ir tam padeda stipri vadovybės komanda, turinti aiškų tikslą ir kryptį.

Taip pat išskirta turto valdymo strategija, orientuota į naujus mokymosi metodus. Bene geriausias tokios strategijos pavyzdys – KTU vienas pirmųjų iš aukštųjų mokyklų pasiekė, kad būtų leista parduoti nenaudojamas patalpas, o gautas lėšas investuoti į tolimesnę Universiteto plėtrą.

Pabrėžta, kad Atsinaujinimo programa padarė didelę įtaką Universiteto vystymuisi. Jos dėka, KTU dabar gali greitai reaguoti į išorinius veiksnius, o restruktūrizacija taip pat lėmė aktyvesnę studijų ir mokslinių tyrimų partnerystę.

Nors ir susidūręs su dideliais iššūkiais, KTU išlaikė stabilų studentų skaičių ir pastaraisiais metais priėmė šiek tiek daugiau studentų nei buvo užsibrėžęs. Pabrėžta, kad studentai KTU turi balsą – į jų nuomonę atsižvelgiama rimtai, studentų atstovavimas palaikomas ir yra veiksmingas visuose lygmenyse.

KTU „Santakos“ slėnio laboratorijos – geriausios šalyje

Ekspertai, vertindami studijų ir mokymosi visą gyvenimą sritį, buvo nustebinti KTU studentams teikiamų paslaugų profesionalumu.

Pasak jų, administracinė, techninė parama, paslaugos studentams yra gerai organizuotos, siūloma labai profesionali pagalba, kurią studentai labai vertina. Pabrėžta ir unikalios mentorystės sistemos svarba bei doktorantūros programoms taikomi griežti reikalavimai.

Komisija teigimu, KTU itin išsiskiria mokslinėje ir meno veikloje – sukurta nemažai mokslinių tyrimų, kurie atitinka pasaulinio lygio statusą. Jų vertinimu, tai leido pasiekti tikslinga strategija, nuolatinės investicijos ir gebėjimas pritraukti ir išlaikyti žymiausius akademinės visuomenės atstovus į mokslinių tyrimų institutus.

Ypatingo pagyrimo nusipelnė mokslinių tyrimų laboratorijos ir patalpos. Vertinime teigiama, kad KTU „Santakos“ slėnyje jos „yra išskirtinės ir galbūt yra geriausios iš to, kas matyta Lietuvoje“.

Daro įtaką visos valstybės raidai

Ekspertai pripažino, kad KTU daromas teigiamas poveikis regionų ir visos šalies raidai – milžiniškas. Jų teigimu, KTU yra labai iniciatyvus universitetas, remiantis idėjas, naujoves ir skatinantis plėtrą, kuri garantuoja didelius pasiekimus.

Universitetas atlieka svarbų vaidmenį Kaune ir yra regiono pagrindinis aukšto lygio technologijų darbo jėgos teikėjas, o šį įnašą papildo ir platus veiklos spektras.

„Partnerystė su darbdaviais, verslo ir pramonės įmonėmis yra įspūdinga ir daro didelę įtaką užimtumui, studentų mokymuisi ir finansų srautams į KTU bei partneriams. Verslą pradedančios įmonės ir verslo inkubatoriai labai prisideda prie mažų ir vidutinių įmonių regione ir šalyje plėtros“, – pabrėžiama vertinime.

Ankstesnis straipsnis69 proc. Lietuvos gydytojų kasdien bent po 1 val. skiria savišvietai internete
Kitas straipsnisAuksas, sidabras ir platina iškeliauja į sąvartyną

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here