2015-03-27, Vilnius. Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį. 2014 m. IV ketvirtį, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą išaugo 22,8 proc. ir sudarė 92,99 mln. Lt, o, palyginti 2014 metus su 2013 metais, investicijos sumažėjo 5,1 proc.

Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2014 m. IV ketvirčio pabaigoje siekė 43,0 proc. ‒ per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 1,3 procentinio punkto, per metus – 4,5 procentinio punkto. Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuotojo ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2014 m. IV ketvirčio pabaigoje buvo 1 257,2 tūkst., iš jų 948,5 tūkst. (75,4 proc.) plačiajuosčio interneto prieigos paslaugas gavo viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais (tiek laidiniais, tiek belaidžiais), 308,7 tūkst. (24,6 proc.) ‒ viešaisiais judriojo ryšio tinklais naudojant kompiuterį. 2014 m. IV ketvirčio pabaigoje 76,5 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčio interneto prieigos paslaugomis.

2014 m. IV ketvirtį abonentų, kurie naudojasi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius išaugo 2,5 proc. (11,5 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 9,1 proc., atitinkamai abonentų, kurie interneto prieigos paslaugas gavo belaidžio ryšio linijomis, skaičius per IV ketvirtį išaugo 9,5 proc. (21,8 tūkst. naujų prijungimų), per metus – 46,5 proc. Abonentų, interneto prieigą gavusių viešuoju judriojo ryšio tinklu naudojant kompiuterį, skaičius per IV ketvirtį išaugo 1,4 proc. (4,1 tūkst. naujų prijungimų), per metus išaugo 4,3 proc.

Toliau auga plačiajuosčio interneto sparta: per metus abonentų, kuriems užtikrinama 30 Mb/s ir didesnė duomenų priėmimo iš interneto sparta, skaičius išaugo 15,8 proc. 2014 m. gruodžio 31 d. 35,1 proc. namų ūkių naudojosi 30 Mb/s ir didesne sparta, tarp jų 7,5 proc. – didesne negu 100 Mb/s sparta.

Pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą per 2014 m. IV ketvirtį, palyginti su per 2014 m. III ketvirtį gautomis pajamomis, išaugo 8,8 proc. ir sudarė 106,83 mln. Lt, o per visus 2014 metus gautos pajamos, palyginti su 2013 metais, beveik nepakito (išaugo 0,2 proc.).

Pajamos, gautos už kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimą per 2014 m. IV ketvirtį, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, sumažėjo 6,4 proc. ir sudarė 19,80 mln. Lt. Pajamos, gautos už duomenų perdavimo paslaugų teikimą, 2014 metais, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 2,0 proc.

2014 m. IV ketvirčio pabaigoje 723,0 tūkst. abonentų (t. y. 55,7 proc. visų namų ūkių) naudojosi mokamos televizijos (angl. Pay-TV) paslaugomis, teikiamomis kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos (KTV ir MDTV), skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T), palydovinės televizijos tinklais, bei televizijos, teikiamos naudojant IP technologijas (IPTV), paslaugomis. Per IV ketvirtį abonentų skaičius išaugo 0,6 proc.

2014 m. gruodžio 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 414,2 tūkst. abonentų (per 2014 m. IV ketvirtį jų skaičius išaugo 0,1 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis – 13,4 tūkst. abonentų (per 2014 m. IV ketvirtį jų sumažėjo 2,0 proc.).

Pajamos, gautos už radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimą 2014 m. IV ketvirtį, sudarė 2,92 mln. Lt (palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, sumažėjo 21,5 proc.). Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2014 metais, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 8,4 proc.

Pajamos, gautos už viešųjų judriojo ryšio tinklų ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą per 2014 m. IV ketvirtį, sudarė 185,52 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neteikiančių savo tinklo) pajamos sudarė 3,47 mln. Lt (arba 1,9 proc.). Į šias pajamas neįskaičiuotos pajamos, gautos už tinklų sujungimą, bei pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą viešaisiais judriojo ryšio tinklais, naudojant kompiuterį. Palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, 2014 m. IV ketvirtį gautos bendros pajamos sumažėjo 5,2 proc., paslaugų teikėjų (neteikiančių savo tinklo) pajamos sumažėjo 3,4 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2014 metais, palyginti su 2013 metais, sumažėjo 8,9 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per 2014 m. IV ketvirtį sumažėjo 0,2 proc. ir jo pabaigoje buvo 4,47 mln., t. y. 152,9 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius sumažėjo 2,2 proc. 156,0 tūkst. aktyvių judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų naudojosi M2M (angl. Machine-to-machine arba Man-to-machine, arba Machine-to-man) paslaugomis ‒ tai yra apie 3,5 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus, per IV ketvirtį jų skaičius išaugo 4,2 proc.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, trukmė per 2014 m. IV ketvirtį, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, sumažėjo 0,6 proc. ir sudarė 2 070,34 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2014 metais, palyginti su 2013 metais, išaugo 6,3 proc.

Abonentų, kurie per 2014 m. IV ketvirtį naudojosi viešajame judriojo ryšio tinkle teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis (GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, LTE), skaičius sudarė 2 113,1 tūkst. (4,0 proc. daugiau negu ankstesnį ketvirtį bei 10,3 proc. daugiau negu 2013 m. IV ketvirtį), tarp jų 6,0 proc. (126,8 tūkst.) pasinaudojo pažangesnės judriojo ryšio kartos technologija LTE.

2014 m. IV ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis viešuoju judriojo ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, išaugo 9,5 proc. ir siekė 5 779 terabaitų (TB) ‒ palyginti 2014 metus su 2013 metais, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo 50,3 proc.

2014 m. IV ketvirtį buvo išsiųsta 1,9 proc. daugiau SMS (1 747,83 mln.) ir 4,5 proc. daugiau MMS (1,79 mln.) negu 2014 m. III ketvirtį. Palyginti su 2013 metais, 2014 metais išsiųstų SMS skaičius išaugo 0,6 proc., išsiųstų MMS skaičius išaugo 8,9 proc.

Bendra elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuotojo ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo) 2014 m. IV ketvirtį sudarė 530,64 mln. Lt. Palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, rinka išaugo 1,5 proc., o palyginti 2014 metus su 2013 metais, ji sumažėjo 2,5 proc.

Per 2014 m. IV ketvirtį Lietuvos judriojo telefono ryšio operatoriai užregistravo 88 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis, 74 UMTS bazines stotis ir 221 LTE bazinę stotį. Įskaitant naujas stotis, 2014 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruota 3890 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių, 3150 UMTS bazinių stočių ir 1145 LTE bazinės stotys. Per metus GSM/DSC judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 6,0 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 47,5 proc., LTE bazinių stočių – 7,4 karto.

Pajamos, gautos per 2014 m. IV ketvirtį už viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų ir viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimą, sudarė 44,63 mln. Lt, iš jų alternatyvių viešojo fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos – 2,92 mln. Lt arba 6,53 proc. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, bendros fiksuotojo telefono ryšio teikėjų pajamos sumažėjo 2,7 proc., o alternatyvių teikėjų pajamos išaugo 9,9 proc. Palyginti su 2013 metais, 2014 metais bendros pajamos sumažėjo 14,3 proc., alternatyvių teikėjų pajamos sumažėjo 9,0 proc.

Bendras viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius per 2014 m. IV ketvirtį sumažėjo 5,7 tūkst. arba 1,0 proc. ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 574,5 tūkst. linijų. Per metus viešojo fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 40,0 tūkst. arba 6,5 proc. Bendras viešuosiuose fiksuotojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių srautas 2014 m. IV ketvirtį, palyginti su 2014 m. III ketvirčiu, išaugo 8,0 proc. ir sudarė 240,4 mln. min. Palyginti 2014 metus su 2013 metais, inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 13,7 proc.

Iki 2014 m. IV ketvirčio pabaigos (nuo numerio perkėlimo paslaugos teikimo pradžios), numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 1146,7 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų. Per 2014 m. IV ketvirtį buvo perkelta 34,2 tūkst. numerių ir tai buvo 30,8 proc. daugiau negu per 2014 m. III ketvirtį. Iki 2014 m. IV ketvirčio pabaigos numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo  39,9 tūkst. fiksuotojo telefono ryšio abonentų. Per 2014 m. IV ketvirtį buvo perkelta 2,0 tūkst. fiksuotojo telefono ryšio numerių ir tai buvo 53,6 proc. daugiau negu per 2014 m. III ketvirtį.

Parengta apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje http://www.rrt.lt/lt/apzvalgos-ir-ataskaitos/elektroniniu-rysiu-sektoriaus-mzkm.html.

Ankstesnis straipsnisLietuvoje sėkmingiausias naujas produktas – „J. W. Reincke“ alus
Kitas straipsnisGeriausiu koncepciniu automobiliu pripažintas „Maserati Alfieri“ taps serijiniu

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here