Papildomos saugos tarnybų paslaugos

STATYBŲ  DRAUDIMAS

 

Draudėjui gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus turintis teisę sudaryti civilinius sandorius. Su šioje draudimo sutartyje nurodytu statomu ar rekonstruojamu statiniu susiję:

 • Rangovo ar subrangovų vykdomi darbai, įskaitant paruošiamuosius
 • Laikini statiniai
 • Statybinės medžiagos, saugomos statybos aikštelėje, montuotini įrenginiai
 • Statybos aikštelės įrenginiai, įrengimai, įrankiai, prietaisai
 • Statybinės mašinos
 • Statybvietės sutvarkymo išlaidos po draudiminio įvykio

 

Draudiminiai įvykiai laikomi:

 • Atsitikimai, dėl kurių Draudėjas patiria apdrausto statinio turtinius nuostolius
 • Ypatingi įvykiai: žemės drebėjimas, audra, potvynis, nuošliaužos
 • Atsitikimai, dėl kurių draudėjas patiria turtinius nuostolius dėl statybos metu padarytų defektų.

NAMŲ  TURTO  DRAUDIMAS

 

Draudžiamas Draudėjo šeimynos asmeniniame ūkyje buitiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti naudojamas kilnojamas turtas. Paveikslai, skulptūros, unikalūs ir antikvariniai daiktai, kolekcijos draudžiami, jeigu jie įkainoti ekspertų.

Drauginiu negali būti:

 • Radioaktyvios ir sprogstamosios medžiagos, branduolinis kuras, nustatyta tvarka neįregistruoti šaunamieji  bei šaltieji ginklai
 • Grynieji pinigai
 • Vertybiniai popieriai, dokumentai, kartotekos, planai, brėžiniai, rankraščiai
 • Neteisėta programinė įranga
 • Kompiuterinėse laikmenose laikoma informacija
 • Narkotinės medžiagos, vaistai
 • Religinio kulto daiktai, išskyrus kolekcijas
 • Gyvasis turtas
 • Visų rūšių motorinės transporto priemonės, valtys, jachtos, jų atsarginės dalys, detalės, eksploatacinės medžiagos ir reikmenys, degalai
 • Pastato dalys, elementai bei įrenginiai, statybinės medžiagos ir gaminiai
 • Turtas, esantis patalpose, kurių būklė nustatyta tvarka pripažinta avarine
 • Už draudimo sutartyje nurodytą patalpų ar apibrėžtos teritorijos ribų esantis turtas
 • Draudėjo šeimynos pagal nuomos sutartį naudojamas arba iš kitų gyventojų ir organizacijų gautas remontuoti, perdirbti, parduoti, saugoti turtas.

 

Namų turtas draudžiamas nuo šių įvykių:

 • Ugnies: gaisro, žaibo trenkimo, sprogimo, skraidymo aparato ar jo dalių kritimo
 • Gamtinių jėgų: audros, potvynio, liūties, krušos, sniego slėgio, grunto suslūgimo, nuošliaužos
 • Vandentiekio, nuotekynės, šildymo tinklų avarijos, vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų
 • Neteisėtos trečiųjų asmenų veiklos
 • Transporto priemonės atsitrenkimo, krovinio užkritimo, medžio užvirtimo
 • Nelaimintų atsitikimų

 

Nedraudiminiais įvykiais laikomi, atsiradę dėl :

 • Draudėjo šeimynos narių veiksmų, nukreiptų neteisėtai gauti draudimo išmoką
 • Neišvengiamo natūralaus vyksmo; rūdijimo, puvimo, natūralaus susidėvėjimo
 • Pagrindinių pastato konstrukcijų suirimo
 • Elektros srovės poveikio elektros įrenginiams
 • Šlaito erozijos – šlaito paviršiumi tekančių vandenų ardomojo poveikio, sukeliančio pastatų deformacijas
 • Radiacijos ar kitokio branduolinės energijos poveikio
 • Vandens, sniego, purvo ir pan. patekimo į apdraustų patalpų vidų per išorinius, antikvarinius pastato elementus – stogą, išorines sienas, langus, duris, išskyrus, jei tai atsirado dėl draudiminio įvykio
 • Konfiskavimo, suvalstybinimo ar rekvizavimo bet kokiu valstybės valdymo įstaigos nurodymu
 • Karo, įsiveržimo, užsienio priešiškų veiksmų, kitų karinių veiksmų, pilietinio karo, sukilimo
 • Apdraustų daiktų dingimo be vagystės su įsibrovimu į patalpas požymių
 • Draudėjo būste laikomos gyvūnų elgsenos.

 

Namų turtas draudžiamas:

Pagal draudžiamų daiktų vidutines rinkos kainas

Pagal sutartą būsto ploto vienetui tenkančią turto vertę

Pasirenkama ribota draudimo suma.

Draudimo įmokos dydis priklauso nuo būsto, kuriame draudžiamas draudinys, tipo, konstrukcijos, amžiaus, apsaugos priemonių, draudimo sumos dydžio, pasirinktos išskaitos ir yra skaičiuojamas procentais nuo draudimo sumos, vadovaujantis draudimo įmokų tarifų lentele.

 

DRAUDIMAS  AR  SIGNALIZACIJA?

Bet kuris draudimo specialistas rekomenduos įvesti signalizaciją ar apdrausti turtą. Be kita ko, įvedus signalizaciją, galima tikėtis palankesnių draudimo sąlygų. Tačiau palyginti abi šias apsaugos priemones galima. Yra daugybė nuo žmogaus nepriklausančių veiksnių, galinčių sugadinti namus arba turtą. Signalizacijos įvedimas nesuteikia saugumo jausmo, nes ji ir tvirtos durys gali apsaugoti nuo įsilaužimo, bet tai nepadės, jei kils gaisras arba  užlies vanduo. Tokiais atvejais gali pagelbėti tik pastatų ir turto draudimas.

Kita priežastis, dėl kurios verta drausti turtą – tai gerokai mažesnės šių paslaugų kainos. Vidutinio buto ir jame esančio turto draudimo įmoka 300 Lt. Be to, apdraudus turtą, draudikai ne tik atlygina visas būsto remonto išlaidas, bet ir pasirūpina, kad suremontuoto būsto kokybė atitiktų buvusią. Tai padaryti įgalina sutartys, kurias daugelis draudimo bendrovių sudaro su statybinėmis organizacijomis. Jeigu apdraustas būstas po nelaimės bus visiškai netinkamas gyventi, draudikai finansuos jo atstatymą ir netgi apmokės sąskaitas už gyvenimą viešbutyje statybų laikotarpiu.

Deja, ta ką deklaruoja draudikai, ne visada atitinka tikrovę. Draudikų verslo reikalai klostosi pakankamai komplikuotai. Saugos paslaugas teikiančios įmonės teigia, kad draudikai ignoruoja riziką mažinančias saugos priemones.

Ankstesnis straipsnisPagrindiniai reikalavimai projektuojant ir montuojant apsauginę ir pavojaus signalizaciją
Kitas straipsnisAbdominoplastika

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here