Rąstiniai namai

Nekilnojamasis turtas svarbus ne tik gyventojams, įmonių savininkams, bet ir pačiai valstybei. Todėl jau kurį laiką statinio techninė priežiūra yra privalomas procesas. Jį reglamentuoja įstatymai, o vykdo patys piliečiai, kvalifikuoti priežiūros ekspertai. Prižiūrėti reikia ne tik jau stūksantį pastatą, bet ir tą, kuris dar tik planuojamas statyti.

Tam, kad planai nesugriūtų

Idėja statyti naują pastatą paprastai vienija ne tik būsimus savininkus, bet ir darbų rangovus, subrangovus. Ne mažiau svarbi grandinės dalis yra kvalifikuoti statybų priežiūros ekspertai. Būtent jie iš tiesų užtikrina, kad būsimas statinys nepriekaištingai atitiktų užsakovų lūkesčius ir nekeltų grėsmės nei aplinkai, nei patiems žmonėms.

Įstatymų reglamentuojama statybos techninė priežiūra apima skirtingas sritis. Svarbiausias proceso uždavinys – nuoseklus statybų stebėjimas, siekiant jų teisėtumo ir tikslumo. Naujo pastato kontrolė prasideda nuo oficialios statybų pradžios ir baigiasi tuomet, kai objektas specialios komisijos paskelbiamas tinkamu naudoti.

Statybų priežiūros metu ekspertai vertina atliekamų darbų atitikimą parengtam projektui, atidžiai tikrina visas priemones ir medžiagas ir uždraudžia jas naudoti, jei šios nėra saugios, kokybiškos, patvarios (tokios savybės grindžiamos įstatymais). Atliekamas kruopšti komunikacinių, inžinerinių sistemų priežiūra, vertinama, ar visi darbai atliekami saugiai ir laiku. Užsakovas yra periodiškai informuojamas apie bet kokius statybų pokyčius.

Specialistai taip pat dalyvauja namų bandymuose, komisijų patikrose. Vertinami ne tik konstrukciniai elementai, bet ir įvairūs įrenginiai. Be to, kylančio statinio priežiūra apima ir reikiamų dokumentų paruošimą. Ekspertai padeda taisyklingai paruošti informaciją, reikalingą namo pripažinimui tinkamu naudoti. Taigi, prižiūrimos net subtiliausios statybų sritys. Tačiau rūpinimasis namu jį pastačius nesibaigia.

Tam, kad gyventi būtų ramu

Kai į naują pastatą oficialiai atveriamos durys, prasideda kitas rūpinimosi namu etapas: pastatų techninė priežiūra. Jis vykdomas iki pat namo paskelbimo netinkamu naudoti ir nugriovimo. Šio tipo priežiūros metu atidžiai ir nuosekliai stebimos visos nekilnojamojo turto objekto dalys bei jų sistemos.

Pagrindinis priežiūros tikslas – kaip įmanoma ilgiau išlaikyti namo saugumą ir patogumą. Tokiu būdu užtikrinama maksimali jo vertė ir išvengiama neplanuotų išlaidų. Tam pildomi specialūs dokumentai: statinio pasas, techninės priežiūros žurnalas, specialių ir periodinių apžiūrų aktai ir kiti valstybinių institucijų pareikalaujami dokumentai.

Per visą namo naudojimo trukmę siekiama užtikrinti kuo didesnį mechaninį patvarumą ir stabilumą, visapusišką saugumą, atitikimą gaisro saugos reikalavimams. Be to, pastatų priežiūros tarnyba tikrina ir vertina higienos, švaros normų laikymąsi, triukšmo izoliacijos lygį, energijos taupymo ir aplinkos saugojimo įgūdžius. Visa tai reikalinga tam, kad name būtų gera gyventi ir dirbti, o nusprendus jį parduoti, kaina pagrįstai būtų kuo didesnė.

Jei rūpinamasi gyvenamųjų daugiabučių technine priežiūra, esama savitumų. Pavyzdžiui, 1 ar 2 butų namo savininkai techniškai juos prižiūrėti gali savarankiškai. Tam specialios įmonės ar specialisto samdymas nebūtinas. Tačiau name, kuriame yra daugybė butų, kiekvienas savininkas turi rūpintis ne tik savo nuosavybe, bet ir bendrai naudojamais daugiabučio elementais. Tai – pastato konstrukcija, laiptai, durys, koridoriai, katilinės (jei tokios naudojamos), įvairios inžinerinės ir komunikacinės sistemos.

Tam, kad statiniu būtų pasirūpinta deramai, reikia atsakomybės, žinių ir atsargumo. Todėl šią užduotį verta patikėti tik kvalifikuotiems ekspertams. Jie užtikrins, kad statinio techninė priežiūra ir statybų kontrolė būtų atlikta nepriekaištingai. Tuomet namo savininkams ilgus metus nebereikės sukti galvos nei dėl neplanuoto remonto, nei dėl staigiai krintančios vertės, nei dėl komforto ar saugumo.

Ankstesnis straipsnisKomforto zona ir jos ribos
Kitas straipsnisVėdinami fasadai ir jų privalumai

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here