bta

Klimato bei oro sąlygų įtaka draudimo verslui  milžiniška. Ši įtaka jaučiama tiek transporto, tiek turto draudimui. Oro sąlygos lemia avarijų skaičių, parodė BTA pernai metų oro sąlygų ir eismo įvykių sąryšio tyrimas, vykdytas šalies sostinėje.  Esant šaltam orui iki 15 laipsnių šalčio, fiksuojama dukart daugiau eismo įvykių nei karštą vasaros dieną, o lyjant ar sningant, įvykių nutinka 13 proc. daugiau nei giedrą dieną. Tuo tarpu žmonės turtą suskumba drausti po gamtinių stichijų siautėjimo.

„Tur­to drau­di­mo rin­ka ateity­je augs, o tam yra kele­tas prie­žas­čių. Ne tik dėl to, kad šios drau­di­mo rū­šies skvar­ba mū­sų ša­ly­je ge­rokai ma­žes­nė nei Va­ka­rų Euro­po­je ar dėl to, kad gy­ven­to­jų ir įmo­nių tu­ri­mas tur­tas di­dė­ja, tampa ver­tin­ges­nis ir bran­ges­nis. Es­mi­nės įta­kos šios drau­dimo rū­šies augi­mui tu­rės tai, kad kiekvie­nais me­tais fik­suo­ja­ma vis dau­giau gam­ti­nių ne­lai­mių, su­si­ju­sių su klima­to kai­ta. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai tai ma­to, to­dėl su­vo­kia, kad sa­vo tur­tą bū­ti­na kuo la­biau ap­sau­go­ti”, – sa­kė Ernest Marek Goliančik, ne gyvybės draudimo bendrovės BTA Žalų departamento direktoriaus pavaduotojas.

Taip mano ir Lietuvos gyventojai. 39 proc. BTA pernai atlikto tyrimo dalyvių sutinka, jog Lietuvoje turi būti įvestas privalomas būsto draudimas nuo gaisrų ir stichinių nelaimių: 9 proc. manymu, toks draudimas turėtų būti taikomas visiems būstams, 30 proc. nuomone – tik didesnę riziką turintiems būstams.

Gy­ven­to­jai ge­ro­kai akty­viau  pra­deda draus­ti turtą po ša­lį tal­žiu­sių va­sa­ri­nių vėt­rų ir aud­rų. BTA specialistas pastebi, kad dažniausiai žmonės apdraudžia savo nekilnojamąjį turtą tik po to, kai jų pačių, draugų ar giminių turtui padaroma kokia nors žala. Kol neįvyksta nelaimingas atsitikimas, žmonės nesitiki, kad jų turtui gali nutikti kas nors bloga, galima patirti didelių nuostolių, kurių žmogus vienas pats nepajėgtų kompensuoti. Ir tik įvykus nelaimingam atsitikimui, kai žmogus iš savo kišenės turi padengti remonto darbų išlaidas, jis suvokia draudimo privalumus. Specialistai rekomenduoja pasirūpinti draudimu, nelaukiant kol gamtinės stichijos, ugnis ar vagys apgadins, sunaikins, pavogs turtą.

Oro sąlygos lemia eismo įvykių skaičių

„Svarbi oro sąlygų bei klimato įtaka ir transporto sektoriaus draudimui. Vairuotojams vertėtų atsižvelgti į oro sąlygas vairuojant bei pasirinkti jiems labiausiai tinkamas rizikas numatantį draudimą. Netgi paprasčiausias oro sąlygų rodiklis, toks, kaip oro temperatūra, įtakoja avarijų kiekį, rodo BTA Vilniuje pernai atliktas tyrimas. Daugiausiai eismo įvykių fiksuojama tomis dienomis, kai šalčiausia. Turint omenyje, kad Vilniaus keliai yra neblogai prižiūrėti, šaltu oru avarijos vyksta ne dėl kelių būklės, o greičiau dėl žmonių skubėjimo ir nepakankamo dėmesio priekiniam langui. Tikriausiai teko matyti tokių „tankistų“, kurie važinėja nenusivalę lango, su banko korteles dydžio „langeliu“, – teigia ne gyvybės draudimo bendrovės BTA Žalų departamento direktoriaus pavaduotojas.

Lietus gali lemti nelaimę

Pasak E. M. Goliančik, krintant krituliams, įvykių skaičius taip pat didėja. Tačiau labiausiai šis skirtumas jaučiamas vasarą, kai temperatūra siekia 25-30 laipsnių Celsijaus. Galima spėti, kad tokiame karštyje dažniausiai lyja smarkus ir trumpalaikis lietus, kurio pasekmė – blogėjantis matomumas, ir, savo ruožtu, dvigubai didesnis įvykių skaičius. Tvyrant 25-30 laipsnių karščiui bei lyjant, per dieną pernai vidutiniškai BTA fiksavo po 15 eismo įvykių, tuo tarpu tokią pačią karštą dieną nelyjant lietui pernai fiksuota po vidutiniškai 7 avarijas. Vairuotojams, jeigu karštą vasarą prasidėjo smarkus lietus, patartina sustoti. Dešimt minučių beprasmės rizikos gali kainuoti savo ir aplinkinių žmonių sveikatą.

Kita problema, pasak BTA Žalų departamento direktoriaus pavaduotojo, yra ta, kad dėl stipriai aprasojusių langų labai sumažėja kelio matomumas ir tai sukelia tikrą iššūkį automobilių vairuotojui. Rasojant langams labai patartina įjungti oro kondicionierių ir nepamiršti laiku pakeisti salono oro filtrus.

Ne gyvybės draudimo bendrovės BTA klientų aptarnavimo tinklas – vienas plačiausių Lietuvoje. Šiuo metu veikia 107 bendrovės atstovybės, klientais kasdien rūpinasi daugiau nei 400 darbuotojų. 2014 m. bendrovė užregistravo 39 tūkst. naujų įvykių ir išmokėjo 27 mln. eurų draudimo išmokų. Pernai ne gyvybės draudimo bendrovė vidutiniškai per vieną mėnesį išmokėjo virš 2 mln. eurų, per vieną darbo dieną išmokėjo vidutiniškai po 100 tūkst. eurų arba per vieną darbo minutę vidutiniškai išmokėjo po 200 eurų draudiminių įvykių žaloms padengti.

Ankstesnis straipsnisŠiuolaikinio apšvietimo galimybės, arba ko iki šiol nežinojome apie šviesą mūsų namuose?
Kitas straipsnis5 mitai, kodėl neverta drausti turto

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here