Kaina ir jos nustatymas. Kainodaros metodai

Kiekviena firma privalo žinoti, kaip nustatyti tinkamą kainą savo prekei, kad ją galima būtų parduoti kuo pelningiau, taip pat privalo rengti savo kainų politiką, išmokti savarankiškai nustatyti rinkos kainas, gaminamai ir parduodamai produkcijai.

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai, todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sŕlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija – garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.

Todėl rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos – labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Kainodara – sudėtingas procesas, todėl labai svarbu jį ištirti.

  1. Kaina – svarbus marketingo elementas, sąlygojantis pardavimų veiklą. Kainą veikia:

û  Kaštai;

û  Rinka;

û  Naudingumasvartotojui;

û  Konkurencija;

û  Normatyviniai aktai;

û  Marketingo strategija;

û  Rizikos laipsnis.

 

  1. 2.  Visi su kaina siekiami tikslai skirstomi:

û  pelningumo tikslai;

û  apimties tikslai;

û  konkurencijos tikslai;

û  prestižo tikslai;

û  išlikimo tikslai;

û  esamos padėties išsaugojimo tikslai;

û  investicijų atsipirkimo tikslai.

Dažnai visi šie tikslai būna susiję.

 

  1. Kainų politika – tai vadovavimas firmos kainų nustatymo veiklai. Ji remiasi svarbiausiais principais ir taisyklėmis, kurias firma naudoja siekdama gauti maksimalų pelną ir garantuoti prekių konkurencingumą rinkoje. Visi kainų politikos keliami uždaviniai turi atitikti pagrindinį firmos tikslą – didinti pelną, tačiau tą pelningumą didinti mažinant gamybos kaštus.

Kainų politika nėra vienkartinis kainų lygio, jų dinamikos ir santykių nustatymas. Tai sudėtingas gamybą veikiantis priemonių kompleksas, nustatant tam tikrą kainų politikos strategiją, visų kainą formuojančių, taip pat psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitų veiksnių visuma. Firmos kainų politiką rengia naudodamos įvairiausias priemones ir kainų politikos strategijas. Dažniausiai išskiriamos trys tipiškos strategijos: “grietinėlės nugraibymo”, prasiskverbimo ir orientuota į konkurentus strategija.

 

  1. Kainų nustatymo metodai:

û  Lūžio taško analizė;

û  Antkainio metodas;

û  Procento nuo investicijų metodas;

û  Kainos pritaikymo metodas;

û  Psichologinis metodas;

û  Nesuapvalintų kainų metodas;

û  Prestižinių kainų metodas;

û  Ribinės analizės metodas;

û  Kainos nustatymo pagal kaštus;

û  Diskriminacinių kainų metodas.

 

 

  1. Kainos nustatymo būdas ir jos reguliavimo galimybės labai priklauso nuo konkurencinės situacijos. Šiuolaikinėje ekonomikoje daugelio rūšių prekių rinkoje prekiauja keletas labai stambių firmų ir daugybė smulkių gamintojų. Tačiau tokia sitaucija būna ne visada. Teoriškai skiriamos 4 rūšių situacijos:

û  Grynoji konkurencija

û  Monopolija

û  Monopolistinė konkurencija

û  Oligopolija

 

  1. Laisvos kainos yra būtina pilnaverčio ekonominio gyvenimo sąlyga. Kainos gamintojams suteikia informaciją, ko reikia pirkėjui, esančiam rinkoje. Tik esant nereguliuojamoms kainoms gali įvykti mainai, naudingi ir pirkėjui, ir pardavėjui. Tik esant laisvoms kainoms vartotojas gali rasti jam reikalingą prekę, o pardavėjas turi paskatų prekę gaminti ir parduoti. Ėmus reguliuoti kainas, ši rinkos komunikacijų sistema yra sugriaunama.

 

  1. Eksporto kainų nustatymą komplikuoja didelis atstumas iki vartotojo, valiutos kurso svyravimai, vyriausybių vykdoma politika ( pavyzdžiui, muitų politika ), be to ilgesni ir įvairesni paskirstymo kanalai. Nors eksportuojamos kainos strategijai daro įtaką ir papildomi veiksniai, jos tikslas išlieka tas pats: sukurti siūlomų prekių paklausą ir ją išlaikyti kuo ilgesnį laikotarpį.

SEO kaina http://seopaslaugos.com/seo-kaina/

Ankstesnis straipsnisKapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo kaina.
Kitas straipsnisKAINOS SAMPRATA