Rasa Vaičekauskytė
Rasa Vaičekauskytė

Komentuoja advokato padėjėja Rasa Vaičekauskytė

Praktikoje neretai pasitaiko situacijos, kai asmenys paskolos sutartis sudaro tikslu ne suteikti (ir gauti) paskolą, o pvz. pridengti kitą sandorį (pvz. nekilnojamojo turto pirkimo –pardavimo, dovanojimo), siekiant apsaugoti ateityje vieną iš asmenų dėl kito asmens galimų neteisėtų veiksmų (sandoris kaip spaudimo priemonė populiari pvz. akcininkų ginčuose), sudaro juos dėl  kitų priežasčių esant apsimestinumui, apgaulei ir pan. Dažniausiai ginčai kyla dėl to, kad vis tik po kurio laiko pagal paskolos sutartį  paskolos davėjas teikia ieškinį į teismą tikslu prisiteisti tariamą skolą ir taip neteisėtai praturtėti.  Ką tokiu atveju daryti?

Teismų praktikoje laikomasi aiškios pozicijos, kad jeigu tos pačios šalys vienu metu arba per trumpą laikotarpį sudaro kelis sandorius, susijusius su jų teisėmis ir pareigomis, tuo pačiu dalyku, šie sandoriai aiškintini ne atskirai, o kartu, t. y. vadovaujantis sisteminio aiškinimo principu, nes tik taip gali būti atskleista tikroji sandorį sudariusiųjų šalių valia. Kitaip tariant bandant nuginčyti tokią paskolos sutartį ir pripažinti ja niekine/negaliojančia nuo sudarymo momento, būtina įrodyti kiekvienu konkrečiu atveju egzistavusias skirtingas faktines aplinkybes, jas papildyti rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais.

Tokio pobūdžio bylose, neretai yra įrodinėjama, kad pinigai nebuvo faktiškai perduoti. Tačiau verta atidžiai pagalvoti, kokį reikalavimą teiksite teismui. Pagal teismų praktiką paskolos sutarties pripažinimas negaliojančia ir paskolos sutarties pripažinimas nesudaryta yra du skirtingi civilinių teisių gynimo būdai. Atsižvelgiant į formuojamą kasacinio teismo praktiką primintina, kad, paskolai, kaip realinei sutarčiai, pinigų arba daiktų perdavimas reikšmingas sandorio sudarymo faktui konstatuoti, nes toks sandoris pripažįstamas sudarytu tik nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. O nesudaryta paskolos sutartis (nesant įvykusio pinigų arba daiktų perdavimo fakto) nėra sandorio pripažinimo negaliojančiu objektas. Kitaip tariant kiekvieno ginčo atveju, turint skirtingą tikslą byloje, verta žinoti kokio tikslo siekiate ir ką turite įrodinėti teisminio proceso metu. Pinigų perdavimo/neperdavimo faktas nedaro savaime negaliojančios pačios paskolos sutarties, tai tik įrodo, kad sandoris buvo sudarytas ar nesudarytas.

Atsižvelgiant į išdėstytą, akivaizdu, kad nagrinėjant iš paskolos santykių kilusius ginčus yra svarbu ir atsižvelgti į įstatymines prezumpcijas, t. y. faktus bei aplinkybes, kuriems įstatymu suteikiama tam tikra teisinė reikšmė, kol nėra įrodyta priešingai. Įstatymo reikalavimus atitinkančios paskolos sutarties buvimas pas kreditorių yra pagrindas preziumuoti, kad sutartis sudaryta ir pinigus ar daiktus paskolos gavėjas gavo, tačiau įstatyme paskolos gavėjui taip pat suteikta teisė šią prezumpciją nuginčyti ir įrodyti, jog paskolos sutartis sudaryta nebuvo.  Taip pat verta nepamiršti, kad net ir nesant ieškinio dėl paskolos grąžinimo teisme, būdami sandorio šalimi, galite užbėgti tokiam bylos nagrinėjimui už akių ir kreiptis į teismą dėl tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu.

Ankstesnis straipsnisSužadėtuvių žiedai – kaip nesuklysti renkantis?
Kitas straipsnisDėl lėtinės ligos nusilpusį imunitetą atakuoja pneumokokinė infekcija

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here