Draudimo kompanija turi teisę nemokėti išmokos jei:

  1. asmuo turėjo ligų ar nagalavimų ir tai turėjo įtakos nelaimingo atsitikimo metu sukeltiems sveikatos sutrikimams. Tokiu atvejui  draudimo išmoka mažinama pagal ligos ar negalavimo dalį, kuri turi būti ne mažesnė nei 25%;
  2. draudėjas nepranešė apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį per sutartyje nurodytą laikotarpį. Bet išmoka gali būti ir tik sumažinama atsižvelgiant į tai, ar draudėjas savo pareigos neįvykdė tyčia ar dėl neatsargumo. Jei įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį draudikas sužinojo laiku arba tai, kad nebuvo  pranešimo apie draudžiamąjį įvykį neturi įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką, tuomet ši sąlyga netaikoma;
  3. draudėjas iš įvykio vietos nepaskambino draudikui, kuris nurodytas pagalbos kelyje kortelėje, nebuvo pranešta policijai, kai to reikalauja teisės aktai, pasišalino iš įvykio vietos ar neteisingai užpildė dokumentus. Šiuo atveju ginčai sprendžiami teismine tvarka;
  4.  draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios, išskyrus atvejus, kai reikėjo gintis ar atlikti pilietinę pareigą;
  5.  įvykus transporto priemonės vagystei ir nustačius, kad raktų skaičius, nurodytas draudimo liudijime, neatitinka realaus jo skaičiaus;
  6. Draudėjui buvo visa žala atlyginta iš trečiojo asmens, dėl kurio kaltės buvo padaryta žala, arba kito draudiko;
  7. Draudimo įmonei buvo pateikta klaidina informacija;
  8. draudėjas ar asmuo, galintis gauti draudimo išmoką, to atsisako;
Ankstesnis straipsnisDraudimas
Kitas straipsnisKultūrinių renginių organizavimas