Gamybos ciklo ilgis – svarbus gamybos planavimo rodiklis. Marketingo tikslams toks tikslumas nėra būtinas, todėl praktiškai naudojamas visiems suprantamas dydis – gamybos pajėgumas. Gamybos pajėgumas nusako, kiek vienetų tam tikros produkcijos įmonė gali pateikti pardavimui per tam tikrą laikotarpį.

Planinis ir faktiškas sudarymas

Skaičiavimams dažniausiai vartojami du pajėgumo lygiai: planinis ir faktiškas pajėgumas. Planinis pajėgumas Qk – tai produkcijos kiekis, kurį galėtume pagaminti, iki galo išnaudodami turimus įrengimus, darbo jėgą ir gerai organizuodami gamybą. Tačiau tai padaryti dažnai nepavyksta – faktiškas pajėgumas būna mažesnis arba lygus planiniam. Faktiškas pajėgumas rodo, kiek produkcijos buvo pagaminta tais metais. Padaliję faktišką pajėgumą iš planinio, gausime pajėgumo panaudojimo koeficientą. Pajėgumo naudingumo koeficientas leidžia vadovybei spręsti, kokie dar nepanaudoti rezervai ir kaip buvo naudojami įrengimai praėjusiais metais.

Pajėgumo dydis

Pajėgumas priklauso nuo daugelio veiksnių. Pažymėsime svarbiausius. Visų pirma – darbininkų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją ir jų skatinimo sistema, kuri nuliame, kaip bus naudojamos mašinos, įrankiai, medžiagos. Antrasis veiksnys – tai turimi įrengimai. Kiek jų turime, nauji , našūs ar seni, susidėvėję ir dažnai gendantys. Trečiasis veiksnys – tai gamybą aptarnaujančių tarnybų veikla.

Įrengimų skaičius

Iš pat pradžių pabrėžtina, kad skaičiavimams imami vienod įrengimai. Jei įmonėje yra keliatas įrengimų grupių, tai skaičiuojame pagal pagrindinę formulę. Per metus gali atsitikti, kad vieni įrengimai bus nurašyti, o kiti pastatyti nauji.

Įrengimų skaičių fondas

Pajėgumo skaičiavimui reikia žinoti įrengimų kalendorino laiko struktūrą.

Kalendorinis fondas apima visą įrengimo darbo ir nedarbo laiką. Vieno įrengimo metų laiko fondas sudarys 8760 maš. Val. Nerėžiminis laiko fondas apima poilsio ir švenčių dienas bei reglamentuotas pertraukas. Suprantama, kad tas dienas reikia atimti, jei nėra darbininkų. Planinis laiko fondas apima laiką, nustatytą įmonės darbo grafike. Įmonė gali dirbti viena, dviem ar trimis pamainomis, arba dirbti ne visą pamainą. Jei pažymėsime F vienos pamainos laiko fondą, o A pamainų skaičių, tai planinį laiko fondą Fk skaičiuosime pagal formulę. Pamainų skaičius gali būti sveikas arba trupmeninis, kai dirbama ne visą pamainą.:

Planinio taisymo laikas skiriamas dėl to, kad būtų užtikrinta saugi įrengimų eksplotacija ir normalūs techniniai parametrai. Šis laikas daugeliui įrengimų yra nedidelis – vos 1-2 proc., nes įrengimų konstrukcija gana tobula.

Faktiškas darbo laikas apima mašininį laiką – laiką, kurio metu vyksta technologinis procesas: keičiamos medžiagos savybės ar forma.

Paruosiamasis, baigiamasis ir pagalbinis laikas parodo, kiek įrengimas nedirba, kai darbininkas tuo metu yra užimtas produkcijos nuėmimu ar žaliavų ar ruošinio įdėjimu, jo priežiūra. Šios sąnaudos yra neišvengiamos ir būtinos gamybos procese.

Prastovos- tai laikas, kada įrengimas nedirba dėl techninių priežasčių ar dėlorganizacinių priežasčių.

Pažymėtina, kad retai darbininko darbo laikas ir įrengimo mašininis laikas yra lygūs. Dažniausiai jie labai skiriasi.

Mašinų veikimo imlumas

Mašinos veikimo imlumas priklauso nuo techninių jos parametrų ir nuo gaminio pobūdžio. Paprastai techniniuose aprašymuose nurodoma, kaip apskaičiuoti darbo imlumą. Darbo imlumas rodo, kiek laiko sugaištama produkcijos vienetui pagaminti ar operacijai atlikti.

Ankstesnis straipsnisBALDŲ GAMYBOS CIKLAS IR OPERACIJŲ DERINIMAS
Kitas straipsnisATSARGOS IR SANDĖLIŲ ŪKIS

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here