Gydomasis masažas

Masažas gydant judamojo aparato ligas ir traumas

Judamojo aparato ligų ir traumų atvejais masažas padeda sumažinti skausmą audinių paviršiuje, išvengti kontraktūrų, sąaugų, reikšmingiau taikyti kineziterapiją. Jis laikomas esant įvairiems raumenų, sausgyslių, antkaulio, sąnarių, kaulų ligoms bei traumoms.

Masažas gydant raumenų ligas

Raumenų traukuliai. Jie įvyksta dėl raumenų pervargimo, jiems ilgai, intensyviai dir­bant. Dažniausiai nukenčia blauzdos dvilypis raumuo. Jis pradeda trūkčioti, drebėti.

Masažo tikslas:

 • nuskausminti;
 • atpalaiduoti;
 • pagerinti kraujotaką;
 • atstatyti darbingumą.

Masažo metodika. Pacientas guli kniūbsčias. Masažuojamas nugarinis kojos paviršius, pradžioje virš pakenkimo vietos, t. y. šlaunis. Taikomas plokščias paviršutinis, gilusis, apimantis nenutrūkstantis, nutrūkstantis glostymas, trinama išilginiu, skersiniu būdu, pjo­vimu, maigoma atkėlimu, išilginiu, skersiniu maigymu. Po to masažuojama pakenktoji vieta – blauzda. Taikomi įvairūs glostymo būdai, trynimas- spiralinis, pastumdymas ir kt. Po to taikomas išilginis, skersinis maigymas, raumenų purtymas, pakratymas. Smūgiuo­jamieji masažo būdai tokie, kaip padaužymas, kapojimas -netaikomi. Galima masažuo­ti šiltame vandenyje.

Ūmus raumens spazmas. Jis gali įvykti atliekant staigų judesį. Susitraukia pavienės rau­mens skaidulos, pradeda stipriai skaudėti.

Masažo tikslas:

 • nuskausminti;
 • atpalaiduoti;
 • atstatyti funkciją.

Masažo metodika. Pradžioje masažuo­jama taikant įvairius masažo būdus virš pa­kenkimo vietos, po to masažuojama skaus­mingoji vieta. Taikomas plokščias pa­viršutinis glostymas, išilginis, skersinis, spi­ralinis trynimas, o pačioje skausmingiau­sioje vietoje – žiedinis trynimas.

Galima taikyti lengvą purtymą ir nenutrūkstančią vibraciją. Gerą efektą duoda masažas šilta­me 38° C vandenyje. Masažo trukmė 5- 10 min.

Ūmus miozitas. Tai raumens uždegimas, pasireiškiantis raumens pabrinkimu, skaus­mingumu judesių metu ir palpuojant.

Masažo tikslas:

 • sumažinti pabrinkimą;
 • nuskausminti;
 • gerinti raumens mitybą.

Masažo metodika. Pirmomis dienomis taikomas tausojantis masažas galūnei, tuo pat metu intensyviai darant segmentinį ma­sažą paravertebraliai.

Esant kojų raumenų uždegimui, pirmo­mis dienomis masažuojama juosmens sritis ir švelniai glostoma, trinama, vibruojama koja, pradedant nuo šlaunies. Kitomis die­nomis taikomas jau ir maigymas kartu su nenutrūkstančia vibracija. Masažo trukmė 10-15 min.

Masažas po raumenų traumų

Mikrotraumos. Jos įvyksta pastoviai traumuojant vieną ir tą pačią kūno dalį, pa­sireiškia pavienių raumens skaidulų įtrūki­mu.

Masažo tikslas:

 • pagerinti kraujotaką;
 • sumažinti audinių paburkimą, skaus­mus;
 • pagreitinti funkcijos atsistatymą.

Masažo metodika. Pradžioje daromas paruošiamasis masažas, taikant glostymą, trynimą, lengvą maigymą. Jeigu pastoviai traumuojamos kojos, tai po paruošiamojo masažo daromas kelio, čiurnos sąnarių ma­sažas. Pamasažavus sąnarį, masažuojami jį supantys raumenys, sausgyslių prisitvirtinimo vietos. Masažo intensyvumas priklau­so nuo skausmo stiprumo. Jeigu jis nežy­mus, tai galima taikyti glostymą, trynimą pirštų pagalvėlėmis, lengvą maigymą. Ma­sažas baigiamas visos galūnes glostymu. Jo trukmė 5—10 min.

Raumenų sumušimas. Jis įvyksta kritus arba gavus smūgį, kurio pasėkoje trūksta smulkios kraujagyslės, susidaro didesni ar mažesni kraujo išsiliejimai, audiniai patins­ta, skauda. Kartais tose vietose susikaupia didesnis kraujo kiekis (hematomos).

Masažo tikslas:

 • nuskausminti;
 • pagerinti kraujo ir limfos tekėjimą;
 • pagreitinti kraujosruvų rezorbciją (susigėrimą).

Masažo metodika. Jeigu nėra hematomų, masažas pradedamas praėjus 1—2 dienoms po traumos. Pradžioje daromas nusiurbia­masis masažas, t. y. masažuojama virš pa­kenktos vietos. Taikomi visi masažo būdai, išskyrus padaužymą, kapojimą. Po to ma­sažuojama sumuštoji vieta. Taikomas plokščias žiedinis glostymas, spiralinis try­nimas pirštų pagalvėlėmis arba delno pagrindu (jeigu masyvus raumenynas).

Jeigu yra hematoma, tai pradžioje gydy­mo įstaigoje daroma jos punkcija (kraujo išsiurbimas) ir toje vietoje uždedamas spaudžiamasis tvarstis. Masažuojama virš pakenktos vietos. Traumuotoji vieta prade­dama masažuoti po 2-3 dienų. Masažo trukmė 10-15 min.

Raumenų įtrūkimas ir nutrūkimas. Jis įvyksta stipraus raumens susitraukimo me­tu, jeigu šis veiksmas sutinka pasi­priešinimą, arba patempus atsipalaidavusį raumenį. Ligonis jaučia aštrų skausmą, su­trinka funkcija.

Masažo tikslas:

 • pagerinti raumens mitybą;
 • greitinti jo regeneraciją, rezorbciją;
 • nuskausminti;
 • atstatyti funkciją.

Masažo metodika. Esant nežymiam rau­mens įtrūkimui, daromas nusiurbiamasis masažas virš pakenkimo vietos esančių sričių, taikant įvairius glostymo, trynimo būdus, maigymą. Pakenktoji sritis tik glos­toma. Jeigu yra susidariusi hematoma, tuo­met pradžioje gydytojas atlieka punkciją, uždeda spaudžiamą tvarstį. Tais atvejais pa­kenkimo vieta keletą dienų nemasažuojama. Esant didesnio laipsnio raumens įtrūki­mui, jei raumens galva dar nėra pilnai nutrūkusi, galūnė imobilizuojama 3-jų sa­vaičių laikotarpiui. Tais atvejais daromas paravertebralinių (priestuburinių) sričių seg­mentinis masažas. Jeigu pakenkta ranka, masažuojama kaklo – krūtinės sritis, jeigu ko­ja – masažuojama juosmens – kryžmens sritis. Be to daromas ir sveikos galūnės ma­sažas. Tokia pati metodika taikoma ir po operacijos, esant pilnam raumens nutrūkimui. Pakenktosios rankos ir kojos masažas pradedamas tiktai nuėmus gipsą. Masažuo­ti pradedama pagal nusiurbiamojo masažo metodiką. Masažo trukmė 10-15 min. Kursas – 10-15 procedūrų.

Masažas esant sausgyslių traumoms ir jų ligoms

Sausgyslių ligų priežastimi dažniausiai būna dažnos mikrotraumos, pastoviai dir­ginančios sausgysles jų prisitvirtinimo prie kaulo vietose.

Paratenonitas. Tai uždegimas audinių, esančių apie sausgysle. Jis gali būti ūmus arba chroninis. Jo priežastis – dažnos mik­rotraumos.

Masažo uždaviniai:

 • nuskausminti;
 • gerinti mitybą;
 • slopinti uždegiminį procesą.

Masažo metodika. Ji priklauso nuo to, kokia sausgyslė yra pažeista. Jeigu yra kul­no sausgyslės uždegimas, pradžioje ligonis guli ant pilvo ir masažuojamas nugarinis šlaunies paviršius, taikam įvairius glosty­mo, trynimo, maigymo, vibracijos būdus, po to masažuojama blauzda. Tuomet ligo­nis gulasi ant nugaros ir masažuojamas čiurnos sąnarys iš priekio. Taikomas žiedinis apimantis glostymas, pusiau žiedinis tryni­mas, spiralinis trynimas pasunkinta ranka, štrichavimas, ypač raiščių prisitvirtinimo vietose, žiedinis trynimas kulkšnims. Pa­masažuojamas ir priekinis pėdos paviršius. Po to ligonis vėl gulasi ant pilvo ir ma­sažuojama kulno sausgyslė. Taikomas žnyplinis glostymas, žnyplinis trynimas nykščiu ir keturiais pirštais kartu arba pa­kaitomis tai nykščiu, tai keturių pirštų pa­galvėlėmis. Be to taikomas trynimas abie­jų rankų nykščių pagalvėlėmis, pereinant į jų pagrindą. Procesui pradėjus rimti, laiko­mas žnyplinis ir skersinis maigymas. Pro­cedūros trukmė 10-15 min.

Tendinitas. Tai sausgyslės uždegimas. Dažniausiai pažeidžia kulno sausgyslę ir išsivysto dėl dažnai pasikartojančių jos traumų. Tendinitas labai susilpnina saus­gyslės atsparumą ir ji gali plyšti.

Masažo tikslas:

 • nuskausminti;
 • gerinti mitybą;
 • slopinti uždegiminį procesą.

Masažo metodika. Pradžioje masažuo­jama blauzda. Taikomas plokščias pa­viršutinis, apimantis nenutrūkstantis glos­tymas, spiralinis, pusiau žiedinis trynimas, išilginis pjovimas, briauninis šukuotinis trynimas. Po to maigoma išilginiu ir sker­siniu maigymu, žnypliniu glostymu glos­toma kulno sausgyslė ir dvilypis blauzdos raumuo. Tuomet taikomas kulno sausgyslės žnyplinis trynimas nykščiu ir keturiais pirš­tais iš karto arba pakaitomis, pasunkinta ranka. Taip pat taikomas spiralinis tryni­mas abiejų nykščių pagalvėlėmis, išilginis trynimas nykščių pagalvėlėmis, pereinant į jų pagrindą.

Visi trynimo būdai yra kaita­liojami su žnypliniu glostymu. Masažo trukmė 10-15 min.

Tendovaginitas. Tai sausgyslinių makščių uždegimas. Dažniausiai jis pakenkia blauz­dos priekinio šeivinio raumens arba riešo len­kiamojo paviršiaus sausgyslines makštis.

Masažo uždaviniai:

 • nuskausminti;
 • pagerinti limfos nutekėjimą;
 • slopinti uždegiminį procesą;
 • atstatyti funkciją.

Masažo metodika. Esant priekinio Šeivinio raumens tendovaginitui yra masažuo­jamas priekinis kojos paviršius. Pradžioje masažuojama šlaunis, taikant įvairius glos­tymo, trynimo, maigymo, vibracijos būdus, po to kelio sąnarys ir tik po to pakenktoji sritis, t. y. blauzdos šoninis paviršius. Jis glostomas plokščiuoju paviršutiniuoju glos­tymu, trinamas spiraliniu būdu keturių pirštų pagalvėlėmis, pirštakauliais, delno pagrindu, maigomas nykščio pagalvėle, pirštakauliais. Po to taikoma nenutrūkstan­ti vibracija pasunkinta ranka. Masažas bai­giamas plokščiuoju paviršutiniuoju glosty­mu iki kelio.

Esant riešo lenkiamojo paviršiaus tendo­vaginitui, masažuojama priekinis rankos pa­viršius, pradžioje žastas, po to dilbis. Tai­koma glostymas, trynimas, maigymas, ne­nutrūkstanti vibracija. Po to glostomas ir trinamas riešo sąnarys, taikant žiedinį ap­imantį glostymą, žnyplinį trynimą. Pakenk­tos srities masažas pradedamas po 3 – 5 die­nų nuo susirgimo pradžios. Procedūros truk­mė 15 – 20 min.

Diupitreno kontraktūra. Tai delno aponeurozės randinis susiraukšlėjimas, dėl ku­rio palaipsniui pradeda vystytis vienos ku­rios nors rankos (dažniau dešiniosios) pirštų lenkiamoji kontraktūra, retais atvejais abie­jų rankų. Dažniausiai aponeurozė pakenkia bevardžio ir mažylio pirštų sritis. To priežastis gali būti trauma, sukėlusi alkūni­nio nervo neuritą, dažnos mikrotraumos, su­sijusios su profesiniu tos srities pertempimu, pavyzdžiui smuikininkams, pianistams, kartais priežastis neaiški. Susirgimo pradžioje atsiranda tipiški mazginiai aponeurozės suktelėjimai, po to pirštakaulių delnakaulinė kontraktūra.

Masažo tikslas:

 • neleisti kontraktūrai progresuoti;
 • stengtis ištempti susiraukšlėjusią aponeurozę;
 • gerinti delno mitybą.

Masažo metodika. Pradžioje daromas segmentinis kaklo ir nugaros srities paravertebralinių zonų masažas, taikant klasi­kinius ir specialiuosius segmentinio masažo būdus.

Po to masažuojamas žastas, dilbis ir plaštaka. Labai atidžiai masažuojamas del­nas. Taikomas glostymas lyginant, kartu ir patrinant. Toliau trinama spirališkai ketu­rių pirštų pagalvėlėmis, nykščiais, pirštakauliais. Taikomas žnyplinis ir skersinis delno raumenų maigymas. Procedūra bai­giama visos rankos glostymu. Kartu yra da­romi ir lenkimo-tiesimo pratimai per pirštakaulinius bei delnakaulinių-pirštakaulinius sąnarius, stengiantis didinti tiesimą, ištempti kontraktūrą. Masažo trukmė 10-15 min. Kursas 20 procedūrų, po mėnesio vėl pa­kartoti.

Masažas sergant antkaulio ligomis

Periostitai. Tai ūmūs arba chroniniai antkaulio uždegimai, dažnai pasitaikantys sportininkams. Trauminių periostitų atve­jais uždegimas paliečia ne lik antkaulį bet ir kortikalinį kaulo sluoksnį raumenų prisitvirtinimo vietose. Sportininkams dažnai yra pažeidžiamas blauzdikaulis, rečiau šeivikaulis.

Masažo metodika. Ligonis sėdi, ma­sažuojamoji ranka padėta ant plokščio vo­lelio, sulenkta per alkūne 90° kampu. Pradžioje masažuojama priestuburinė sri­tis kaklo – krūtinės sritis. Taikomi klasiki­nio ir segmentinio masažo būdai: glosty­mas lyginimu, (gręžimas, pjovimas ir kt. Po to masažuojami pečių lankai, taikant apimantį nutrūkstantį glostymą, pusiau žie­dinį trynimą, spiralinį trynimą, apeinant apie mentę, skersinį maigymą. Po to tai­komas lengvas išilginis trynimas ir išilgi­nis maigymas visai nugarai ir ne­nutrūkstanti vibracija pasunkinta ranka. Po to yra masažuojamas peties sąnarys ir deltinis raumuo. Peties sąnarys yra glostomas žiediniu apimančiu glostymu, deltinis rau­muo – žnypliniu glostymu. Peties sąna­rys yra masažuojamas trinant spiraliniu try­nimu pasunkinta ranka, žnypliniu trynimu, pakaitom tai trinant žastikaulio galvą iš priekio, tai nugarinį peties sąnario paviršių. Trinant žastikaulio galvą masažuojamojo ranka dedama už nugaros, o trinant nuga­rinį sąnario paviršių – ant priešingo pe­ties. Taip pamasažuojami priekinis ir nu­garinis peties sąnario kapsulės paviršiai. Po to yra masažuojamas didysis krūtinės rau­muo iš priekio. Taikomas spiralinis tryni­mas keturių pirštų pagalvėlėmis, delno pa­grindu, pjovimas. Po to nykščio pagalvėle yni trinami skausmingi taškai. Masažas bai­giamas plokščiuoju žiediniu peties sąnario glostymu. Procedūros trukmė 20 min.

Masažas sergant sąnarių ligomis

Artritai. Tai sąnarių uždegimai. Jų priežastimi gali būti infekcinės ligos arba dažnos mikrotraumos. Jie pasireiškia sąnario skausmais, patinimu, sustingimu, audi­nių, esančių apie sąnarį, temperatūros paki­limu. Masažas indikuotinas, sergant chroni­niais nespecifiniais (reumatoidiniais) arba (muminiais) artritais.

Masažo tikslas:

 • malšinti skausmą;
 • gerinti aplinkinių audinių kraujo ir lim­fos apytaką;
 • neleisti vystytis raumenų atrofijai, su­sidaryti kontraktūroms.

Masažo metodika. Svarbi vieta tenka ne tik masažui, bet ir gydymui padėtimi. Ma­sažuoti pradedama poūmiu laikotarpiu. Pradžioje yra daromas segmentinis refleksogeninių zonų masažas (kaklo-krūtinės ar­ba juosmens-kryžmens srities). Po to ma­sažuojami raumenys, esantys virš ir žemiau sąnario. Jiems yra taikomi įvairūs glostymo, trynimo, maigymo būdai. Pats sąnarys pradžioje tiktai paglostomas.

Jis pradedamas masažuoti, kai šiek tiek atslūgsta jo patini­mas ir vietinis temperatūros pakilimas. Tai­komas žiedinis apimantis glostymas ir įvairūs trynimo būdai. Tai spiralinis tryni­mas, štrichavimas. Pradžioje trynimas pra­dedamas trinant toliau nuo sąnario nutolu­sius audinius. Taip pagerėja limfos nutekėji­mas iš sąnario ertmės. Trynimas štrichuojant daromas lėtai, pasluoksniui darant po­veikį odai, poodžiui, fascijai. Energingas try­nimas nerekomenduojamas, nes gali pa­daugėti sąnarinio skysčio. Toliau masažuoja­ma sąnarinė kapsulė ir raiščių prisitvirtinimo vietos, kurios trinamos žiediniu trynimu. Masažuojant sąnarius labai svarbu žinoti vielas, kuriose sąnarinė kapsulė geriausiai prieinama masažui. Tokios vietos yra: riešo nuga­rinis paviršius, alkūnės – grožio duobė, pe­ties sąnario priekinis kapsulės paviršius am žastikaulio galvos, kai ranka dedama už nu­garos (sėdint) ir užpakalinis paviršius iš nu­garos pusės, kai ranka uždėta aut priešingo peties. Čiurnos sąnario kapsulė geriausiai prieinama iš abiejų kulno sausgyslės pu­sių, kelio sąnario – po kelio girnele (su­lenkus koją per kelį 45° kampu), klubo sąnario iš nugaros pusės tarp sėdimojo gumburo ir didžiojo gūbrio.

Jeigu yra daugybinis sąnarių uždegimas, masažas pradedamas nuo mažiau skaus­mingų sąnarių. Raumenims, kurių yra padi­dintas tonusas (jie yra sutraukti), taikomas glostymas, nenutrūkstanti vibracija, lengvas trynimas. Atrofiškiems raumenims – glos­tymas, energingas trynimas, maigymas įvai­riais būdais, įskaitant pažnaibymą. Smūgiavimas ligos pradžioje nerekomenduojamas.

Sergant reumatoidiniu poliartritu, ma­sažas pradedamas daryti praėjus 3-4 sa­vaitėms po ligos paūmėjimo, esant traumi­niam artritui po 5-6 dienų.

Masažas baigiamas pasyviais, vėliau ak­tyviais judesiais per sąnarį. Jo trukmė 10 – 15 min. kas antrą dieną. Kursas 10-15 pro­cedūrų.

Artrozės. Tai chroninės sąnarių ligos. Jas sąlygoja buvusios traumos, kraujotakos su­trikimai sąnariuose. Artrozės gali vystytis įvairiuose sąnariuose: kelio, čiurnos, klu­bo, alkūnės.

Masažo tikslas:

 • gerinti mitybą;
 • sustabdyti progresuojančią sąnario de­generaciją;
 • atstatyti jo funkciją;
 • gerinti raumenų trofiką, tonusą ir jėgą.

Masažo metodika. Kelio sąnario artrozė. Pradžioje daromas segmentinis juosmens-kryžmens srities masažas. Po to ligonis guldomas ant nugaros ir masažuo­jama šlaunis. Taikomas apimantis ne­nutrūkstantis glostymas abiem rankomis, nutrūkstantis, išilginis, skersinis, spiralinis trynimas, pjovimas, išilginis ir skersinis maigymas. Po to masažuojamas kelio sąna­rys. Taikomas plokščias ir apimantis žiedi­nis glostymas, pusiau žiedinis trynimas, pjo­vimas, spiralinis, žnyplinis trynimas.         Skaus­mingose vietose trinama delno pagrindu. Trynimo jėga priklauso nuo masažuojamos vietos jautrumo.

Čiurnos sąnario artrozė. Masažo pra­džioje ligonis guli ant nugaros, masažuoja­mas priekinis pėdos paviršius, pirštai. Tai­komas glostymas, trynimas nykščiais. Po to masažuojamas čiurnos sąnarys. Glostoma žiediniu apimančiu glostymu, trinama abiejų rankų nykščių pa­galvėlėmis, taikomas žiedinis trynimas kulkšnims, pusiau žiedinis trynimas, spiralinis trynimas. Po to ligonis gula­si kniūbsčias. Masažuojamas nugarinis blauzdos paviršius taikant įvairius glosty­mo, trynimo, maigymo būdus. Po to ma­sažuojama kulno sausgyslė, glostant žnypliniu glostymu, trinant žnypliniu trynimu, abiejų rankų nykščiais išilgai ir ratukais, nykščių pagalvėlėmis, pereinant į jų pa­grindą. Baigiama plokščiuoju paviršutiniu blauzdos glostymu,

Alkūnės sąnario artrozė. Šiuo atveju pats alkūnės sąnarys nemasažuojamas. Masažas daromas tokia seka. Pradžioje ma­sažuojamos kaklo-krūtinės srities paravertebralinės zonos klasikiniais ir specialiojo segmentinio masažo būdais. Po to masažuo­jamas pečių lankas, žastas, dilbis. Masažuo­jamas nugarinis ir priekinis rankos pa­viršius. Taikomi įvairūs glostymo, trynimo, maigymo būdai. Masažas baigiamas visos rankos glostymu ir pasyviais judesiais riešo, alkūnės ir peties sąnariuose.

Klubo sąnario artrozė. Masažas pradedamas segmentiniu juosmens – kryžmens srities masažu. Taikomi įvairūs klasikinio ir segmentinio masažo trynimo būdai. Po to glostomi, trinami, maigomi sėdmeniniai raumenys. Tuomet ligo­nis gulasi ant sveiko šono ir šioje padėtyje masažuojamas klubo sąnarys. Taikomas plokščias žiedinis glostymas, spiralinis try­nimas, pusiau žiedinis tryni­mas, pjovimas, kaitaliojant su glostymu, ap­linkiniai audiniai pamaigomi. Masažas bai­giamas plokščiuoju žiediniu glostymu ir ne­nutrūkstančia vibracija. Po to atliekami pa­syvūs judesiai klubo sąnaryje.

Ankilozuojančių spondiloartritų masažas

Tai – progresuojanti stuburo liga. Stu­buras iš lėto deformuojasi, susidaro kifozė krūtinės dalyje, o juosmeninės dalies lordozė pailgėja. Visi stuburo judesiai iš pradžių būna riboti, vėliau visai išnyksta. Atsiranda nugaros raumenų nuovargis, rau­menys įtempti, skauda nugarą, juosmenį kariais kojas.

Masažas pradedamas poūmiu ir lėtiniu periodu. Jis skiriamas kartu su gydomąja kūno kultūra, plaukimu. Masažuojama nugara, pilvas, krūtinės ląsta, skaudančios kojos, rankos.

Masažo tikslas:

 • pagerinti kraujotaką;
 • sustiprinti raumenis ir pagerinti jų tonusą:
 • pašalinti skausmus raumenyse ir juos

Masažas taikomas, jeigu būna riboti pečių ir klubo sąnarių judesiai. Iš pradžių skiriamas nediferencijuotas nugaros masažas, po to po truputį atskirai masažuojamos visos ligotos sritys.

Procedūros trukmė – 15-20 minučių, kursui skiriama iki 20-25 procedūrų. Pa­kartotinis masažas -po 3-4 savaičių. Jeigu ligonis gydomas purvu, rekomenduo­tina tokia procedūrų eilės tvarka: purvas- gydomoji kūno kultūra – masažas.

Masažas sergant skoliozėmis

Skoliozė yra liga kuri negydoma pro­gresuoja. Sergant skolioze, stuburas iškryp­sta frontalinėje plokštumoje ir atsiranda šonkaulinė kupra. Pagal iškrypimo dydį skoliozė skirstoma į keturis laipsnius. Išgaubtoje krūtinės ląstas pusėje raumenys ištempti ir jų jėga silpnesnė negu įgaubtos pusės, kur raumenys sutrumpėję bei tampa stipresni.

Masažo tikslas:

 • pagerinti limfotaką ir kraujotaką;
 • sustiprinti nugaros raumenis;
 • normali­zuoti raumenų tonus;
 • sumažinti skaus­mus;
 • sustiprinti pilvo raumenis.

I laipsnio skoliozių nugaros masažus nediferencijuotas, o II ir III laipsnio – diferencijuotas. Taikomi visi ištemptų rau­menų masažo būdai ir švelni vibracija sutrumpėjusių raumenų pusėje, šonkaulinės kupros lengvas padaužymas ir paspaudi­mas.

Masažo eilės tvarka – nugara, šonas, pilvas.

Ligonio padėtis:

 1. gulint ant pilvo, rankos ištiestos išil­gai liemens arba sulenktos prieš krūtinę, galva tiesiai arba atgręžta į priešingą nuo šonkaulių į kupros pusę;
 2. gulint ant išgaubto šono, viena ranka po galva, kita sulenkta prieš krūtinę;
 3. gulint ant nugaros, rankos išilgai lie­mens, po galva maža pagalvė.

Nugaros masažas iš pradžių esti bendras – paviršutinis ir gilus glostymas. Masa­žuotojas stovi šalia masažuojamos srities, šonkaulinės kupros sritis masažuojama tonizuojančiais judesiais: glostymu, tryn­imu, maigymu, vibracija ir padaužymu pirštais (stipriai daužyti negalima). Turi būti stiprinamas trapecinis (vidurinė ir apatinė dalys) bei rombinis raumenys, todėl masažuotojas aktyviai priartina mentę prie stuburo, ranka prilaiko atitrauktą atgal petį arba padeda volelį peties fiksacijai. Tok­ioje padėtyje masažuojamos tarpumentės ir mentės srityse. Viršutinę trapecinio rau­mens dalį reikia atpalaiduoti lengva vi­bracija.

Po to nugariniu delno paviršiumi su iš­tiestais pirštais spaudžiami deformuoti, atsikišę šonkauliai, ranka juda šoniniu paviršiumi, spausdama ir lygindama ku­prą. Taip pat spaudžiami šonkauliai išilgai kupros. Paskui masažuotojas pereina į kitą pusę ir masažuoja krūtinės ląstą ten, kur šonkauliai suartėję, tarpšonkauliniai tarpai susiaurėję, o raumenys susitraukę.

Norint, kad raumenys atsipalaiduotų ir tarpšonkauliniai tarpai praplatėtų, reikia, jog pirštai galėtų prasiskverbti į gilumą ir ištemptų raumenis. Masažuotojas ranka turi užčiuopti mentės kampą, todėl atliekami judesiai peties sąnaryje lai keliant, tai nuleidžiant ranką. Susilpnėjusiems peties sąnario ir mentės raumenims paveikti nau­dojami masažo būdai, stiprinantys raume­nis.

Kadangi dubens padėtis yra įstriža – jis iškilęs įgaubtoje stuburo pusėje, šonkaulinis lankas priartėja prie klubakaulio sparno. Tokiais atvejais rau­menys esti susitraukę ir reikalingas atpalaiduojantis masažas, kuris padėtų pa­didinti tarpą tarp klubakaulio sparno ir šonkaulinio lanko. Todėl ligonis paguldo­mas ant šono, masažuotojas stovi veidu į ligonį, viena jo ranka padedama ant apa­tinio krūtinės ląstos krašto, kita – ant klubakaulio sparno krašto, raumenys sustumiami ir ištempiami. Po to klubakaulio kraštas apimamas ir tempiamas žemyn.

Tai padarius, ligonis paguldomas ant pilvo. Masažuotojas stovi prie juosmeninio iškrypimo. Pradedama nuo atpalaida­vimo būdų, toliau seka trynimas, maigymas, padaužymas pirštais, volavimas pirš­tais. Paskui visa nugara glostoma lygini­mo būdu.

Ligonis guli ant nugaros. Sergant skolioze, būna krūtinės ir pečių lanko rau­menų kontraktūra. Reikia stengtis atpalai­duoti ir ištempti šiuos raumenis bei atstatyti teisingą peties padėtį. Ten, kur šonkauliai atsikiša, spaudžiama ir slystant koreguoja­ma jų padėtis, o toliau seka raumenų stiprinimo masažu būdai.

Stiprinami silpni pilvo raumenys. Procedūros trukmė – 20-30 minučių. Masažo kursas – 20 procedūrų.

Po skoliozių operacijos masažas skiria­mus praėjus 15 -20 dienų. Iš pradžių esti lengvas glostymas, trynimas, vibracija ne­paliečiant rando. Po 30 dienų dar laiko­mas maigymas ir padaužymas atsikišusių šonkaulių vietose. Paskui prisideda pilvo ir kojų masažas. Kojos masažuojamos dėl to, kad paimtas transplantatas iš blauzdikaulio. Procedūros trukmė – 20 – 25 minutės.

Būtina kartu skirti koreguojančią gimnas­tiką.

Masažas esant sąnarių traumoms

Kelio sąnario sumušimus. Esant sąna­rių sumušimams dažnai sąnario ertmėje su­sikaupia kraujas, ypač kelio sąnaryje. Pradžioje gydytojas atlieka punkciją. Po to dedamas spaudžiamasis tvarstis.

Masažo tikslas:

 • pagreitinti sąnaryje susikaupusio skysčio susigėrimą;
 • malšinti skausmą;
 • neleisti išsivystyti raumenų atrofijai.

Masažo metodika. Pradžioje daromas juosmens – kryžmens srities segmentinis ma­sažas, po to masažuojama šlaunis. Taikomi įvairūs glostymo, trynimo, maigymo būdai. Po to masažuojama blauzda. Nuėmus spaudžiamą tvarstį pradedamas kelio sąna­rio masažas.

Pradžioje daromas žiedinis ap­imantis glostymas. Po to trinami minkštieji audiniai, esantys apie sąnarį spiraliniu try­nimu, štrichavimu. Sąnario masažas tęsia­mas sulenkus koją per kelio sąnarį 45° kampu. Šioje padėtyje kelias glostomas plokščiuoju žiediniu glostymu, trinamas štrichavimu, pastumdymu, spiraliniu tryni­mu; nykščių ir smiliumi trinamas sąnarinis plyšys, stengiantis išstumti skystį iš sąna­rio ir neleisti jam sugrįžti atgal. Toje padėty­je paglostoma, patrinama, pamaigoma ir ko­jos nugarinis paviršius. Masažas baigiamas vėl ištiesus koją, jos priekinio paviršiaus plokščiuoju paviršutiniu glostymu. Pro­cedūros trukmė 10-15 min. Kursas 10-15 procedūrų.

Masažas, esant riešo, alkūnės, peties sąnarių raiščių pakenkimams. Es­ant raiščių patempimui, daliniui įtrūkimui sąnarys patinsta, deformuojasi, judesiai tam­pa riboti, skausmingi.

Masažo tikslas:

 • malšinti skausmą;
 • gerinti skysčių rezorbciją;
 • greitinti funkcijos atsistatymą.

Masažo metodika. Pirmomis po traumos dienomis sąnarys – patinęs, todėl pradžio­je jis nemasažuojamas. Esant čiurnos sąna­rio raiščių pakenkimui, masažas pradeda­mas nuo šlaunies priekinio paviršiaus, ku­ris masažuojamas įvairiais glostymo, tryni­mo, maigymo būdais. Po to masažuojamas priekinis blauzdos paviršius ir tik po to čiurna ir priekinis pėdos paviršius. Taikomas glostymas, štrichavimas, spiralinis trynimas, žiedinis trynimas apie kulkšnis. Štrichuojant patrinamos raiščių prisitvirtinimo vie­tos. Esant riešo, alkūnės sąnarių raiščių pa­kenkimams, masažas pradedamas nuo kaklo – krūtinės srities priestuburinių zonų seg­mentinio masažo. Po to masažuojami žastas, dilbis, taikant įvairius glostymo, tryni­mo, maigymo būdus. Masažuojamas nuga­rinis ir priekinis rankos paviršiai. Po to per­einama prie pakenktojo sąnario masažo. Sąnarys masažuojamas švelniai, tauso­jančiai, laikant žiedinį apimantį glostymą, žnyplinį trynimą. Masažas baigiamas visos rankos glostymu ir pasyviais, vėliau akty­viais judesiais per visus sąnarius. Masažo trukmė 10-15min.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI