Biomatematika – kas tai?

Kauno technologijos universitetas (KTU) pirmasis Lietuvoje pristato itin perspektyvią magistrantūros programą – Biomatematiką. Šios studijos apima kompleksines matematikos, biologijos, biomedicinos ir informatikos sritis.

Panašios programos ir moksliniai tyrimai jau ne vienerius metus įsitvirtinę geriausiuose JAV, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Suomijos universitetuose, o biomatematikų paklausa pastebima didžiosiose pasaulinėse farmacijos, biotechnologijų ir maisto pramonės įmonėse.

Vyraujančios tendencijos rodo, kad ateities mokslas ir studijos taps vis labiau tarpdisciplininės.  Studijuojant, o vėliau ir dirbant, specialistai, turintys kelių disciplinų žinių, bus itin vertinami, nes atsiranda naujų profesijų, kurioms išmanyti jau neužtenka vienos mokslo srities.

Naujoje KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) tarpkryptinėje Biomatematikos magistrantūros studijų programoje matematikos žinios yra integruojamos į biologijos, biotechnologijų ir biomedicinos sritis.

Matematika – neatsiejama nuo gyvybės mokslų

Gyvybės mokslai ir biotechnologijos, o tuo pačiu ir biomatematika, yra visuotinai pripažįstami kaip nauja žinių ekonomikos banga, sukursianti plačias galimybes šalių visuomenėms ir ekonomikai.

Matematikos poreikis gyvybės moksluose ypač išaugo per pastaruosius dešimtmečius. Tobulėjant laboratorinei įrangai, apie biologines sistemas surinkti dideli kiekiai duomenų, kuriems apdoroti reikia matematikos įrankių. Matematinis modeliavimas pasitarnauja kaip svarbus eksperimentinių tyrimų partneris.

Dėl šios priežasties geras pasiruošimas biologijos, matematikos ir informacinių technologijų srityse leistų programą baigusiems absolventams būti sėkmingais tarpininkais tarp informatikų, medikų ir laboratorijų tyrėjų. Lietuvoje, nepaisant santykinai aukštų eksperimentinio gyvybės mokslo pasiekimų ir sparčių biotechnologijų pramonės vystymosi tempų, vis dar stokojama biosistemų analizės ir jų matematinio modeliavimo specialistų.

Priims 20 studentų

Į antrosios pakopos KTU studijų programos Biomatematika nuolatines studijas numatoma priimti iki 20 studentų. Esant poreikiui, yra galimybė užtikrinti kokybiškas studijas ir didesniam studentų skaičiui.

Įgytas biosistemų modeliavimo, analizės ir prognozavimo kompetencijas KTU Biomatematikos magistrai galės taikyti biotechnologijos, bioinžinerijos, farmacijos pramonės įmonėse, kuriose kuriami dabartinius poreikius atitinkantys produktai.

Absolventai gebės vykdyti ekspertinę konsultacinę veiklą genetinių tyrimų, sveikatos ir gamtos apsaugos įstaigose. Mokslinę karjerą biomatematikos specialistai taip pat galės tęsti vykdydami tyrimus tarpdisciplinėse matematikos ir gyvybės mokslų srityse.

Mokymasis grindžiamas problemų sprendimu

Programos absolventai turės žinių ir gebėjimų kurti sudėtingus biologinių sistemų matematinius modelius bei juos tirti, parinkti ir panaudoti į įvairių problemų sprendimą orientuotas informacines technologijas. Universiteto paruošti specialistai gebės formuluoti ir spręsti praktinius biomokslų uždavinius bei analizuoti realius biologinius ir biomedicininius duomenis.

Biomatematikos studijų programoje bus naudojamas problema grindžiamo projektinio mokymosi metodas, kurio metu studijų rezultatai yra pasiekiami aktyviai dalyvaujant diskusijose, vykdant eksperimentus, atliekant tyrimus laboratorijose, projektuojant, modeliuojant bei pristatant gautus rezultatus.

Studijų programą numatoma vykdyti nuolatine studijų forma. Studijų trukmė – 2 metai, apimtis – 120 kreditų, baigiamajam darbui skirta 30 kreditų.

Biomatematika – įvairių sričių bakalaurams

Tarpdisciplininėje magistro studijų programoje įgyti žinių ir gebėjimų galės įvairių sričių bakalaurai: matematikos, biologijos chemijos, biochemijos, medicinos, visuomenės sveikatos, fizikos, informatikos, biotechnologijų ir medžiagų technologijų.

Matematikos ir informatikos bakalaurai, pasirinkę Biomatematikos magistrantūros studijas, galės kelti savo kompetenciją pritaikydami žinomus ir naujus matematinius modelius bei informacines technologijas biomokslų problemoms spręsti. Matematikos išmanymas biologams leis giliau suprasti įvairaus lygio biosistemų procesus, juos analizuoti, modeliuoti ir prognozuoti.

Glaudus ryšys su medicina

Visuomenės sveikatos ir medicinos specialistams gebėjimas analizuoti medicininius duomenis bei modeliuoti ir prognozuoti epidemijų plitimą, pasitelkiant matematinius įrankius, gali būti naudingas vertinant su visuomenės sveikata susijusias grėsmes ir optimizuojant sveikatos apsaugos infrastruktūrą.

Biotechnologijų, medžiagų technologijų, chemijos, biochemijos ir fizikos bakalaurai savo žinias galės gilinti analizuodami matematinius modelius, aprašančius DNR, RNR, baltymus, lipidus arba ląstelės molekulines struktūras. Būsimi biomatematikai galės tirti biologinius procesus, kurių tiesioginis eksperimentinis stebėjimas gali būti brangus arba neįmanomas.

Auganti biomatematikų paklausa pastebima didžiosiose pasaulinėse farmacijos, biotechnologijų ir maisto pramonės įmonėse, tokiose kaip „Novartis“, „Roche“, „BASF“, „Nestlé“, turinčiose savo matematinio modeliavimo ir biostatistikos grupes. Šios grupės dalyvauja naujų vaistų kūrime, klinikiniuose tyrimuose, gamybos optimizavimo ir kokybės užtikrinimo procesuose.

Ankstesnis straipsnisLietuvių potencialas egzotinėse rinkose: durys atviros, o kas toliau?
Kitas straipsnisPsichologiniai sunkumai po traumos – ne silpnumo ženklas

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here