Teksto kokybės rodikliai

Daugelis iš jūsų tikrai buvote papuolę į situaciją, kai iš dvieju tekstų ta pačia tema, paskelbtų tuo pačiu metu, skaitytojai pasirinko kažkieno kito ir kur kas labiau juo rėmėsi. Paaiškinti tai tik didesne kitos svetainės reklama neįmanoma. Kalbant apie persiuntimus, mes jau ne kartą kalbėjome apie pačius įvairiausius veiksnius ir dabar mes norime pakalbėti apie vieną iš labiausiai nevienareikšmių ir, atrodo, sudėtingai formuluojamų – apie teksto kokybę.
Tarp visų galimų kriterijų, pagal kuriuos galima įvertinti straipsnio kokybę, mes norėtume išskirti šiuos penkis: realizacijos atitikimą pradinei idėjai, pažinimą, stilistikos nuoseklumą, teksto skaitymo lengvumą, kokybę, iliustruojančią medžiagą.

Atitikimas pradinei idėjai

Tai pirmasis ir pats svarbiausias teksto kokybės matas. Pradėdamas pažindintis su medžiaga, skaitytojas nusiteikia gauti tam tikrą informaciją. Jei jis jos negauna arba gauna nepakankamą kiekį, tai motyvacija pasidalinti rasta medžiaga su kitais prapuola.
Pvz., tuo atveju, kai kalbama apie publikaciją, kuri pretenduoja suteikti išsamią informaciją ta ar kita tema. Tokio straipsnio atveju atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus.
Teksto atitikimas tam, kas buvo pažadėta jo pradžioje. Išdėstant tam tikrą požiūrį autoriui praktiškai visada kyla pagunda žymiai nukrypti nuo temos tam, kad būtinai paminėti visus niuansus ir aprėpti visus antrinius problemos aspektus. Pabandykite įvertinti ar pavyko jūsų konkurentui išvengti šių spąstų.
Pateiktos informacijos išsamumas. Skaitytojo nuomonė apie tai, kaip gerai autorius yra įvaldęs temą didžia dalimi nulemiama autoriaus gebėjimu išsamiai bei aiškiai rašyti apie tai, ką jis gerai žino. Skaitant svetimą tekstą, atkreipkite dėmesį ar nėra tekste keleto nesutapimų ir ar jam nėra būdingas pasakojimo sukaustymas. Jei apie lygiaverčius dalykus autorius rašo vienodai išsamiai, tai gali reikšti, kad jis neįvaldęs kompleksinio problemos suvokimo.
Autoriaus sugebėjimo valdyti temą lygis, neatskiriamai yra susijęs su ankstesniuoju. Jei teksto pradžioje autorius žada apžvelgti pačius svarbiausius tos ar kitos problemos aspektus, bet painioja pirminės ir antrinės svarbos klausimus ar net visai nekreipia dėmesio į tai, kas svarbiausią, tai signalas, kad tekstas yra blogai parašytas. Šiuo atveju jūsų nuosavą tekstą galima parašyti laikantis tokio požiūrio:
1. Iš tikrųjų pirminiai aspektai yra kiti ir tiksliai nurodykite, kokie būtent ir kodėl.
2. Egzistuoja nemažai antraeilių požiūrių, kurie dažnai lieka pamiršti, nors visumoje daro nemažą įtaką apžvelgiamai padėčiai.
Pateiktos informacijos patikimumas. Puikiai parašytas tekstas sukuria pojūtį, kad tai, kas išdėstyta yra neabejotina tiesa, net jeigu kiekvienas išdėstytas faktas nėra lydimas hipernuoroda į šaltinį. Šis skaitytojo jausmas priklauso nuo to, kaip labai įsitikinęs autorius išdėsto medžiagą ir kaip tai atitinka skaitytojo bendrai ir privačiai nuomonei apie skaitomą temą.
Daugialypiškumas. Į kiekvieną problemą galima pažvelgti iš skirtingų pusių. Tekstas, pretenduojantis į išsamaus pavadinimą, bent jau apima esamus (ir net prieštaringus) požiūrius ir gali smulkiai išnagrinėti jei ne kiekvieną iš jų, tai bent jau tą, kuris yra artimesnis paties autoriaus požiūriui. Galimi jūsų veiksmai:
1. Atkreipti dėmesį į tuos požiūrius, kurie nebuvo paminėti ir atkurti išsamesnį bendrą vaizdą.
2. Išsamiai peržiūrėti požiūrius, kuriuos visai atsitiktinai paminėjo konkurentas.
Bendrai tariant, jei skaitytojas vietoje pažadėtos ekspertų nuomonės gauna įtartinų faktų rinkinį, skubotai perrištą kaspinu, įspūdis apie tekstą bus atitinkamas.

Pažinimas

Faktai, kuriuos turime bet kurioje žinių srityje, visumoje yra pasiskirstę labai netolygiai. Todėl kokybiškai parašyta medžiaga, išdėstanti, atrodytų, visiems žinomą informaciją, gali pasirodyti besanti stebėtinai populiari, nepaisant pasipiktinimo šūkių „Ką jūs veikėte mokykloje penktoje klasėje, kai viso to mokė [pateikite čia bet kurį faktą]?“.
Todėl, svetimo teksto pažinimo informacijos vertinimas – labai nelengvas uždavinys. Remtis čia galima tuo, kad mokyklos programa tikrai turi nemažai spragų ypač istorijos ir pažinimo srityse.
Taigi, jeigu jūs pamatėte pas konkurentą įdomų tekstą, atitinkantį apibrėžimą „tai ir taip visi žino“, bet tuo pat metu labai skaitomą ir gaunantį daugybę natūralių atsakomųjų nuorodų, išanalizuokite jį remdamasis šiais kriterijais:
1. Kaip plačiai nurodytas faktas ar faktai, iš tiesų, yra aptariami straipsniais internete.
2. Ar šis tekstas (ir kiek) aptaria papildomą informaciją, kuri yra sunkiau prieinama internete ar net yra išimtinė.
3. Kiek fakto viešumas yra kompensuojamas išdėstytos medžiagos prieinamumu ir padidintu illustravimo kekiu.
4. Ar pateiktos informacijos pažinimo dalis naudinga, o gal autorius tiesiog suteikė pirmenybę įžymybių paminėjimui (ypač pavadinimuose ir h1).
Ištyręs šį svetimos publikacijos teksto aspektą, jūs galite sukurti savo strategijas kaip įveikti konkurentą jo paties lauke.

Stilistinis atitikimas

Gerą, informatyvų ir su patikrintais faktais tekstą, sakykime, apie finansus visai įmanoma parašyti naudojant linksmą kalbą. Ar toks tekstas pritaps prie bendro tinklalapio vaizdo? Ar jį supras tikslinė auditorija? Jei šis tekstas neatitinka leidinio formato ir skaitytojų lūkesčių ar jie bus pasirengę paaukoti savo laiką dar vienam straipsniui tokioje svetainėje? Tai yra teksto stilistikos atitikimo svetainės formatui įvertinimas.
Tačiau įvertinti stilistiką būtina ir vidiniame teksto lygmenyje. Jei rimto teksto viduryje rašytojas ima kalbėti bajorų kalba arba naudojasi labai sudėtingais žodžiais tai gali sąlygoti pažinimo disonansą. Kokybiškame tekste panašių trūkumų nebūna.

Teksto skaitymo patogumas

Tai yra atskira didelė tema, kurią mes vėliau apžvelgsime išsamiai. Tuo tarpu, norėtųsi aptarti pagrindinius momentus.
Labai daug turinio projekto autorių pasikliauja publikavimo greičiu ir tai dažnai neigiamai paveikia ne tik teksto faktų tikslumą, bet taip pat ir literatūrinį lygį.
Svetimo teksto skaitymo patogumo trūkumais neįmanoma tiesiogiai pasinaudoti ruošiant savąjį tekstą, nes darbo su tekstu kokybė dažnai suvokiama nesąmoningai.

Subkriterijų tarpe norėtųsi išskirti šiuos.

Dėstomo teksto rišlumas, t. y. Kaip nuosekliai autorius pereina nuo vienos minties prie kitos ar nėra tekste nepaaiškinamų šuolių tarp jų. Tai dažniausiai pasitaikanti klaida, įvykstanti skubant, kai autorius bando pateikti ne visai apgalvotą logišką grandinę.
Terminologija – tai vienas iš tų subkriterijų, kurių atveju labai lengva apsirikti. Vertindami svetimą tekstą atkreipkite dėmesį į tai, kiek daug jame yra specifinės terminologijos, kiek ji yra suprantama įsivaizduojamai tikslinei auditorijai ir ar bando autorius apsidrausti, nurodydamas įvedamų terminų apibrėžimus, kaip dažnai jis tai daro ir kiek tikslingas yra kiekvienas toks apibrėžimas. Ypatingą dėmesį skirkite tam ar korektiškai ir tinkamai naudojami autoriaus įvesti terminai.
Teksto susmulkinimas. Kokybiškai parašytame tekste daugiasluoksnių, sunkiai perskaitomų sakinių kiekis artėja prie nulio, o ilgų pastraipų, kurias sudarytų daugiau negu penki-šeši sakiniai visai nėra.
Paantraštės. Šis subkriterijus yra glaudžiai susijęs su ankstesniuoju. Bet kokiame tekste, kurio ilgis yra didesnis nei du tūkstančiai simbolių, patartina naudoti paantraštes. Tekste paantraštės vaidina dvigubą vaidmenį: viena vertus, vienos sukuria skaitytojui tvarkingo teksto jausmą, o kita vertus, padeda jums iš tikrųjų tvarkingai išdėstyti tekstą. Vertindami svetimą tekstą atkreipkite dėmesį į tai, kaip tiksliai atskiria mintis paantraštės ir kaip tiksliai jos atspindi po to sekančio teksto esmę.

Iliustruota medžiaga

Sunku pasakyti, kas yra blogiau: iliustracijų didelės apimties tekste nebuvimas ir jų prasta kokybė. Įspūdį net ir apie labai gerai ir raštingai parašytą tekstą galima lengvai sugadinti panaudojus blogai apgalvotą ir įgyvendintą palydinčią tekstą grafiką.
Planuojant savo leidinį kaip atsaką į kitą, atkreipkite ypatingą dėmesį į tai ar galite jūs parengti savarankiškai, surasti internete arba nupirkti kokybiškesnes, daugiau tinkančias tekstui iliustracijas. Ypatingą dėmesį skirkite teksto subalansavimui ir grafikai: jie turėti papildyti vienas kitą, o ne konkuruoti dėl vietos po saule.
Naudodami vaizdus iš interneto, jūs visai nebūtinai susidursite su autoriaus teisių pažeidimu. Ieškodami vaizdų per Google, jūs galite įjungti filtrą, kurio dėka pateiktoje informacijoje liks tik paveikslėliai, skirti komerciniams tikslams. Panašūs filtrai yra viename iš didžiausių tarptautinių fotohostingų Flickr’e.
Atkreipkite dėmesį į pastarųjų metų tendencijas – sugrįžo susidomėjimas infografika, t. y., faktų išdėstymu, naudojant glaustas schemų iliustracijas. Jeigu jūsų konkurentas skyrė daug laiko ir pastangų informacijos santraukai parengti, tačiau paskelbė ją teksto pavidalu, kurį skaitant reikia brautis pro skaičius ir faktus, infografika padės jums išlošti prieš jį dėka pateiktos tos pačios informacijos vaizdingumo.Teksto kokybės rodikliai
Kai kuriais atvejais, iliustracijos atliktos infografikos stiliumi gali pakeisti ištisus straipsnius – neveltui infografiką taip pat vadina turinio dizainu. Tuo pat metu, vaizdo pateikimo priemonės leidžia naudoti visiškai laisvą stilių – pradedant griežtai verslo, baigiant atsitiktiniu virusiniu. Šio atvejo vienas iš pavyzdžių gali būti gerai žinoma iliustracija greičio tema, kokį greitį turi išvystyti didelis baltasis ryklys iššokimo iš vandens momentu, kad numuštų lėktuvą, skrendantį 3 km aukštyje.
Galiausiai, belieka pakartoti du universalius patarimus. Bet kokį leidinį būtina planuoti, o, suplanavus ir parašius straipsnį, pabandykite rasti papildomas dvi tris minutes tam, kad perskaitytumėte jį dar kartą. Kuo jūsų tekstas yra kokybiškesnis, tuo sunkiau bus kam nors pakartoti jūsų sėkmę.

Ankstesnis straipsnisPROTINGAS POŽIŪRIS Į BLOGUS ESANT MAŽAM BIUDŽETUI
Kitas straipsnisInterviu svetainei paruošimas

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here