Rekreacinės paslaugos skirstomos į:

Būtinas paslaugas. Tai apima apgyvendinimą, maitinimą, gamtinį kompleksą, kultūrinį kompleksą.

Papildomas paslaugas: ekskursijos, žaidimai, pramogos, mėgėjų užsiėmimai, bendravimas, gydymas, fizinis aktyvumas, suvenyrų įsigijimas, buitinės paslaugos, klubinė veikla, meninė veikla, socialinis lavinimas (kultūra, mokslas, švietimas)

Infrastruktūros paslaugas – valdymo paslaugos, rekreacinių įstaigų informacijos teikimas, transportavimas.

Renginių formų apžvalga organizavimo metodikos aspektu

Rytmečiai, popietės. Dažniausiai tokio pobūdžio renginiai organizuojami jaunesnio, mokyklinio amžiaus vaikams. Kitas šiai formai būdingas bruožas – tai daugiau uždaras, nei viešas, masiškas renginys, organizuojamas nedidelei bendruomenei. Organizuojant rytmečius ar popietes, galioja tie patys reikalavimai, kaip ir kitoms renginių formoms:

 • Sumanymas;
 • Dramaturgija;
 • Režisūra, vedėjas.

Šokių vakaras. Šokių vakarai siejami su rafinuotumu, kultūringumu. Organizuojant šokius vakarus, reikia labai gerai žinoti etiketą, tinkamai parinkti šokių vakaro vietą (vieta turi būti iškilminga), taip pat deramai parinkti muziką. Šokių vakaro metu svarbus vaidmuo atitenka muzikos parinkimui. Šie vakarai dažnai siejami su teminiais muzikiniais vakarais. Organizuojant tokio pobūdžio šokių vakarą svarbu numatyti:

 • Dalyvius (juos skirstyti pagal amžiaus grupes);
 • Parengti išankstinius kvietimus;
 • Nurodyti tematiką, dominuojantį rūbų stilių ir pan.;
 • Parengti detalų vakaro scenarijų, numatant muzikines ar vaidybines scenas tarp šokių;
 • Profesionaliai parengtas teminis šokių vakaras dažnai siejamas su istorine retrospektyva – pravartu iš anksto parengti įdomesnius vieno ar kito šokio atsiradimo pasakuojamuosius epizodus.

Diskoteka, jos organizavimo ypatumai. Iš esmės diskoteka dažnai siejama su šokiais, tačiau iš teisų labai svarbu tinkamas organizavimas. Derėtų atminti, kad diskotekos programa, būdama viena pagrindinių jaunimo pramoginio laisvalaikio formų, turi ir savo pagrindinį principą – linksminti, šviesti. Tam reikalinga vizualinių (šviesos efektų, skaidrių, filmuotų kadrų), garsinių (muzikos, teksto, garso efektų), teatrinių (teatralizacijos, šokių, pantomimos) elementų visuma.

Diskotekos programa – tai vientisas, pagal specialų scenarijų surežisuotas renginys.

Poilsio vakaras. Nuo šokių vakaro ar diskotekos jis skiriasi tuo, kad poilsio vakaras visuomet turi teminį kryptingumą – vieną bendrą mintį, pagrindinę idėją, o visos vakaro sudėtinės dalys – muzika, apipavidalinimas, pramogos, tekstai – pajungtos tai temai atskleisti. Šių vakarų pagrindinis tikslas – turiningai praleisti laisvalaikį ir visapusiškai tobulėti.

Vakaronė. Šis žanras siejamas su lietuvių tautos bendruomeniniais papročiais rinktis vakarais iš eilės kurioje nors kaimo pirkioje su savo įrankiais dirbti smulkių darbų arba talkinti šeimininkui. Per vakarojimus žaisdavo, dainuodavo, sekdavo pasakas, mindavo mįsles, šokdavo. Šiuo metu organizuojant vakarones taip pat galima panaudoti buvusius aktyvius žaidimus, pasakas, pasakojimus ir pan.

Vakaronės – liaudiško pobūdžio vakaras, turintis vedėją – personažą. Dažnai vakaronės organizuojamos su vaišėmis. Organizuojant vakarones svarbu atminit, jog vienas iš svarbiausių reikalavimų – vieningo stiliaus sukūrimas ir jo išlaikymas: muzika, dainos, pramogos, meninis apipavidalinimas, vedėjų ar dalyvių kostiumai ir pan. Vakaro komponentai turi būti – liaudiško stiliaus. Kitas labai svarbus reikalavimas – vakaro vedėjo šiltas ir betarpiškas bendravimas su dalyviais.

Pramoginės varžybos. – tai renginių grupė, kurią gali sudaryti žinovų konkursai, turnyrai, dainų ir šokių konkursai. Ši forma labai patraukli vartotojams tuo, kad joje nėra pasyvių stebėtojų ar žiūrovų – beveik visi renginio dalyviai yra aktyvūs. Svarbu atminti, jog visos varžybos siejamos su konkurencija, o tai reiškia, kad veiksmas „įtraukia“ dalyvius savo dinamika, masiniu dalyvavimu, troškimu laimėti.

Karnavalas – didelės apimties pramoginis renginys. Organizuojant karnavalus reikia žinoti kelis pagrindinius principus:

 • Karnavalas – tai masinis šventinis renginys, kur žiūrovas vienu metu yra atlikėjas, o atlikėjas – žiūrovas;
 • Tai viena iš ryškiausių švenčių formų, pasireiškianti dalyvių kūrybine išmone bei veikla;
 • Karnavalas tradiciškai vienu metu vyksta daugelyje vietų – salėje, aikštėje, gatvėse, kiemuose – jis negali būti ribojamas viena veiksmo vieta.
 • Karnavalo sėkmė priklauso nuo apipavidalinimo, kostiumų, kaukių; jame turi būti daug linksmų staigmenų, netikėtumų, loterijų, pramogų, pokštų.įmoniu renginiai

Publicistiniai ir didesnės apimties renginiai. Šiam žanrui priskiriami pokalbiai, paskaitos, disputai, diskusijos, forumai, konferencijos ir kt visa tai sudaro pažintinių renginių grupę. Organizuojant tokio pobūdžio renginius, svarbu atminti, kad tikslo siekiama daugiausiai tarpusavio bendravimo būdu, pagrindinis kai kurių šių renginių metodas – įtikinimas. Dažniausiai meno priemonės čia nenaudojamos. Scenarijai tokiems renginiams nerašomi, nėra teatralizacijos. Pagrindinis tikslas – suformuoti teisingą viešąją nuomonę neaiškiais ar ginčytinas gyvenamojo laikotarpio klausimais. Kiti tikslai – skatinti drąsiai, viešai pareikšti savo nuomonę, mokyti tiksliai, logiškai ir argumentuotai kalbėti.

Dekados, šventės, festivaliai ir pan.

Dekada – 10 dienų laiko tarpas. Dekadų metu į vieną sistemą jungiami įvairūs žanrai, įvairūs renginiai. Šiuos renginius dažnai organizuoja didelis žmonių būrys. Pagrindinis dekada privalumas – padeda praplėsti akiratį, patenkinti įvairaus skonio ir pomėgių žmonių poreikius.

Festivalis – masinė kultūros šventė, teatro, kino ar kitų meno kūrinių apžiūra.

Ankstesnis straipsnisRenginio scenarijaus parengimas
Kitas straipsnisDovanos ir gėlės

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here