Reklaminės kompanijos organizavimas individualioje įmonėje

 Kanceliarinės parduotuvės istorija ir veikla

įmonė užsiima veikla, nurodyta jos rejestro duomenyse. Pagrindinės veiklos rūšis yra kanceliarinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

Plečiantis darbų mastams, didėja ir klientų skaičius. Aptarnaujama vis daugiau įmonių, firmų ne tik Mažeikių mieste, bet ir aplinkinių miestelių įmones, švietimo įstaigas, seniūnijas. Įmonės, prekių užsakovai, klientai pageidauja kuo geresnio aptarnavimo, palankių kainų.

Parduotuvė yra miesto centre, todėl klientams labai patogu apsilankyti. Patalpos yra nupirktos. Paslaugų teikimas, kopijavimas, įrišimas, laminavimas. Įmonės veikla yra orientuota į platų klientų ratą, kadangi kanceliarinės prekės yra reikalingos vaikams, studentams, organizacijoms, buhalteriams, mokykloms. Atliekame fasavimo ir pakavimo veikla, laminavimas, įrišimas, kopijavimo paslaugos. Prekės skirtos iki mokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, buhalteriams, įmonėms.

Kaip ir kiekvieno verslo, taip ir šio pagrindinis trūkumas – konkurencija, tačiau mūsų įmonė stengiasi pritraukti kuo daugiau klientų, kuo maloniau juos aptarnauti, kad jiems būtų malonu pas mus sugrįžti, sudaryti palankias sąlygas naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, plėsti savo verslą ir sėkmingai konkuruoti.

Mūsų konkurentai – EDZARAS, RAŠTINĖS REIKMENYS, MAXIMA, tačiau jie mūsų įmonei blogos įtakos nedaro, kadangi mūsų parduotuvė yra miesto centre ir kasdien klientų turime vis daugiau.

 

PALYGINIMO

KRITERIJUS

KANCELIARINĖS PREKĖSRAŠTINĖS

REIKMENYS

MAXIMAEDZARAS
Įkūrimo data1998m.2000m.2002m.1995m.
VietaNaftininkų g.Naftininkų g.Žemaitijos g.Laisvės g.
PrekėsKanceliarinės prekėsKanceliarinės prekėsĮvairios prekėsKanceliarinės

prekės

Kainodara

 

Tam tikras procentas prie savikainos

 

Tam tikras procentas prie savikainos

 

Tam tikras procentas prie savikainos

 

Tam tikras procentas prie savikainos
Prekių kokybėVertinama gana geraiPuiki prekių kokybėBloga prekių kokybėPuiki prekių kokybė
Geografinė padėtisVieta pasirinkta apgalvotaiVieta pasirinkta apgalvotaiVieta neturi didelių privalumųSenamiestis
ReklamaSpauda, radijas, lankstinukai, vietinė televizijaLankstinukaiSpauda, televizija, radijas, lankstinukaiSpauda, radijas, lankstinukai

 

Įmonės ar padalinio veiklos strategija ir taktika

Orientuoti į studentus, moksleivius, buhalterius, įmones. Reaguojame į klientų poreikius, lanksti nuolaidų sistema, dovanėlės, įvairios akcijos.

Sprendimų priėmimų įmonėje principai

Męs darbuotojos siūlome, visus klausimus kartu sprendžiame, savininkės galutinis sprendimas.

Laikas ir žmonių santykiai svarbiausi sprendimų priėmimo proceso elementai.

Sprendimų priėmimas taip pat remiasi praeitimi, ir teigiama ir neigiama ankstesnė patirtis vaidina žymų vaidmenį nustatant, kuriuos pasirinkimus vadovai mato kaip tinkamus ir pageidaujamus.

Sprendimų priėmimas susijęs su problemomis. Problema kyla tuomet, kai reali padėtis skiriasi nuo pageidaujamos.

Kadangi vadovai susiduria su daugybe problemų ir aplinkybių verta aptarti veiksmus kurie padeda efektingai dirbantiems vadovams nustatyti problemas ir galimybes, bei aplinkybes, kurios verčia vadovus imtis veiksmų.

Nėra vadovų, kurie nežinotų, jog būtina paveikti žmones, kad jie dirbtų organizacijos naudai. Blogiausia, kad daugelis iš jų įsitikinę, jog užtenka tik materialinių paskatų. Vis dėl to pinigai veikia tik iki tam tikros ribos, tam tikrai žmonių grupei ir nėra tokie visagaliai, juo labiau jog finansiniai ištekliai riboti. Motyvavimas suprantamas kaip judėjimas veiklos priežastis, kuri skatina veikti. Kiekvieno darbo rezultatai ir sėkmė priklauso nuo motyvacijos daug labiau negu galima įsivaizduoti. Todėl požiūris į tai ko mokomės yra žymiai svarbesnis už bet kokius gerus norus. Geras motyvas atpildas už gerą darbą ir pasitenkinimas savimi. Motyvaciją skatina smalsumas, geras pavyzdys. Motyvuojant visada nustatomas pagrindinis tolimesnis tikslas, kuris išskaidomas į keletą artimesnių, kad būtų pasiekti visi reikalavimai. Būtina įsisąmoninti viską, kas vėliau gali sukelti konfliktus. Reikia turėti savo poziciją.

Įmonė susibūrė ir dirba tam, kad:

Įmonės ar padalinio veiklos strategija ir taktika būtu orientuota į studentus, moksleivius, buhalterius, įmones. Reaguojame į klientų poreikius, lanksti nuolaidų sistema, dovanėlės, įvairios akcijos.

 • padėtų įmonėms, organizacijoms ir verslininkams įgyvendinti jų norus, poreikius, parduodant kokybiškas prekes suteikiant galimybę visados gauti reikiamų prekių. Įmonės patirtis ir techninės galimybės įgalina greit ir kokybiškai atlikti paskirtus darbus.
 • padėtų žmonėms susikurti palankias sąlygas apsilankyti šioje parduotuvėje.
 • sudarytų darbuotojams sąlygas efektyviai dirbti, kelti kvalifikaciją, atskleisti ir vystyti savo gebėjimus.

Mes siekiame, kad mūsų verslas būtų pelningas. Ši tendencija suteikia galimybę įmonei tobulėti, plėtotis ir geriau tenkinti vis augančius mūsų klientų reikalavimus.

Vizija. įmonė siekia išlaikyti užsakovams patikimo, ekonomiškai naudingo įvaizdį.

Įmonės veiklos sritys:

 • Švietimo paslaugos.
 • Laminavimo paslaugos.
 • Įrišimo paslaugos.
 • Prekyba kanceliarinėmis, biuro prekėmis.

2.2. Įmonės organizacinė ir valdymo struktūra

Savininkė

Buhalterė

Vedėja

Pardavėjos

Ši organizacinė valdymo struktūra yra būdinga mažai įmonei. Tai linijinė valdymo struktūra.

 

2.3. Reklamos priemonės

 

2.3.1. Reklama spaudoje

Spaudos reklama aprėpia įvairias reklamines medžiagas, publikuota periodinėje spaudoje. Šią reklamą galima skaidyti į du pagrindinius porūšius:

 1. reklaminiai skelbimai – tai mokamas skelbimas, paprastai spausdinamas periodinėje spaudoje. Pagal klasikinį variantą reklaminis skelbimas pradedamas dideliu šūkiu (sloganu), kuris trumpai atspindi komercinio pasiūlymo turinį ir privalumus. Pagrindinė reklaminio skelbimo dalis – tekstas, kuris ir atspindi reklaminio skelbimo esmę, pabrėžia vartotojui naudingas produkto savybes ir privalumus;
 2. apžvalginio – reklaminio pobūdžio straipsniai ir publikacijos dažniausiai pateikia redaguotą medžiagą, apžvalgos forma parašytą apie įmonės veiklą, arba yra interviu (su firmos vadovais, partneriais ar vartotojais) formos.

Spausdinta reklama – tai vienas pagrindinių reklamos tipų. Ji orientuota į regimąjį suvokimą. Spausdintą reklamą galima skirstyti į du pogrupius:

 1. reklaminiai kataloginiai – informaciniai leidiniai reklamuoja konkrečias prekes arba paslaugas. Tai katalogai, prospektai, bukletai, plakatai, lapeliai, informaciniai biuleteniai.
 2. Proginiai (naujametiniai ar jubiliejiniai) reklaminiai leidiniai – labai efektyvi priemonė, nes jie pasižymi ypač aukšto lygio svarbumu. Tai firminiai sieniniai ir staliniai kalendoriai, dienoraščiai, užrašų knygelės ir kt. Juose tam tikrą vietą užima informacija apie siūlomas prekes ar paslaugas, ir viršeliuose aiškiai pavaizduota firmos simbolika.

Pagrindinė spauda Santarvė ir Žemaičių būdas. Nustatyta kad spaudą prenumeruoja pastovus skaitytojai, todėl didesnė galimybė įsigyti pastovių klientų. Apklausus klientus išsiaiškinta, kad klientai daugiau pasitiki reklama kuri pateikta spaudoje. Silpnesnė laikraščių įtaką tikslinei grupei nuo 18 iki 30 metų. Pagal apklaustųjų skaičių nustačiau, kad laikraščių skaitytojai brandūs žmonės, kurie rečiau kaičia savo požiūrį į vieną ar kitą prekę. Tokia reklama daugiau suteikia pasitikėjimo savimi. Skaitytojas gali būti informuojamas įvairiais straipsniais, žinutėmis, interviu, reportažais, paveikslais. Straipsniai, aprašantys firmos veiklą, gali būti efektyvūs tik tada, jei įmonė pakankamai žinoma. Mūsų minima įmonė tai –  individuali įmonė užsiimanti prekyba kanceliarinėmis prekėmis.

Reklaminio skelbimo kainos priklauso nuo:

 • Skelbimo dydžio.
 • Vietos puslapyje. Pirmas laikraščio ar žurnalo puslapis, speciali tematinė rubrika.
 • Publikacijos skubumo.

Teksto ir originalo – maketo paruošimas.

Statistika rodo, kad reklama laikraščiuose nėra ilgaamžė. Reklaminių skelbimų efektyvumas priklauso ir nuo metų laiko. Atostogaudami žmonės mažiau skaito laikraščius. Kadangi  įmonė užsiima kanceliarija – tai metų laiko kaita turi įtakos prekybai. Moksleiviai, studentai, mokytojai vieni iš pagrindinių klientų. Todėl pasibaigus mokslo metams reikia pasistengti kad prekyba nesumažėtų, išliktų stabili. Reklama vienas iš būdų tai padaryti. Reklaminio skelbimo vieta puslapyje taip pat yra svarbus aspektas. Šalia esantys skelbimai gali pabrėžti arba sumenkinti mūsų skelbimą.Amžius skaitytojų.

2.3.2. Reklama televizijoje

Televizija – tai viena pagrindinių laisvalaikio praleidimo formų. Ji padeda sklisti kultūrai, žinioms, informacijai. Mažeikiuose transliuojama vietinė televizija ROVENTA, kurioje galima rodyti norima reklamą. Tačiau televizija viena brangiausių, galingiausių ir veiksmingiausių reklamos priemonių. Pagal apklaustuosius televizijos auditorijos sudėtis labai įvairi. Svarbu pasirinkti tinkamą reklamos perdavimo laiką. Geriausias laikas – prieš žinias ir po jų, prieš filmus ir po jų. Kaip pristatyti prekę: Parodyti pakuotę, originaliai pateikti siužetą, intriguoti pradžią, reikalingi garso efektai.

Privalumai ir trukumai: Tokia plati apimtis labai efektyvi išlaidų požiūriu. Stiprus garso ir vaizdo poveikis žiūrovui. Trūkumas tas, kad didelės išlaidos. Reklamuotojas negali būti tikras, kad jo reklamą pamatys tikslinė auditorija. Įmonė naudojasi vietinės televizijos ROVENTA paslaugomis. Reklama transliuojama 3-4 kartus per dieną.

 

 • Reklama internete

Kompiuterizuota reklama – naujausias reklamos tipas. Jis pasireiškia informacijos skleidimu į kompiuterių sistemų informacinius bankus. Šio metu labai sparčiai plėtojasi ir jau yra pasiekusi gana aukštą lygi reklama internete. Paskutiniu metu jau savo firmos interneto svetainės turėjimas tapo, firmos prestižo reikalas.

Internetas leidžia smalsiam vartotojui, paspaudusiam reklaminį skydelį, daugiau sužinoti apie reklamuojamą produktą ar paslaugą. To negali užtikrinti jokia žiniasklaidos priemonė. Tačiau  įmonė internete savo produkcijos nereklamuoja, kadangi paskaičiavus sąnaudas ir pajamas šitoks reklamavimo būdas Mažeikių mieste netinka. Savo reklamą stengiamės pateikti tokiu būdu, kad klientas galėtu sužinoti apie ją neinvestuodamas pinigų ar tiek kad daugelis galėtų sau tai leisti. Internetas reikalauja atitinkamų lėšų. Be to manyčiau internete daugiau lankosi jaunesnio amžiaus žmonių. O mūsų tikslas investuoti ten pajamas kur vienu reklamavimo būdu pasiektumėm kuo įvairesnio amžiaus žmonių. Internetu paprastai naudojasi didelės arba vidutinės pajamas turintys asmenys, taip pat išsilavinę ar informacijos ieškantys žmonės. Be abejonės internete galima rasti platesnės informaciją apie prekes. Vienas svarbiausių reklamos internete bruožų yra tai, kad reklamos užsakovai gali labai nesunkiai sužinoti, kiek konkrečiai interneto lankytojų paspaudė jų reklaminį skydelį.

 

2.3.4. Radijo reklama

 

Radijas yra pati asmeniškiausia reklamos priemonė, leidžianti daug laiko praleisti vienas prieš kitą su klausytoju. Radijas gana operatyvi priemonė reklamuotojui: jis gali tą pačią dieną išgirsti savo reklamą eteryje. Tokio greičio negali pasiekti nė viena kita reklamos priemonė. Pagrindinis radijo reklamos privalumas – klausytojo vaizduotė, pagrindinė varomoji jėga – jos pasikartojimo dažnumas, trumpumas. Ji pralenkia klausytojo reakciją. Radijo reklama pritraukia 30% klausytojų auditorijos. Efektyviausia reklaminio klipo trukmė – 30 s, tai standartinė klipo trukmė; 60 s trukmės reklaminio radijo klipas pritraukia 40% daugiau dėmesio negu standartinis.Mažeikių rajone transliuojamos dvi stotys „Mažeikių aidas“ ir „Ventus“. Be abejonės įmonė pasirenka tą stotį kurios daugiau klauso visuomenę, kur geresnės kainos, patogesnės sąlygos pristatyti savo reklamą.

PrivalumaiTrūkumai
Platus aprėpimas. Radiją galima naudoti bet kuriuo paros metu.Trumpalaikiškumas
Radijo skelbimas nėra brangus ir jį dažnai galima kartotiGarsas be vaizdo
Vartotojai gali savaip įsivaizduoti tai kas vykstaRadijo eterio perkrovimas
 • Lauko reklama

Lauko reklama – visa reklama, kurią matome gatvėse, miesto aikštėse, gyvenamuosiuose rajonuose: įvairūs reklaminiai skydai, afišos, šviečiančios iškabos, transparantai, elektroninės švieslentės. Taip pat šiam reklamos tipui priskiriama reklama ant transporto priemonių, parduotuvių vitrinų.

Lauko reklamą geriausiai tinka gaminio įvaizdžiui formuoti ir vardui kurti. Pastačius lauko stendus strategiškai gerose vietose, reklamą mato didelis skaičius žmonių. Norint kad reklamą pamatytu kuo didesnis skaičius žmonių rekia stendus išdėstyti kuo įvairesnėse vietovėse. Ten kur lankosi daugiau žmonių ir įvairaus amžiaus. Tačiau norint, kad įmonės reklama būtų matoma reikia pasirinkti didelius reklaminius plotus.

Įmonės platina savo įmonės lankstinukus, kuriuose pavaizduota reklamuojama prekė ir trumpas aprašymas apie įmonės suteikiamas paslauga. Tai pavaizduotas kuriamas lankstinukas, kurį galima įsigyti apsilankius kanceliariniu prekių parduotuvėje.

Paprasčiausias būdas išsiaiškinti pobūdžio reklama konkrečiam vartotojui didžiausią poveikį, yra jį apklausti ir išsiaiškinti nuomonę. Stengėmės išsiaiškinti savo klijentų orientaciją į mūsų skelbiamas reklamas. Kokia reklama daro didžiausią įtaką jiems. Apsilankiusių klijentų mūsų parduotuvėje apklausėme:

 • Koks skelbimas jums patinka;
 • Koks skelbimas jums darys didžiausią įtaką;
 • Kokį skelbimą jūs įsidėmėtumėte labiausiai;
 • Kokį skelbimą jūs perskaitysite pirmiausiai;
 • Koks skelbimas suintriguos tą prekę pirkti

Būtina išsiaiškinti, ar tiriamieji asmenys sako teisybę, ar pasakytoji reakcija atitinka realią daugumos reakciją, taip pat ar buvo išsakyti esminiai kriterijai.

 

 

Reklamos įkainiai

 

Skilčių dydžiai: plotis (pagal skiltis): 5 cm, 10,4 cm, 15,8 cm, 21,2 cm, 26,6 cm. Didžiausias aukštis – 37 cm.

Kainos:

Pirmas puslapis spalvota/nespalvota – 3,90 Lt + 18 % PVM.

Kiti puslapiai nespalvota – 2,00 Lt + 18 % PVM.

Kiti puslapiai spalvota – 2,60 Lt + 18 % PVM.

Nespalvota reklaminė publikacija – 1,50 Lt + 18 % PVM.

Spalvota reklaminė publikacija – 1,95 + 18 % PVM.

Reklaminis maketas pirmame puslapyje brangsta viršijus: 150 cm2 – 5 procentais; 200 cm2 – 10 procentų, 250 cm2 – 15 procentų, daugiau kaip 270 cm2 – 20 procentų.

Nuolaidos taikomos sudarant metinę sutartį, kurios galiojimo laikotarpiu sunaudojama:

Pirmas puslapis

Nuolaida proc.*

Pirmas puslapis

Nuolaida proc.**

Kiti puslapiai

Nuolaida proc.*

Kiti puslapiai

Nuolaida proc.**

150 cm25
250 cm210
500 cm251015
700 cm25101520
1000 cm210152025
2000 cm215202530
3000 cm220253035
4000 cm225303540
5000 cm230354045
6000 cm2 ir daugiau35404550

*mokama per du kartus arba kas mėnesį už faktiškai sunaudotą reklamos kiekį.

**už visą reklaminį plotą sumokama iš anksto.

Kadangi mūsų įmonė nedidelė, neseniai įsikūrusi mes reklamai negalime skirti daug pinigų. Todėl renkamės pigesnę ir mažiau vietos užimančią reklamą, bet aiškiai matoma, kad nebūtų švaistomi veltui pinigai. Mes renkamės spalvotą reklaminę publikaciją, kuri per metus užima 700 cm2 arba 1000 cm2.

2.5.2. Laikraščio „Būdas žemaičių” reklamos kainos

 

Skelbimai 5 „Būdą žemaičių“ priimami telefonu (8 900) 600 41, tik TELEKOMO abonentams; siunčiant žinutę trumpuoju telefonu numeriu 1368, BZ_skelbimo tekstas, tik OMNITEL abonentams (žinutės ir skambučio kaina 3 Lt); parduotuvėse „Piropas“ (Žemaitijos g. 45), „Kaukutis“ (Ventos g. 51), Viekšniuose (Tilto g. 23), Sedos bibliotekoje (Seda, Vytauto g. 14), visuose mažeikių rajono ir miesto pašto skyriuose.

Žodiniai skelbimai be rėmelio iki 20 žodžių kainuoja 3 – 5 Lt.

Žodiniai skelbimai rėmelyje iki 20 žodžių kainuoja 10 – 30 Lt.

Užsakomos publikuoti reklamos kaina priklauso nuo užsakymo apimties, dažnumo ir sutarties trukmės.

Užsakovo reklamai ploto pirmajame puslapyje 1 cm2 kaina – 2,50 Lt + PVM, paskutiniame puslapyje – 1,50 LT + PVM, o vidiniuose – 1,00 Lt + PVM. Užsakomasis reklaminis straipsnis – 0,70 – 1,00 LT

Nuolaidos:

Kartojamų skelbimų ir reklamos nuolaidos: 5 – 8 kartai 5 proc.; 9 – 12 kartų 10 proc.; 13 – 15 kartų 15 proc.; daugiau nei 15 kartų 20 prac.

Priklausomai nuo ploto: 500 cm2 – 10 proc.; 1000 cm2 – 15 proc.; 2000 cm2 – 20 proc.; 3000 cm 2 – 30 proc.; 5000 cm2  40 – proc.

Visi įkainiai nurodyti neįskaitant 18 proc. PVM. Sutartyje taikoma viena iš nuolaidos rūšių.

 

2.5.3. Reklamos kainos UAB „Roventa“

 

            Kodėl reklama „ROVENTA“ kanalu efektyviausia?Pirmiausia – tai žiūrovų skaičius. Šiuo metu KTV retransliuojamas programas ir informacinį kanalą mato per 7000 abonentų, tai yra apie 30.000 žiūrovų. KTV retransliuojama visuose miesto mikrorajonuose ir ETG! Informaciniame kanale rodomos aktualios Mažeikių miestui laidos.Kasdien rodomi populiarūs filmai, o vakarais 21.30 val. rodomas naujas vaidybinis premjerinis filmas. Šeštadieniais premjera- 21.30 bei 23.00 val.

Kokie yra skelbimų ir reklamos įkainiai?

 Skelbimai, komercinė reklama „bėgančia eilute“ – litais vienai dienai:

Reklamos
trukmė
Privatiems
asmenims
Įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms
Komercinė reklama
visiems*
1-2 d.d.5,0010,0010,00
3-5 d.d.3,757,507,50
6-10 d.d.3,006,006,00
11d. ir daugiau2,505,005,00

Skelbimai, reklama, komercinė reklama „bėgančia eilute“ – iki 10 žodžių (2 kartus)
* Komercinė reklama – prekiauju, gaminu, teikiu paslaugas.

Kainos už kiekvieną papildomą žodį „bėgančia eilute“:

Privatiems asmenims – 0,20Lt.

Įmonėms, įstaigoms bei – 0,50 Lt.

Komercinei reklamai – 0,70 Lt.

LaikasPirm., antr., tre2., ketv., penkt.Šešt., sekm., šventinės dienos
10.00-14.00A1A3
18.00-19.30A2A2
19.30-20.30A3A3
21.00-21.30A4A4
21.30-22.30A5A5
22.30-23.30A1A1
Reklaminio vaizdo klipo transliacija, litais:
Trukmė
Laiko juosta
1″5″10″15″20″25″30″35″40″45″50″55″60″
A10,52,557,51012,51517,52022,52527,530
A21,57,51522,53037,54552,56067,57582,590
A32102030405060708090100110120
A42,512,52537,55062,57587,5100112125137,5150
A53153045607590105120135150165180

REKLAMAI autorinių laidų metu – taikomas A4 įkainiai. REKLAMAI TV ROVENTA žinių metu – taikomas A5 įkainiai.

Nuolaidos:

Užsakius reklamos daugiau kaip už:

 • 500 Lt taikoma 5 % nuolaida.
 • 1000 Lt taikoma 10 % nuolaida.
 • 2000 Lt taikoma 15 % nuolaida.
 • 3000 Lt taikoma 20 % nuolaida.
 • 4000 Lt taikoma 25 % nuolaida.

Suderinus su direktoriumi, nekomercinių renginių reklama, informacija gyventojams skelbiama nemokamai.

Logotipo transliavimas – 1 min. eterio laiko:

Laiko juostos:

 • A1 – 0,1 Lt.
 • A2 – 0,2 Lt.
 • A3 – 0,3 Lt.
 • A4 – 0,4 Lt.
 • A5 – 0,5 Lt.

Užsakovo pateiktos medžiagos perrašymas į VHS, SVHS, DVD formatus, -1 min. trukmės kaina – 0,2 Lt, bet ne mažiau kaip 5 Lt.

Užsakovo pateiktos medžiagos perrašymas į DVCAM, mini DV formatus 1 min. kaina 0,5 Lt, bet ne mažiau kaip 15 Lt.

Video medžiagos permontavimas ir paruošimas eteriui – viena valanda darbo 60-100 Lt.

Užsakovo parengto reportažo, atitinkančius tech. reikalavimus transliacija. Transliacija TV eteriu iki 20 min. trukmės – 100 Lt. Siužetas neturi būti reklaminis.

Visos anksčiau minėtos skelbimų, sveikinimų ir reklamos kainos nustatytos su PVM .

Visi užsakomieji reklaminiai skelbimai, sveikinimai apmokami įmonės kasoje arba bendrovę aptarnaujančiuose AB banko „Hansabankas“ ir AB Vilniaus banko Mažeikių skyriuose.

Mes renkamės reklamą tokią, kuri trunka 6 – 10 darbo dienų. Tai nėra labai brangu ir mums apsimoka, nes mūsų įmonė ir joje teikiamos paslaugos yra reklamuojamos už priimtiną kainą 6 arba 10 dienų.

2.6. Naudojamo populiarinimo analizė

Įmonė yra visapusiškai suinteresuota suformuoti palankų požiūrį į įmonės veiklą. Tam pasitelkiamas rėmimo komplekso elementas – ryšiai su visuomene.

Ryšiai su visuomene nesiekia tiesiogiai remti kurią nors konkrečią prekę ar paslaugą, nes tai jau atliekama formuojant palankų požiūrį į firmos veiklą. Visuomeninės nuomonės formavimo uždaviniai yra skleisti palankius atsiliepimus apie įmonę, formuoti teigiamą nuomonę apie ją, neleisti skleisti apie įmonę nepalankių gandų ar žinių.

Priešingai reklamai arba pardavimo skatinimui, kurių tikslai tiesiogiai susiję su pardavimu, ryšių su visuomene tikslas – įmonės veiklai sukurti palankią ir geranorišką atmosferą.

Įmonė ryšiams su visuomene pasitelkia visuomenines informavimo priemones: laikraščius, žurnalus, televiziją, radiją. Ryšiai su visuomene labai padeda skatinti pardavimus, nes įmonės žinomumas ir pripažinimas yra pardavimus didinantys veiksniai. Bet kokių ryšių su visuomene svarbiausias principas yra teisingumas, juo remiantis galima suformuoti gerą požiūrį į įmonę, įgyti pasitikėjimą. Žodžių ir darbų sutapimas šioje veikloje, nepalyginamai svarbesnis negu reklamoje. Be pasitikėjimo sėkminga veikla yra neįmanoma.

Ryšiai su visuomene formuojami tuo atveju, jei remiasi gerais santykiais įmonės viduje, nes darbuotojai turi didelės įtakos formuojantis nuomonei apie įmonę. Ypač daug pasiekiama palyginti paprastais dalykais: maloniu aptarnavimu, kiekvieno darbuotojo profesionalumu ir dėmesingumu, sugebėjimu išspręsti kliento problemas. Malonius įspūdžius žmonės linkę papasakoti pažįstamiems, taip drauge populiarindami ir įmonę. Šiais principais vadovaujasi įmonė.

Apskritai populiarinimas yra rėmimo rūšis, kurią žmonės laiko bene pačia patikimiausia, tačiau populiarinimo efektas niekuomet nebūna labai greitas, nes reikia laiko nuomonėms pasklisti ir įsitvirtinti. Populiarinimą sunku įmonei planuoti, bet dar sunkiau apskaičiuoti jo rezultatyvumą. Be to, vienas kitas neigiamas dalykas gali greitai sugriauti ilgo laikotarpio pastangas. Tačiau tinkamai derindama su kitais marketingo veiksmais, populiarinimas gali tapti tikrai galingu marketingo įrankiu.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Pagrindinis Įmonės rėmimo tikslas pristatyti rinkai naują gaminį, padidinti prekių apyvartą ir gauti maksimalų pelną.

Įmonė siekdama rėmimo tikslų naudojasi įvairiomis reklamos rūšimis: išorine reklama, spausdinta reklama, reklama internete, parodose ir televizijoje. Įmonė reklaminių suvenyrų neturi ir pirkėjams jų nedalina, tačiau pastoviems klientams taiko nuolaidas. Siūlyčiau įmonei ateityje pasinaudoti šia reklamos rūšimi, nes reklaminiai suvenyrai išlieka ilgą laiką, todėl vartotojas ilgiau įsimins reklaminę informaciją (įmonės pavadinimą, adresą, prekės ženklą). Taip pat reklaminiai suvenyrai gali būti parodytas ir kitiems asmenims. Tai gana pigi reklamos rūšis.

Atlikus apklausą, paaiškėjo, kad dauguma pirkėjų informacijos apie prekes ieško pardavimo vietose, beje šią informaciją jie laiko viena iš patikimiausių. Tai rodo, kad pirkėjai dauguma prekių įsigyja asmeninio pardavimo būdu.

Dar vienas iš pardavimų skatinimo būdų – kainos sumažinimas. Ši pardavimo skatinimo priemonė paprastai naudojama kartu su reklama. Kainos sumažinimas pritraukia klientus. Šiame darbe aš išdėsčiau savo ir kitų autorių mintis apie reklamą, jos ypatumus, rūšis ir savybes. Tai dariau daugiau iš reklamos užsakovo pozicijos. Bandžiau išsiaiškinti, kokį pelną neša reklama, ar ją apsimoka pirkti, kai nustatyti jos efektyvumą ir pan. Ir tik žinodami daugumos vartotojų nuomonę reklamos gamintojai gali sukurti tokią reklamą, kad ji patiktų vartotojui.

Aš pabandžiau atlikti nedidelę apklausą anketomis (anketos pateiktos priede). Anketa susideda iš dešimties klausimų kurie susiję su reklama. Išanalizavęs anketų rezultatus aš galiu išskirti tokius pastebėjimus:

Didžiajai daliai mano apklaustų žmonių, didžiausią įtaką, jų nuomone, daro reklama per televiziją. Kiti pasirinko reklamą spaudoje, per radiją, reklaminiuose stenduose, parodos ir muges.

Ar mano apklausti žmonės dažnai susigundo nusipirkti reklamuojamą produktą tuoj pat pamatę reklamą, atsakymai pasiskirstė taip: kartais tik pamatę reklamą eina nusipirkti reklamuojamo produkto. Ir taip pat niekada taip nedaro. Pagal šiuo klausymo atsakymus galima spręsti apie reklamos įtaką žmogui. Jei beveik pusė iš apklaustųjų reklamuojamą produktą eina nusipirkti. Paskutiniu metu reklama tikrai sparčiai lenda į visas sritis. Dėl techninių galimybių spartaus žengimo į priekį, didėja ir reklamos galimybės. Reklamos gamintojai stengiasi reklamas padaryti kuo profesionalesnes visapusiškai. Taip pat reklamos gamintojai randa būdų, kaip be melagingos informacijos pateikti reklamą taip, kad tas produktas atrodytų geresnis, nei konkurentų analogiškas produktas. Ar supranta tai tie, kurie žiūri reklamą, kuriems yra reklama skirta? Apklaustieji mano, kad reklama yra tik noras įtikti pirkėjui, kad reklamoje pasakomos tik geros produkto savybes. Nors visi puikiai supranta, kad reklamoje yra “perlenkiama lazda”, bet vis tiek varomi kažkokios slaptos reklamos jėgos labiau perka reklamuojamą produktą.

Ankstesnis straipsnisPatogesnėms veikloms sporto prekės – mažų mažiausiai tinkamas pasirinkimas!
Kitas straipsnisPrivalomasis draudimas