Konkurencijos taryba: VIAP finansavimo schemą būtina suderinti su Europos Komisija

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) finansavimo elektros energetikos sektoriuje atitikties  Konkurencijos įstatymui.

Konkurencijos tarybos nuomone, nėra pagrindo daryti išvados, jog VIAP finansavimą reglamentuojantys teisės aktai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. Tačiau, Konkurencijos tarybos nuomone, VIAP finansavimo schema ir joje taikomos paramos priemonės gali turėti valstybės pagalbos požymių. Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba rekomenduoja Energetikos ministerijai pradėti VIAP finansavimo schemos derinimą su Europos Komisija, nes tik ši institucija turi išimtinę kompetenciją nuspręsti, ar valstybės taikomos paramos priemonės yra teisėtos.

Konkurencijos taryba savo sprendimą grindžia ES teisės aktų ir ES Teisingumo Teismo praktika. VIAP finansavimo schema, Konkurencijos tarybos nuomone, atitinka valstybės pagalbos požymius, kadangi:

VIAP yra finansuojama iš valstybės išteklių. VIAP lėšų rinkimas iš vartotojų ir perdavimas VIAP lėšų gavėjams yra reguliuojami Lietuvos teisės aktais bei kontroliuojamas valstybės. Be to, ES Teisingumo Teismas yra ne kartą nurodęs, kad lėšos, skiriamos elektros energijos gamintojų patiriamoms viešųjų paslaugų teikimo sąnaudoms kompensuoti, laikytinos valstybės ištekliais. VIAP finansavimas yra parama tik tam tikriems ūkio subjektams. Tik tam tikra termofikacinių elektrinių ir elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių ūkio subjektų veikla Lietuvos įstatymų pagrindu yra pripažinta VIAP ir yra remiama VIAP lėšomis. VIAP finansavimas iškraipo konkurenciją, nes teikia ūkio subjektams ekonominę naudą, kurios jie negautų rinkos sąlygomis. Ūkio subjektų rėmimas VIAP lėšomis gali iškraipyti konkurenciją, saugomą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo. Pagal Sutarties nuostatas, valstybės pagalba jos gavėjui suteikia pranašumą, jeigu yra sumažinamos jo išlaidos, kurias jis priešingu atveju būtų turėjęs patirti savo kasdienėje verslo veikloje.VIAP finansavimas veikia prekybą tarp ES valstybių narių.Pagal ES Teisingumo Teismo praktiką laikoma, kad parama yra valstybės pagalba net ir tada, kai ji gali paveikti prekybą tarp valstybių narių. Atsižvelgiant į tai, kad su ES valstybėmis narėmis vyksta prekyba elektros energija, VIAP lėšų mokėjimas sustiprina ūkio subjektų, kurie gauna VIAP lėšas, finansines pozicijas konkurentų, esančių kitose ES valstybėse narėse atžvilgiu.

Konkurencijos taryba nuolat organizuoja mokymus apie valstybės pagalbą, yra parengusi du  klausimynus, kurie turėtų padėti įvertinti tai, ar skiriama parama yra valstybės pagalba.

http://kt.gov.lt/naujienos/kaip_KLAUSIMYNAS_valstybes_pagalba.pdf

http://kt.gov.lt/naujienos/kaip_KLAUSIMYNAS_vienas_ukio_subjektas.pdf

IT naujienos

Ankstesnis straipsnisEstai žvalgosi į Lietuvą: kodėl pritraukiame daugiau užsienio investuotojų nei Estija?
Kitas straipsnis„Danske Bank“: Euro zonoje verslo nuotaikos gerėja – efektą turėtų pajusti ir BVP

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here