Auto nuoma

Posūkyje ratą veikia stūmimo jėga P ir šitą jėgą išskaidome į susidedamąsias x ir y tam, kad ratas riedėtų x kryptimi reikia nugalėti riedėjimo varžą . Tam, kad ratas riedėtų jėgos y kryptimi reikia, kad nugalėtų sukibimo jėgą. . Važiuojant geru sausų kelių φ = 0,8, o riedėjimo varža f = 0,012.

Važiuojant blogu kelių ir pasukant ratus tam tikru kampu, automobilis gali tęsti tieselinijinį judėjimą, dėl to, kad sukibimo jėga bus mažesnė už riedėjimo varžą.

11. Statinis ir dinaminis automobilio stovumas. Statinis automobilio stovumas – tai jo savybė neprarasti statinės pusiausvyros, kai kelias pasviręs skersine ar išilgine kryptimi.

G – automobilio svorio jėga;Rzk ir Rzd – statmenos kelio reakcijos;Ryk ir Ryd – trinties jėgos;Gz = Gcosβ ir Gy = Gsin β – svorio jėgos dedamosios;φ – padangų kibumo koeficientas;βs – didžiausia kampo reikšmė, kad automobilis neslystų žemyn;βv – didžiausia kampo reikšmė, kad automobilis nevirstų. Didėjant kampui β, automobilis gali slysti žemyn arba, įsirėmus apatiniams ratams į kokią nors kliūtį, pasisukti apie tašką Kk ir apvirstiDidžiausia kampo βs reikšmė, kad automobilis neslystų žemyn, apskaičiuojama: Ryk+Ryd≤Gy, kur  Ryk=φk·Rzk;Ryd=φd·Rzd.Tariame, kad φk=φd=φ, todėl Ryk+Ryd=Gz·φ ir Gz·φ>Gy arba tg βs≤ φ Automobilis gali virsti tada, kai normalios kelio reakcijos Rzd reikšmė sumažės iki 0:Rzd=1/b(Gz·b/2 – Gy·hc)=0;Gz·b/2 – Gy·hc=0 arba  βv≤ b/2hc.Pageidautina, kad:              βs< βv – tokiu atveju automobilis pradės slysti, bet ne virsti. Didžiausios kampo βv reikšmės būna šios:lengvųjų automobilių, kai h≤b/2,βv =45-60º;normaliai pakrautų sunkvežimių, kai h≈0,75b,  βv =35º; keturračių ir vikšrinių traktorių βv =40-50º; triračių traktorių βv =30-35º. Automobiliui virstant, kai Rzd=0, svorio jėgos G vektorius eina per tašką Kk. Praktiškai kampo βv reikšmė būna 5-10º mažesnė už apskaičiuotąją, nes apatinių ratų padangos ir lingės būna labiau apkrautos ir labiau deformuojasi, todėl kėbulas pasvyra daugiau, negu pasviręs kelias.Statinis automobilio stovumasIšilginis automobilio stovumas skaičiuojamas panašiai kaip ir skersinis.

Automobilis gali apvirsti besisukdamas apie tašką Ku, kai Rzp=0 ir nuokalnės kampas tgαv≥lp/h, bei turi būti tokia sąlyga lp/h>φ. Lengviesiems automobiliams ir nepakrautiems sunkvežimiams leistina ši didžiausia kampo α reikšmėαv≤60º.Pakrautiems sunkvežimiams ir ratiniams traktoriamsαv≤35-40º.

Dinaminis automobilio stovumasβ – skersinio posvyrio kampas;r – posūkio spindulys;v – automobilio greitis;C – svorio centras;                   P – išcentrinė jėga;G – svorio jėga;hc – svorio centro aukštis;

 

Teigiamas skersinis kelio posvyris12. Dinaminė automobilio charakteristika.

Automob. traukos balansas neįvertina kokybiškai dviejų automobilių,Jeigu turim du automob.,kurie išvysto vienoda traukos jėga.Kad sulyginti automobilio savybės  naudojamos dinaminės faktorius(D)

Dinaminio faktoriaus priklausomybė nuo greičio kiekvienai pavarai vadinama automobilio dinaminė charakteristika.

Vkrkritinis greitis

kad nugėlėti įkalnės ir riedėjimo varžą

Automobilio greitis atitinkantis maksimalų dinaminį faktorių tiesioginėje pavaroje vad. kritiniu greičiu.Automobilių dalys internetu Auto dalys Naudotos automobilio dalys

Esant greičiui didesniam už kritinį,bet koks atsitiktinis kelio varžos padidėjimas,priverčiantis mažinti greitį tuo pačiu metu didina dinaminį faktorių.Judėjimas tampa nepastovus, o kliūtį galima įveikti perjungiant į žemesnę pavarą.Kuo didesnis kritinis greitis,tuo dažniau naudojamos žemesnės pavaros ir tuo pačiu yra blogesnes autom. dinaminės savybės.Kai kuriais atvejais automobilis dėl ratų prabuksavimo,negali pilnai išnaudoti dinaminių galimybių.Todėl dinaminė charakteristika yra riboto dydžio ir jį ribojama dėl ratų sukibimo su keliu.Maksimali traukos jėga pagal sukibimo sąlyga g.b. perduodama varantiesiems ratams

 

φ-sukibimo koeficientas

γ2-svorio pasiskirstymo koeficientas užpakaliniai varančiai ašiai

G2svoris tenkantis užpakaliniams ratams

 

Į šią formulę įstačius atskirų dydžių reikšmės nustatomas kiekvienam greičiui maksimalus dinaminis faktorius,kuris g.b. realizuotas įvairiuose kelio sąlygose.

Ankstesnis straipsnisAutomobilio degalų sąnaudų rodiklių skaičiavimas
Kitas straipsnisAutomobilio judėjimo varžos. Reidėjimo varža. Riedėjimo varžos koeficientas.

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here